donderdag 31 december 2009

John Piper over Israel en de bijbel - interessant

Rev John Piper, de amerikaanse calvinistische predikant die zo geliefd is aan beide kanten van de oceaan, schrijft op zijn website over hoe hij aankijkt tegen Israel en de bijbel. Durf je het aan?

zondag 27 december 2009

Vanmorgen dienst in Holy Trinity, Utrecht

Vanmorgen waren we als gezin in Holy Trinity, Utrecht. Dat is de Anglikaanse kerk waar Stephanie en Rosemarie lid van zijn. Vandaag zong Stephanie in een gelegenheidskoor - en het klonk leuk en vrolijk! Vanavond nemen we afscheid van Stephanie d'r verloofde. Jouke Thiemo, die met zijn ouders naar Zwitserland afreist voor een week vakantie.

zaterdag 26 december 2009

Kerst verbroedert... en wat heb ik toch een superneven

Dank jullie, neven en andere familie, voor de gezellige kerstviering vanmiddag. We aten fijn, we spraken fijn, en wat een drinken! En moet je deze enorm smaakvolle neefjes toch zien...
Wat een wonder, de meesten onder ons waren Baptisten, enkele waren Anglicanen, en de mater familias vertelde hoe fijn en mooi de roomse dienst in de Hendrikuskerk was geweest. En we gingen zonder onenigheid uit elkaar. Kerst verbroedert.

Kerst met moeder, broer, zussen, kinderen en aanhang


Gisteren hebben we kerst gevierd bij Alex en Danielle, met de hele firma van de Strengholt-kant. Wat hadden Alex en Danielle er iets leuks van gemaakt. En mijn nicht Renée wilde maar steeds bij me op schoot zitten. Wat een feest ;-)

Vanmiddag krijgen we de hele familie van Adrienne's kant op bezoek voor een viering. Heerlijk dat we in een lekker ruim huis logeren in Amersfoort!

donderdag 24 december 2009

Allemaal een gezegende kerst!

Familie, vrienden, vijanden, toevallige passanten! De Kerst breekt aan. Mocht ik u dit jaar hebben gekweld, gepijnigd, verdriet gedaan, onthutst, dan vraag ik bij deze op mijn blote knieen vergeving. Als er iets is tussen ons, mea magna culpa. Ik zal proberen het niet meer te doen.

En nu we alles hebben goedgemaakt, kan ik u met een opgelucht hart veel heil en zegen met Kerst wensen! Dat we deze dagen de tijd hebben - en de aandacht - voor een ontmoeting met God die in Jezus Christus heel dichtbij is gekomen.

woensdag 23 december 2009

Mijn boer Alex is 41 geworden en we vieren dat. En 1-0Gisteravond vierden we dat Alex 41 jaar geleden, op een koude decemberdag, zijn hoofd de wereld instak. Gezellig knapperde gisteren het digitale haardvuur (daar konden ze 41 jaar geleden niet van dromen!) en Feyenoord won van AZ en o, wat zijn wij heden blij! De kinderen speelden spelletjes, de ouwetjes dronken het een en ander, en de hond zorgde dat Jouke-Thiemo, Stephanie's verloofde, maar steeds moest huilen van de allergie...

maandag 21 december 2009

Wie beweert dat wij niet een sociale familie zijn?

We doen heel veel dingen samen, echt gezellig. Dus wie beweert dat we niet zo'n sociaal gezin zijn, get stuffed!

zondag 20 december 2009

Wees niet bang

De Heer God biedt ons troost en hoop; Hij wil ons vreugde geven.
Hij vult met vreed’ en blijdschap de dagen van ons leven.
Het licht wint van de duisternis; Hijzelf staat daarvoor pal.
Want Hij belooft dat Hij aan ons nieuw leven geven zal.

In de woestijn is Hij er bij; Hij weet hoe droog ‘t daar is.
Hij kent de honger en de dorst; ervaart uw droefenis.
Teneergedrukt of in de put; Hij steunt ons elk moment.
Denk nooit dat van uw smarten Hij niet de diepte kent

Onz’ zonden heeft hij uitgedelgd; vergaf ze door het kruis.
Wie Hem gelooft kent veiligheid: hij hoort bij God nu thuis.
De grootste schat die Hij ons geeft, wat ons het beste schraagt
Is dat Hij heel dicht bij ons is, als Vader die ons draagt.

Zijn Zoon leidt als een herder ons, ook in het zwaarste uur
Hij gaat ons voor door de woestijn als een kolom van vuur.
En Zijn aanwezigheid in ons bestaan geeft ons de zekerheid
Dat Hij ons krachtig en vol liefd’, naar ‘t land van vrede leidt.

Zijn Heil'ge Geest woont in ons hart; Hij is dus zeer nabij;
O mens in nood, ziehier uw God, Hij staat dicht aan uw zij.
Drie-enig God, Vader, Zoon, en Geest, Hij geeft ons brood en wijn;
Als voorproefje van d’eeuwigheid, waar wij geborgen zijn.

Nov 2008, Jos Strengholt

He! ze hebben er twee gemaakt

Tertullianus over de maagd Maria - analogie met Eva

Net als Justinus de Martelaar en Irenaeus, heeft ook Tertullianus aandacht voor een analogie tussen Eva en Maria. Terecht? Ik heb Tertullianus' uitspraken op de blog over MaagdMaria gezet.

He! ET heeft mij hoed en das aan zijn koue lijf!

Serieus sneeuwpopweer in Nederland

Ik geloof niet dat Rosemarie en Justine ooit eerder in hun leven sneeuwpoppen maakten - dit is de eerste week - en de sneeuw plakt zo goed. Een gedenkwaardig moment. Jammer dat daardoor eten bij Wimco en Sanja niet doorgaat, en ook een bezoekje aan de carol service in de Anglikaanse kerk in Utrecht helaas gemist. We houden ons maar aan het advies van de ANWB om bij de verwarming en achter de geraniums te blijven zitten.

zaterdag 19 december 2009

donderdag 17 december 2009

Kinderen genieten van de sneeuw

Vooral Justine geniet van de sneeuw... zoveel heeft ze in haar betrekkelijk warme leventje nog nooit gezien. Ze heeft meteen een sneeuwpop gemaakt en die bij de bushalte pal voor ons huis geplaatst, ter bemoediging van andere allochtonen die hier net als wij kleumen van de kou. Zou de bus wel komen, jongens?

dinsdag 15 december 2009

Discussie met Hugo Bos (vrijgemaakt, op weg naar Rome) over de Maagd Maria...

Op mijn blog over de Maagd Maria heb ik vier stukkies geplaats naar aanleiding van wat contacten die ik heb met een aardige broeder, Hugo Bos. Deze (ex)vrijgemaakt-gereformeerde is hard op weg naar Rome! Maar Hugo gaat misschien uit de gereformeerde kerk, de gereformeerde kerk krijg je toch maar moeilijk uit Hugo. Hij geeft massa's bijbelse argumenten waarom hij de Roomse visie op Maria heeft aanvaard. Ik ben wat tegendraads :-) en ga op de meeste van zijn argumenten in.

Kleine discussie over 1000-jarig rijk en zo

Phew, je kunt over vele dingen praten die eigenlijk allemaal niet zo interessant zijn. Maar br Arie Kleijne houdt me wakker. Hoe vertaal je het woord 'houtoos' in Rom 11:26? Jaja, het zal u wat uitmaken he? Maar mocht dat wel zo zijn, zie mijn blog GansIsrael

zondag 13 december 2009

Verjaardag Rosemarie in Utrecht en Amersfoort

Vanmorgen vroeg reden we naar de Boomstraat in Utrecht, waar Rosemarie (links op foto) studeert en op kamers woont. Ze is vandaag 19 geworden. Dus hebben we bij haar ontbeten, we zijn met haar naar de Anglikaanse kerk geweest waar ze met haar oudere zus Stephanie kerkt,en daarna naar ons logeeradres in Amersfoort.

Stephanie's verloofde liet meteen zien waarom Stephanie met hem wil trouwen. Hij is zo'n stoere jager. En intussen werkt de rest van de familie om het huis hier klaar te krijgen voor de gasten die zo komen voor het feest van Rosemarie.

zaterdag 12 december 2009

Hoera onderweg - op vliegveld Cairo

We zijn onderweg naar Nederland - het is 2 uur in de nacht en Justine heeft net eten bij McDonald's gehaald. Ik eet wat frieten... Adrienne moest net vanavond met de Cairo Choral Society (woman of many trades...) optreden in de Amerikaanse Universiteit van Cairo.

En kijk eens aan! Hier komen we vrienden tegen die ook vanavond naar Nederland vliegen! Zowel de ouwelui als de kinderen kennen elkaar. De kids zitten bij Justine op school - en in de klas. Gezellig zo allemaal met de KLM.


vrijdag 11 december 2009

Het ware karakter van Kerst... met eten en feesten

Wat is december toch een mooie maand! Ik heb niet veel sympathie voor christenen die klagen over de 'ongeestelijkheid' die ze rond de kerstperiode ervaren. Het zou natuurlijk dom van me zijn om te suggereren dat we met Kerst nationaal stilstaan bij de werkelijke betekenis van dat feest. Maar tegelijk vind ik het eten, het feesten, de kaarsen, de schoonheid, iets hebben van wat de echte betekenis van Kerst is: God werd echt mens, en dat vieren wij met een 'aardsheid' die bij zijn menswording past. Eten, drinken, feesten, vrolijk zijn, hoorden ontegenzeglijk bij het geestelijke leven van onze Heer. Hij was een echt mens.

(tekst van www.keltischegebeden.nl)

Het gaat niet om succes maar om trouw

God is niet gauw onder de indruk. Maar dan, hij vraagt ons nooit te proberen indruk op hem te maken. Het is alsof hij zich tot ons wendt juist wanneer wij volledig in beslag genomen worden door onze onwaardigheid en in de verleiding komen contact met hem te vermijden, en hij dan dwars door al onze excuses heen breekt en zegt: ‘Ontspan
je, ik ken je al.’

Amy Carmichael verwoordt het gevoel dat zo’n dialoog oproept in haar boek ‘Zijn gedachten waren… Zijn Vader zei…’
De zoon zei: ‘Maar ik ben niet succesvol.’
Zijn vader zei: ‘Zal aan het eind der tijden
mijn woord zijn:
“Kom, gij goede en succesvolle dienaar?”
Als gij maar nederig met uw God zult
wandelen, zal dít mijn woord zijn:
“Kom, gij goede en getrouwe dienaar”.’
We zijn niet geroepen om succes te hebben, maar
om trouw te zijn – ontspan!
Bron: www.keltischegebeden.nl, 11 dec 09

Christian Quotation of the Day - Friday, December 11, 2009_

When an unskillful servant gathers many herbs, flowers, and
seeds in a garden, you gather them out that are useful, and
cast the rest out of sight. Christ deals so with our
performances. All the ingredients of self that are in them on
any account He takes away, and adds incense to what remains,
and presents it to God. This is the cause that the saints at
the last day, when they meet their own duties and performances,
they know them not, they are so changed from what they were
when they went out of their hand. "Lord, when saw we Thee naked
or hungry?" So God accepts a little, and Christ makes our
little a great deal.
... John Owen (1616-1683), An Exposition upon Psalm CXXX
[1668], in Works of John Owen, v. VI, New York: R.
Carter amp Bros., 1851, p. 603
____________________________________________
Lord, my hands are empty, yet You fill them with the
resources of Your grace.

woensdag 9 december 2009

Exorcisme in een kerk in Cairo

Op mijn blog Arabieren heb ik een link geplaatst naar een interessant artikel in TROUW over exorcisme in een kerk in Cairo.

Exorcisme in een kerk in Cairo

In zijn kerk in het Egyptische Caïro drijft Makary Yunan de duivel uit. Met behulp van massamedia groeide hij uit tot een fenomeen. Christenen en moslims uit de hele wereld bezoeken de ceremonie.

Een flinke klap in haar gezicht haalt weinig uit. De door de duivel bezeten vrouw werpt zich krijsend op vader Makary Yunan, die nogmaals hard uithaalt. Een vijftal helpers houdt de vrouw in bedwang terwijl de priester het heilige water uit een plastic gietertje over haar heen sprenkelt. „In de naam van Jezus Christus kom eruit”, gemaand Makary de duivel die bezit van haar heeft genomen. Lees dit interessante artikel verder in Trouw

maandag 7 december 2009

Ramses Shaffy - een eigenaardige Egyptenaar met mooie muziek

Opgebaard in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En van mij nog een slotakkoord. Laten WIJ in elk geval doorgaan.

Maagd Maria - visie van Justinus de Martelaar en Irenaeus

Op mijn blog over de Maagd Maria heb ik weer wat nieuwe informatie geplaatst - teksten over Maria bij de laat tweedeeeuwse theologen Justinus de Martelaar (ca 100-165) en Irenaeus (stierf 202 na Chr). In mijn speurtocht naar de ontwikkeling van de Mariologie tekent zich de eerste duidelijke verandering aan. Deze heren lijken meer in Maria te zien dan het meisje dat gelovig Jezus ter wereld bracht. Ze is draagster van God, voorspraak (?) voor Eva, en brengt door haar geloof verlossing in de wereld.

zondag 6 december 2009

'Ik ben die ik ben' - de Godsnaam vervuld in Jezus

Op mijn website www.strengholt.info heb ik een artikel geplaatst over de betekenis van de naam van God - 'Ik ben die ik ben', zoals geopenbaard aan Mozes in Exodus 3. Voor de liefhebbers. :-)

Morgen fijn terug naar huis in Cairo. Mij wachten nog wat pepernoten

Ik heb het wel weer gehad hier in Atlanta. Gisteren, vandaag en morgen zit ik vooral op mijn hotelkamer te werken. Op zich schiet dat wel lekker op, ongestoord. Maar zit toch liever thuis bij de pappot. En op 12 december komen Adrienne, Justine en ik naar Nederland, waar we in een huis in Amersfoort zullen verblijven tot 2 januari. We zijn al 13 jaar niet met Kerst in Nederland geweest, dus dit wordt een interessante ervaring. Vooral voor Justine, die 2 jaar oud was toen we voor het laatst in Nederland Kerst vierden! Ik houd jullie op de hoogte :-)

zaterdag 5 december 2009

Kerkvader Polycarpus: getuige van Christus

De afgelopen dagen in Dallas en Atlanta (vooral tijdens vliegreis) heb ik wat nieuwe informatie toegevoegd aan mijn blog over kerkvader Polycarpus. Voor de geinteresseerden, neem eens een kijkje.

Als iemand weet waar ik de citaten van Irenaeus en Hieronymus digitaal kan vinden in de Nederlandse taal, dan houd ik me zeer aanbevolen. En misschien weet iemand zelfs waar de hele brief en het martelaarsdocument in het Nederlands te vinden zijn - digitaal? Het zou mooi zijn als ik deze blog geheel Nederlands kan maken. Het meeste is dat al - in elk geval mijn commentaren, maar de originele documenten nog niet dus.

woensdag 2 december 2009

Sneeuw in Dallas, afscheid, en nu naar Atlanta


Ik heb nog een uurtje op het vliegveld van Dallas (TX). Vanmorgen nam ik afscheid van Bob en Ellen, waar ik logeerde. Sneeuw in Dallas! Daarna met Scott Horell van Dallas Theological Seminary ontbeten, vervolgens nog even langs bij Bill - wat een enorme auto heeft die man toch. Ook nog langs het kantoor van Carrie, in het kantoor van de bisschop van Dallas. Alsof een orkaan over haar bureau is gegaan. Nu dus op vliegveld van Atlanta - in TGI Friday. Vliegtuig heeft even vertraging - zal de sneeuw wel zijn.

dinsdag 1 december 2009

Kerkgroei in Dallas

Elke zondag hebben ze 800 kinderen, tieners en volwassenen in de zondagschool in deze Methodist Church in Richardson (TX, USA). Dus wordt er weer een nieuwe vleugel aangebouwd. Wat is dat toch een eigenaardige industrie in de VS. En er komt in het land nauwelijks een christen bij. Dus rouleren de gelovigen, en waar de ene kerk groeit, wordt de ander weer kleiner. Eigenaardig.

Wat ik echt nodig heb voor Kerst, echt heel heel heel dringend

Zit ik in restaurant La Madeleine in Dallas (USA) te praten met een klant voor onze webdesign en graphic design in Cairo, wat laat hij me zien? Zijn K.I.N.D.L.E.
Geliefden, dat is wat ik nodig heb. De Amerikaanse versie, lekker groot. Dank u! Met sinterklaas ben ik in de USA, dus dat loop ik helaas mis. Maar nou ja. Ik laat het aan uw creativiteit over ;-)

Eindelijk kan je onze TV programmas bekijken

Onze TV programma's zijn vanaf heden online te zijn op ons internet TV kanaal. Gegarandeerd dat er de eerste weken nog wel het e.e.a fout gaat, maar we zijn nu 24 uur per dag op internet te zien. Ik zie al dat we iets aan de kwaliteit moeten doen - programmas misschien iets anders op de server zetten? Onze dames en heren in Cairo zullen er aan werken.

Allemaal arabische TV programma's, gemaakt door onze eigen mensen :-) Neem dus ook een kijkje. www.farfashaTV.net