woensdag 20 februari 2013

Lesgeven in Cairo?

Een basisschool in mijn wijk Heliopolis (Noord Cairo, Egypt) recruteert buitenlandse leraren die in het Engels kunnen lesgeven.  (Moet je Engels echt we goed voor zijn!)  Een leuke baan waar je niet supermoe van raakt :-)!

De dame die de recrutering doet is toevallig een gemeentelid van me.  Salaris is lekker ruim voor Egypte, daar kan je stevig van sparen.  En je krijgt gratis huisvesting.  Email me maar als je wilt dat ik je het email adres van de recrutante geef.

dinsdag 19 februari 2013

Christenen horen bij het uitschot

Vrijdag en zondag a.s. zal ik 3x preken over het feit dat christenen (mensen die zeggen dat ze bij Christus horen) in wezen toch wel echt bij het uitschot van deze wereld horen.  Hier kan je mijn preek downloaden in geval je daaraan behoefte hebt.


vrijdag 15 februari 2013

Preek dit weekend - Markus 2

Jezus kent ons hart, vergeeft en geneest.  Dat zijn kenmerken die je toch alleen aan God kunt toeschrijven? Dat vonden de theologen in zijn tijd wel in elk geval, en ze meenden dus dat Jezus zich schuldig maakte aan blasfemie.  Geen onlogische gedachte.

Hier mijn preek van dit weekend.

donderdag 14 februari 2013

MA in Early African Christian Studies

Twee keer per jaar een studieweek in Cairo, door het jaar hard thuis en online studeren en scripties schrijven.  Haal zo je MA in Early African Christian Studies.  Om een nieuwe kijk te krijgen op het oude geloof.  Hier de website: www.africanfathers.info

woensdag 13 februari 2013

Ik verlies het van de weegchaal

We lijken wel een paartje,
mijn weegschaal en ik.
Dagelijks ontmoeten we elkaar
een en andermaal
in een strijd die nooit ophoudt
ik duw hem omlaag
hij duwt mij omhoog
en elke dag lijkt hij wel ietsje sterker.

vrijdag 8 februari 2013

God is alomtegenwoordig

De klassieke christelijke theologie heeft altijd in God's alomtegenwoordigheid geloofd. Dat was immers de ervaring van de gelovigen door alle eeuwen? Waar je ook gaat, aan God valt niet te ontsnappen. En wie daaraan proberen te ontkomen en het geloof vaarwel willen zeggen, komen Hem op de een of andere manier telkens we tegen.

Nu is het in zekere zin makkelijk om te geloven in Gods alomtegenwoordigheid, want het lijkt wel dat je God's lastige aanwezigheid zelfs kunt ontkrachten door erop te wijzen dat Hij overal is. Want vreemd genoeg, je haalt iets van de 'angel' uit de aanwezigheid van God door heel generaliserend over zijn alomtegenwoordigheid te spreken. Het is dan nog maar een heel kleine stap om te zeggen: "De hele werkelijkheid is God"' of, "Naast onze van God doortrokken werkelijkheid, is er geen God." In wezen heb je God onschadelijk gemaakt. Je trekt de tanden uit de tijger.

Is dat waarom zoveel moderne gelovigen moeite hebben met al die verhalen uit de historie van Israel, waarin God zich op bepaalde tijden en plaatsen en manieren openbaarde? En al helemaal met Jezus, die vleesgeworden openbaring van God? God wordt ineens een irritante brullende leeuw. Hij wordt dan ineens concreet en veeleisend ook nog. Hij onttrekt zich dan ineens aan vage gefilosofeer, maar Hij staat in het midden van het menselijk bestaan. Een algemene god doet geen vlieg kwaad, een concrete God die zich in tijd en ruimte bekend maakt en die zich roert in het menselijk bestaan, is mateloos lastig.

De klassieke theologie spreekt over de alomtegenwoordigheid van God op zeven manieren. ik onleen deze lijst aan Thomas C. Oden, Classic Christianity, HarperCollins, 1992, p. 47-48.

1 God is op natuurlijke manier aanwezig in elk aspect van de natuurlijke orde.
2 God is actief aanwezig in elk moment van de geschiedenis.
3 God is op een speciale manier aandachtig aanwezig bij mensen die zijn naam aanroepen.
4 God is als rechter aanwezig in ons morele bewustzijn,
5 God is fysiek aanwezig in de vleeswording van zijn Zoon.
6 God is sacramenteel aanwezig in de eucharistie en alle sacramenten van de kerk.
7 God is heilig aanwezig in bepaalde plaatsen waar Hij besluit ons te ontmoeten, plaatsen die door zijn dienaars apart worden gezet om de gemeenschap met God te gedenken.

Ik vind het erg verstandig om bij alle spreken over God's alomtegenwoordigheid, dit lijstje bij de hand te hebben; het voorkomt dat God vervluchtigt in vaagheid, en het voorkomt dat God helemaal de god van onze eigen ervaring wordt.

vrijdag 1 februari 2013

Weer helemaal mis bij paleis in Heliopolis

Tegen het eind van de middag wandelde ik met twee gasten even langs het paleis van President Morsi om als ware revolutie-toeristen de situatie in ogenschouw te nemen.  We zetten Anneruth en Jurjen op een stel kiekjes voor de manschappen van het leger, we maakten fotos van delui die de paleismuren bekladden, dus de wandeling was leuk. Enm o hoe mooi, we kwamen Rena Netjes tegen!  Die was op stap voor het Parool en BNR.  We hebben samen de problemen van Egypte opgelost, dus dat was mooi.

"Als het donker wordt krijgen we vuurwerk", voorspelde ik.  Ja makkelijk, zo de profeet uithangen, want dit is het vaste ritueel.  Tegen het vallen van de avond gaat het leger ingrijpen met traangas en dan worden de demonstranten verjaagd.  Zo ook vandaag.  Maar we kregen ook leuk vuurwerk van de kant van de demonstranten te zien - die molotov cocktails over de paleismuur gooiden en het paleis met kleurrijke vuurpijlen bestookten.

Drommels, maar toen dat allemaal begon was ik net met mijn gasten thuis terug om een gezonde Hollandse maaltijd te nuttigen.  Om ons heen horen we de vuurpijlen, de traangasgranaten, sirenes van brandweer en politie, en het geschreeuw van de demonstranten en het leger.  En wij eten lekker vleesje met aardappels en groente. 

Straks toch nog maar even een kijkje nemen hoe mijn vrienden het maken, denk ik.