woensdag 26 september 2012

Laat die man zijn bijbel maar verscheuren


De Egyptische Openbare Aanklager heeft Ahmed Mohammed Abdullah, een bekende radikale moslim, voor het gerecht gedaagd vanwege het verscheuren van een Engelse bijbel bij protesteten vorige week voor de Amerikaanse Ambassade in Cairo. Dezelfde man heeft ook op eem Youtube filmpje laten weten dat hij “de volgende keer op een bijbel zal urineren”.

Ik herinner me niet dat in Egypte ooit iemand voor de rechter moest verschijnen omdat hij een bijbel verscheurde of verbrandde. De Openbare Aanklager baseert de beschuldiging op de wet die het verbiedt om ‘de hemelse godsdiensten te beledigen’. Dat gaat om de Islam, het Christendom en het Jodendom. De wet wordt vooral gebruikt om beledigingen van de Islam te verbieden in Egypte. Effectief zorgt het ervoor dat iedereen enorm uitkijkt dat hij zich niet tegen de Islam, de Koran of de profeet Mohammed uitspreekt, want je kan zomaar voor jaren de gevangenis is.

Moeten we blij zijn dat de Openbare Aanklager nu zorgt dat Ahmed Mohammed Abdullah wordt vervolgd? Ik denk van niet. Ik gun Abdallah van harte het recht om bijbelse te verscheuren. Een domme actie, maar als dat je eigen bijbel is, waarom mag dat dan niet? Waarom mag ik geen Koran verbranden? Dat is een dwaze zaak, maar waarom zou ik die vrijheid niet hebben?

Ik heb geen overheid nodig die mijn religie in bescherming neemt. Als een religie met God te maken heeft, kan Die Zelf wel voor zijn zaak opkomen. Je zou denken, al die moslims die menen dat ze Allah te hulp moeten schieten, die hebben wel een erg geringe indruk van hem.

Laat Egypte zijn wetgeving maar eens moderniseren, en het volk leren dat je vrij voor je mening kunt uitkomen en dat alle mensen dat recht hebben, ook als ze dingen doen die mij niet bevallen. Ook als ze mijn religie beledigen.  Dat is iets wat de Islam trouwens permanent doet.  Maar ze doen maar.  Die in de hemel zetelt lacht.

vrijdag 14 september 2012

Mededeling over gezondheid Jos Strengholt

Even voor uw informatie: op zaterdag tussen 5 uur in de morgen en naar schatting 4 uur in de middag zal Jos Strengholt aan de wandel zijn.  Hij hoopt de 50 kilometer te lopen. Voor iemand van zijn postuur en leeftijd moet dit wel duiden op een geestelijke ongesteldheid.  Op de foto: vrijdagavond.

Via Facebook is dit te volgen, en ook via twitter:
www.facebook.com/josstrengholt
twitter: hashtag: #josloopt

donderdag 13 september 2012

World Evangelical Alliance, Wycliffe en Navigators

Opnieuw heeft Christianity Today een artikel gepubliceerd over David Jang (afbeelding).  Dat deed CT een maand geleden ook al.  Toen beloofde ik dat er meer zou volgen, welaan, binnen een maand.

Who cares?  Wie is David Jang?  Wel, hij de grote sugar daddy achter de World Evangelical Alliance. De Nederlandse Evangelische Alliantie is daar onderdeel va, via haar lidmaatschap van de Europese Evangelische Alliantie.

Natuurlijk moet het momenteel enorm rommelen bij de WEA in de USA.  David Jang redde de WEA een paar jaar geleden van de financiele ondergang door enorme cash injections.  Maar er waren strings attached waardoor de WEA zijn onafhankelijkheid kwijt raakte aan een man die we gerust een sekteleider mogen noemen, als we de zorgvuldige artikelen van CT mogen geloven.

Deze kwestie zou nooit zijn aangekaart dit jaar als de WEA niet was gevraagd door Wycliffe om een onderzoek te doen naar de houdbaarheid van de vertaalmethoden van Wycliffe in de moslimwereld.  Die methodes hangen samen met een bepaalde visie op zending die Wycliffe heeft omhelst.  Niet in Nederland, is mijn indruk, maar wel de internationale organisatie.  Dat gaat om de benadering die doorgaans wordt omschreven als Insider Movements.

Houdt Wycliffe die benadering nog lang vol? De Amerikaanse tak van de Navigators had zich ook met huid en haar aan die Insider Movements benadering overgegeven, maar die is bezig daar in sneltreinvaart afstand van te nemen. Nabeel Jabbour, een Libanees bij Navigators in de USA speelt hierin een grote rol.  Tot voor kort was hij de grote propagandist binnen Navigators voor Insider Movements gedachtengoed, maar nu lijkt hij er weer fors afstand van te nemen.  De 70 (?) medewerkers in de USA moeten nu tekenen dat ze daar niets meer mee te maken willen hebben, en een externe adviseur is ingehuurd om Navigators uit dat vaarwater van Insider Movements gedachtengoed te halen.

Wat is de kerngedachte van Insider Movements benaderingen? Dat het niet uitmaakt bij wat voor religie je hoort, als je Jezus maar in je persoonlijke geloofsleven integreert.  Je hebt messiasbelijdende Joden, 'Isa-belijdende moslims, Jezusgelovige hindoes, en, ja, het klinkt vrij imbiciel, maar consequent doorredenerend, dus ook atheisten-met-Jezus.

Wycliffe heeft in zijn vertaalmethodes dit gedachtengoed meegenomen en wie daar in de Moslimwereld niet aan wil meewerken, kan niet bij SIL/Wycliffe horen. Wycliffe in de USA is goed bevriend met de WEA, en dus dacht Wycliffe handig te zijn en heeft het WEA gevraagd naar een 'objectief onderzoek' naar de methodieken die het gebruikt.  Maar WEA is intussen in zo'n problematisch daglicht gekomen, dat de vraag nog maar is wie waarde gaat hechten aan zo'n onderzoek.

Het is veeleer tijd dat een aantal organisaties Grote Schoonmaak houdt.  En als ze dat niet doen zullen de donors daar wel voor zorgen.     

woensdag 12 september 2012

Ds Jan Zwart tekent Open Brief over christenzionisme

Ds Jan Zwart, Gereformeerd Vrijgemaakt predikant in Bergentheim, heeft de Open Brief over christenzionisme getekend.  Die brief is HIER te vinden.  En het aantal reacties blijft toenemen. Geen wonder ook, als Eliyahu er een dozijn neerzet. 

maandag 10 september 2012

Laatste reactie op atheisten van Freethinker (32)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag de laatste antwoorden: 51-74.  Ik ben er doorheen.

Nu gaan werken aan een boek hierover :-)
Piet, bedankt voor de uitdaging.  Ik ga nu ook serieus naar jullie antwoorden kijken.

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20 
21-30
31-40
41-50

51. De vroegste teksten zelf onthullen een lang verhaal dat uitgevonden, verzameld, ontleend, vervalst en eindeloos gereviseerd werd. Alle bewijzen zijn het eens: het Nieuwe Testament werd door menselijke, geen goddelijke handen gemaakt en uitsluitend voor menselijke doeleinden. Er is geen originele Bijbel die we kunnen bekijken, en zelfs geen vroege Bijbel die we kunnen lezen. Bestaat de Bijbel eigenlijk wel?

De tekstuele geschiedenis van de bijbel heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we veel meer en veel betrouwbaarder afschriften hebben van de 26 boeken van het NT dan we bijvoorbeeld hebben van de boeken van Cicero of Julius Caesar. We hebben uit de tweede eeuw bovendien al zoveel schrijvers die links en rechts uit de geschriften van Paulus en de evangelien citeren, dat we weinig twijfel hoeven te hebben aan het vroege bestaan van die geschriften. En raad eens: de citaten komen enorm goed overeen met hoe die brieven en evangelien via anderen kanalen zijn overgeleverd. Heel betrouwbaar dus.

52. Godsdienst verdeelt; het verhoogt de inzet van conflicten. Mensen vermoorden elkaar omdat ze denken dat hun schepper dit van hen vraagt. Of men raakt in conflict, omdat ze hun morele gemeenschap definiëren in termen van hun godsdienst. Het fanatisme en haat die gemeenschappen verdeelt houden zijn vaak het product van hun godsdienstige identiteit. Is het beeld van een vreedzame religie een sprookje als je de geschiedenisboeken erbij pakt of de kranten openslaat?

Ja vrinden, ik heb dit in de lijst met vragen al zo vaak langs zien komen… wordt eens creatief. Gelukkig maar dat we in de korte periode in de regios waarin we atheistische regimes hebben gehad – ter opfrissing, Nazisme, Communisme, Maoisme, Pol Pot – alleen maar pais en vree hebben gekend.
Het is bovendien eigenaardig dat jullie religie op een hoop gooien.  Moet je eens zien wat een ellende politici hebben opgeleverd. Moeten we dus alle politiek afschaffen?

53.Dennus schreef het volgende: Nu kun je dat kaboutersconcept vanuit verschillende invalshoeken bestuderen: sociologisch, psychologisch, historisch, filologisch, linguïstisch, wijsgerig, en zelfs cognitiepsychologisch (…)Mijn eigen kabouterologische specialisme begeeft zich op het grensvlak van systematische kabouterologie en kabouterfilosofie. De systematisch kabouteroloog probeert een ordening en structuur in de resultaten van de voorheen genoemde wetenschappelijke onderzoekingen te ontdekken of eventueel aan te brengen. De Kabouterfilosoof onderzoekt (…).” Is dit een correcte weergave van theologie? Zou het in beginsel verstandig zijn om alle theologiefaculteiten om te vormen tot volledig seculiere faculteiten der godsdienstwetenschappen. Omdat het geloof in een god irrelevant is voor deze studie.
De meeste theologische faculteiten zijn onderdeel van universiteiten en zijn dus volledig seculier. Je hebt dus al waarom je vraagt.
Zijn trouwens wetenschappers die betaald worden door de staat beter of objectiever dan wetenschappers die voor private instituten werken?  

54. Een enkele keer wordt door gelovigen gewezen op het homogene karakter van de papyri. Er zijn 92 stukken en stukjes specifieke christelijke papyri. Genummerd van 1 tot 92. Van moeilijk leesbaar tot aan enkele centimeters groot. Echter kunnen deze schamele restanten representatief zijn voor al die stromingen die zich ontwikkelden. Met al hun locale varianten en theologische theorieën. Met vijftig verschillende evangeliën. Met geretoucheerde teksten, divergerende teksten, ketterijen en het totaal ontbreken van centraal gezag. Is dit op voorhand niet een onmogelijke opgave?
Wederom moet ik zeggen, dames en heren atheisten, dit is onzinnige kritiek. Inderdaad, er zijn veel klein oude en nauwelijks leesbare documenten. Maar er zijn duizenden goede afschriften van de evangelieen en de andere brieven van het NT. Wijzen op ‘schamele restanten’ is net zulke onzin als zeggen dat we niets weten over de geschiedenis van de Romeinse Oudheid omdat we ‘schamele restanten’ van documenten uit de eerste eeuw hebben. Als we alle boeken die in de Romeinese tijd zijn geschreven verwerpen omdat we geen ‘eerste druk’ in handen hebben, houden we bar weinig over van kennis van de oudheid.

Stromingen uit de vroege christelijke tijd ‘met al hun lokale varianten en theologische theorien’? Het 'totaal ontbreken van centraal gezag'? Ik adviseer u om de Zeven Brieven van Ignatius eens goed te lezen – geschreven rond 115 na Chr. Kijk nog eens wat daar over centraal gezag staat. Juist het centrale gezag werd door de oude kerk gezien als de garantie dat alleen wat Jezus aan de 12 apostelen had onderwezen, werd doorgegeven. Het ontbrak de gnostische ketters precies aan dat centrale gezag.

55. Een vader die zijn zoon laat executeren voor door anderen begane misdrijven en wandaden teneinde de werkelijke schuldigen straffeloosheid te bezorgen, zou overal ter wereld gerechtelijk worden vervolgd als zijn daad aan het licht kwam. Iedereen zou er schande over spreken. Toch vormt een dergelijke primitieve, wrede, onredelijke misdaad de grond van het christelijk geloof. Nu zal dit in de belevingswereld van de gelovige een afwijkende mening zijn. Echter hoe kijkt de mens achter de gelovige naar dit voorbeeld?
De mens achter de gelovige? Wat voor beeld hebben jullie van gelovigen? Alsof ons geloof een vernisje is over de atheistische ‘gewone mens’ of zo? Eigenaardig mensbeeld houden jullie er op na. De vergelijking met een vader die zijn zoon executeert hebben jullie al eerder gebruikt, daar hoef ik dus niet op in te gaan.  Het toont in elk geval een deerniswekkend gebrek aan kennis van het christelijke denken over deze zaak.

56. Als religieuze mensen het gevoel hebben dat het waar is, zonder bewijs dan noemen ze dit een openbaring. Dat kan ook na “rijp” beraad, waarbij men zich afsluit en lang nadenkt tot het gevoel sterk genoeg is om de vaak voor de hand liggende conclusie als een openbaring te zien. Voor sommigen is het de voornaamste reden om vast te houden aan hun geloof. Zijn louter innerlijke gevoelens een goede graadmeter?
Wat een zeldzaam domme beschrijving. Mijn vermoeidheid met jullie neemt wel erg toe. Gelukkig is het eind in zich.

Wat voor Christendom heeft het over ‘openbaring’? Nee, louter innerlijke gevoelens zijn geen graadmeter. Ik ken geen verstandige christenen die ‘louter innerlijke gevoelens’ als reden voor hun geloof aanvoeren.

57. Er zijn mensen die een filmster stalken omdat ze denken dat deze persoon van hen houdt. Ze gaan zelfs zover dat alles in het teken staat van hun idool. Hoe sta je tegenover iemand die denkt dat iemand van hem of haar houdt zonder die persoon ooit ontmoet te hebben? Of uit eigen mond een liefdesverklaring te hebben ontvangen. Toch is dit een speerpunt bij veel religieuzen.
Dat is een speerpunt, inderdaad. God had de wereld zo lief dat hij zijn zoon zond. Wie in Jezus gelooft in overeenstemming met hoe Jezus over zichzelf sprak, en in overeenstemming met hoe zijn eerste volgelingen over hem spraken, kan met zekerheid zeggen dat God hem liefheeft. Jezus bewijst dat.

58. Wint een verhaal aan waarheid door het eeuwenlang over te dragen. Want hoe ouder een traditie; hoe meer waarde er vaak aan gehecht wordt. Echter is dit voldoende gezaghebbend? 
Nee dit is niet voldoende gezaghebbend om het daardoor voor ‘waar’ te houden. Je kunt nooit zeggen dat wat oud is, daardoor ‘waar’ is. Maar in vergelijking met veel jongere tradities of gedachtengoed, heeft het in elk geval zijn waarde bewezen. Laat nieuwkomers dus maar bewijzen dat ze iets beters te bieden hebben.

59. Zet tientallen kinderen uit alle windstreken bij elkaar. Vraag of ze hun religieuze overtuiging bekend maken. Wat blijkt vaak. Ze vertellen hetzelfde als hun ouders. Het is een traditionele overtuiging. Mensen vertellen hun kinderen wat ze moeten geloven. Alle sprookjes kunnen geloofwaardig worden als de ouders hier in geloven. Bent u behept met een vicieus cirkel geloof?
Atheisten luisteren naar sommige wetenschappers en ontlenen daar hun atheisme aan. Wat is er mis met iets geloven omdat een betrouwbaar iemand het je vertelt? Als je ouder wordt, moet je voor jezelf uitmaken of je het ‘grote verhaal’ van je ouders ook gelooft, of niet.
In de atheistische staten van de vorige eeuw werd veel atheistisch onderwijs gegeven.  Leerlingen geloofden dat ook.  Is atheisme dus een vicieus cirkel geloof?

60. Is het nodig om je opponent zo ver mogelijk tegemoet te komen. De politiek van agnostische verzoening. Grenst het niet aan het toppunt van belachelijkheid. Dat elke drogreden serieus moet worden genomen. Bijvoorbeeld: Geen bewijs is ook bewijs, iets wat niet valt te bewijzen kun je ook niet weerleggen etc. Is een toenadering die zich bevindt op dit terrein niet een exercitie in intellectuele oneerlijkheid?

Kunnen jullie nou niet eens proberen vragen normaal te stellen. Ik moet maar gokken wat hier nu gevraagd wordt – en ik geloof echt niet dat ik heel dom ben. Vallen jullie met deze vraag agnosten aan? Dan moeten die maar antwoorden.

61. Omdat een ieder geboren wordt in een omgeving en de daarbij behorende geloofsovertuiging die het beste bij zijn natuur past, is bekering volgens het hindoeïsme niet nodig. Het kan zelfs tot verwarring of ontworteling leiden. In hun ogen is bekeren volstrekt achterhaald? Is het fanatisme die sommige christelijke groeperingen aan de dag leggen in bepaalde streken niet vaak de voorbode van toekomstige religieuze conflicten?
Ja dat zou kunnen. Hebben jullie gezien hoe fanatiek jullie atheisten hier zijn?

62. Twee stellingen die ik met een knipoog naar Klaas Hendrikse hier neer zet.
1. Kun je geloven in een god die niet bestaat;
2. Intelligent Design is keukenhoftheologie.
Is het mogelijk om je als atheïst de allure te geven van een vrijzinnig gelovige. Waarbij de samenleving door een doolhof moet, om jou te bereiken?

Dit is geen vraag aan een christen maar aan een atheist. Dat ben ik niet dus die hoef ik niet te beantwoorden, dat kunnen jullie mooi zelf doen.

63. Vaak werpen mensen de vraag op: “ Wat was er voor de “ Big Bang”. Wat ligt het meest voor de hand?

1. Optie we weten het niet;

2. Niets is "onstabiel";
3. 1 van de duizenden goden of godinnen (of een samenwerkingsverband);
4. Een eerder universum;
5. Parallelle universa;
5. Het "no boundary"model van Hawking;
6. subkwantum krachten die nog ontdekt moeten worden;
7. Een explosieve uitvergroting van de quantummechanische oersoep;
8. Hypotheses die nog niet genoemd zijn.

Ineens wordt het verstand op nul gezet, vrienden? Als je in je wetenschapsbenadering altijd het zichtbare en kenbare als enige criterium neemt, dan moet je dat wel blijven doen he? Wat was er voor de oerknal? Dus voordat tijd en ruimte, materie en energie ontstond? Dan kan je natuurijk nooit een antwoord geven dat suggereert dat er al tijd en ruimte, materie of energie bestond.  Dat verlegt alleen je probleem een paar miljard jaar.  

Nieuwe hypotheses? Parallelle universa? Als eenvoudig christen zou ik zeggen: overweeg eens of de christelijke hypothese wel zo vreemd is… Een Schepper-God en een parallel universum. Maar dat is natuurlijk de enige hypthese die ‘niet mag’, want dan heb je Degene weer binnengehaald die je zo graag bestrijdt.

64. Een vraag van HenkM: "Deze god van de liefde, in de persoon van paus Innocentius III, bestond het een heel dorp (Béziers) uit te laten moorden, waarbij de uitvoerder, abt Arnaud Amaury (als bevelhebber van de Albigenzische Kruistochten) het volgende bevel gaf:
Doodt ze allemaal. God herkent de 'zijnen' wel (aan gene zijde)".
Dat was toen de militaire bevelhebbers een probleem hadden om de Katharen te onderscheiden van de 'gewone' katholieken.
Deze kruistochten telden een miljoen slachtoffers (vnl in Zuid Frankrijk), waaronder veel 'onschuldigen'.
Noem je dit, als gelovige, een daad van liefde? Van erbarmen?
Zie ook deze online informatie over de Katharen!

Nee, als gelovige noem ik dit geen daad van liefde. En dus?

65. “De Heer zei”. Een cliché waar veel gelovigen nogal veel waarde aan hechten. De Bijbelwetenschappers Marjo Korpel en Johannes de Moor hebben in een originele studie laten zien dat dit een stijlicoon is. Woorden kwamen nooit direct uit de hemel , maar werden via een lang en ingewikkeld proces geanalyseerd. Het volk, schrijvers en de koningen moesten er maar achter zien te komen of boodschappen wel of niet van goddelijke oorsprong waren. Ze gingen op de tast de profeten langs en hun boodschappen. Geen wonderspeeltuin, maar een tamelijk machteloze poging rond een zwijgende god. Of een fictief godsbeeld. Is dit de zoveelste onttovering van de Bijbel?
‘Bijbelwetenschappers… hebben laten zien…’ Ik kan miljoen bijbelwetenschappers aanhalen die dit ontkennen en ontkrachten. Maar deze past bij atheisten, dus die halen we fijn aan. Vrinden, christenen zijn echt minder randdebiel dan je denkt en ook wij denken na over deze zaken.
Deze vraag is van hetzelfde gehalte als verwijzen naar een creationistische wetenschapper en dan zeggen: 'Wetenschappers hebben bewezen...'

66. Kan alleen twijfelachtige en oncontroleerbare kennis dienen als bouwsel voor een religieuze ideologie. Discussie zou twijfel kunnen wegnemen. Waarom verstrekt godsdienst niet aan iedereen controleerbare en toegankelijke waarheden. En stappen ze af van de eenvoudige vooroordelen over de werkelijkheid die zekerheid moet verschaffen. Is religie een presentationalistische beweging die denkt dat de werkelijkheid zich voegt naar haar ideeën? Wat is de vraag? Persoonlijk geloof ik in een controleerbare en toegankelijke waarheid, en dat doen de meeste christenen. Dat jullie dit niet accepteren, okee, dat is jullie zaak. Maar stop toch eens met steeds net te doen of christenen hun verstand kwijt zijn.

67. Faust: “Waar toe is al dat scheppen goed als ieder schepsel weer in het niet verdwijnen moet”? Een interessante stelling in het licht van de ongelooflijke verkwisting van soorten. Er wordt gesproken over de teloorgang van 100 miljoen soorten. In de loop van de evolutie. Het aantal individuele exemplaren is natuurlijk niet te schatten. Pleit dit niet tegen een ontwerper? Je hebt kunstenaars die zandsculpturen maken. Ze maken er duizenden en die verdwijnen allemaal weer. Pleit dit tegen het bestaan van die kunstenaar?

68. De dood werd door ons ontdekt en ontkent. Er bestaan verschillende pogingen om de sterfelijkheid niet onder ogen te zien. Godsdiensten praten over reïncarnatie, waardoor het lijden zin heeft. Of ze propageren een heilstaat waar geen plaats is voor ongeluk, dood en verderf. Een leven lang worden wij achtervolgt door het noodlot van de dood. Moeten wij de lagere primaat niet benijden die enkele minuten doodsangst kent en daarna is alles voorbij. Zijn de bezweringsformules niet eerder een last dan een lust?
De dood zelf is de last. De bezweringsformules proberen de last dragelijk te maken. Overigens, mijn christelijk geloof is geen reactie op de dood, maar op het leven.

69. Mensen met hogere scores op de Autisme Spectrum Quotiënt. Waarin een grotere fascinatie voor getallen en meer moeite met sociale situaties naar voren komen. Hebben statistisch gezien een zwakker geloof of ze geloven helemaal niet. Het biedt een mogelijke verklaring waarom mannen over het algemeen minder gelovig zijn dan vrouwen. Deze kant is bij hen sterker aanwezig. Antropomorfiseren heeft dus een neurologische basis. Die verschillende gradaties kent. Autisten hebben deze eigenschap maar ten dele of helemaal niet. Magisch denken of een teleologisch patroon volgen is waarschijnlijk een natuurlijke uitbreiding van ons alledaagse denken. Bestaat een god dus bij de empathie van de persoon die hier meer aanleg voor heeft? Het bovenstaande biedt slechts ten dele een verklaring voor iemands ongeloof. Naast bijvoorbeeld; culturele en educatieve aspecten die aan de basis kunnen liggen van iemands atheïsme.
Waar gaat dit over. 90% van de wereldburgers is religieus en gelooft in god(en). En onze vrienden de atheisten gaan als de Grote Kenners uitleggen waar dat geloof vandaan komt? ‘Het biedt een mogelijke verklaring.’  Ah atheisme is het gevolg van culturele en educatieve aspecten?  Maar als een christen zijn geloof ontleent aan culturele en educatieve aspecten, dan ineens is dat ongeloofwaardig?

70. Ga met 4 mensen op een plein staan en kijk omhoog. Tientallen zullen volgen. Doe het met 50 en honderden mensen doen hetzelfde. Veel publiek trekt publiek. Een verschijnsel wat sociale validatie heet. Het geeft een misleidende suggestie. Het doet er namelijk niet meer toe of het zinnig is of echt iets voorstelt. Denk daar eens aan op de EO-jongerendag of flevofestival. Bent u ook iemand die hetzelfde doet als de rest? En legitimatie voor het standpunt ziet bij het op de been brengen van grote mensenmassa’s?
Ja, mensen zijn dom. En christenen al helemaal. We geloven alleen omdat anderen dat ook doen. Dat doen alle miljarden religieuze mensen op aarde. Kuddedieren. Alleen atheisten zijn dat niet.

71. Een kwestie van oefenen en je beheerst tongentaal of glossolalie. Taalachtige klanken zonder betekenis. Ook kleine kinderen en sommige schizofrenen bedenken soms hun eigen taaltje; en allemaal klinken ze als dialecten van een en dezelfde ‘internationale taal van de betekenisloosheid’. Die taal lijkt maar vijf klinkers te hebben: ie, oe, aa, ee, oo. Alle lettergrepen lijken te eindigen op een klinker of, soms, een n, een l, of een r. Andere medeklinkers worden weinig gebruikt. Het verschijnsel komt verder onder andere voor bij de Inuit, Saami, verschillende sjamaanse culturen en in de voodoo-cultuur. Ook in het christendom komt het terug bij een aantal groeperingen en kerken (vooral die van de pinkster- en charismatische beweging). In The Psychology of Speaking in Tongues beschreef John Kildahl nog een opvallende overeenkomst. De glossalisten schijnen volgens Kildahl meer behoefte te hebben aan autoriteitsfiguren en hebben vaker een crisis in hun leven doorgemaakt dan de controlegroep (bron:wikipedia). Zullen we het gebeuren maar met een zekere skepsis bekijken?

Ah onze vriend heeft een tijd bij een pinkstergemeente gedwaald? Ik voel me hier niet gedrongen deze vraag te beantwoorden. Deze kwestie heeft niets te maken met de vraag of het christelijk geloof een waarschatige beschrijving is van God en diens wereld.  Ja, als christenen de waarheid van het christelijk geloof baseren op tongentaal dan zit er wel een intellectueel steekje los.  Dat wil overigens niet zeggen dat het christelijk geloof niet waar is.

72. Dat u aan uw omgeving meedeelt dat eenhoorns niet bestaan, zal waarschijnlijk geen opwinding veroorzaken. Echter u kunt na een zorgvuldige afweging tot het besef komen dat er waarschijnlijk geen god bestaat. En dat de grondslag voor een geloof wegvalt. Wat is de grootste drempel om de laatste stap te nemen. 
a. De psychologische aanpassing van deze nieuwe situatie kunt u niet in kaart brengen;
b. Emotionele gronden weerhouden u hiervan;
c. Sociale structuren zitten u dwars;
d. Religie geeft u status en financiële armslag;
e. U bent bang dat anderen hun mening over u veranderen in negatieve zin;
f. De enorme hoeveelheid tijd en energie die u heeft gestoken in een geloofssysteem belemmeren u om er afstand van te nemen;
g. Indoctrinatie en geïndoctrineerd worden is uw grootste hobby;
h. Elke andere reden of combinatie die alleen u kan bedenken. Gezien het persoonlijke aspect van deze toch ingrijpende beslissing.

Ja, als je meent dat er waarschijnlijk geen god bestaat dan kan je beter niet in god geloven. Wat is dit voor circelredenering?

73. De messiaans acapolyptische stroming is al actief ver voor het begin van de jaartelling. Wat blijkt uit teksten uit de Dode Zee rollen. Visioenen van Daniel en een eschatologisch geschrift waarin de priester Melchizedek voorkomt, laten een eindstrijd zien. De persoon Jezus was een Jood en wandelde in deze tradities. Hij deed acapolyptische uitspraken en legde de nadruk op dat het einde nabij was. (Naherwartung). Binnen een generatie was de teneur. Nu zijn we 2000 jaar verder en het lijkt er op dat Jezus de Harold Camping was van de bronstijd. Waarom geloven nog zoveel christenen in een wederkomst, die alsmaar verder wegschuift. Moeten we Jezus niet gewoon zien als een valse profeet? Een van de velen die inmiddels ontmaskerd zijn.

Marcus 8: 38.Verder zei hij ook nog»: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven» voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’

Matteüs16: 28. Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’
Matteüs 24:34. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
Lucas 21:32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt.

En denk eens aan de ongeduldige gemeente van Tessalonica. Die zaten te wachten op de spoedige wederkomst. Die maar uitbleef. Waarop Paulus nogmaals benadrukte dat het er aan zat te komen.


1 Tessalonicenzen 4:17-18. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.


Ja, Jezus had het over een generatie. Veel christenen denken dat hij in de eerste plaats sprak over zijn komst in de straf over Jeruzalem. Dat is ook precies de context van zijn woorden, bijvoorbeeld in Mat 24. Dit gebeurde in het jaar 70.  En inderdaad, we wachten nog op de vernieuwing van de aarde en de hemel. Het duurt wel lang ja. Maar waarom zou ik ongeduldig zijn. Ik geniet nog enorm van het leven zoals dat nu is!  Blijf gerust nog even weg Heer, we hebben nog wat atheisten te overtuigen :-)

74. Als wonderen als metafoor moeten worden gezien. Engelen, Satan, demonen en de hel ook als metafoor bekeken dient te worden. De zondeval idem dito, en de opstanding van Jezus. Als metaforen de leidraad vormen in je geloof. Wanneer komt dan het inzicht dat God ook een metafoor is. En als God een metafoor is, dan ben je toch een atheïst?
Engelen, satan, zondeval en God zijn geen metaforen. Het zijn woorden die een werkelijkheid aanduiden waarin ik geloof omdat Jezus Christus en zijn dood en opstanding me doen geloven dat wat hij heeft gezegd, geloofwaardig is. 


+ In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

Joods commentaar op Feike ter Velde en Steven Paas

Vanuit Joods-Orthodoxe kring, door de Etsel-groep, is commentaar geleverd op de discussies tussen aanhangers van het christenzionisme enerzijds en Steven Paas en de vijf ondertekaars van zijn Open Brief tegen het christenzionisme anderzijds. Christenzionisten als Feike ter Velde verwijten de auteurs van de Open Brief dat ze de 'Holocaust voltooien' en dat ze een 'vervangingstheologie' aanhangen. Opvallend is deze conclusie in het commentaar van deze (orthodoxe) Joden:
Vanuit Joods optiek bezien is er nauwelijks tot geen verschil tussen de vervangingstheologie een en de Israëltheologie. In beide gevallen draait het om het accepteren door Joden van Jezus als messias/God. Aanhangers van de eerst genoemde theologie willen dit doen via zending; aanhangers van de tweede genoemde theologie wachten op de terugkeer van Jezus.
Tot slot nog dit. De opmerking van Feike ter Velde -dat het afschrijven van Joden in het heilsplan van God door christenen in feite betekent het voltooien van de Holocaust- wekt de indruk alsof christenen kunnen bepalen of het Joodse volk deel kan blijven uitmaken van het heilsplan van God. Dan heeft hij de Tora toch niet goed begrepen!! De Tora spreekt namelijk van een Verbond tussen God en het Joodse volk. Of christenen (niet-Joden) dit wel of niet accepteren maakt totaal niets uit voor het eeuwig geldende Verbond. Het Joodse volk zal altijd blijven bestaan ongeacht pogingen van vijanden om het volk uit te roeien.

zondag 9 september 2012

Laatste oproep: sponsoring gezocht voor mijn barre voettocht voor het goede doel...


Op 15 september ga ik een wandeling van 50 kilometer maken. 750 rondjes om een stuk gras bij onze kerk. Ja, dwaas natuurlijk, maar ik doe het niet voor niks: ik hoop op voldoende sponsoring voor dit voetelijke bloedbad om daarmee een dringende verbouwing van het cafetaria bij onze kerk te kunnen bekostigen. Ik heb in totaal ongeveer 15.000 euro nodig. Tot nu toe is ongeveer 7.500 toegezegd.  Nog een paar dagen dus voor nog net een beetje meer, met uw hilp....

Dit cafetaria speelt een belangrijke rol in het gemeenschapsleven van onze kerk, en daardoor zorgt het voor de groei van onze gemeenschap. Een beter, schoner, moderner cafetaria zal naar ik verwacht een enorme stimulans zijn voor de groei van onze kerk in Cairo.

Veel Egyptische en Soedanese gemeenteleden hebben al toegezegd mee te lopen. Twee van hen, Rev Hassan en Adam, gaan me de volle 50 kilometer begeleiden. Veel vrienden hier zijn enthousiast om er een mooi evenement van te maken. Daar hebben ze ook wel behoefte aan, met de vele sombere ontwikkelingen in Egypte.

Doe jij ook mee? Ik zou het prachtig vinden als je ook een flinke duit in het zakje kan doen! Laat je weten of je meedoet? Dan loop ik vast veel lichter en dat is prachtig voor de groei van onze kerk hier in Heliopolis.

Op de website van onze kerk staat meer (Engelse) informatie over mijn wandeltocht en over de verbouwing die we met mijn wandeltocht bekostigen. Zie www.heliopolischurch.com. En een pdf met een beschrijving van ons cafetaria en waarom en hoe die verbouwd moet worden kan je hier downloaden:

Op 15 september zullen we je via Facebook en Twitter [hashtag: #josloopt] van moment tot moment op de hoogte houden van hoe het gaat. Met de nodige fotos uiteraard. Het wordt een feest! (niet voor mijn voeten, vrees ik…)

Je sponsoring is natuurlijk belastingaftrekbaar als je dat doet via:

Stichting Africana - rekening 45.65.93.497
Groningen - Graag ovv: Jos loopt

Enorm bedankt alvast! En gedenk me op 15 september….

Hartelijke groeten

Jos Strengholt
jos@strengholt
www.facebook/josstrengholt

Reactie op atheisten van Freethinker (31)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 41-50. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20 
21-30
31-40

41. Is het niet ironisch dat christenen die geloven in een oneindig en onkenbaar wezen, dezelfde entiteit vastleggen in gesloten systemen en rigide doctrines? 
Als ze dat doen is dat dom. Maar doen ze dit? Misschien beluister ik hier meer een vooroordeel dan dat dit de christelijke theologische praktijk beschrijft. Overigens, de meeste theologie gaat niet over de onkenbare 'natuur' van God, maar over hoe hij zich bekend heeft gemaakt in Jezus Christus.  En dan is er aardig wat te bespreken voor theologen.

42.Hebreeën 11 geeft een verhandeling over geloof. Talloze aspecten komen aan de orde. De doortocht door de rode zee, de ark van Noach, de zwangerschap van Sarah etc. Alles valt of staat met het geloof . Is dit hele hoofdstuk te vereenzelvigen met iemand die metaforisch denkt. Staat het niet op gespannen voet met bijvoorbeeld inzichten uit de archeologie.
Hebreeen 11 gaat niet over de historische werkelijkheid en het beschrijft geen metaforen. Het gebruikt verhalen uit de heilige schriften van Israel om erop te wijzen hoe belangrijk geloof is, en dat geloof is dat je op God vertrouwt in de moeilijke omstandigheden van alledag. Dit wil niet zeggen dat de beschreven gebeurtenissen niet historisch zijn; ik zeg slechts dat dit voor het begrijpen van Hebreeen 11 niet van belang is.

43. Vele eeuwen voor Jezus was er de gulden regel een uitspraak die tal van grootheden bezigden. Boeddha, confucius en Mencis hadden het al over morele waarden eeuwen ver voor de komst van het Christendom. Inmiddels zijn we er achter dat goedheid ingebakken zit in bepaalde hersengebieden. Deze vind je ook bij diersoorten. De aanleg voor moraal wordt cultureel verfijnd of afgestompt. Gaan Christenen met de inboedel van Moeder natuur en de wijzen die al eeuwen voor hun beweging naastenliefde en verdraagzaamheid promoten, aan de haal. Tegenwoordig hebben Christenen op menselijke waarden hun etiket gezet; echter is dit niet een staaltje geschiedvervalsing?

Een paar voorbeelden:


Christendom: “Behandel de ander zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden”.Lucas 6:31

Confucianisme: “Dit het uiterste van vriendelijkheid en liefde. Doe niets bij de ander waarvan je niet wilt dat het bij jezelf gebeurt” Analects XV, 23
Bahaí: “Pas op dat u uzelf niet boven uw buurman plaatst”. Baha u Ilah
Boeddhisme:”Doe de ander geen pijn op een manier die je ook zelf pijnlijk zou vinden”. Undana-varqu: 5.18
Zoroastrianisme: “Dat natuur alleen goed is als het niets doet bij een ander, dat het zelf niet zou willen ondergaan”! Dadistan-I Dinik 94:5
Islam: “Niemand van jullie is een gelovige als je niet voor je broeder hetzelfde wenst als voor jezelf”! Sunnah.
Jodendom: “Wat je zelf als haat ervaart, doe dat de ander niet aan. Dat is de enige wet”. Talmoed, Shabbat 31 a.
Hindoeïsme: “Dit is de optelling van al het rechtvaardige; behandel anderen zoals jezelf ook behandeld zou willen worden. Doe niets bij uw buurman waarvan u het zelf niet wilt”. De Mahabharata.

Kan je me vertellen waar het Christendom claimt dat het een unieke moraal heeft? Dat doet het Christendom helemaal niet. Het legt er veeleer de nadruk op dat zelfs wij, welwillende mensen, het vaak bar moeilijk hebben om onze moraal in de praktijk te brengen.

Overigens, hoeveel Moeder Theresa’s heeft het atheisme voortgebracht?

44. Stel dat alle sporen van religie worden weggevaagd en er kan niets meer doorgegeven worden. Dan zal het niet meer in de originele vorm terugkomen. Er komt iets anders voor in de plaats, maar niet datgene wat er eerst was. Als alle kennis over wetenschap verdwijnt, dan zal er ooit weer iemand komen die het allemaal gaat uitzoeken. En keert het in de oorspronkelijke vorm terug. Dit is een licht aangepaste versie van een eerdere uitspraak van Penn Jillette. Maar heeft Penn Jillette in essentie gelijk met zijn observatie? 
Onze wetenschap zou er volgens mij niet hetzelfde uitzien als we bij nul moesten beginnen. Onze paradigmas, onze studiemethodieken, onze formules, onze uitkomsten zouden heel anders zijn. Want wetenschap is niet de werkelijkheid, maar een poging tot een omschrijving van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is oneindig veel complexer dan wat de wetenschap kan vatten. Wie zegt dat wetenschap, als dat op een nulpunt begin, begint met dezelfde crtiteria, zoals het buitensluiten van God?

Ja, voor religie zou hetzelfde gelden. Het zou heel anders worden. Logisch, want christenen geloven dat onze godskennis verduisterd is sinds de zondeval. Wat we van God weten, behoudens zijn almacht en goddelijkheid, is omdat God besloot om zich vanaf het begin van de wereld bekend te maken; als hij dat niet zou hebben gedaan, zouden we nu bar weinig weten. Als dit allemaal uitgewist zou zijn, zouden we dat als mensheid niet zelf kunnen reconstrueren. Het speerpunt van onze Godskennis, Jezus Christus, kan al helemaal niet worden gemist.

45. In Misquoting Jesus geeft professor Bart Ehrman (nieuwtestamenticus) aan dat verschillende passages uit het nieuwe testament zijn veranderd of toegevoegd. Een mooi voorbeeld is het verhaal rond de overspelige vrouw (Johannes 7: 53-8-12). Waarin Jezus zegt: “Laat iemand zonder zonde de eerste steen gooien”. Dit verhaal is niet gevonden in de oudste manuscripten van het Evangelie van Johannes. Zijn dit zaken die belangrijk zijn om te weten?
Nou nou, ik ben onder de indruk van een moderne nieuwtestamenticus die ons dit met zekerheid kan zeggen. Dat kan namelijk niemand.
Dit is niets nieuws; we hebben talloze Griekse handschriften en daar zijn tekstueel soms kleine verschillen. Genoeg om wetenschappers van de straat te houden; te weinig om enige verandering te brengen in het beeld dat in de bijbel van Jezus en zijn woorden wordt gegeven. Controleer maar in uw eigen Griekse editie van Nestle-Aland. De verschillen zijn zeer marginaal. We weten met forse zekerheid wat de inhoud van de oorspronkelijke documenten was. Niet alleen door de handschriften van de evangelien zelf, maar ook door de citaten die bij de vroegste kerkvaders voorkomen.

Bovendien, elke historicus en handschriftexpert zal ons verzekeren dat kleine verschillen tussen handschriften eerder een bevestiging voor hun betrouwbaarheid zijn dan een ontkrachting daarvan.  De verschillen laten zien dat de kopieerders niet probeerden verschillen weg te masseren, maar dat ze extreem nauwkeurig overschreven. Er is niet, zoals in het geval van de Koran, een tijd geweest dat de documenten met kleine verschillen moesten worden vernietigd.  

46. Jezus geloofde dat het Oude Testament betrouwbaar was (Mattheüs26:54), zonder fouten (Lukas 16:17) en dat het zijn kracht behoudt (Johannes 10:35). Grote uitspraken die inmiddels onderhevig zijn aan inflatie. Denk maar aan de archeologisch inzichten, Gilgamesj of onze hedendaagse kijk op het ontstaan van de wereld. Zit Jezus er naast en heeft de werkelijkheid hem op dit punt ingehaald?
Jezus heeft het over de boodschap van de Joodse Schriften, niet over de interpretatie van historische gebeurtenissen. Hij was geen fundamentalist.

47. Iedereen die zich bevindt binnen een religieuze stroming of sekte kan een "paranormale" religieuze ervaring claimen. Echter hoe kan een derde partij controleren of deze claim op waarheid berust en niet is gebaseerd op een waan? Verslaat een subjectieve ervaring het beginsel dat er sprake moet zijn van objectieve bewijslast. Draagt een subjectieve ervaring meer gewicht dan objectief bewijs?

Iedereen die denkt dat hij of zij het bovennatuurlijke kan bewijzen kan bij
dit instituut terecht. Er staat een bedrag open van 1 miljoen dollar voor degene die een bovennatuurlijke claim waar kan maken. Onder vooraf besproken condities. Het is nog nooit iemand gelukt om ook maar de schijn te wekken dat er meer is tussen hemel en aarde.
Ik doe niks met paranormale religieuze ervaringen van anderen. Wat moet ik er mee? En ook mijn eigen religieuze ervaringen bewijzen niets. Ze zijn een combinatie van wat ik denk, voel, wil. Een hoop chemie. Het gaat in het christelijk geloof dan ook niet om onze ervaringen, maar om geloofsvertrouwen in God.

Flauwe grap, zo’n instituut. Eerst definieer je als secularist wat natuurlijk en bovennatuurlijk is, en alle bewijzen vallen per definitie alleen binnen die eerste categorie; en wat een verbazing vervolgens, met de natuurlijke bewijsmethodes kan je het bovennatuurlijk niet bewijzen.

48. Evolueert de god van het oude testament; als er sprake is van een verbeterd moreel besef na de komst van Jezus. Volgens christenen dan. Kan een god zichzelf verbeteren. Is hier sprake van een imperfectie die met voortschrijdende openbaring opgelost moet worden?
Nee, God evolueert niet. Het beeld van God evolueert omdat God zich geleidelijk steeds meer bekend maakt. Met de komst van Jezus heeft God zich ten volle bekend gemaakt. Daarna is dus geen nieuwe onthulling meer te verwachten, want hij is de Zoon van God zelf.

49. Onfray beschreef Jezus als volgt: "De Messias heeft geen honger of dorst, hij slaapt nooit, kent geen stoelgang, copuleert niet en lacht niet". En dan voeg ik er nog aan toe; er worden wonderen aan hem toegeschreven en woorden in zijn mond gelegd. Haal je dus alles weg, dan blijft er niets over. Hebben de mensen die het bestaan van Jezus betwisten niet in zekere zin gelijk? Is de zoektocht naar de historiciteit van een persoon niet een kwestie van afstrepen?
Lees eens een serieuze biografie over een bekende persoon. Lezen we dat hij naar het toilet gaat, sex heeft, eet, lacht? Wat een eigenaardige opmerkingen van deze Onfray. En waarom zou ik de wonderen en woorden van Jezus weghalen? Ik heb daar geen reden voor, en houdt dus een behoorlijk stevige Jezus over. De historische Jezus – die overeenkomt met de Jezus zoals Hij ons wordt gepresenteerd door de eerste kerk.

50. De Heer is uw herder, behalve als u een moeilijke puzzel maakt. Mensen die analytisch denken , zijn daarna minder geneigd om in een god te geloven. Ook hardnekkige gelovigen blijken na experimenten minder gelovig te zijn. De suggestie is dat er twee denksystemen bestaan. Een onderbuiksgevoel voor godsdienst en een meer analyserende manier van denken. Analytische denkstrategieën zijn een krachtige bron van ongeloof. Zorgvuldig nadenken schakelt een god uit. Herkent u dit fenomeen of opereert u voornamelijk vanuit een intuïtief gevoel?

Ik herken dit niet en heb de indruk dat onze vriend de atheist opnieuw een enorme hoeveelheid hubris tentoonstelt. Hij staat met zijn denken ver boven het gelovige klootjesvolk, dat is wel duidelijk. Hoe aanmatigend.

zaterdag 8 september 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (30)

Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 31-40. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20 
21-30


31. Ofwel heeft men criteria om aan het christendom en de bijbel geheel of gedeeltelijk een geprivilegieerd statuut toe te kennen; dan moet men in staat zijn die criteria voor te leggen; ofwel heeft men die criteria niet, maar dan zijn alle godsdiensten en sekten en hun Openbaringen op het gebied van waarheidsaanspraken evenveel waard.
Aldus
etiennevermeersch. Waar zijn de desbetreffende criteria? 
Dat is net zo’n onzinnige uitspraak als te zeggen dat alles wat wetenschappers zeggen per definitie allemaal even waar moet zijn, omdat ze allemaal wetenschap bedrijven. Als twee wetenschappers elkaar uitsluitende uitspraken doen, kunnen ze niet allebei gelijk hebben.

Bij religie is het niet anders. Hun claims op waarheid spreken elkaar doorgaans zodanig tegen dat onmogelijk is dat ze allemaal tegelijk gelijk hebben. Laat de verstandige mens maar oordelen.  Wie niet in staat is te zien dat er een wereld van verschil is tussen een religie die een almachtige onzichtbare schepper van hemel en aarde vereert, en een religie (ik noem nu maar een voorbeeld) doe koeien, muggen en tegelijk de god van de dood aanbidt, is niet heel rationeel bezig.
Overigens, mijn criterium is 'Jezus' en 'historiciteit'.   

32. Atheïsten worden vaak beschuldigt dat ze ook geloven. Enkele theïsten hebben de volgende verklaring bedacht. In atheïsme zit het woord theïsme. Zeer ludiek en uiterst origineel. De filosoof Herman Philipse stelt in zijn Atheïstisch Manifest dat alle gelovigen in feite "semantisch atheïsten" zijn, omdat elke beschrijving die aan de entiteit God wordt gegeven, beperkt blijft tot woorden. Ook spitsvondig, maar raakt het ook een diepere kern?
Het is allebei onzin. Atheisten geloven niet in een god, en christenen doen dat wel. Daarentegen zou ik wel volhouden dat de manier waarop sommige atheisten omgaan met hun atheisme, grenst aan een religieuze gedrevenheid. Net zoals je van het marxisme kon zeggen dat het religieuze aspecten had.

33. Een bekende internetpersoonlijkheid schermt constant met de uitspraak: “Alle geleerden zijn het eens”!. En u raadt het al, het gaat om Jezus. Of het nu argumentum ad populum of argumentum ad verecundiam is, laat ik in het midden. Het inzicht dat het evangelie slechts geringe historische waarde heeft en men slechts met behulp van de brandstapel meer dan 1000 jaar kunnen onderdrukken. Is de ultima ratio theologorum volgens Schopenhauer. De leerstellingen van de katholieke theologie worden overgeslagen, omdat de onderzoekers daarvan niet in staat zijn tot vrij onderzoek. De pausen hebben hun theologen gebonden door dogmata, alles loopt uit op contrarationele en bovennatuurlijke absurditeiten. In 1910 is nog de antimodernisten eed ingevoerd. De theologen moeten zich neerleggen bij de beslissingen van de pauselijke Bijbelcommissie. Hier bovenop komt nog het beginsel dat “testimonia pro domo” te verzamelen. Geen beschrijving van historische feiten maar de dogmatische tendentie moet worden nagegaan. Er zijn genoeg theologen die tegen deze stroom oproeien. Het merendeel is protestants. Bultmann deelt zijn conclusies in zijn “Geschichte der synoptischen Tradition”. De uitkomst zal menigeen niet verbazen. Het oude en nieuwe testament vallen onder de definitie sprookjes uit de wereldliteratuur. Nu laat ik de vele tientallen namen van dissidente theologen maar liggen. Waarvan Schweitzer, Dibelius. Schneider, von Soden etc. belangrijke opponenten van zijn, maar achterwege.  Maar wat zullen we met bovenstaande uitspraak doen. Een kanttekening bij plaatsen of gelijk doorsturen naar de prullenbak?
Mijn advies: stop eens met te denken dat de meeste theologen hun vak onder dwang van de kerk uitoefenen; ga eens kijken hoe veel theologen de kritiek van genoemde liberale theologen pareren; jullie leggen je oor alleen te luisteren bij degenen die jullie bijval verlenen in je atheisme. En daarin ben je nog eigenaardig ook, want veel van die theologen die je citeert geloofden in het bestaan van God.

34. Het ontbreken van religie heeft volgens de onderzoeker van Der Spiegel sterke invloed op de moraal. „Mensen zonder religie verzetten zich meer dan gemiddeld tegen oorlog, doodstraf en discriminatie. Daarnaast hebben ze minder bedenkingen ten opzichte van buitenlanders, homoseksualiteit en drugs.” 

Ik geloof niet dat hierin een vraag verborgen zit.

De moraal van de religielozen kenmerkt zich dus door humanisme en tolerantie, waarden die zij sterker uitdragen dan gelovigen.
Moet ik voor de zoveelste keer op het Nazisme, Stalinisme, Maoisme en Pol Pot wijzen? Frisse boel. En de tolerantie van religielozen geldt in elk geval niet voor mensen met een religie, is het wel?

Afkomstig uit het reformatorisch dagblad.. In een discussie met een gelovige kwam het volgende naar boven drijven. “Niks hemel, hel en eeuwige verdoemenis, onze dominee preekt elke zondag over naastenliefde”! Prachtig natuurlijk om dat wekelijks te horen, maar is één keer niet genoeg? En wat blijft er over van deze naastenliefde als de naaste met iemand wil trouwen van hetzelfde geslacht, zijn leven wil laten beëindigen, zijn foetus weg wil laten halen, de voorkeur geeft voor een ander geloof of geen geloof , op zondag lekker winkelt. Hoopt dat de wetenschap het defect in een gen kan oplossen. Graag naar houseparty’s gaat en zijn kinderen niet wil indoctrineren met teksten uit de bronstijd.
Ja, christenen hebben een andere moraal dan atheisten. 
  
5.De woorden van Jezus in Johannes 49: “ Uw voorvaders aten manna in de wildernis. Ze zijn echter gestorven.” Inmiddels heeft de archeologie de exodus bestempelt als mythe. De ene mythe gelooft in de andere? Geldt dat ook voor de teksten in Matteüs 24:37-39; en Lucas 17:26, “En zoals het eraan toe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. 28Of zoals het eraan toe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; 29 maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om”.

Een enkele keer komt de beschuldiging bovendrijven dat atheïsten fundamentalisten zijn. Die de Bijbel lezen op een verkeerde manier. De stelling wordt dan neergezet dat de verhalen in de Bijbel niet waar zijn gebeurd. Het zijn symbolische verhalen die ook in de antieke oudheid een figuurlijke betekenis hadden. Gemiddeld kan de atheïst beamen dat ze niet waar zijn. Dus op dit punt is er overeenstemming. Echter het grote culturele dilemma dat deze verhalen circuleerden als allegorie daar kun je kanttekeningen bij plaatsen. Ook al is iets historisch onjuist is dan nog kan de tijdgeest neigen naar een letterlijke variant. Kwestie van inleven in de cultuur waarin dit ontstond. En dan komt misschien de verbetering die de atheïst aanbrengt. Hij plaatst zichzelf dichter bij de oorspronkelijke insteek. Uit historisch perspectief kiest hij voor de fundamentalistische benadering die past bij de klassieke oudheid. En gaat even voorbij aan de huidige tendens om een oplossing te vinden voor zaken die de moderne gelovige moeilijk kan verdragen. Omdat ze in tegenspraak zijn met het gezonde verstand en wetenschappelijke inzichten rond deze mythes.
Deze link
die ik heb gevonden, dankzij Rereformed, laat een stukje van de belevingswereld zien rond het verhaal rond Noach. Er bestond unanieme overeenstemming tussen Joodse en vroegchristelijke schrijvers dat er een wereldwijde overstroming heeft plaatsgevonden . Ook latere kerkvaders volgden deze trend. Dus geen lokaal gebeuren, maar alomvattend zoals de Bijbel heeft omschreven. Ook de details rond dit gebeuren nam men serieus. Of het nu de locatie was waar de Ark zou liggen of de dronkenschap van Noach. Niks figuurlijks, men geloofde in de feiten die de Bijbel verstrekte zonder dat men zich afvroeg of het gewoon een verhaal voor de leuk was, waar de boodschap uit gefilterd moest worden. Wat deze dan ook mag zijn.
Ja en? Wat is de vraag? Ah… o ja… die verhalen uit de bijbel zijn mythen. En omdat Jezus ernaar verwees zit er iets helemaal fout? Dat was verkeerd van hem?

Los van de vraag naar het historische waarheidsgehalte van de verhalen, dat Jezus ze citeert zegt niets over de historiciteit, noch dat hij de historiciteit zou erkennen door de verhalen als voorbeelden te gebruiken. Jezus deed niks anders dan de bekende en verhalen uit zijn tijd gebruiken om mensen een les te leren.

36. Religies zijn uiterst conservatief. Veel denkbeelden zijn inmiddels weerlegt. Echter men koestert ze en probeert ze nog lang te bewaren. En meestal zijn de aanhangers erg gevoelig voor kritiek. Ligt hier niet de basis voor de intolerantie en vijandigheid die ze atheïsten verwijten; als deze argumenten inbrengen die stroken met hun overtuiging?
Gaat het nu om commentaar op het christelijk geloof, of om religies in het algemeen? En kan je hardmaken dat religies ‘uiterst conservatief’ zijn? Zijn christenen ‘erg gevoelig’ voor kritiek? Vrienden atheisten, jullie zijn blijkbaar zo onder de indruk van jullie eigen argumenten dat jullie menen dat Christenen er voor sidderen en ineens heel intolerant worden? Je schetst hier een karikatuur.

37. Maak de wereld religieus en de vrede is nabij. Voor de mensen een welbehagen. Nu gaat het niet over de hemelse variant, maar de aardse aangelegenheid. Iran, Afghanistan, Verenigde Staten en Soedan om er maar een paar te noemen. Met qua populatie een schrikbarend aantal gelovigen. Vergelijk de mate van geweld eens met Finland, Nederland en Zweden. Met getalsmatig weinig gelovigen. Kijk ook eens naar de verdraagzaamheid naar homosexuelen of de zwakkeren in de samenleving. Is deze kreet gebaseerd op “wishfull thinking”?
Laten we redelijk zijn en het niet in het algemeen over religie hebben. Dat is net zo dom als zeggen: maak de wereld seculier en de wereld wordt beter. Seculier als onder Pol Pot? Onder Hitler?

Zouden landen met minder christelijke religie beter zijn voor minderheden of zwakken in de samenleving? Ik vind dat een niet erg wetenschappelijk stelling. Toon het maar aan.

38. Wetenschap kan geen uitspraken doen over de gehele werkelijkheid. Noem een aantal redenen waarin aangegeven wordt dat religie dat wel kan doen? Is het niet veel juister om te zeggen dat religie geen enkele uitspraak doet over de werkelijkheid. Mocht u dit tegenspreken. Op welke existentiële vragen geeft religie dan een antwoord. En zijn dit concrete antwoorden waar onderzoekgegevens aan verbonden zijn?

Waarom zouden onderzoeksgegevens mijn religie moeten steunen? Wie heeft verzonnen dat de wetenschap, met zijn aprioristische godloze benadering, het ultieme criterium is voor godsdienst?

Mijn geloof doet enorme uitspraken over de gehele werkelijkheid. Dat de wetenschap dit niet wetenschappelijk vindt deert me bijzonder weinig.

Mijn religie heeft mij antwoord op vragen als: waarom besta ik, wat is de grond van mijn bestaan, wat is de bestemming van het bestaan. Dat vind ik tamelijk existentieel, voor mij is dat heel werkelijk, en nee, ik verwacht niet date en natuurwetenschapper dit kan bevestigen. Die sluit immers a priori elke verwijzing naar God of zingeving buiten zijn vakgebied.

39. De Bijbel wordt in discussies gebruikt als bron van autoriteit. Zijn de schrijvers van dit boek kennisexperts die goed gevalideerde kennismethoden hebben gebruikt of werden ze geïnspireerd door een alwetende godheid. Wat is de uitkomst van eeuwenlang Bijbelonderzoek rond deze kwestie. Als de uitkomst negatief is. Moeten we dan de Bijbel maar wegstrepen als bron van autoriteit?  
De kerk heeft door alle eeuwen heen gezegd dat de bijbel onze bron van kennis is over God en verlossing. Nimmer heeft de kerk gepretendeerd dat de bijbel een vakwetenschappelijke kenbron is. In de 19de eeuwde gingen amerikaanse christenen, in een tijd van alomheersend positivisme en geloof in de wetenschap, de bijbel net zo 'positivistitisch' behandelen. Dat was beslist niet handig van ze – en daarmee gingen ze in tegen wat de kerk 18 eeuwen lang over de bijbel had gezegd.

40. Interpretatie is een manier om er achter te komen wat iemand met een tekst bedoeld. Een logische consequentheid die binnen de wetenschap wordt gehanteerd. Is het toekennen van een nieuwe betekenis bij een tekst die onaanvaardbaar is geworden. Niet onwetenschappelijk? Hoort deze methodische willekeur wel thuis op universiteit. Op welke gronden kan theologie afwijken van de consensus dat je teksten moet beoordelen binnen hun historische context? Is het een soort joy-riding door een antieke tekst te overgieten met de wensgedachte van de hedendaagse lezer?
Snap ik u nog? Goede exegese probeert te achterhalen wat de oorspronkelijke schrijver van een tekst aan zijn toenmalige lezers of hoorders wilde vertellen. Dat is ook wat bijbelse exegese hoort te doen. Dat is in het algemeen wat aan theologische opleidingen wordt gedaan. Dat is een enorm lastige bezigheid, want een tekst van 2000 jaar geleden begrijpen is niet altijd makkelijk. Ik vind het soms al zo lastig jullie vragen hier te snappen.

vrijdag 7 september 2012

Salarissen toppredikanten in USA

Het Reformatorisch Dagblad bericht over de salarissen die predikanten van megakerken in de USA verdienen.  Dit zegt de krant:
DALLAS – De eerste voorganger van een megakerk in Amerika verdient tussen de 67.000 en 210.000 euro per jaar. Over het algemeen ontvangt hij jaarlijks tussen de 80.000 en 110.000 euro. Het salaris steeg de afgelopen twee jaar gemiddeld met 2 procent per jaar.
Dat blijkt uit onderzoek naar het salaris van voorgangers van megakerken in de Verenigde Staten. Leadership Network bracht de studie ”2012 Large Church Salary Report” onlangs naar buiten. De organisatie onderzocht voor de periode 2010-2012 iets meer dan 200 kerken in Amerika die ’s zondags meer dan 2000 bezoekers kunnen verwelkomen.

Ik denk dat het RefDag iets over het hoofd ziet.  In dit rapport gaat het over de salarissen die deze predikanten via de payroll van de kerk krijgen.  Als je dat ziet, moet je constateren dat dit alleszins redelijk is.  In de context van de Verenigde Staten zal niemand klagen dat een predikant die een gemeenschap van 5000 mensen leidt, een bovenmodaal salaris krijgt. Naar Amerikaanse begrippen is dit niet extreem.

Maar dit is slechts een klein deel van het verhaal... Want veel van deze megapredikanten gaan uiteraard boeken schrijven, ze beginnen een radio- en/of TV-ministry, ze gaan op het sprekerspad, en dat is waar ze echt de zegen des Heren gaan oogsten.  De megakerk is de basis, maar de echte centjes komen uit alles extra's die het zegenrijke megakerkleiderschap met zich meebrengt.

Door die perks kunnen sommige van die predikanten zelfs grootmoedig tegen hun kerk zeggen dat ze geen salaris nodig hebben.  Ze leiden hun kerkelijke bedrijf met hun office en dankzij een prima twee predikant of een business director, en hebben genoeg tijd voor de andere bezigheden die natuurlijk goed zijn voor het Evangelie, maar ook voor de cashflow van de annointed minister.  Als je van je kerk geen salaris vangt kunnen ze daar ook niet teveel klagen natuurlijk dat je vaak afwezig bent.

donderdag 6 september 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (29)

Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 21-30. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20

21. Mijn soulmate heeft op zijn site een prachtig stukje proza staan. Het gaat over de Israëlische psycholoog George Tamarin. Hij deed van 1966 tot 1973 een onderzoek naar het effect van "niet-kritisch Bijbelonderwijs op het vormen van vooroordelen". Het onderzoek strekte zich uit over 1066 Israëlische kinderen van 8 tot 14 jaar. De kinderen werd het verhaal van de val van Jericho en het uitmoorden van alles wat daar leefde voorgelezen (Jozua 6). Daarna werden de kinderen de vraag gesteld "Denk je dat Jozua en de Israëlieten juist handelden of niet?" De antwoorden verdeelden zich als volgt: Volledig juist 66%, Volledig onjuist 26%, Noch geheel juist, noch geheel onjuist 8%. Als redenen voor goedkeuring werden genoemd Gods belofte het land te schenken, Gods opdracht dit te doen, het gevaar van vermenging met slechte andere culturen en godsdiensten. Van de 8% kinderen die bedenkingen hadden werden er oa redenen gegeven als: "Jozua was dom om ook de dieren uit te roeien, hij had ze beter zelf kunnen gebruiken", "De stad en al de goederen hadden niet vernietigd hoeven worden". Er was geen verschil in percentages tussen meisjes en jongens.

Als controlegroep kregen 168 kinderen hetzelfde verhaal voorgelezen met 'Generaal Lin' in plaats van Jozua als held en 'Het Chinese Koninkrijk van 3000 jaar geleden' in plaats van het volk Israël als hoofdrolspelers. Generaal Lin kreeg maar 7% goedkeuring, 18% gedeeltelijke goedkeuring, en een overweldigend percentage van 75% keurde de zaak volledig af.

Spreekt hier niet overduidelijk uit dat opvoeding beeldvorming kleurt? En dat de menselijke moraal meedraait met Bijbelteksten. Is deze dubbele moraal wenselijk?


Dat Joodse kinderen in hun context zo reageren is niet vreemd he? Zou trouwens de uitslag bij volwassenen ook zo verschillen?  Natuurlijk is het gevaar groot dat onze uitleg van de bijbel wordt beinvloed door onze omstandigheden. Daarom is het van belang op een gezonde manier exegese te doen, in samenhang met kerken uit alle culturen en uit alle tijden. Je vraag is dus vooral een (terecht) pleidooi voor gezonde uitleg die niet het verlengstuk is van wat politiek, sociaal of cultuur expedient is.

22. Het scheppingsverhaal wordt steeds vaker als een metafoor weergegeven. In verschillende varianten. Ik voeg er nog een aspect aan toe. Namelijk het Stanford Marshmallow Experiment. De uitkomsten laten zien dat verleiding iemand enorm kan beheersen. De psychologische druk om even van het snoepje (of appel) te eten is enorm. Uiteindelijk bezwijkt men. Een schepper met enig psychologisch inzicht weet dat natuurlijk. Een paar fimpjes als toegift.
Wat denk je zullen we deze toevoegen aan de reeks?


Ik denk niet dat na 20 eeuwen studie en exegese veel kan worden toegevoegd aan wat we begrijpen van de bedoelingen van Genesis 1-3. En de kerk was zich er immer van bewust dat juist het verbod op het eten van de ‘appel’, de verleiding zo groot maakte.

23. Is Pascal's wager (gambit-gok)een serieus te noemen argument of een wanhoopskreet? Kan je trouwens op een god (welke) gokken? En houdt deze specifieke god wel van mensen die op hem gokken?

Pascal’s gok was natuurlijk een afterthought – hij geloofde al voor hij de gok vermeldde - en het is een leuk argument in een discussie. Misschien dat het sommige mensen aan het denken zet, vooral in een samenleving waarin theisme als natuurlijk werd beleefd. Persoonlijk vind ik het niet behulpzaam. Ik geloof in God omdat ik dat rationeel en gevoelsmatig in orde vindt, niet als gok of uit vrees.

24. Een vraag aan fideïsten: Waarom zouden we minder strikte criteria gebruiken voor de toetsing van geloofszaken dan bij de toetsing van andere beweringen? Steunt gematigd fideïsme op antirationalisme? Is blind geloven trouwens een domme manier van geloven? Waarbij elke vorm van dogmatische tegenstelling gewoon opzij wordt gezet.

Nee, we moeten even sterkte criteria hanteren. Ik zie dus niet wat mijn geloven met antirationalisme te maken zou hebben, hoewel ik het rationalisme als filosofie erg beperkt vindt. Het helpt me niks bij alle belangrijke keuzes van het leven.

Blind geloven? Dat is een pejoratieve term die christenen nooit zullen gebruiken. We geloven niet blind, maar hebben onze redenen.

25. Als er sprake is van een “eerste oorzaak” (kosmologisch argument) verteld dit ons iets over de eigenschappen van deze “ eerste oorzaak”. Kan Jahwe (of elke andere god) hierin opboksen tegen het begrip probabilistische causaliteit?
De twee zaken hebben niks met elkaar te maken. Causaliteit veronderstelt immers een oorzaak. En het christelijk geloof zegt dat die eerste oorzaak God is. Leg anders maar eens uit hoe een ‘binnenwereldse’ oorzaak onstond. Hoe kan uit helemaal niets, iets ontstaan? Zonder enige externe eerste beweger? Als je daarvoor grijpen moet naar iets bestaands, heb je de vraag nog steeds niet opgelost.  Of is enige vorm van materie toch eeuwig?  Eeuwig? Dan ben je op het spoor van God gekomen.

26. De vrome dooddoener “afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid”. Dat kan in bepaalde omstandigheden waar zijn en in andere gelegenheden dus niet. Bijvoorbeeld in het rioolstelsel van Amsterdam zwerven leeuwen rond; slechts zichtbaar voor degenen die zich begeven in het riool en hiervoor open staan. De gemiddelde lezer zal gelijk beamen dat dit niet mogelijk is en trekt op voorhand de conclusie dat het niet waar is. Waarom zou een “opzettelijk verborgen entiteit” zich wel onder bovenstaande definitie mogen scharen?
In het amsterdamse riool kan je fysiek controleren of er leeuwen zijn. Van leeuwen weten we dat ze zichtbaar zijn. Ik vind de vergelijking dus nogal mank gaan. Ja God is onzichtbaar, maar maakt zich kenbaar in de schepping van de natuur, en in Jezus Christus. Vooral in die laatste. Dus wil je God ontdekken, dan moet je naar het leven van Jezus kijken.

Het volgende citaat van Planoudes (Skepp) voeg ik hier nog aan toe. "Hoe meer bewijs ontbreekt, hoe onwaarschijnlijker de bewering. Hoe onwaarschijnlijker een bewering, hoe groter de nood aan bewijs. Hoe hoger de nood aan bewijs, en hoe meer bewijs ontbreekt, des te onwaarschijnlijker is de bewering.
Een bewering die het bestaan van iets postuleert noemen we een positieve bewering. Positieve beweringen hebben altijd de bewijslast, aangezien er altijd een mate van onwaarschijnlijkheid aan verbonden is".
Ik heb helemaal geen behoefte om God te bewijzen. Hij heeft mij daar niet voor nodig. Het is alleen omdat atheisten allerlei vragen stellen dat ik hier nu bezig ben.

27. We kunnen doelen nastreven die objectief de moeite waard zijn. We kunnen zin bij onszelf vinden. We beleven als sociaal dier genoegen aan het gezelschap van anderen en leven mee met het leed van anderen. Godsdiensten verordonneren de waarden van primitieve stammen; liefde voor de eigen stam, haat jegens andere stammen, een geloof wat de geest afsluit en kruiperige gezagsaanbidding. Wat voor zingeving kunnen we uit religie halen? Is de mens die zegt: “Als God niet bestaat heeft het leven geen zin”. Niet slechts een verwend individu die nooit met compassie naar zijn medemens heeft gekeken?
Heeft onze vriend de atheist nooit gemerkt dat christenen veel meer om anderen geven dan atheisten doen? Het geefgedrag van christenen is daar een objectief criterium voor lijkt me. Bovendien is de manier waarop jullie religie hier beschrijven zo denigrerend dat ik de vraag verder niet serieus zal nemen.

28. Paul Davies denkt dat er misschien een levensbeginsel in natuurwetten is verwerkt. Maar waar vinden we dan een levensbeginsel in de natuur-scheikunde of biologie? Hij suggereert dat er ergens een niet onderkende holistische en teleologische natuurwet is. Het niet-reductieve fysicalisme is voor sommigen een denkwijze. Echter kan een levensprincipe niet een emergent principe zijn van de chaos- en complexiteitstheorie. Een natuurlijk product van puur lokale wisselwerking van materiedeeltjes. Ingewikkelde dingen ontstaan uit eenvoudige. Maakt dit een alomvattende op het geheel werkende besturing niet overbodig?
Ingewikkelde dingen ontstaan uit eenvoudige? Zomaar vanzelf? Dit is wat atheistische evolutionisten voortdurend moeten postuleren om aan god te ontsnappen. Maar het bewijs? Het bewijs dat zonder sturende hand de ingewikkelde kosmos, waarin de samenhang en het evenwicht extreem wankel zijn, zo ingewikkeld is geworden als die nu is, is niet voorhanden.

29. Het antropisch principe draai ik om. Als een god een universum zou hebben geschapen wat afgestemd is op menselijk leven, dan zou je toch kunnen verwachten dat overal menselijk leven gemakkelijk zou kunnen ontstaan. Waarom is het heelal dan zo troosteloos onherbergzaam en vindt er een ontzaglijke verspilling van materie en energie plaats?
Vraag het God. Hij schiep voor zijn eigen plezier. Ik hoef zijn besluiten niet te verdedigen.

30. Er zijn genoeg theologen die de evolutie theorie als vaststaand feit beschouwen. Maar moeite hebben met de schijnbaar toevallige evolutie van de menselijke soort. Ze denken dat er toch ergens geduwd werd. Maar dan praat je toch over intelligent design en laat je het natuurlijk proces wat gebaseerd is op toeval los? Ook al zou het slechts één keer gebeuren.

Ja dan praat je over een intelligentie achter het bestaan.

Reactie op atheisten van Freethinker (28)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 11-20. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10

11. Hoe sta je tegenover de logoi spermatikoi? Als dit positief is, kun je dan ook uitleggen waar dit filosofisch concept zijn invloed voor het eerst laat gelden en op welke wijze. Is de beweerde oorspronkelijkheid hiermee gered?

Nee ik sta hier niet positief tegenover. Het maakt God tot de eerste beweger en de wereld tot een mechanisme dat vanzelf voortgaat. God staat niet alleen aan het begin van de geschiedenis, maar alleen door zijn voortdurende onderhouden van de schepping bestaan we nog. En hij staat aan het einde van de geschiedenis op ons te wachten. God is voortdurend actief betrokken op de werkelijkheid.

12. Is het Oude Testament noodlottig voor het christendom? De verhalen van ongehoorde wreedheid soms gepaard gaande met obsceniteiten. Is de tegenstelling dusdanig groot dat men deze verhalen gemakshalve maar overslaat? Past de wrekende god wel bij het liefhebben van vijanden. Staat de blijde boodschap niet op gespannen voet met de wraakzuchtige joodse god.

Sommige gelovigen opteren de uitspraak: “De Bijbel is een liefdesverklaring”. Wat is hier liefdevol aan:

1 Sam 27. Telkens wanneer David het land overviel liet hij man nog vrouw in leven;
Mooi verbeeld in het verhaal rond de bevolking van Rabba; hij legde de bevolking onder zagen, ijzeren bijlen en ijzeren pinnen; ook liet hij hen overbrengen naar de tichelwerken.
(Hitlers methoden?)
Voor degenen die smullen van dit soort verhalen. Die vaak ontbreken op de kansel. Is het altijd mogelijk om deze link te openen. U bent gewaarschuwd.


Ja, het Oude Testament heeft verhalen waar ik mee in mijn maag zit. En dus? Dit thema is al eerder aan de orde geweest. Ten eerste is morele kritiek op verhalen van 3000 jaar geleden en in een totaal andere cultuur op zijn minst anachronistisch. Bovendien geloven christenen dat God zichzelf geleidelijk en in toenemende mate onthulde, tot de volle waarheid over God in Jezus bekend werd.

13. Uitspraak Ralf Bodelier: "Nu ben ik niet alleen atheïst. Ik ben ook theoloog. Al zeg ik liever: ik studéérde theologie. Bovendien doceerde ik het jarenlang aan een hogeschool. Vrijwel wekelijks mocht ik de vraag van studenten en collega’s beantwoorden hoe een theoloog in godsnaam atheïst kan zijn. Mijn antwoord was onbeschoft en van retorische aard, hoewel ik nog steeds denk de spijker op zijn kop te treffen. Het luidde ongeveer als volgt.
‘Dat je dat verbaast! Je hoeft toch ook niet aan kanker te lijden om oncoloog te worden? Er valt zelfs veel voor te zeggen om bijzonder sceptisch te staan tegenover theologen die in God geloven. Zoals een oncoloog niet meer in staat is om nuchtere diagnoses te stellen als hij wordt getergd door helse pijnen, kun je van een theoloog geen afgewogen oordeel verwachten als hij zijn denken laat vertroebelen door religieuze mist".

Aldus Ralf Bodelier kun je jezelf iets voorstellen bij dit antwoord?


En een natuurkundige zou geen vooringenomen paradigmas moeten hebben? Zoals het hier steeds herhaalde paradigma van de evolutie?

Wat een vreemde uitsprak van die Bodelier, om a priori te spreken over ‘denken laten vertroebelen door religieuze mist’. Dat is in elk geval geen wetenschappelijk standpunt.

Anthropologie, psychologie en soortgelijke wetenschappen zouden op basis van dit soort argumenten niet kunnen bestaan, want hoe kan je de mens bestuderen als je zelf mens bent? En een atheist kan dan het atheisme niet objectief uitleggen omdat hij atheist is.  Of bedoel je dat alleen religieuze mensen door hun vooringenomenheid kunnen worden bevangen? Alleen atheisten zijn intellectueel integer en zo? Ik kwam deze elitistische hooghartigheid eerder tegen, dus het zou zomaar kunnen dat dit wordt bedoeld.

14. Een vliegtuig stort neer en van de 450 inzittenden overleeft slechts één persoon. “Een wonder wordt er door bepaalde personen geroepen met als slotwoord de kreet dankt de heer”. Wat doen we met de overige 449 personen.


De overige zijn dood, daar doe ik niks mee. Maar wie zelf net aan de dood ontsnapt heeft het volle recht om God te danken. Wat is daar mis mee?

15. De factor taal in religie. Woorden kunnen waar, onwaar of onzinnig zijn. Is taal van wezenlijk belang voor religie? Gebeurt er iets na het gebruik van woorden? Wordt de functie van taal niet zwaar overdreven?


Ja, taal is van wezenlijk belang. Hoe anders kan je communiceren over God en religie? Hoe kan ik God aanspreken zonder taal? Hoe kan ik over God denken zonder taal? Natuurlijk is taal wezenlijk.

16. Zijn semantische woordspelletjes een probaat middel om anderen te overtuigen van je eigen religieuze gelijk?

Nee dat zijn ze niet. Een christen houdt zich als het goed is niet bezig met ‘semantische woordspelletjes’. Maar zelfs als je met de beste woorden over God spreekt, is dat geen garantie dat een ander overtuigt raakt. Atheisten weten daar alles van, want die proberen met woorden christenen te overtuigen, maar het loopt nog geen storm bij de atheistische kerk.

17. Is ontologische bewijsvoering valide? Zo ja, noem een succesvol voorbeeld?

Ik ben niet overtuigd dat het een valide bewijsvoering is, maar misschien vergis ik me. Het is mij niet duidelijk waarom het grootst en best denkbare wel zou moeten bestaan. Ik kan me elfjes voorstellen, maar dat betekent niet dat ze bestaan.

18. Waarom is atheïsme de dominante levensbeschouwing onder Nobelprijswinnaars?


Waarom is atheisme de dominante levensbeschouwing in het nazime, in het stalisme, in het regime van Pol Pot en onder de voltrekkers van de culturele revolutie (45 miljoen doden) onder Mao?

En voorts, misschien heeft dit te maken met de aard van de selectiecommissie?

Of misschien hebben natuurwetenschappers de neiging zich met huid en haar aan het wetenschappelijke paradigma over te geven?  Een paradigma dat a priori onverifieerbare zaken buitensluit en waar god-taal als primitief wordt gezien?  Dus slecht voor je wetenschappelijke carriere door de wetenschappelijke selectiecommissies?

Tenslotte, ik vraag me ook af of je stelling wel klopt.  De meeste Nobelprijswinnaars atheisten? Trekken jullie daar ook de agnosten bij soms? En gaat het dan om alle Nobelprijswinaars of alleen de natuurwetenschappers?

19. Onterecht denken wij vaak dat anderen onze mening delen. Dit is kenmerkend voor ons sociaal inlevingsvermogen. Je zou God een product noemen van het inlevingsvermogen van iemand. Als je dit concept doortrekt dan kun je verwachten dat Zijn mening overeenkomt met degene die gelooft. Nicholas Epley heeft hier onderzoek naar gedaan. In morele kwesties bleek dit te kloppen. Tijdens het onderzoek werd de mening van de proefpersonen op slinkse wijze bijgesteld. Het bleek dat “God’ ook meedraaide. Een soort kompas wat gerelateerd is ons eigen sociaal inlevingsvermogen. Waait deze god dus met alle winden mee?


Neen, want we laten als christenen onze moraal vaststellen door Jezus Christus en diens eerste volgelingen. Dat we wegens expediency soms wat veranderen is duidelijk, maar het zou zo niet moeten zijn want ons ijkpunt is God en die geopenbaard in Jezus.

20.“Waarom vragen”; spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Het is een "teleologische" manier van denken. Het is uitermate nuttig voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren onbewust hierdoor veel dingen. Intuïtief gezien kennen kleuters bijvoorbeeld geen grenzen. Voor elk probleem een passende oplossing. Ze zijn hierin ongeremd. Intuïtief denken heeft bij hen de voorkeur boven een rationele verklaring. Echter iemands cognitieve ontwikkeling zet zich voort en de ratio neemt steeds meer de overhand. Zijn volwassenen die schermen met een teleologische verklaring eigenlijk in hun kleutertijd blijven steken?

Ik had de indruk dat het in de wetenschap ook altijd om soortgelijke vragen gaat. En dat volwassenen zich de waarom vraag blijven stellen is toch niet zo vreemd? Waarom start mijn auto niet? Waarom gaan we dood? Waarom wil dat meisje dat ik zo leuk vind mij niet zien staan? Waarom ben ik ziek? Waarom zoveel lijden? Waarom bestaat de wereld? Waarom vinden we vreemde botjes in verschillende aardlagen?