woensdag 30 juni 2010

Zegt Kinderbescherming ook wel eens 'sorry'?

Ik ben echt heus niet van het kerksoort van die Amersfoortse voorganger, Gertjan Goldschmeding van de ACC-Jouwkerk. De man kwam in het nieuws omdat hij ‘de pedagogische tik als opvoedingsmethode predikte en zijn kinderen sloeg met een pollepelachtige stok of ander voorwerp’, aldus Nu.nl. Ja, ja, je moet maar durven.

Ik had bij de opvoeding van mijn dochter nimmer de harde hand nodig. De zeldzame keer dat ik toch zo dom was een mep te geven, voelde ik me zo schuldig dat ik enorm snel mijn excuus aanbod. Heerlijk waren die (zeldzame) goedmaaksessies met fijn even knuffelen. Ik wil maar zeggen, ik heb helemaal niks met het idee van die Goldscheding dat kinderen met rammen moeten worden ‘gebroken’. Het zijn geen wilde paarden of zo.

Maar dat de kinderen van die vent onder toezicht moesten komen van Bureau Jeugdzorg, dat vond ik òòk belachelijk – en dat is onderstreept doordat ze nu, 4 maanden later, niet meer onder toezicht staan. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem vandaag laten weten.

Wat lees ik nu? “Goldschmeding en zijn vrouw hebben verklaard dat ze sinds het uitspreken van de ondertoezichtstelling afstand hebben genomen van het slaan als opvoedmethode. Daarop hebben Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming volgens het hof aangegeven er niet aan te twijfelen dat de ouders deze methode inderdaad niet meer zullen toepassen.”

Goldschmeding bekeert zich van het slaan, en alle betrokken instanties zijn er meteen van overtuigd dat ze hun kinderen niet meer zullen slaan? Haha... vrienden, wie is hier bezig met zijn gezicht te redden? Ik heb nog nooit gehoord dat Jeugdzorg en al die diensten zo snel overtuigd waren. Geef gewoon toe mensen, Kinderbescherming en gerechtshof hebben zich voor gek gezet. Die meneer Goldschmeding is nooit een gevaar voor zijn kinderen geweest natuurlijk want anders was hij dat nu nog. Jeugdzorg was nauwelijks betrokken of constateerde al dat er niks aan de hand was.

Nee, wat hier aan de hand was, we hadden hier te maken met wat overacties instanties die geen flauw benul van de kaart van kerkelijk Nederland hebben. Ze dachten natuurlijk: ‘Die Goldschmeding is van een sekte en sektes zijn een gevaar voor hun kinderen.’ Zaten ze al op collectieve zelfmoord te wachten of zo?

En nu hebben ze een paar keer met het echtpaar Goldscheding en hun kinderen gepraat. De kinderen moesten vast met poppen met pikjes spelen onder toezicht van Jeugdzorg. En wat bleek? Niks. Gewoon niks. Gewoon een normaal gezin, niks mis mee. Maar wel aan de schandpaal, wel breeduit in de media, wel de indruk wekken dat die pinksterprediker een gevaar is voor zijn kinderen.

Is er ook iemand van de Raad van de Kinderbescherming of het Gerechtshof in Arnhem die het woordje ‘sorry’ kent? Ik denk dat het gezin Goldschmeding meer is beschadigd door deze affaire dan de kinderen door een paar meppen met een pollepel.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Bureau Jeugdzorg hoeft geen sorry te zeggen tegen Goldschmeding. Ze hebben immers de OTS opgeheven, toch? De kinderrechter spreekt OTS-en uit. Dat doet Bureau Jeugdzorg niet. Die voert ze uit. Groot verschil.

Ik vind dat je wel een rectificatie kunt aanbrengen, want Bureau Jeugdzorg heeft al zoveel te maken met negatieve publiciteit. Moet jij daar nu ook een schepje boven op doen?

De zaak is een statement geweest binnen juridische wereld en medialand. Dat Goldschmeding afstand doen van het slaan, is iets wat toegejuicht moet worden, want het woordje 'slaan' wordt in de Bijbel namelijk niet gebruikt in combinatie met 'de roede'. Slaan is een gevaar voor kinderen. De wonden in onze jeugd kunnen een leven lang doorwerken.

Als formeel aangestelde figuur vind ik dat jij ook wel wat fatsoen kunt opbrengen in je schrijfstijl over sociaal ingestelde diensten. Waar baseer jij je positie eigenlijk op?

'Sorry' is nu aan jou...

Jos M. Strengholt zei

Je bedoelt dat het gerechtshof zijn mening niet heeft gebaseerd op het bureau jeugdzorg in februari? Dat het zonder ruggespraak besloot dat Goldscheding's kinderen onder toezicht moesten komen?

In dat geval, sorry naar Jeugdzorg.

En wat de bijbel over slaan of roede zegt is in dit verband niet relevant. De vraag was of Goldschmeding een gevaar was voor zijn kinderen.

Ik heb een bruin vermoeden dat nogal veel ouders die niks met de bijbel hebben, ook wel eens slaan trouwens.

Jos M. Strengholt zei

Ik heb overigens mijn opmerking over (a)sociale diensten veranderd. Die (a) heb ik weggehaald, dat was een flauwe, onterechte toevoeding van me. Ik wil ook geheel niet suggereren dat betrokken diensten niet hun best doen of zo. Maar dat in dit geval verkeerd is geoordeeld is wel helder.

Anoniem zei

Bij de uitspraak van een OTS baseert de kinderrechter zich op het Raadsrapport van de Kinderbescherming. Dat wordt grondig onderzocht door meerdere mensen. En een rechter is het lang niet altijd in elke zaak eens met Bureau Jeugdzorg of de Kinderbescherming. Het is een kwestie van overtuigingskracht, ook voor jeugdzorg. Ouders worden trouwens altijd gehoord, dus het zijn geen 'slachtoffers' die beschadigd worden door ons rechtssysteem. Daar wil jij bijna op aansturen... of niet?

Een sorry van jou is op zijn plaats, want je hebt in je stukje bijgedragen aan een bepaalde beeldvorming over de jeugdzorg en is dat niet schadelijk? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid?

Iedere ouder die zijn kinderen slaat, is een gevaar voor hen. Je moet je kinderen toch niet verbitteren? Wat de Bijbel zegt, is relevant, omdat Goldschmeding PREDIKTE dat kinderen geslagen moesten worden. Zo iemand moet aangepakt worden. Zo simpel is dat.

Daarom ben ik jou ook aan het aanpakken... ;-)

Jos M. Strengholt zei

Ik voel me vereerd... pak me gerust aan ;-)

Wel apart dat je nu dus een beeld schildert alsof Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming dus door de rechter niet als maatgevend worden beschouwd? Dat worden ze gezien de uitspraak van de rechter NU dus juist wel.

Maar je bedoelt wellicht dat alleen de Raad van de Kinderbescherming in februari van mening was dat deze kinderen onder toezicht moesten worden gesteld? Dan heb ik te genereus Jeugdzorg en Kinderbescherming op een hoop gegooid? Want het was wel degelijk Kinderbescherming die het advies aan de rechter gaf in januari/februari.

De toezichtstelling zou trouwens een jaar zijn - dat is dus zelfs niet afgewacht.

Bedoel je dat Jeugdzorg het dus wezenlijk oneens was met de Kinderbescherming?

Anoniem zei

Ik zou zeggen: lees nog een keer mijn reacties door, want je hebt het zo te lezen nog niet helemaal begrepen. Jeugdzorg is niet maatgevend. Soms wordt jeugdzorg of de kinderbescherming zelfs terecht gewezen in die zin dat de rechter verklaart dat bepaalde zaken niet voldoende aannemelijk zijn gemaakt. Ouders hebben een stem in rechtsprocedures en recht op een advocaat.

"Schoenmaker, houd je bij je leest..."

De Kinderbescherming vond in februari een OTS nodig en Bureau Jeugdzorg na vier maanden niet. Ik zie er geen probleem in. Het punt is gemaakt. De mensen zijn tot bekering gekomen.

Zaak gesloten.

Jos M. Strengholt zei

Dus zal ik sorry zeggen tegen Jeugdzorg, en de titel veranderen in kinderbescherming.

Anoniem zei

De OTS was nodig voor bekering. Goldschmeding moet 'sorry' zeggen tegen zijn kinderen. De Kinderbescherming heeft weer eens geweldig werk geleverd. Op een dag zullen de kinderen dankbaar zijn voor de jeugdbescherming in ons land. Mensen die zich inzetten om kinderen op de veiligheidsnorm te krijgen, omdat wij gezamenlijk investeren in de toekomst van ons land bij het opgroeien van onze kinderen. Voorgangers hebben geen onaantastbare positie. Dat blijkt maar weer eens in ons digitale gesprek...

Jos M. Strengholt zei

Natuurlijk hebben voorgangers geen onaantastbare positie. Ons land heeft 1 wetgeving die voor alle mensen gelijk is.

Maar ik vind dat je de situatie nu erg simplistisch schetst. Kinderen krijgen in februari OTS, meneer Goldschmeding 'bekeert' zich meteen, en in no time zegt Kinderbescherming: all is well?

Zelden zo'n snelle bekering gezien, en zelden gehoord dat de seculiere kinderbescherming en rechter dat zo snel serieus nemen. Nou ja, wellicht een godswonder.

Maar nogmaals, natuurlijk staat zo'n voorganger niet boven de wet. dat is ook geenszins de reden waarom ik dit schreef. Ik wil de man ook niet verdedigen. Ik dacht dat ik vrij helder maakte dat ik voor zo'n man en zijn soort kerk geen speciale empathie heb.

Anoniem zei

De rechter bepaalt dat er geen gronden meer zijn voor een OTS. Dat hoeft niet te betekenen "all is well". De mensen om het gezin heen, de scholen en alle andere betrokken hebben een meldplicht om veiligheidsrisico's OPNIEUW bespreekbaar te maken zo gauw die zich aandienen. De maatschappij is verantwoordelijk voor zichzelf en de leden van elkaar. Ik vind het niet ongeloofwaardig dat de OTS in dit geval zo snel wordt opgeheven. Er is een statement gemaakt en dat is echt heel goed!

Trouwens, ik zie de kinderbescherming niet als 'seculier'. Wat is dat nu voor een uitdrukking? Is onze regering wel of niet seculier? De kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie, dus hoe kun je het dan seculier noemen? Of geloof jij niet dat rechterlijke en bestuurlijke orde bedoeld is voor ons land? Dat zou ook weer een interessante discussie zijn ;-)

Dat Goldschmeding zich zo snel bekeert, pleit voor hem. Vind je niet? Ik plaats hem niet in een hokje en de rechter ook niet, haha.

(Nu ga ik er maar eens mee stoppen.)

Jos M. Strengholt zei

Dank je voor je reacties. leer ik weer van!