maandag 26 november 2012

Jezus en koningin Juliana

Christus Pantokrator
Christus is de Koning van het universum, is wat Johannes in zijn vizioen, het boek Openbaring, onderstreept.  Wat dat betekent probeer ik in 15 minuten in een preek over Openbaring 1:4-8 uit te leggen.  Hum... wat kan een klein mens grote woorden gebruiken.

Waarom wordt Jezus Koning genoemd?  In elk geval niet vanwege de koningen van anno 2012.  Ik bezorgde vroeger een tijdje de Soester Courant in paleis Soestdijk, bij een kantoortje onder het bordes.  En Hare Majesteit en haar opvolgster werden soms op de fiets in Soest getraceerd. 

In bijbelse tijden waren koningen iets anders.  Ze waren bijkans almachtig, en oordeelden over leven en dood... Jezus heeft meer iets van zulke heersers.  Of misschien toch juist weer niet.  Nou ja oordeel zelf.

Hier die preek over Openbaring 1:4-8

woensdag 21 november 2012

Nuba Mountains Bible Institute Cairo

Nuba Mountains Bible Institute Cairo

Your help requested for the training of Sudanese Christian leaders

What is NBIC?

NBI is a ministry of the Sudanese congregation at the Church of St Michael and all Angels.  It aims to train its own members and others that are interested in solid biblical studies to be better equipped for serving God. 

Be trained to serve God

Men and women who desire to serve God need to be ‘trained in the words of faith and of the good doctrine’.  (See 1 Timothy 4:6) 

NBIC offers a course that will help these Sudanese refugees in Cairo to know their Bible and their faith well, so that they are better equipped for serving God in his Church and in this world.  

Beside Biblical studies, NBI offers other subjects that are important for leaders in the Church. 

Target Audience

Thousands of Christians have fled from the Nuba Mountains in Northern Sudan, to Cairo.  St Michael’s Church has a congregation of over 400 members of people from these Nuba Mountains. 

There are thousands more Christians from the Nuba Mountains in our environment in Cairo.  Many of these refugees are unemployed and very poor, but they love to use their time well to study and to better their own life.

We expect that at least 20 students will register for the first year as we have experimented a bit in 2012 with more informal studies and we got 10-20 people each time.
  
How much time will it take?


Students have two classroom hours on Tuesday evenings (7-9.30pm) and three classroom hours on Friday afternoons (2-6pm).

For being able to pass the exams, students have to spend about one hour in self-study for each classroom hour.

 

Certificates and Diploma

After every course, students get a certificate if they pass the exam.  On each certificate it is written how many credit (classroom hours) point the certificate is worth.  

In total, students can gather 660 credit points. In order to get the NBI Good Servant Diploma after three years, students must have gathered at least 600 credit points.

Teachers

The teachers in NBI are qualified men and women who know the subjects they teach and who have experience in teaching.   They are from Egypt, Sudan, and other countries.
Many of them are pastors in their own churches, or teachers in seminaries.

Registration fees

Studying at NBI costs LE275 per semester.  This can be paid in two instalments of LE150 each.  This entitles a student to follow all classes and to do all exams.

Students who only follow incidental courses pay LE5 per classroom hour; full payment must be received by NBI at the beginning of each course.  Students who also want to do an exam for receiving a certificate pay an additional amount of LE10 per course.

Books and other study materials

For most courses Arabic textbooks will be used; we endeavour to make these available at reasonable prices; the students are obliged to purchase the books or photocopies.  The total annual cost for this is estimated to be LE300 per student.

Cost
The annual cost for NBI in 2013 is projected to be LE52.800 (including the cost of books).  The 20 students in the first year will pay LE17.000 (including the cost of books). 

This means that we are LE35.800 short.  This is the equivalent of € 4.585 or US$ 5.875. (As of 21 November 2012) 

You are kindly requested to consider supporting this project.   Payment details can be obtained from Rev Dr Jos Strengholt, priest-in-charge of St Michael’s Church. His email: priest @ heliopolischurch.com

Reporting

If you support this project, you will receive two reports per year, describing how things go and the impact on our students, as well as a financial report.  You will also good photos of this project.

Thank you so much for considering!


Rev Dr Jos M. Strengholt
St Michael’s Church
8 Seti Street
Heliopolis, Cairo
Egypt

donderdag 15 november 2012

Preek van 't weekend: Hebreeen 10

Vrijdagmorgen, zondagmorgen en zondagavond zal ik preken over Hebreeen 10: dat we ruim toegang hebben tot God in diens huis.  Hier de preek als pdf.

Wat is het 'huis van God'?


 

dinsdag 13 november 2012

Registreer nu voor conferentie (14-16 maart 2013) over Nicea

Het programma is klaar, de sprekers/docenten zijn geregeld, dus komt u maar!

Van 14-16 maart 2013 bestuderen we in Egypte de aanleiding en de uitkomsten van het eerste Oecumenische Concilie van Nicea (325 na Chr).  U weet wel, over Drie-eenheid en meer....

Download hier de pdf voor registratie en meer informatie over deze Nicea Conferentie.

(op facebook staat ook het een en ander, maar deze pdf vat dat goed samen)

IMF wil Egypte nog geen nieuwe lening geven

Masood Ahmed, hoofd van het department van het Midden Oosten en Noord Afrika van het IMF, heeft in de wandelgangen van het World Economic Forum in Dubai gezegd dat Egypte geen lening van het IMF krijgt als het geen haast maakt met economische hervormingen.  

Egypt wacht dringend op een lening van 4.8 miljard dollar, mede omdat de buitenlandse reserves zijn gedaald tot 15 miljard dollar - een gevaarlijk laag bedrag. 

Ahmed wees op het begrotingstekort van Egypte, en noemde de subsidies van Egypte op benzine.  Jaarlijks subsidieert Egypte de benzineprijs met ongeveer 12 miljard euro, terwijl het begrotingstekort 20 miljard Euro is.  Voor het IMF is dit onacceptabel.

In Egypte wordt intussen door salafisten gedemonstreerd tegen het aangaan van een nieuwe lening van het IMF.  Alsof Egypte nog financiele speelruimte heeft.  

zaterdag 10 november 2012

Steven Paas reageert op veel reacties

Naar aanleiding van reacties en vragen in de discussie over Steven Paas' boek Christian Zionism Examined, over de Open Brief over Israël,  en een recent interview in het RD, Fascinatie voor Israël, geeft Steven Paas hier een reactie:

Download hier de pdf met de reactie van Steven Paas

donderdag 1 november 2012

Life sucks

Inderdaad.  Het leven zuigt.  We zijn omringd door mooie dingen, schoonheid, plezier; we hebben doorgaans ons natje en droogje.  Waarom dan toch zoveel misere?  Alles wat mooi is, lijkt wel een zwarte rouwrand te hebben.

Onvolmaaktheid, eenzaamheid, zorgen, ziekte en dood... ze hangen als een zwarte wolk boven het leven.  En we hebben het gevoel dat het 'eigenlijk' niet zo zou moeten zijn.  Leeft in ons allen niet een diep verlangen naar beter, naar anders?  Is dit wellicht een herinnering van de mensheid aan het feit dat ooit de tijden beter waren?  Een Sehnsucht naar het paradijs?

God belooft in Openbaring 21:1-6 dat hij de tranen van de ogen zal afwissen.  Alles wordt nieuw.  Het paradijs wordt hersteld, met als voornaamste kenmerk: God zelf zal bij de mensen zijn.

Dat is de boodschap van Allerheiligen, de dag die vandaag wereldwijd wordt gevierd door bijna 2 miljard christenen.  We gedenken degenen die zijn overleden en kijken vooruit naar herstel; we worden herenigd met onze geliefden, en zijn dus niet hopeloos.  Ja, dit ondermaanse leven zuigt, maar God, die het Ware Leven is, belooft vernieuwing.  Dat helpt ons om ook vandaag al de mooie dingen van het leven, en bovenal de aanwezigheid van God in ons leven, te vieren.  Leven zonder God zuigt.  Met hem is alles beter.

Hier mijn preek voor All Saints, Allerheiligen.