woensdag 29 april 2009

Alle varkens worden op dit moment gedood in Egypte

Help! Straks is er geen karbonaadje meer te krijgen! Momenteel worden alle 350,000 varkens in Egypte gedood. Moet van de minister van volksgezondheid - uit vrees voor de enge varkensgriep. Mij klinkt dit als een totaal overbodige actie in de oren die dus NOOIT zou zijn ondernomen als alle varkenshouders in Egypte geen Kopten zouden zijn.

Wat een ellende voor die lui. Tienduizenden gezinnen zonder levensonderheid. Voor mij als consument is het niet zo erg. Gelukkig mag het vlees van deze dieren toch de (Koptische) winkels in - dus misschien gaan de prijzen wel omlaag...

dinsdag 28 april 2009

We zijn de hele zomer in Nederland

Te uwer informatie vast, van de zomer zijn we in Nederland als gezin van 5 juli-22 augustus.

Adrienne en een paar kinderen zijn van 9-15 juli in Engeland en Jos moet eind juli een weekje naar Dallas voor z'n werk. Op 18 juli hebben we een ontmoetingsmiddag voor familie en vrinden. Noteer maar vast :-)

We zullen in Soest in het huis van Louis en Minke Boer verblijven vanaf 12 juli. Dan weet u dat ook al vast. Een royaal danku aan de twee Boeren!

maandag 27 april 2009

Wie is God in de Emerging Church?

Ik lees op de website van Johan ter Beek dat deze personality (leider mag ik niet zeggen geloof ik) in de Emerging Church Beweging in Nederland zich aardig kan vinden in de atheïstische visies van ds. Klaas Hendrikse. Ter Beek constateert dat hij zelf, volgens de visie van Hendrikse, ook een atheist is, maar ‘dit is alleen mee te maken voor mensen die iets meer weten van filosofie dan de gemiddelde Nederlander.’ Voor meer, zie mijn blog Redelijk Christelijk.

Wie is God in de Emerging Church?

Ik lees op de website van Johan ter Beek dat deze personality (leider mag ik niet zeggen geloof ik) in de Emerging Church Beweging in Nederland zich aardig kan vinden in de atheïstische visies van ds. Klaas Hendrikse. Ter Beek constateert dat hij zelf, volgens de visie van Hendrikse, ook een atheist is, maar ‘dit is alleen mee te maken voor mensen die iets meer weten van filosofie dan de gemiddelde Nederlander.’

Welaan, onderscheid moet er zijn, en het eenvoudige Godsgeloof is goed voor het gewone volk, maar je moet wel heel intelligent zijn om de waarheid te vatten? Ter Beek eindigt zijn story aldus:
Toch denk ik dat vele, meer orthodoxe, gelovigen Hendrikse helemaal niet volgen. Dat is geen probleem. Het wordt pas een probleem als intelligente orthodoxen willens en wetens een geloofsbolwerk hooghouden zonder bepaalde gedachten te willen ontdekken en volgen.
Dat moet me wel voorzichtig maken in mijn commentaar natuurlijk; je bent dom als je Hendrikse niet helemaal volgt, of je wilt willens en wetens 'bepaalde gedachten niet ontdekken'. Uitkijken dus, Jos, want alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden… Ter Beek schrijft:
Heraclitus en Parmenides stoeiden in de 3e eeuw voor Christus reeds over de vraag of de rivier er is (P) of de rivier stroomt (H). Hendrikse neemt deze gedachte over door te stellen dat God er niet is, maar wel ervaren kan worden. “Als je liefde hebt ervaren, doet het er niet toe of er zoiets is als Liefde” en “Ook al is het bestaan van Liefde een illusie, het is geen illusie om iemand lief te hebben.”
God is, net als liefde, in de ervaring, maar er is niet zoiets als God, of Liefde. Zo moeten we dat dus begrijpen geloof ik? Dat lijkt Ter Beek te bevestigen:
Voor mij is er geen historie achter de tekst, die meer waard is dan de ‘geloof-historie’ in de tekst. En dus geloof ik in God, bid ik tot Hem, jubel ik om de opstanding van Jezus en verwacht ik zijn komst en de nieuwe schepping. Juist door “in” het verhaal te leven krijg ik echte ervaringen en kom ik in actie.
Maar als ik niet ‘in’ dat verhaal leef, heeft het verhaal ineens geen betekenis meer? Jezus stond niet op uit de dood, maar alleen in zoverre ik dat ervaar door in dat verhaal te leven? Voor God de mens schiep, was er geen God? Alleen als ik zijn komst verwacht zal hij komen?

Zo maak je God tot je onderdaan.

God is er alleen in zoverre ik besta en hem ervaar? Je kunt misschien enorme hoop en troost uit zo’n geloof putten, maar voor mij zit de hoop en de troost nou net in het feit dat God er is. Objectief. Of ik nu gehoorzaam en geloof – of niet.

We moeten ons niet laten vangen in de paradigmatische dwang van Heraclitus en Parmenides. Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen Godservaringen, en dus zijn eigen beeld van God, maar dat wil niet zeggen dat er niet een absolute God is; Zijn bestaan is niet ter discussie, maar de vraag in hoeverre we hem 'objectief' kunnen omschrijven, want we zijn allemaal nogal subjectieve wezens. Maar gelukkig, God openbaarde zich zeer tastbaar in Jezus Christus.

Als je overigens alleen mensenwoorden in de bijbel ziet, (en dan ongetwijfeld ook in Jezus!) zoals Ter Beek doet, dan heb je alleen houvast aan ervaringen, en dan wordt God (god?) de som van alle menselijke ervaringen. Dan wordt 'gemeenschap zijn' een delen van ervaringen, niet een gezamenlijke gerichtheid op de Schepper die buiten ons staat, lijkt me.

En als je het toch over de rivier hebt: De rivier stroomt, en als ik eruit drink, ervaar ik dat mijn dorst wordt gelest. Maar ook als geen mens uit die rivier drinkt, ook als niemand meer weet heeft van het bestaan van die rivier, dan blijft hij stromen. Niet in mijn ervaring maar ‘in het echt’. Ik geloof, niet omdat ik ervaar dat God er is, of bestaat, maar God is er, Hij bestaat, en daarom geloof en ervaar ik.

zondag 26 april 2009

Stephanie verloofd met Jouke-Thiemo

Vorige week kwam Jouke-Thiemo Waleson naar Cairo gevlogen om te vragen of het mocht, en twee dagen later vroeg hij Stephanie of ze wilde. Beide keren kreeg hij 'ja' te horen. Dus dat werd gevierd. Aan Jouke's gezicht te zien heeft hij nu al door dat dit een dure keus is geweest. Was de rekening wat hoog, jongen?

zaterdag 25 april 2009

He! Mijn proefschrift krijgt een lintje...

In het zojuist verschenen nummer van de International Bulletin of Missionary Research staat een lijst van de 15 beste missiologische boeken van het afgelopen jaar 2008. Hoera - mijn boek Gospel in the Air zit daar ook bij! Meer info over dat boek kan je HIER vinden. En omdat ik door dit bericht in een goede bui ben kan je het boek voor 25 euro inclusief porto van me krijgen. Aanbieding geldt alleen in Nederland ;-)

He! Mijn proefschrift krijgt een lintje...

In het zojuist verschenen nummer van de International Bulletin of Missionary Research staat een lijst van de 15 beste missiologische boeken van het afgelopen jaar 2008. Hoera - mijn boek Gospel in the Air zit daar ook bij! Meer info over dat boek kan je HIER vinden. En omdat ik door dit bericht in een goede bui ben kan je het boek voor 25 euro inclusief porto van me krijgen. Aanbieding geldt alleen in Nederland ;-)

Vogelgriep in Egypte - veel doden

Deze week zijn hier in Egypte weer 3 mensen aan de vogelgriep H5N1 overleden, en dat brengt het aantal 0p 68 gerapporteerde gevallen en 26 doden in Egypte sinds 2006. Oorzaak is waarschijnlijk vooral dat miljoenen arme gezinnen kippen in en om hun huis houden.

In Nederland zou er wilde paniek zijn vermoed ik... Waar de dokters van de FAO en WHO vooral bang voor zijn, is dat de ziekte in Egypte resistent begint te worden en dat het zich zo aan menselijke dragers heeft aangepast, dat het tot een pandemie kan leiden. Nu wordt de ziekte alleen van dier op mens overgedragen, maar als de ziekte van mens-op-mens kan overgaan zijn de rapen gaar.

Wij beloven plechtig dat we geen rauwe vogels opeten die we dood in de tuin vinden.

vrijdag 24 april 2009

Nieuwe pennenvrucht

Op mijn blog met gedichtjes heb ik weer een nieuwe pennenvrucht gezet. Ik ben nogal met het vertalen van wat gedichten bezig omdat ik rond 1 mei een nieuwe website open: www.keltischegebeden.nl. Dat is een website naar aanleiding van een engels boek: Celtic Daily Prayers. Op 1 mei dus online, hopelijk. Ik heb er veel vertaalwerk voor moeten doen, en heb nog veeeeel te doen ook.

Mijn Koning

Hij is mijn koning;
in mijn hart getroond.
mijn bestaan heeft hij met vreugd’ gekroond.
Ik ben een druppeltje in zijn oceaan
als zijn scheepje op zijn zee gegaan,
een blad in zijn storm.

Het boek van zijn lof
wordt in mijn hart gedragen,
de jas van zijn vriendschap om mij heen geslagen,
de storm blaast me overal heen
mijn weg een maalstroom, mijn rust een steen,
en hij mijn vuur.

Mijn vlees is zijn werk
en zijn wil is mijn wijn,
hij is mijn lied, mijn kracht, mijn zijn,
alle mensen mijn minnaars in tijden goed en bang
want hij is alles wat ik verlang.

(c) Jos M Strengholt,
naar een gedicht van Marjorie Milne of Glastonbury, Rhymes from a Lindisfarne Monk.

Christelijke gemeenschap - mn preek van vorige week

Vergeten te zeggen.... vorige week preekte ik - en die preek is na te lezen op www.strengholt.info, mocht je enige interesse hebben in mijn verbale producties.

Het ging over het thema van christelijke gemeenschap, n.a.v. Psalm 133, 1 Joh 1:1-2:2, en het verhaal van Thomas uit Johannes 20.

In het engels natuurlijk.

woensdag 22 april 2009

Paar dagen zonnen en rusten aan de Rode Zee

De afgelopen twee dagen waren we even aan het strand - aan Egypte's oostkust. Twee dagen, dus 1 nachtje in een hotel - het Palmera Hotel, een plek waar we al vaak zijn geweest omdat het maar twee uur rijden is van ons huis, en spotgoedkoop, en lekker eten, en even weg uit de stank van Cairo... Het hotel ligt aan een strandje net ten zuiden van het Suez Kanaal, dus we zagen de zeer grote schepen komen en gaan.


maandag 20 april 2009

Sham al-Nissim

Vandaag had heel Egypte een vrije dag - vanwege Sham al-Nissim. Dat is een voorjaarsfeest dat uit de tijd van de faraos stamt. Men eet dan eieren en verschrikkelijk vieze visjes, gemengd met uien. Jawel, echt heel smaakvol. Niet dus. Maar wel een vrije dag voor alle normale mensen. Maar om 8.30 uur had ik mijn eerste afspraak bij een koffiesjopje, en tussen 12.30 en 14.45 uur vergaderde ik met twee medewerkers over bezuinigen en meer van dat soort ellende. Terwijl het hele volk hier vrij had....

Morgen gaan we twee dagen naar het Palmera Hotel aan de Rode Zee om even uit te waaien. De kinderen hebben al een week vakantie, en hebben ook deze hele week nog vrij. Dus moeten we ze even uitlaten aan het strand van het Suez Kanaal.

zondag 19 april 2009

Dooie rat en .... eh Jouke? In Cairo?

Wat een consternatie in ons huis... een kat nam een dooie rat mee naar binnen. Justine (op foto rechts), stoer en op dat moment bijna 15 jaar oud, durfde het dier naar buiten te gooien, terwijl Rosemarie (18...) zich angstig op afstand hield. Zielig voor het diertje. (op foto midden) Maar het dier had interessant bekijks. He? Jouke-Thiemo? (op foto links) In Cairo? He?

Hoera! Justine jarig

Vandaag is Justine 15 geworden. Om half 7 vanmorgen vierden we dat - voor zover wakker.... want Adrienne moest om 7 uur al weer naar het vliegveld om iemand weg te brengen. Justine kreeg een nieuwe ipod - de vorige liet ze een jaar geleden ergens in de woestijn liggen, een CD, veel drop, nieuwe sportschoenen, en een nieuwe schildpad. Wat een vreugde.

We love Justine XXX

vrijdag 17 april 2009

We stoppen niet...


In Een Jood Vandaag door Elie Wiesel zegt het enig overgebleven lid van een Joodse familie dit tegen God:

Meester van het universum, ik weet wat u wilt – ik begrijp wat u doet. U wilt dat wanhoop me overweldigt. U wilt dat ik niet langer in u geloof, dat ik stop met bidden tot u, dat ik stop uw naam aan te roepen om het te verheerlijken en te heiligen. Welaan, laat me u vertellen: Nee, nee, duizendmaal nee! U zult er niet in slagen! Ondanks mezelf, en ondanks u, zal ik doorgaan de Kaddish uit te schreeuwen, een lied van geloof, zowel voor u als tegen u. Dit lied kunt u niet doen ophouden, God van Israel.

We bidden tot God omdat hij teveel antwoorden moet geven om dat zomaar te laten verdwijnen, omdat we zowel tegen hem als bij hem moeten protesteren, en omdat het enige alternatief wanhoop is, of stilte.

Dankbaar

Aanvaard mijn dank
voor nacht en dag,
voor voedsel en mijn thuis;
Wees onze gast nu, smeek ik u,
en blijf bij ons in huis

Dank voor d’ aarde
van zee en land,
voor ‘t plekje waar ik sta,
voor wie ik raak met hart en hand,
elk mens met wie ik ga.

Met vijanden rondom,
in nood roep ik: kom nu!
ik ben maar klein
maar heerlijk groot bent u:
U antwoordt in mijn pijn.

Mijn hart is vurig
door uw warme liefd’.
Ik bezing uw pracht
want uw licht doorklieft
de donkerte van mijn nacht.

Heer, wees gast en gids
voor wie hier eerder waren,
en ook voor wie nog komen gaan
maar bovenal, wil ons bewaren
die in uw dienst nu staan.

(c) Jos M Strengholt, 16 april 2009, Cairo

dinsdag 14 april 2009

Hoop voor mensen als ik...

Een nieuw medicijn, ontwikkeld door Britse wetenschappers, geeft veel hoop in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Dat meldde de BBC dinsdag op zijn website. Het medicijn met de naam Cphpc zou de hoeveelheid van een proteïne, dat een belangrijke rol speelt bij de ziekte, verminderen, meldt de omroep.

Een onderzoek van de University College Londen wees uit dat het proteïne uit de hersenen van vijf alzheimerpatiënten was verdwenen, nadat zij het medicijn drie maanden hadden gebruikt.

donderdag 9 april 2009

Op Goede Vrijdag worden mijn ismen gekruisigd

door Reinier Sonneveld, in het Nederlands Dagblad

Goede Vrijdag betekent het einde van alle valse hoop. Het is een radicaal kruis door alle goden. Wie Jezus niet met lege handen ontmoet, ontmoet hem niet, overpeinst Reinier Sonneveld.

Als ik met de democraten roep om de stem van het volk - de stem van het volk was 'Kruisig hem!'

Als ik met de kapitalisten geloof in de markt - de plannen om Jezus te doden ontstonden toen hij de markt op het tempelplein verstoorde, en Jezus zelf werd verhandeld.

Als ik met de liberalen vrijheid propageer 'totdat het een ander schaadt' - was dat niet de aanklacht, dat hij een onruststoker was?

Als ik verwacht dat beschaving ons wel verder zal brengen - het kruis antwoordt mij dat de Joden een van de beschaafdste volkeren waren en de Romeinen waren beroemd om hun rechtspraak, maar al hun beschaving kon Jezus niet beschermen.

Als er moet worden gestreefd naar het grootste geluk voor de grootste groep mensen - was dat niet precies het argument van Kajafas, dat het beter is dat één persoon sterft in plaats van een heel volk?

Als ik geloof in wetenschap en techniek - het kruis was een bewerkt stuk hout, met nieuwe technieken vervoerd, gezaagd en omhoog gehesen.

Als ik met de Nederlanders trots ben op compromissen en polderen - Jezus werd heen en weer gestuurd tussen de drie machtigste instituten en er werd eindeloos gepolderd. Tot Pilatus een compromis dacht te hebben bereikt door Barabbas te laten doden, maar ook dat was niet genoeg, en zijn volgende compromis sloeg wel aan.

Als ik met de bureaucraten geloof in de juiste procedures, protocollen en processen - was het niet een procedure waardoor Barabbas plotseling vrijgelaten werd en Pilatus toch zijn handen in onschuld durfde te wassen?

Reinier Sonneveld is schrijver van films, strips en boeken. Zijn jongste publicatie is 'Nacht', een (luister)boek voor in bed.

echte ikoon te koop... t.e.a.b.

Deze koptische ikoon is gemaakt volgens alle officiele regels van de Koptische kerk, met alle gebeden en zalvingen etc. Mocht u er een plaats voor hebben, voel u vrij om me dat te laten weten. In ons huis hangt al genoeg. Deze ikoon is gemaakt in een dorpje in Zuid Egypte, in een project dat daar door Adrienne was opgezet. Biedt u maar... in mei kan ik het kostbaar kleinood mee naar Nederland nemen. Voor het goede doel ;-)

woensdag 8 april 2009

Pas een beetje op je koppen, Yord

Een Belg wil 30,000 Nederlanders laten lachen? De website Yord.nl van het Reformatorisch Dagblad hoopt tieners aan zich te binden met moppen geloof ik. Een Nederlandse soldaat is omgekomen, maar wat lezen we? ‘Hij is voor zondaren gestorven.’ Beetje beter oppassen met je chapeaux, broeders.

vrijdag 3 april 2009

Maagd Maria

Op mijn blog over de Maagd Maria heb ik een nieuwe bijdrage gezet die samenvat wat in de vroege kerk tot het jaar 200 over Maria werd gezegd. Voor een ieglijk onder u met interesse in het thema, kijk daar eens rond. Die blog bespreekt wat de bijbel over Maria zegt, en ook de informatie over haar uit de vroege kerk.

Feest met de school van onze kinderen in Cairo

De school die onze kinderen in Cairo bezoeken, bestaat 30 jaar. Dus moest er gefeest, en dat bij de piramiden. Met 1200 mensen werden de piramiden letterlijk omsingeld. Rosermarie en Justine moesten zich in iets 'nationaals' hullen, dus de Nederlandse vlag en wat oranje ging mee. De Nederlandse afdeling van de school (onze kinderen zitten niet op die afdeling, maar op de engelse..) had zich mooi in Nederlands kostuum gehuld. Nederlands? Wie loopt er ooit zo bij? Uiteraard was er de nodige politie op de been. Sorry, op de kameel.

woensdag 1 april 2009

De afgelopen dagen was ik met wat managers van ons werk in Anafora, een schitterend retreat centrum in de woestijn ten noorden van Cairo. Anafora wordt geleid door de Coptisch-Orthodoxe bisschop Thomas. We waren 3 dagen bijeen om over de Grote Dingen van het werk te spreken. Geld, producties en personeel... Het was overdags zo'n 25 graden.

Stephanie verhuisd uit Zeist naar Utrecht


Even een paar plaatjes van de nieuwe kamer van onze oudste dochter, Stephanie. Foto's (c) Jouke-Thiemo Waleson. De kamer is niet groot maar heeft een extra verdieping voor slapen en boeken. Leuk. We zien er naar uit de kamer zelf te bekijken, meer nog, om Stephanie weer in de armen te sluiten. Elkaar niet zien is als mest. Het stinkt, maar hopelijk groeien we ervan... :-(