zaterdag 28 februari 2009

Kloof tussen regering en volk van Egypte

De Egyptische bevolking steunt in meerderheid de invoering van de islamitische wetgeving, de doelen van al-Qaeda, en aanvallen op Amerikaanse troepen in de Islamitische wereld. Het heeft zeer negatieve gevoelens over de regering in Washington, maar ook over Amerikaanse burgers in het algemeen. Dat is een probleem van enorme omvang voor de Egyptische overheid, die een vriend is van de VS en die de doelen van de VS in het Midden Oosten steunt. Staat Egypte op het punt van Perzië in de laatste jaren onder Sjah Reza Pahlavi, voor de dijkdoorbraak van de Islamitische revolutie in 1979? Meer op mijn blog www.arabieren.blogspot.com

Kloof tussen regering en volk van Egypte

De Egyptische bevolking steunt in meerderheid de invoering van de islamitische wetgeving, de doelen van al-Qaeda, en aanvallen op Amerikaanse troepen in de Islamitische wereld. Het heeft zeer negatieve gevoelens over de regering in Washington, maar ook over Amerikaanse burgers in het algemeen. Dat is een probleem van enorme omvang voor de Egyptische overheid, die een vriend is van de VS en die de doelen van de VS in het Midden Oosten steunt. Staat Egypte op het punt van Perzië in de laatste jaren onder Sjah Reza Pahlavi, voor de dijkdoorbraak van de Islamitische revolutie in 1979?

De Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten heeft in september 2008 belangwekkend onderzoek gedaan naar de publieke opinie in diverse Islamitische landen; deze week zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. In Egypte werden ruim 1000 interviews gedaan, dus de cijfers zijn betrouwbaar. Dit onderzoek werd gefinancierd met de hoop dat het een instrument kan zijn voor het buitenlands beleid van de VS; de cijfers wijzen erop dat, wil de VS betere ‘cijfers’ krijgen in de Islamitische wereld, het afstand moet nemen van de prowesterse regeringen daar. Een onmogelijke situatie lijkt me.

Aanvallen op het Amerikaanse leger in Irak, de Arabische Golf en Afghanistan worden gesteund door de grote meerderheid van moslims in Egypte. 87% juicht al-Qaeda’s doel toe: De Arabische wereld moet ontdaan van elke Amerikaanse militaire aanwezigheid. Er zijn in Egypte ook Amerikaanse troepen, ‘voor trainingsdoeleinden’.

Een ander doel van al-Qaeda, de verregaande invoering van de islamitische wetgeving, de sharia, krijgt ook grote steun. Een ruime meerderheid van 60-68% vindt dat de overheid als morele politie moet optreden, overspeligen moet stenigen, en moet letten op hoe vrouwen zich in het publiek kleden. Deze cijfers zijn opvallend, in een land dat door het westen doorgaans als ‘gematigd’ wordt beschouwd.

De meeste Egyptenaren, 87%, zijn het oneens met terreurdaden tegen Amerikanen die voor Amerikaanse bedrijven in Egypte werken. Dat kan je zien als een geruststelling, maar evengoed heeft 13% er blijkbaar geen problemen mee. Zou dit mijn Amerikaanse vrienden in Egypte geruststellen? Om te weten dat 1:8 Egyptenaren die je op straat ziet, een aanval op jouw leven prima vindt? Een ‘zeer negatieve’ kijk op alle Amerikaanse burgers heeft 57% van de Egyptenaren. Het is dus niet alleen de Amerikaanse regering die het te verduren krijgt.

De negatieve gevoelens over de Verenigde Staten lijken samen te hangen met de visie op de buitenlandse doelen van dat land. Wil de VS de Islam verzwakken en verdelen? Ja, zegt 87%. Een meerderheid van 56% denkt zelfs dat de VS de Islamitische wereld moedwillig wil vernederen.

Wil de VS Israel helpen meer land te veroveren? Ja, denkt 86%. Slechts 4% gelooft dat de VS wil helpen een Palestijnse staat te stichten. Wil de VS de olievoorraden van het Midden Oosten beheersen? 88% denkt van wel. Wil de VS democratie is Egypte helpen? 37% zegt van niet, en 42% denkt dat de VS dat alleen wil als dit tot een regering leidt die met de VS samenwerkt. Daarin lijken ondervraagden gelijk te hebben; Washington zal heus niet meewerken aan democratisering van Egypte als dat tot een Hamas-achtig regime leidt. Dat is wat de bevolking in meerderheid lijkt te wensen.

In 2008, dus nog onder de vorige president George Bush, had 85% een zeer negatieve kijk op de Amerikaanse overheid; slechts 4% was positief over de regering Bush. Voor de rol van de VS in de wereldpolitiek gaven de Egyptenaren gemiddeld een 1,4 op de schaal van 0 tot 10.

Slechts 23% van de Egyptenaren gelooft dat al-Qaeda achter de aanslag op de Twin Towers zat in 2001. Een grotere groep, 30%, denkt dat de VS of Israel daarachter zaten. Over Osama bin Laden denkt 44% positief, terwijl maar 17% negatief over hem denkt. En dat terwijl Osama bin Laden niks liever wil dat president Hosni Moebarak ten val brengen.

Deze uitkomst is een vernietigend oordeel over de Egyptische regering die prima relaties met de Verenigde Staten onderhoudt. Het zegt veel over de gapende kloof tussen regering en bevolking in Egypte. In dat verband is veelzeggend dat 56% van de Egyptische ondervraagden vindt dat de VS moet stoppen met steun aan Egypte te geven. Zo’n cijfer laat zien hoe diep de haat van de bevolking tegen de eigen overheid is. Het is waarschijnlijk ook een uiting van het verlangen van 88% van de Egyptenaren om ‘westerse waarden buiten de Islamitische landen te houden’.

Deze kritische houding van de bevolking verklaart waarom Egypte zo straf optreedt tegen elke vorm van grassroots-bewegingen en tegen elke vorm van zelf-organisatie door de bevolking. Weblogs, facebook, demonstraties, ze zijn voor de overheid in Cairo een bedreiging. Vooral de op handen zijnde machtswisseling – Moebarak heeft niet het eeuwige leven – wordt een moment van de waarheid voor het schijnbaar uitgeputte regime van Egypte.

Vrome praatjes

Een stel christelijk-gereformeerden kon het in 2006 niet langer uithouden in hun Pniëlkerk in Veenendaal. (zelfs de naam van dat dorp schrijf je met twee EE’s!) DE rokjes werden steeds korter, de Psalmen steeds ritmischer, de oude paden werden verlaten…

Het Nederlands Dagblad geeft een mooie, heel mooie beschrijving van de twisten. Zo’n 50 (of 80?) leden verlieten de Pnielkerk en komen nu bijeen in Overberg. Alles weer bij het oude! De rokken lengen zich, net als de tijd die nodig is om de Psalmen te zingen. Dat moet heerlijk zijn voor die lui!

Maar wat treft mijn oog in het prachtige verslag van het ND?
De preekplaats is de afgelopen twee jaar gegroeid naar ongeveer tweehonderd bezoekers. Waar komen deze mensen vandaan? Een deel dus uit de Pniëlkerk in Veenendaal. Ook gaan er, volgens een ingewijde, christelijk-gereformeerden uit de regio ter kerke die het in hun gemeente niet kunnen vinden. Te zamen vormen zij een derde van de Overberg-kerkgangers. De preekplaats trekt daarnaast mensen uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk die bezwaard in hun gemeente staan.
Kerkgroei dus! Nou ja, schapen stelen, maar toch. Zo doen we het allemaal, dus nu moeten we even niet te kritisch zijn. Maar luister dan naar een commentaar van een vrome Overberger:
De gemeente groeit en daarin zien wij de hand van de Here. Als Hij het niet had gewild, had Hij het wel tegengehouden.
Jawel! ‘Als Hij het niet had gewild, Had Hij het wel tegengehouden.’ Dat is de taal, dat is het geloof, lieve vrienden.

Arme God. Hij krijgt ook van alles de schuld.

Wat zou die Overberger nou zeggen als de Pniëlkerk volgende jaar 50 nieuwe leden heeft? Wat zegt hij van de groei van de Evangelische Gemeente De Regenboog in Veenendaal? Wat zegt hij eigenlijk over het besluit van Pniël’s kerkenraad om de organist te vragen de Psalmen wat sneller te spelen?

Wat zegt de Overberger over het neerstorten van een Turks vliegtuig bij Schiphol? Van mijn vader die veel te jong overleed? Van die bisschop Williamson die meent dat er geen Holocaust was? Van die Palestijnse zelfmoordaanslag? Van mijn vriend die zijn geloof vaarwel zegde omdat zijn vader, een predikant, niet van de vrouwtjes kon afblijven?

‘Als Hij het niet had gewild, had Hij het wel tegengehouden?’

vrijdag 27 februari 2009

VAN GETIJDEN EN RIVIEREN

Geboren uit het schommelen der getijden,
en rivierklei uit verre oorden;
tere zaden vlogen
op de schouders van de wind;
gezegend met zachte regen
en zonnewarmte
hielden gras en helm
de tuimelende duinen vast.

Toen kwamen betrouwbare dienaren, geleid door Christus
om een huis te bouwen voor rusteloze zielen,
een vuurtoren om zijn licht te doen schijnen.

Heer van rivieren en getijden,
van zon en lucht,
brenger van licht:
moge uw zegen rusten
op mijn huis.

Naar een gedicht in Celtic Daily Prayer (London, 2000,2005), pp. 62-63

donderdag 26 februari 2009

Afscheid van Wimco


Vandaag was officieel de laatste werkdag van Wimco, Adrienne's broer, op ons werk in Cairo. Bijna 7 jaar heeft Wimco de leiding gegeven - en nu gaat hij terug naar Nederland. Na een glaasje bubbeltjes lieten we hem ons kantoor uitgaan.

Buiten wachtte een ezel om Wimco's smalle achterste teder rond te dragen. Een heeeel lokaal bandje zorgde voor het nodige kabaal en voor wat stokdansen. (dat is niet htezelfde als paaldansen, dit ter info) We hadden veel lol en hebben natuurlijk gezorgd dat we de nodige fotos en films hebben gemaakt. Over twee weken volgt nog een diner en tuinfeest met personeel en anderen. We zullen zorgen dat ze hun vertrek niet snel vergeten ;-)

Zijn atheisten echt zo goedgelovig?

Langs de snelweg A4 bij Schiphol staat een billboard met de tekst: 'Er is waarschijnlijk geen God, durf zelf te leven en geniet van dit leven'. Wat een bizarre tekst is dat. Op wie hebben de tekstboeren die woorden nu eigenlijk gericht? Wie is de doelgroep? Er zijn drie mogelijkheden:

1) Mensen die niet in God geloven. Maar dat zou wel heel apart zijn. Willen de drie humanistische organisaties die achter het atheïstische billboard zitten de godloochenaars aan het twijfelen brengen? Stel je voor, je hebt altijd zeker geweten dat er geen God is, en dan rij je langs de snelweg en je valt van je atheistische geloof want je ziet op een billboard dat er waarschijnlijk geen God is. Vreselijk. Misschien is Hij er dus toch?

2) Mensen die niet zeker weten of er een God is. Dat zou ook de doelgroep kunnen zijn, maar dan is de tekst op de billboard wel erg vreemd. Is de veronderstelling van de campagnevoerders dat mensen die menen dat er waarschijnlijjk geen God is, doorgaans niet zelf durven te leven en te genieten? Aha, intelligente campagne in dat geval. Je zegt gewoon tegen zulke bange mensen die niet kunnen genieten, dat ze dat toch moeten doen. Leuk idee, maar ik weet niet of zulke bange mensen door zo’n kreet langs de snelweg uit hun schulp gaan kruipen. Maar goed, je weet nooit, en als wat atheisten daar hun geld aan willen verknallen, mij best.

3) Mensen die in God geloven. Zou dat de doelgroep zijn? Dat is mogelijk, maar wat voor denkers zitten er dan achter de campagne? Zijn alle humanisten echt zo dom, dat ze denken dat als je tegen een gelovige zegt: 'Er is waarschijnlijk geen God', die dan door die ene billboard ‘om’ gaat? Te gek voor woorden. Wat ik eigenlijk vermoed is dat deze humanisten nog veel dommer zijn dan ik altijd al dacht... Ik vermoed dat ze denken dat mensen die in God geloven, niet zelf durven te leven en te genieten van het leven. Natuurlijk, zulke mensen heb je. Maar hoe stupide is de veronderstelling dat geloof in God samengaat met niet durven leven en genieten? Waar halen ze het vandaan.

Denken humanisten nu echt dat christenen zulke vreemde wezens zijn? Laten ze maar eens met bewijs komen dat christenen minder durven leven en minder genieten dan humanisten. Wie gaat de enquete doen? Volgens mij rolt de Veluwe lachend over straat als ze lezen hoe treurig het met de grachtengordel is gesteld. Hahaha. Wedden dat de humanisten zo’n objectief onderzoek niet bij de hand hebben gehad toen ze hun domme kreet verzonnen? Ze geloven gewoon veel te veel in hun eigen antireligie, en een belangrijke premisse daarvan is: wie in God gelooft, doet dat omdat hij bang is en niet kan genieten. Ze kunnen zich immers niet voorstellen dat je in God kan geloven om andere redenen? Wat een goedgelovige ongelovigen zijn die humanisten. Weinig kritisch op hun eigen vooronderstellingen lijkt me.

maandag 23 februari 2009

Bomaanslag in Egypte

We hebben het al weer een jaar of zo niet gehad in Cairo - een bomaanslag met buitenlanders als doelwit. Als u wel eens in Egypte bent geweest, was u ongetwijfeld ook op de plek waar deze aanslag plaatsvond, bij Khan al-Khalili. Treurig resulaat: een 17-jarig frans meisje gedood, en 20 gewonden. Het was er nogal een bloedbad, volgens ooggetuigen.

Deze toeristen zijn het slachtoffer van de haat van veel Egyptenaren tegen hun eigen overheid. Door toeristen te treffen hopen ze dat minder toeristen een ticket naar Cairo boeken, zodat de Egyptische overheid zwaar in de portemonnaie wordt getroffen. En dat de regering tenslotte zal vallen.

Hier een filmpje van de BBC.

zaterdag 21 februari 2009

Wat betekenen deze torens?

Land van mijn vaderen,
wat verlang ik ernaar om terug te keren
en uw grond aan te raken,
en om opnieuw uw heilige paden te vinden,
veel bewandeld met het Evangelie van Vrede,
maar nu gesluiered in de schaduw van middelmatigheid.

Wat betekenen deze torens
die uit uw land omhoog wijzen,
die in gekwelde pijn schreeuwen
- in lof en voorbede tot Hem -
om de vernieuwing van het geloof
dat bloedde om ze daar te bouwen?

Maar we willen opnieuw
uw heilige paden bewandelen
uw oude ruines herstellen
de gebroken altaren repareren
de fundamenten blootleggen
van vele geslachten.

Hoort, landen van het Zuiden
die met uw lege woorden
en met uw uitgekauwde mythen
velen in gevangenschap houden,
die geen interesse hebben
om recht te doen
aan de arme, de weduwe,
degene zonder vader.

Kijk naar het Noorden –
want ziet, uw Verlosser komt,
gekleed in de armoede van de weinigen
die Zijn naam durven te noemen
zonder hem te misbruiken,
in een fluistering
opdat de aarde niet beve
Heilig, Heilig, Heilig is de HEER.

Armen van JHWH, staat op,
neemt uw oude mantel op
die op uw dag heeft gewacht;
bekleed uzelf in diens nederigheid,
want u bent gesteld
tot een struikelblok voor velen.

(c) Jos M Strengholt, 21 februari 2009, naar 'What mean these stones', in Celtic Daily Prayer (London, 1994, 2005), pp 55-56.

vrijdag 20 februari 2009

Zaterdag 21 februari preek ik in St John's in Maadi; het gaat om de laatste preek voordat de vastentijd voor pasen begint. Het leesrooster is erg toepasselijk - ik moet preken over de verheerlijking op de berg (Markus 9). Op mijn website www.strengholt.info kunt u die preek in t engels lezen.

De bekering van Andries Knevel tot Darwin

Dat Andries Knevel zich tot Darwin heeft 'bekeerd', en nog wel zo publiekelijk, heeft begrijpelijk veel aandacht getrokken. De pret van de Darwin-club kan ik me voorstellen; de boosheid (of het verdriet?) van rechtzinnige creationisten ook. Met geen van beide ben ik het eens. Meer hierover schrijf ik op www.Redelijk-Christelijk.blogspot.com.

Andries Knevel en de evolutie

Dat Andries Knevel zich tot Darwin heeft 'bekeerd', en nog wel zo publiekelijk, heeft begrijpelijk veel aandacht getrokken. De pret van de Darwin-club kan ik me voorstellen; de boosheid (of het verdriet?) van rechtzinnige creationisten ook. Met geen van beide ben ik het eens.

Een creationistische manier van bijbellezen is modern, en zeker niet 'rechtzinnig'. Augustinus waarschuwde voor het doen van wetenschappelijke uitspraken op grond van de bijbel, las ik in het Katholiek Nieuwsblad in een artikel over dit onderwerp. Augustinus waarschuwde in De Civitate Dei dat als iemand die er echt verstand van heeft die uitspraken weerlegt, het hele christendom voor paal staat, en het net lijkt of het Woord Gods zelf is weerlegd.

Volgens mij heeft het creationisme nogal wat schade opgeleverd voor het christelijk geloof, in overeenstemming met die waarschuwing van Augustinus. Nee, niet het idee dat God de wereld schiep, maar wel het idee dat we dat kunnen narekenen zoals creationisten doen. Genesis 1 is geen natuurkundig spoorboekje, maar een lofdicht op God als schepper die ver boven de wereld en de afgoden (zon, maan, sterren, koeien, krokodillen, mensen) van de wereld staat.

Mooi dat Knevel afstand neemt van het creationisme. Pech voor de rechterflank van de EO; maar ik denk dat Knevel hierin gelijk heeft. Maar dat hij nu een soort evolutionair theisme omarmt, lijkt me even onverstandig. Dit zegt het Katholiek Nieuwsblad hierover:

Het punt is niet of darwinisme te verzoenen valt met het christelijk geloof, maar of het wáár is. De evolutie is zelf geen christelijk probleem, die idee vind je al bij de Kerkvaders en eerder. Het gaat om de vraag of de darwinistische verklaring van de evolutie vanuit een doelloos en blind mechanisme een wetenschappelijke verklaring is.

Het is onder experts bekend dat het fossiele bewijsmateriaal Darwins theorie ontkracht. Stephen Jay Gould, een van de boegbeelden van het darwinisme, noemde dit zelfs “het handelsgeheim van de paleontologie”. Hij zag zich gedrongen tot een aanvullende theorie die verklaart waarom de feiten niet kloppen en waarom fossielen een heel ander beeld van de evolutie geven dan Darwin leerde. Dát die feiten niet kloppen, was daarmee wetenschappelijk toegegeven. Dat kwam Gould op een felle aanval te staan van Richard Dawkins. De eerlijkheid van Gould, aldus Dawkins, speelde de Darwinkritiek in de kaart. Kennelijk voelen biologen een verplichting onwelkome feiten te verzwijgen. Is zo’n houding nog wel wetenschappelijk te noemen?

Het wachten is, lijkt me, op een paradigmatische dijkdoorbraak. Wanneer komt het moment dat de (natuur)wetenschappers op grote schaal afstand gaan nemen van het idee van het evolutionisme als verklaring voor de werkelijkheid, om nieuwe contoeren voor een wetenschap over het begin van de wereld te aanvaarden? Nogmaals het Katholiek Nieuwsblad:

Het gaat daarbij niet om God tegen Darwin. Ook niet om religie tegen wetenschap. Het gaat om het darwinisme tegen de feiten. Christenen bewijzen de wereld een slechte dienst door in de strijd om de waarheid voortijdig te capituleren.

zaterdag 14 februari 2009

Naar het Antoniusklooster bij de Rode Zee

Omdat Stephanie gisteren 21 was gingen we vandaag als gezin naar het Antoniusklooster aan de Rode Zee. Onderweg zagen we de nodige ongelukken - onder meer twee busjes op elkaar, er lagen 8 mensen op de grond - maar we kwamen na een rit van 275 kilometer en 2 1/2 uur veilig aan.

Het klooster traceert zijn begin naar de derde eeuw na Chr. toen de heilige Antonius daar een gemeenschap van heremieten startte. Geleidelijk ontstond daar een klooster met de nodige gebouwen.

We waren niet de enige bezoekers - op een zaterdag willen ook heel wat Kopten op zoek gaan naar een zegen van de heilige Antonius... In 1625 kwam een Roomse broeder Bernardus als eerst katholiek in het klooster, en dat wilde hij weten op. Je komt zijn naam op allerlei plekken tegen in het oudste kerkje van het klooster. De afgelopen jaren is die kerk prachtig gerestaureerd. Omdat in de middeleeuwen bedoeienen het klooster soms overvielen en dit kerkje als keuken gebruikten, waren alle muren zwart van het roet. Daardoor zijn de prachtige muurschilderingen uit de 13de eeuw heel mooi bewaard. De afgelopen jaren zijn de muren goed schoongemaakt zodat de mooie schilderingen weer zichtbaar werden.

donderdag 12 februari 2009

De angst heerst?


Wat zijn dat voor lui, die Britten die Geert Wilders niet binnenlaten? Bang voor de Islam? Wat een angsthazen daar zeg. Niet normaal. Ik ben helemaal geen aanhanger van GW, maar om te zien dat in Europa mensen zich zo door van die gewelddadige sukkels laten inpakken, daar begrijp ik niks van. Laten we in vredesnaam in Nederland niet ook aan zulke onzin meedoen. Je laat je toch niet intimideren!

woensdag 11 februari 2009

Philip Rizk vrij en weer thuis bij zijn ouders

Vannacht is Philip Rizk vrijgelaten; hij is thuis bij zijn ouders! Hij is dus vier dagen illegaal (zonder aanklacht) vastgehouden door de veiligheidspolitie.

maandag 9 februari 2009

Geheime politie doorzoekt ook het huis van Philip Rizk

Ik hoor net dat ook het huis van de Philip Rizk (en zijn zus Jeanette), vanmiddag (maandag) is doorzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de sleutelbos van Phil, die gewoon is achtergelaten. Politie is, zonder dat er iemand thuis was, binnengegaan, en heeft spullen van Philip meegenomen. 2 camera's, 1 laptop, harddrive, papieren, boeken, en een ipod.

Dit schreef ik vannacht:

Ik krijg net een telefoontje - om half 3 in de nacht van zondag op maandag - dat de geheime politie op dit moment het huis van vrienden van ons, Maged en Judith Rizk, doorzoekt. Hun zoon Philip is eerder deze week opgepakt en wordt op een onbekende plaats vastgehouden. Egypt: een 'gematigd' moslimland?

Dit is wat ik als verslag kreeg van Judith Rizk:
At 1:30am when we had just gone to bed the doorbell rang. 5 plain clothed men and two in full riot gear and machine guns stood outside our door. They wanted to enter to search the house. We found out that they were looking for evidence against Philip. Two men entered and began searching through the papers of our home office. In the meantime we contacted a German Embassy official and a professor from AUC as well as some friends. They all came immediately many others were awake and praying.

The police left but returned soon after to ask my father to go with them and write up a report about the fact that they had searched our home. Of course, we did not trust them. Then they also insisted to pass by his office where they would continue the search. In the meantime Amnesty International had contacted us and an wonderful lawyer arrived just in time to firmly tell the secret police that they could not take any further actions without a police warrant. We closed and locked the front door and settled in to see what would happen next. The secret police was waiting downstairs for orders that never came. At 5 a.m. they finally left.

zaterdag 7 februari 2009

Philip Rizk gearresteerd

Gisteravond is een vrind van ons opgepakt, Philip Rizk. De veiligheidpolitie heeft hem op straat opgepakt en in een auto zonder kenteken meegenomen. Philip is lid van onze kerk in Maadi. Hij is ongetwijfeld opgepakt omdat hij zich nogal met de politiek rond Egypte en de Palestijnse kwestie bemoeit. O o, je weet toch dat je in Egypte bij voorkeur je mond moet houden?

Guardian maakt dat ik me oud voel

Op deze link HIER (van de Britse krant The Guardian) vind je een prachtige landkaart van de Palestijnse Westbank, met keurig zichtbaar de grens van 1967, waar de muur loopt, welke gebieden het Israelische leger beheerst, waar Israelische nederzettingen zijn, etc. Los van de politieke betekenis van deze dingen, ik ben wel enorm onder de indruk van de technologie die we hebben. Zijn er onder jullie nog lui die met krassende krijtjes op schoolborden moesten schrijven?

Ik heb nog leren schrijven met een inktpen, mbv een inktpot en een inktlap. Wat voel ik me oud.

vrijdag 6 februari 2009

Gezellig feestje

Vanavond vierde ik mijn verjaardag. Gezellig feestje. Bedankt jullie die er waren, bedankt jullie die me emails stuurden. En als je er niet was en niks liet horen, ik ben het al weer vergeten. Dat komt met de leeftijd. Hier een paar fotos van de party.


18249 dagen

Welaan vrienden, morgen ben ik jarig; vanavond vier ik het. Het is nu ongeveer 19 graden, dus lekker weer voor een feestje in de tuin; wie niet kan komen wordt ernstig gemist; wie wel komt, prachtig! De tuinlieden hebben de zaak gisteren al grondig schoongemaakt (zie foto), lampen vervangen (elke maand knallen in en om ons huis ongeveer 20 lampen stuk), de hapjes en drankjes zijn in overvloedige mate aanwezig. Ik kreeg zelfs een worst gratis toen ik de nodige flessen kocht. Zouden ze mijn klandizie waarderen? Ik zal vanavond natuurlijk sober zijn. Ik tel mijn dagen. Tot nu toe ongeveer 18.249.

donderdag 5 februari 2009

Nog 1 volle dag en ik ben 50.

Ik ben echt helemaal in de wolken. Ze zeggen toch dat het leven begint bij 50? Nou ja, dat zeg ik in elk geval. Met wat koffie, en een goed humeur, zullen we ver komen.

woensdag 4 februari 2009

Nog 2 dagen

Vandaag haal in mijn zus Ineke van het vliegveld. Leuk dat ze bij ons langskomt, en wat een toeval dat ze er net is op mijn 50ste verjaardag. Ze komt met Egypt Air om 7.55 PM. Dit voor de geinteresseerden.

dinsdag 3 februari 2009

Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Nog 3 dagen...

Ik heb nog drie volle dagen te gaan voor ik 50 ben. Hoe zou dat zijn?

1) Mannen die me voorgingen zeggen dat het niks uitmaakt. Ja we geloven graag in mythes.

2) Dames die me willen opbeuren zeggen dat ik er veel jonger uitzie. Leuk hoor meisjes, daar trappen we niet in.

3) De priester van de kerk waar ik bijhoor zei me vanmorgen dat hij de afgelopen maanden 12 kilo kwijtraakte. Hij was gewoon kleinere porties gaan eten. Waarom zei hij dat?

Het is niet makkelijk. Als je op de top van een heuvel staat, zie je waar je vandaan komt EN wat je nog te doen hebt. Maar als je 50 wordt? Je bent vergeten waar je vandaan komt, en waar je heen gaat is ook zo onbekend.

50 jaar! En van je vrienden moet je t maar hebben!

Wat een mazzelaar ben ik toch. Stephanie komt ons deze week bezoeken in Maadi, en ook mijn zus Ineke komt langs. Morgen haal ik Ineke van het vliegveld. Dit alles omdat ik zaterdag 50 jaar oud wordt. VIJFTIG.

We houden vrijdag een feestje in mijn achtertuin, een dag te vroeg eigenlijk. Dat is omdat op zaterdag de niet onbekende schrijver Philip Yancey in onze kerk te gast is, en mijn vrienden (wat vrienden?) die zouden dus allemaal naar de heer Yancey gaan. Hij heeft wel meer boeken geschreven dan ik, maar niet van die dikke. En hij is niet jarig en is al 59 jaar oud. Deze foto van Yancey is gemaakt op 8 februari 2008. Oordeel zelf. Naar wie zou u gaan? Bekijk, beoordeel en vergelijk zelf.