vrijdag 31 augustus 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (23)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 111-115. 

Eerder:

Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110

111. Jozua 23: 1-14. Na het uitroeien van vele volkeren kwam er nog een verheugend bericht. Geen gemengde relaties met diegenen die het hadden overleefd. Eigen volk eerst. Het nationalisme in volle glorie onder leiding van Jozua. Wat vind je van deze politiek? Zijn er overeenkomsten met het apartheidsbewind wat ooit de toon zette in Zuid-Afrika?

Dit komt me als bewoner van de 21ste eeuw beroerd over. Het verhaal dateert van vrij lang geleden toen de wereld er heel andere normen op na hield. Onze moderne normen gebruiken om een verhaal van 3500 jaar geleden te beoordelen is anachronistisch. Dus dit verhaal is ook niet normatief voor ons. Voor een christen zijn het leven en de woorden van Jezus en zijn apostelen normatief, en in dat licht vormen we onze moraal, ook die over nationalisme. Dit voorbeeld laat goed zien hoe tussen Jozus en Jezus (naamgenoten) een enorme ontwikkeling in godsbeeld en dus ook in moraal plaatsvond.

112. Waarom proberen creationisten de evolutieleer wetenschappelijk te weerleggen, terwijl de creationistische theorie op geen enkel punt wetenschappelijk verklaard kan worden. Valt dit niet onder de categorie meten met 2 maten en is het derhalve intellectueel oneerlijk.

Zowel evolutieleer als creationisme hebben als wetenschappelijke opdracht om aan te tonen dat hun theorie de beste verklaring is voor de werkelijkheid om ons heen. Over 100 jaar hebben we vast weer heel andere paradigmata voor de natuurwetenschappen.

113. 40 jaar om een stuk woestijn over te steken?  De afstand op het land tussen Caïro en Jeruzalem is 424 kilometer. Met de auto doe je hier 5 uur over. Met een vliegtuig een uur en als wandelaar met een gemiddelde afstand van 8 kilometer per dag; 53 dagen. Het kostte de Israëlieten veertig jaar, dat is 14.600 dagen om dit stuk te lopen. Dus de afstand die ze elke dag overbrugden besloeg enkele tientallen meters. Liepen ze in cirkels rond?

Precies. Ze liepen in cirkels rond. Dat vertelt de bijbel ons. En lang niet alles van de reis is beschreven. Is het vreemd om aan te nemen dat de mensen soms jarenlang op dezelfde plaats verbleven? Zo trekken de bedoeienen nog steeds door de Sinai.

114.De biologische bevruchting van Jozef werd overgenomen door de Heilige Geest. De rol van de vader is dus uitgespeeld. Echter hoe kan Jezus dan een nakomeling van David zijn? (@Mattheus). Zijn er adoptiepapieren getekend? In Markus 6 staat geschreven dat Maria nog 6 kinderen heeft gebaard, zijn deze ook door de Heilige Geest verwekt. In het proto-evangelie van Jacobus staat dat Salomé zijn vinger bij Maria naar binnen bracht om haar gesteldheid te controleren. Kan iemand dit dogmatische probleem oplossen?

Het proto-evangelie van Jacobus is door de kerk niet als Heilige Schrift erkend omdat het niet autentiek van Jacobus is; op zo'n onfris verhaal hoef ik dus niet in te gaan. 

Maria kreeg nog 6 kinderen, op geheel natuurlijke manier vermoed ik, anders was daar wel weer een nieuwe religie om ontstaan. :-)

En dat Jezus Zoon van David is, welaan… hij had een moeder he? Was Maria van de stam van David? We weten het niet met zekerheid. Bovendien, de buren van Jezus hadden wel degelijk de indruk dat dit jochie een zoon van Jozef was.  Hij had Jezus gewoon als zijn kind geregistreerd. Ten derde, de term Zoon van David is bovenal een Messiaanse titel.

115.  Heeft de god Jahwe die door de christenen vaak genoemd wordt als de schepper een sterke voorkeur voor kevers? Want inmiddels zijn er 350.000 soorten bekend.

Ja dat zou kunnen.  Maar het zijn vooral mensen die er een hobby van maken die diersoort in zoveel mogelijk soorten te verdelen. Bovendien zou het kunnen zijn dat de kever zelf grote voorkeur heeft voor een kinky manier van voortplanting waardoor er zoveel soorten zijn ontstaan.

1 opmerking:

piet zei

De vragen zijn weer overgebracht. U heeft waarschijnlijk gelezen dat JohanT naar Ierland gaat voor zijn studie. Zijn vlijmscherpe respons zult u misschien moeten missen.

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382&p=347808#p347808