vrijdag 31 augustus 2012

Heeft Pieter Rietman (D66) zijn excuses al aangeboden?

Ik heb nog steeds niet gezien dat deze D66 voorzitter Pieter Rietman gewoon zijn volle excuses aan Van der Staaij maakte.  Zijn slappe opmerking dat deze tweet wel wat te sarcastisch was, is natuurlijk geen excuus.  Een excuus maak je aan de persoon zelf, en dan zeg je:
Wat ik deed wat verkeerd, het spijt me, en ik hoop dat je het me vergeeft. 

de reactie van Van der Staaij in dat geval kan ik je voorspellen.

Reactie op atheisten van Freethinker (23)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 111-115. 

Eerder:

Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110

111. Jozua 23: 1-14. Na het uitroeien van vele volkeren kwam er nog een verheugend bericht. Geen gemengde relaties met diegenen die het hadden overleefd. Eigen volk eerst. Het nationalisme in volle glorie onder leiding van Jozua. Wat vind je van deze politiek? Zijn er overeenkomsten met het apartheidsbewind wat ooit de toon zette in Zuid-Afrika?

Dit komt me als bewoner van de 21ste eeuw beroerd over. Het verhaal dateert van vrij lang geleden toen de wereld er heel andere normen op na hield. Onze moderne normen gebruiken om een verhaal van 3500 jaar geleden te beoordelen is anachronistisch. Dus dit verhaal is ook niet normatief voor ons. Voor een christen zijn het leven en de woorden van Jezus en zijn apostelen normatief, en in dat licht vormen we onze moraal, ook die over nationalisme. Dit voorbeeld laat goed zien hoe tussen Jozus en Jezus (naamgenoten) een enorme ontwikkeling in godsbeeld en dus ook in moraal plaatsvond.

112. Waarom proberen creationisten de evolutieleer wetenschappelijk te weerleggen, terwijl de creationistische theorie op geen enkel punt wetenschappelijk verklaard kan worden. Valt dit niet onder de categorie meten met 2 maten en is het derhalve intellectueel oneerlijk.

Zowel evolutieleer als creationisme hebben als wetenschappelijke opdracht om aan te tonen dat hun theorie de beste verklaring is voor de werkelijkheid om ons heen. Over 100 jaar hebben we vast weer heel andere paradigmata voor de natuurwetenschappen.

113. 40 jaar om een stuk woestijn over te steken?  De afstand op het land tussen Caïro en Jeruzalem is 424 kilometer. Met de auto doe je hier 5 uur over. Met een vliegtuig een uur en als wandelaar met een gemiddelde afstand van 8 kilometer per dag; 53 dagen. Het kostte de Israëlieten veertig jaar, dat is 14.600 dagen om dit stuk te lopen. Dus de afstand die ze elke dag overbrugden besloeg enkele tientallen meters. Liepen ze in cirkels rond?

Precies. Ze liepen in cirkels rond. Dat vertelt de bijbel ons. En lang niet alles van de reis is beschreven. Is het vreemd om aan te nemen dat de mensen soms jarenlang op dezelfde plaats verbleven? Zo trekken de bedoeienen nog steeds door de Sinai.

114.De biologische bevruchting van Jozef werd overgenomen door de Heilige Geest. De rol van de vader is dus uitgespeeld. Echter hoe kan Jezus dan een nakomeling van David zijn? (@Mattheus). Zijn er adoptiepapieren getekend? In Markus 6 staat geschreven dat Maria nog 6 kinderen heeft gebaard, zijn deze ook door de Heilige Geest verwekt. In het proto-evangelie van Jacobus staat dat Salomé zijn vinger bij Maria naar binnen bracht om haar gesteldheid te controleren. Kan iemand dit dogmatische probleem oplossen?

Het proto-evangelie van Jacobus is door de kerk niet als Heilige Schrift erkend omdat het niet autentiek van Jacobus is; op zo'n onfris verhaal hoef ik dus niet in te gaan. 

Maria kreeg nog 6 kinderen, op geheel natuurlijke manier vermoed ik, anders was daar wel weer een nieuwe religie om ontstaan. :-)

En dat Jezus Zoon van David is, welaan… hij had een moeder he? Was Maria van de stam van David? We weten het niet met zekerheid. Bovendien, de buren van Jezus hadden wel degelijk de indruk dat dit jochie een zoon van Jozef was.  Hij had Jezus gewoon als zijn kind geregistreerd. Ten derde, de term Zoon van David is bovenal een Messiaanse titel.

115.  Heeft de god Jahwe die door de christenen vaak genoemd wordt als de schepper een sterke voorkeur voor kevers? Want inmiddels zijn er 350.000 soorten bekend.

Ja dat zou kunnen.  Maar het zijn vooral mensen die er een hobby van maken die diersoort in zoveel mogelijk soorten te verdelen. Bovendien zou het kunnen zijn dat de kever zelf grote voorkeur heeft voor een kinky manier van voortplanting waardoor er zoveel soorten zijn ontstaan.

donderdag 30 augustus 2012

Priesters en kindermisbruik

Father Benedict Groeschel, de uitgever en de organisatie waar Groeschel deel van uitmaakt, hebben intussen hun excuses aangeboden op krachtige manier.  Zie helemaal onder dit bericht.

ANP meldt dat een Amerikaanse priester, Benedict Groeschel, aan een katholiek tijdschrift heeft gemeldt dat misbruikte kinderen vaak de priester hebben verleid. 

De man is correct geciteerd; wel een dramatisch geval van domheid en immoraliteit. Hij zegt dat priesters die voor het eerst schuldig worden bevonden aan misbruik niet moeten worden gestraft, want 'ze waren niet van plan een misdrijf te plegen'.  Leuk argument.  Ik vermoord mijn buurvrouw maar ik moet geen straf krijgen als het de eerste keer is, 'want ik was niet van plan een misdrijf te plegen.'

Dat misbruik van kinderen, dat overkomt iemand gewoon? Daar kan je niks aan doen?  Groeschel, oprichter van de Franciscaner Broeders van de Vernieuwing, een conservatieve monnikenorde, zal je priester maar zijn.

Hij legt de schuld nogal bij de kinderen.  ''Stel je voor dat een man een zenuwinzinking krijgt en een jongere komt achter hém aan. In veel gevallen is de jongere - 14, 16, 18 jaar oud - de verleider'', zei Groeschel tegen de National Catholic Register.  Hij denkt dat de tieners op zoek zijn naar een vaderfiguur om mee te knuffelen.  De man heeft ze duidelijk niet op een rijtje.

Wie een vertrouwenspositie heeft, en dat heeft een priester, heeft nooit een excuus, zenuwinzinking of niet.  En even voor de goede orde, heel RK Amerika is over de onzin van deze Groeschel gevallen.  Hij representeert noch de kerk noch enige andere RK organisatie met zijn uitspraken.  Criminelen moeten worden bestraft, en kindermisbruik is in alle gevallen crimineel.                      

Hier de hele tekst van het interview, en hier het gewraakte deel van dit interview:
[Interviewer]: Part of your work here at Trinity has been working with priests involved in abuse, no?

[Father Groeschel]: A little bit, yes; but you know, in those cases, they have to leave. And some of them profoundly — profoundly — penitential, horrified. People have this picture in their minds of a person planning to — a psychopath. But that's not the case. Suppose you have a man having a nervous breakdown, and a youngster comes after him. A lot of the cases, the youngster — 14, 16, 18 — is the seducer.

[Interviewer]: Why would that be?

[Father Greoschel]: Well, it's not so hard to see — a kid looking for a father and didn't have his own — and they won't be planning to get into heavy-duty sex, but almost romantic, embracing, kissing, perhaps sleeping but not having intercourse or anything like that.

It's an understandable thing, and you know where you find it, among other clergy or important people; you look at teachers, attorneys, judges, social workers. Generally, if they get involved, it's heterosexually, and if it's a priest, he leaves and gets married — that's the usual thing — and gets a dispensation. A lot of priests leave quickly, get civilly married and then apply for the dispensation, which takes about three years.

But there are the relatively rare cases where a priest is involved in a homosexual way with a minor. I think the statistic I read recently in a secular psychology review was about 2%. Would that be true of other clergy? Would it be true of doctors, lawyers, coaches?

Here's this poor guy — [Penn State football coach Jerry] Sandusky — it went on for years. Interesting: Why didn't anyone say anything? Apparently, a number of kids knew about it and didn't break the ice. Well, you know, until recent years, people did not register in their minds that it was a crime. It was a moral failure, scandalous; but they didn't think of it in terms of legal things.

If you go back 10 or 15 years ago with different sexual difficulties — except for rape or violence — it was very rarely brought as a civil crime. Nobody thought of it that way. Sometimes statutory rape would be — but only if the girl pushed her case. Parents wouldn't touch it. People backed off, for years, on sexual cases. I'm not sure why.

I think perhaps part of the reason would be an embarrassment, that it brings the case out into the open, and the girl's name is there, or people will figure out what's there, or the youngster involved — you know, it's not put in the paper, but everybody knows; they're talking about it.

At this point, (when) any priest, any clergyman, any social worker, any teacher, any responsible person in society would become involved in a single sexual act — not necessarily intercourse — they're done. And I'm inclined to think, on their first offense, they should not go to jail because their intention was not committing a crime.
De excuses die snel werden gemaakt:

Eerst het online magazine:
Child sexual abuse is never excusable. The editors of the National Catholic Register apologize for publishing without clarification or challenge Father Benedict Groeschel's comments that seem to suggest that the child is somehow responsible for abuse. Nothing could be further from the truth. Our publication of that comment was an editorial mistake, for which we sincerely apologize. Given Father Benedict's stellar history over many years, we released his interview without our usual screening and oversight. We have removed the story. We have sought clarification from Father Benedict.
Jeanette R. De Melo
Editor in Chief

Statement from the Community of the Franciscan Friars of the Renewal:
The Community of the Franciscan Friars of the Renewal sincerely apologizes for the comments made by Fr. Benedict Groeschel in an interview released August 27 by the National Catholic Register. In that interview, Fr. Benedict made comments that were inappropriate and untrue. A child is never responsible for abuse. Any abuser of a child is always responsible, especially a priest. Sexual abuse of a minor is a terrible crime and should always be treated as such. We are sorry for any pain his comments may have caused. Fr. Benedict has dedicated his life to helping others and these comments were completely out of character. He never intended to excuse abuse or implicate the victims. We hope that these unfortunate statements will not overshadow the great good Fr. Benedict has done in housing countless homeless people, feeding innumerable poor families, and bringing healing, peace and encouragement to so many.
Fr Benedict helped found our community 25 years ago with the hope of bringing the healing peace of Jesus Christ to our wounded world. Our desire has always been to lift-up humanity and never to hurt. About seven years ago Fr. Benedict was struck by a car and was in a coma for over a month. In recent months his health, memory and cognitive ability have been failing. He has been in and out of the hospital. Due to his declining health and inability to care for himself, Fr. Benedict had moved to a location where he could rest and be relieved of his responsibilities. Although these factors do not excuse his comments, they help us understand how such a compassionate man could have said something so wrong, so insensitive, and so out of character. Our prayers are with all those who have been hurt by his comments, especially victims of sexual abuse.

Statement from Fr Benedict:
I apologize for my comments. I did not intend to blame the victim. A priest (or anyone else) who abuses a minor is always wrong and is always responsible. My mind and my way of expressing myself are not as clear as they used to be. I have spent my life trying to help others the best that I could. I deeply regret any harm I have caused to anyone.


Reactie op atheisten van Freethinker (22)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 106-110.  Ik merk wel, het gehalte van de vragen neemt beduidend af. Ik voel me dus wat minder gedrongen om overal even serieus op in te gaan.

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90
Vraag 91-95
Vraag 96-100
Vraag 101-105

106. Is eeuwige verdoemenis niet tamelijk hardvochtig ten opzichte van de mens die hier maar een korte tijd rondloopt op deze aarde. Wiens leven grotendeels bestaat uit het ontwijken van alle valkuilen die zijn geloof kunnen ondermijnen.

Als Christen leef ik niet alsof ik voortdurend geloofsondermijnende valkuilen tegenkom.  Ik ontwijk geen moeilijke vragen.

Als eeuwige verdoemenis hardvochtig is wegens de lengte ervan, dan is eeuwig heil natuurlijk overdreven barmhartig van God, want ook dat duurt zo enorm lang.  Ja de eeuwigheid is lang vergeleken met dit korte leven. Wel van belang dus hoe we dit leven doorbrengen.

107. Een paar Yec-vragen. (Young Earth Creationist tevens zondvloedaanhangers)
A. Het fossielen bestand bevindt zich in goed gesorteerde aardlagen, waarbij de primitieve soorten onderin liggen, dus geen slecht gesorteerde mengelmoes. Hoe verklaart de creationist dit?
B. Hoe verklaar je zoutafzettingen tussen de verschillende lagen;
C. Even een kleine intermezzo. Wat vind je trouwens van een recent onderzoek bij de Zwarte zee?
D. Er wordt vaak gesproken van een grote vloed (zondvloedtheorie); jaarringen van bomen gaan 10.000 jaar terug. Maar laten geen bewijs zien. Waarom niet?
E. Afzettingslagen van sneeuwval (warven) gaan 50.000 jaar terug maar ook hier kom je deze catastrofe niet tegen. Waarom niet?
F. In oude culturen (bv. Egypte) zijn geen sporen van een overstroming. De piramiden hebben nooit onder water gestaan. Waarom ontbreekt hier het bewijs?
G. Waarom hebben sommige walvissoorten een bekken en overblijfselen van achterpoten. Worden de jongen behaard geboren en zie je soms snorharen.
H. Wat is de functie van pilo-erectiele spieren, vomero-nasaal orgaan en apocriene klieren rond de anus?
I. Waarom zien we geen isotopen op aarde met een halfwaarde tijd van onder de 16 miljoen jaar?

Isotoop: Halfwaarde tijd: Komt het op aarde voor?


Vanadium 50 6,000,000,000,000,000 jaar Ja

Neodymium 144 2,400,000,000,000,000 jaar Ja
Hafnium 174 2,000,000,000,000,000 Jaar Ja
Platinum 192 1,000,000,000,000,000 Jaar Ja
Indium 115 600,000,000,000,000 Jaar Ja
Gadolinium 152 110,000,000,000,000 Jaar Ja
Tellurium 123 12,000,000,000,000 Jaar Ja
Platinum 190 690,000,000,000 Jaar Ja
Lanthanum 138 112,000,000,000 Jaar Ja
Samarium 147 106,000,000,000 Jaar Ja
Rubidium 87 48,800,000,000 Jaar Ja
Rhenium 187 43,000,000,000 Jaar Ja
Lutetium 176 35,000,000,000 Jaar Ja
Thorium 232 14,000,000,000 Jaar Ja
Uranium 238 4,470,000,000 Jaar Ja
Potassium 40 1,250,000,000 Jaar Ja
Uranium 235 704,000,000 Jaar Ja
Samarium 146 103,000,000 Jaar Ja
Curium 247 16,000,000 Jaar Nee
Lood 205 15,000,000 Jaar Nee
Hafnium 182 9,000,000 Jaar Nee
Palladium 107 7,000,000 Jaar Nee
Cesium 135 3,000,000 Jaar Nee
Technetium 97 3,000,000 Jaar Nee
Gadolinium 150 2,000,000 Jaar Nee
Zirconium 93 2,000,000 Jaar Nee
Technetium 98 2,000,000 Jaar Nee
Dysprosium 154 1,000,000 Jaar Nee


Ik ben geen aanhanger van een jonge aarde theorie. Op mijn christelijk geloof heeft deze kwestie  geen invloed. De bijbel spreekt niet over de kwestie.  Ik verbaas me erover dat atheisten alhier voortdurend zo'n issue maken van evolutie en verwante zaken.  Ze doen net of ze zelf niet een groot probleem hebben, want hoe je de zaak ook draait - een evolutionaire proces moet ergens begonnen zijn.  Ooit was er niets, en toen begon er iets... 

108. Waarom blijven creationisten toch zo tegendraads. Op talk.origins waren de antwoorden op de 95 stellingen tegen evolutie op voorhand al te vinden. Ze zijn hier te lezen. Is hier sprake van onbegrensde naïviteit of domheid? En wat vindt je van de slotconclusie die de makers van het blog maken?

Om iemand die je mening niet deelt "onbegrensd dom of naief" te noemen zegt ook iets van jezelf.  Net zoals ik besef dat mijn antwoorden op jullie atheistische vragen voor mij afdoende zijn, maar door atheisten worden afgedaan als incorrect, zo kan je je toch misschien als atheist voorstellen dat jullie antwoorden door christenen niet afdoende worden gevonden.

Het is bijzonder hooghartig om mensen met wie je het niet eens kunt worden, af te doen als dom of naief.  Het geloof in wetenschap dat ik telkens teruglees in de vragen die hier aan christenen worden gesteld, wekt de indruk dat wetenschap niet de oorzaak van het ongeloof is, maar eerder het intellectuele excuus.  Daar kom ik later nog wel eens op terug.

Blueflame van skepp bracht nog een sterk staaltje creationistische bewijsvoering naar voren. Middels een ACE programma vertelt men aan jongeren dat dinosauriërs en mensen samen aanwezig waren. Dat Japanners onlangs een dinosauriër hebben gevangen en dat het monster van Loch Ness bestaat. Het ontbreekt aan bewijs, maar dat weerhoudt de creationisten er niet van om deze onjuiste informatie te verspreiden. Hier staat het!

Op domme reacties van christenen hoef ik niet in te gaan. Dat er domme atheisten bestaan wil ook niet zeggen dat het atheisme onwaar is.

109.  Satan wordt in christelijke kringen vaak voorgesteld als een sluwe vos. Hij heeft ondertussen tijd genoeg gekregen om de openbaringen te lezen. En ziet miljarden mensen in zijn hel verschijnen. De meerderheid van de wereldbevolking. Wat belet deze slimmerik om deze enorme aantallen in te zetten voor de eindstrijd. Na een zware training is het toch een peulenschil om de softies uit de hemel voorgoed uit te schakelen. Dus is de uitkomst wel van tevoren bepaald?

Het niveau daalt vienden. Dit is geen vraag stellen maar spotten. Dit is bovendien een kwestie die voor het christelijk geloof marginaal is. Ik zie ook niet goed hoe ik hierop zou moeten reageren. In het christelijk geloof wordt over een duivel gesproken - de verpersoonlijking van kwaad.  Maar die word in de bijbel wel als sluw voorgesteld - echter niet als oppermachtig. 


110. Ook op ons forum wemelt het van de morosofen die geloven in hemel en hel. En vanuit dit geloof hun opponenten bestoken met argumenten die de tegenstander moet overtuigen dat hij/zij maar beter een gelovige kan worden. Maar laten we één facet van deze denkbeeldige plaatsen eruit lichten. De temperatuur; waar is het nu heter?

Wat een onzinnige kwestie. Het is blijkbaar wel moeilijk geworden om nog zinvolle vragen te stellen die mijn geloof zouden kunnen ondermijnen?

woensdag 29 augustus 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (21)


Ik kom weer langzaam op gang! Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 101-105.  Ik heb even een atheismepauze gehouden, maar hoop nu langzaam weer verder te gaan met de laatste 100 vragen.  Ik merk wel, het gehalte van de vragen neemt beduidend af. Ik voel me dus wat minder gedrongen om overal even serieus op in te gaan.

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90
Vraag 91-95
Vraag 96-100

101. Het geluid dat Genesis gezien moet worden als een metafoor klinkt steeds harder. Aan evolutie valt niet te ontkomen zeggen inmiddels veel christenen. Ook de katholieke kerk heeft dit bevestigd. Het natuurlijke proces; waarbij gemeenschappelijke afstamming een sleutelrol speelt is inmiddels bewezen. Ook al zal de bewijslast bij sommigen geen ingang vinden. Echter het geeft wel een onoverkomelijk probleem. Als het verhaal rond Adam en Eva een symbolische waarde heeft, wat blijft er dan nog over van de erfzonde?

Wat een hoop stellingen en aannames. Ik ga maar niet op alles in, want het evolutiegeloof hier is sterker dan dat van veel wetenschappers geloof ik. “Is inmiddels bewezen…” Kom op zeg. Wat is ‘bewezen’? Wat voor definitie van wetenschap heb je dan? 

Genesis als metafoor?  Van wat? Dat is wel erg postmodern.  De schrijver(s) van de verhalen van Genesis zouden geen idee hebben wat je bedoelt.  Die schreven op een manier die bij hun tijd paste, hoe de wereld was ontstaan.  Niet door de goden van Egypte (de zon, de maan, allerlei dieren) maar door de ene ware God die Israel diende.

En waarom zou het idee dat de wereld onder Gods leiding langzaam ontwikkelde het onmogelijk maken dat er eerste mensenpaar was?  Het moet toch wel wonderlijk lopen als op deze zich extreem langszaam ontwikkelende aardbol tegelijk op verschillende plaatsen evolutionaire processen voltrekken die ervoor zorgen dat tegelijk in Afrika, Europa, Azie, Amerika 'mensen' onstaan.  Wie dat gelooft maakt toeval echt tot zijn nieuwe god.

102. In vraag 37 wordt er al een link gelegd in de tegenstrijdigheid die Jezus omtrent geweld laat zien.
Nu geef ik drie voorbeelden. Waarbij het gaat om betrouwbaarheid. Het cijfer 0 is onbetrouwbaar en het cijfer 10 is zeer betrouwbaar. Alle tussenliggende mogelijkheden mogen natuurlijk ook gegeven worden.
Het eerste voorbeeld: Jezus roept om zwaarden als het uur U aanbreekt; op het moment dat zij de vijand tegemoet treden is hij ineens principieel tegen geweld. De confrontatie vindt plaats en Petrus slaat het oor van Malchus af. Jezus geneest dit en wordt gevangenen genomen. Petrus rent vervolgens de beulsknechten achterna en gaat op zijn gemak de discussie aan over deze gevangenneming. Stel dat jij een pistool afschiet tijdens de gevangenneming van een vriend. Hoe geloofwaardig is het gegeven dat jij als dader even later bij het arrestatieteam een pleidooi kan afsteken.


Het gehalte daalt, vrinden. Petrus rende de beulsknechten niet achterna maar verschool zich juist, en toen hij van veraf keek hoe de zaak er voor stond en herkend dreigde te worden loog hij er lustig op los.  En de zogenaamde tegenstelling over die zwaarden kwam al eerder langs en hoeft nu niet opnieuw beantwoord. Er is geen tegenstelling.

Wat ook bevreemdend is dat de degenen die zich verzetten tegen de arrestatie van Jezus vrijuit gaan.

Ja apart he?  En dus kan het zo niet gelopen zijn?  Vreemde kijk op de werkelijkheid.

Het tweede voorbeeld: Jezus maakt een zweep van touw en stormde het tempelplein op. De wachters deden niets. Alle kooplieden sloegen op de vlucht en hij liet niet toe dat iemand vat kreeg op het tempelplein. De volgende dag wandelde Jezus hier nog steeds rustig rond. De vergelijking kan gemaakt worden met een eenmansactie op de Amsterdamse Albert Cuyp. Hoe ver kom je met een zweep tegen waarschijnlijk stadswachten, beveiliging en honderden kooplieden. En zou het jou nog lukken om dit bezet te houden tot de volgende dag. En het gaat even niet om de ideologisch kwestie. Een al honderden jaren bestaande traditie. Die noodzakelijk was voor degenen die van ver kwamen en offerandes moesten aanschaffen.

Ik kan natuurlijk een paar verklaringen geven maar dat is niet aan de orde.  Wezenlijker is dat ik de gedachte dat het onwaarschijnlijk en dus onwaar is, wonderlijk vind. Wie dat als criterium hanteert zal veel uit de geschiedenisboekjes moeten schrappen. De wereld is vol eigenaardigheden. Als je apriori meent dat alles wat onwaarschijnlijk is, ook onmogelijk is,  ben je nooit verliefd geweest op het mooiste meisje van de klas.

Het derde voorbeeld: Volgens de evangeliën was Jezus in Jeruzalem welbekend, hij predikte er dagelijks in het openbaar. Ineens is hij zo onbekend dat er aanwijzingen van Judas (een kus) nodig zijn, om hem terug te vinden tussen zijn aanhangers. Het zou hetzelfde zijn als Pim Fortuin in Rotterdam een sticker opplakken om er zeker van te zijn dat de goede gearresteerd zou worden.

Ja Jezus was bekend maar lang niet bij iedereen.  Toen hij naar Jeruzalem kwam op een ezel, vroegen veel mensen: wie is dit.  De stad was bomvol vreemdelingen op dat moment.  Jezus werd bovendien door Romeinen gearresteerd. Die soldaten hadden niet de gewoonte zich op te houden op plaatsen waar Jezus preekte. Zonder televisie en kranten zou Pim Fortuyn in Rotterdam onbekend zijn gebleven voor de meeste mensen.

103. We moeten het doen met het christologisch concept van Paulus. Echter waarom heeft Jezus geen concrete zaken aangepakt. Een echte vernieuwer. Niet in herhaling vallen met uitspraken die Boeddha al uit ten treure heeft verkondigd. Dus een uitspraak als: “ Stop de slavernij”. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen met enkele vrouwelijke discipelen als levend voorbeeld. Stel dat de beschreven persoon had gezegd: “Het volk moet haar leiders kiezen, deze moeten dienstbaar zijn aan het volk”. Dus de basis voor democratie. Geen onzinnige bewering dat je alles moet weggeven aan de armen. Onpraktisch en het creëert weer nieuwe armen. Nee, even een stukje maatschappelijk inzicht. Dus geef elk jaar 5% van je bezittingen aan mensen die het minder hebben.

We moeten het doen met het christologische concept van Paulus? Wat is dit voor eigenaardig idee?  Nooit gehoord van Mattheus, Markus, Lucas, de Hebreeenbrief, Jacobus, Petrus, Judas, Johannes, die allemaal aan het Nieuwe Testament bijdroegen? Aan de vele anderen die ze in hun geschriften citeren? De ooggetuigen waarnaar ze verwijzen?

In de evangelien wordt Jezus aan ons voorgesteld als iemand die zich mengde in het theologische debat in Israel en die zijn volgelingen ook een duidelijke christologie bijbracht. De gestelde vraag laat gebrek aan feitelijk inzicht zien. En wie anno 2012 wil aan Jezus voorschrijven wat hij anno 30 moest zeggen?  Wat een wonderlijk verwijt dat hij niet onze politieke en maatschappelijke doelstelling van de 21ste eeuw verkondigde.

104. Vind je dit portret aangenaam? Dit is een meer authentieke afbeelding van iemand uit deze contreien. In 1 Korintiërs 11 staat dat het voor een man een oneer is om lang haar te dragen. Paulus had zijn christologisch tractaat hier vast niet mee opgezadeld als hij had geweten dat Jezus eruit zag als een hippie. Ook de huidskleur op de iconen is die van een blanke man. Een getinte versie is meer op zijn plaats. Want Jezus viel niet echt op in de zongebruinde massa. Volgens de niet-ooggetuigen moest hij nota bene aangewezen worden. Op basis van deze elementen en met huidige computergestuurde technieken voor aangezichtsreconstructie kwam dit naar voren als het meest voor de hand liggend beeld van een man uit deze omgeving. En mogen de gelovigen weleens gaan nadenken over een ander plaatje. Waar ze elke dag naar zitten te kijken. 

Paulus, die een Jood was en ongeveer 10 jaar na de dood van Jezus Christen werd, zou niet hebben geweten hoe Jezus er ongeveer uit zal hebben gezien? De weg naar ware kennis is het stellen van goede vragen, en deze vraag hoort niet bij dat genre. Sorry.

105. Deze vraag stamt uit een boekje van Jehova Getuigen. Hierin wordt gesteld dat de wijzen uit het oosten astrologen waren (Matth. 2:1-2). De beoefening wordt in de Bijbel ten zeerste afgekeurd (Deut 18:10-12). Hun vraag is: (zonder antwoord)”Zou God personen die dingen beoefenden, welke hij veroordeelde naar de pasgeboren Jezus hebben geleid”?

Ja, dat deed God. Hij bemoeit zich met de grootste booswichten.  Daar ben ik hem dankbaar voor.

dinsdag 28 augustus 2012

Abortus en verkrachting

Kees van der Staaij heeft het wel verbruid bij de PvdA en GroenLinks.  Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te beweren dat het aantal zwangerschappen door verkrachtingen heel klein is.  "Schandalig" en "walgelijk" is het.  Interessant dat de PvdA en GroenLinks zo vallen over een feitelijke claim. Je zou zeggen, kijk even naar de cijfers of het klopt.  Van der Staaij heeft gelijk of ongelijk, maar waarom is zijn uitspraak schandalig of walgelijk.  Het ontgaat met volledig.

Dus PvdA en GroenLinks, en Van der Staaij, laat even de cijfers zien.
1.  In hoeveel gevallen van verkrachting (die bekend zijn!) leidt dit tot zwangerschap?
2.  Hoeveel van de abortusgevallen in Nederland hebben te maken met verkrachtingsgevallen?

Moet toch niet moeilijk zijn met harde cijfers te komen?


donderdag 23 augustus 2012

Church leaders meet with the President of Egypt for the second time

Yesterday evening, church leaders of Egypt met with President Morsi.  This is how Bishop Mouneer Hanna (Anglican), the man in purple, describes this meeting:

Dear Brothers and Sisters,

Greetings in the Name of our Lord Jesus Christ!

President Mohammed Mursi, the President of the Arab Republic of Egypt, invited the Heads of Denominations in Egypt in order to dialogue with us. The two-hour long meeting was attended by 13 bishops and pastors representing the Coptic Orthodox, the Catholic, the Greek Orthodox, the Anglican, and the Protestant Churches. I, and all my colleagues, appreciated the fact that the President called us twice in less than two months to talk and listen to us. This never happened in the last 30 years.

The President shared with us the reasons behind his recent decisions to dismiss the military chiefs and the cancelling of the constitutional declarations they made. By these decisions the President put an end to the military ruling of the country which started since 1952. He also shared his hopes that the new Constitution would represent the hopes and views of all Egyptian regardless of their religion, ethnic background and political views. This will guarantee the support of the vast majority of people to the new constitution.

President Mursi expressed his deep appreciation of our assurance that we pray for him in our churches. He also assured us that his Islamic faith commands him to be gracious and just with people of other faiths.

The President then gave the opportunity for each of one of us to speak frankly about current situation in Egypt and our hopes for the future. We shared the following points:
 1. The need to alleviate the current sectarian congestion that leads to recurrent clashes. Ignorance and wrong teaching are behind such congestion. This requires the propagation of the sound and moderate religious teaching of Islam as taught by Al Azhar. There is also a need to improve the religious speech (sermons and teachings) in order to build up the thought of the people.
 2. The need to care for the education of the new generations so that they become more tolerant and good citizens. We suggested that common values should be taught in schools.
 3. The importance of applying the rule of law on everyone, especially when sectarian clashes happen.
 4. The importance of working to relief the suffering of the people by improving the economy, health care and restoring order in the society.

We told the President that we are aware that he received a heavy responsibility at a very difficult time in Egypt’s history and we all need to be patient and hard-working in order to see the desired fruits.
The President assured us that he is working to achieve the dream of Egypt: to be a democratic and modern country where the rights of citizenship and the constitution are held up high.
In the end, we came out of the meeting very encouraged and determined to do our best in order to see the Egypt that we dream of.
Please pray for our President, for all religious leaders, and for our beloved country Egypt.
May the Lord bless you!
Yours in Christ,

+ Mouneer Egypt
The Most Rev. Dr. Mouneer Hanna Anis
Bishop of the Episcopal / Anglican Diocese of Egypt
with North Africa and the Horn of Africa
President Bishop of the Episcopal / Anglican
Province of Jerusalem and the Middle East

Sermon on Spiritual Warfare

This weekend I finish my sermon series on the Letter of St Paul to the Ephesians.  Chapter 6 is on Spiritual Warfare.  Yeah!  You see the demons and the angels do Star Wars together?  Well, that is not what Paul is talking about.  He is much more down to earth.

>> HERE my sermon for downloading

The devil works under some cruel disadvantages

This weekend I preach three times about Ephesians 6: Spiritual Warfare. I open with this quote from C.S Lewis that summarizes beautifully what St Paul means with this idea of spiritual warfare. It is a senior devil advising a lower rank devil: 
“He [God] has filled His world full of pleasures. There are things for humans to do all day long without His minding in the least. Things like sleeping, washing, eating, drinking, making love, playing, praying, working. Everything has to be twisted before it is any use to us. We fight under cruel disadvantages. Nothing is naturally on our side.”

Screwtape to Wormwood, in The Screwtape Letters, Letters from a senior to a junior devil, by CS Lewis (1942)

dinsdag 21 augustus 2012

Updated: Egypt returns to Sinai with its army

Egypt is about to roll its tanks into the Sinai desert, and to send bomber planes as well, in the fight against radical jihadists.  What a blessing for the Egyptian army.  Since 1979, the Camp David Accords, Egypt was only allowed to have a minimal army in the Sinai.  Israel wanted to keep Egypt's military apparatus as far away as possible.

Israel seems adamant that Egypt abides by the agreements, but my guess is that the world - the USA included - will agree to Egypt's army returning in full force. Come Israel, you cannot have it both ways. You cannot demand Egypt to keep its borders with Israel closed, and at the same time that it does not have the means to do so.

The present situation is therefore exactly what Egypt's Armed Forces love, and exactly what President Mohamed Morsi loves. The attack on the Egyptian army by some radicals a few weeks ago was an Allah-send for the present leadership of Egypt.  The population of Egypt will be proud of its own army finally being back in the Sinai, and this buys much needed credit from the population that suffers under an ever increasing economic crisis. 

maandag 20 augustus 2012

Man aangehouden voor misbruik jonge meisjes

Interessante aanpak van het ANP.  Het meldt vandaag het volgende:
Man aangehouden voor misbruik jonge meisjes
ROTTERDAM - De politie heeft een 49-jarige man uit Bleskensgraaf (Zuid-Holland) aangehouden die ervan wordt verdacht jarenlang jonge meisjes te hebben aangerand en ontuchtige handelingen te hebben verricht.  Hij was actief binnen maatschappelijke organisaties.  De afgelopen weken is twee keer aangifte gedaan tegen hem; de politie vermoedt dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt. [... ] Ook hebben zich twee vrouwen gemeld die jaren geleden al door de man zouden zijn betast. Deze zaken zijn inmiddels verjaard. [...] Ouders van minderjarige kinderen die deelnamen aan de activiteiten van de organisaties waar hij actief was zijn maandag op de hoogte gebracht van de aanhouding.

Als het nou om een priester zou gaan, of een kerkelijk werker, dan zou vermoedelijk breed worden uitgemeten dat het om een kerkelijk werker zou gaan?  Maar als het om een ander gaat, dan houdt het ANP dat zo vaag dat niemand weet om wat voor organisaties het ging?

zaterdag 18 augustus 2012

Christianity Today over David Jang - financier van de WEA

Uw eigen Kuifje in Afrika schreef in mei een artikel alhier over de geloofwaardigheid  van de World Evangelical Alliance (WEA) vanwege de massieve manier waarop de Koreaan David Jang die organisatie financieel en organisatorisch in de houdgreep heeft.  Dat moet een organisatie als WEA natuurlijk vermijden in alle gevallen, maar zeker met David Jang - die een omstreden persoon is.  Hij zou van zichzelf hebben beweerd dat hij de Wederkomst van Christus is.

En lieve vrienden, nu heeft Christianity Today (CT) daar ook een enorm artikel aan gewijd! Waar haal je dus als eerste je nieuws vandaan? :-)

Overigens klopt alles wat CT schrijft van geen meter, aldus het christelijke tijdschrift Christian Post.  Die heeft op zijn website een litanie van een verdediging van David Jang geschreven.  Interessant is dat dit tijdschrift eigendom is van David Jang.  En kijk eens hoeveel bijval dat artikel onmiddellijk krijgt van allerlei lui.  Die zitten vast op de Olivet 'universiteit' die eigendom is van David Jang.

Dit muisje krijgt een staartje... Jang kennende zal hij een rechtszaak tegen CT beginnen.  En CT kennende, vermoed ik zomaar dat die binnenkort een boekje gaan opendoen over de financiele activiteiten van David Jang waar lang niet alles pluis is.

En de WEA, die  dus in de tang zit van deze heer Jang, is de nobele objectieve partij die gaat beoordelen of de vertaalactiviteiten van Wycliffe Bijbelvertalers in de regio van de moslimwereld wel pluis zijn.  De vraag is, is de WEA wel pluis...  

woensdag 15 augustus 2012

Was Timotheus een bisschop?


Er wordt onder christenen nogal gesteggeld over wat de ‘Bijbelse’ kerkstructuur was. Ik doe graag mijn duit in het zakje, naar aanleiding van het lezen van de eerste brief van Paulus aan Timotheus.

Timotheus wordt doorgaans als een late brief beschouwd. Ik ga er van uit dat Paulus het epistel schreef; de oude kerk was kritische genoeg om dit goed te beoordelen en ook de inhoud van de brief wijst op Paulinisch auteurschap.

Om te beginnen begint Paulus met een opening die hij nooit elders gebruikt. Hij zegt dat hij apostel was overeenkomstig het bevel (Gr: epitagè) van God. God had het hem bevolen.

Paulus zegt aan Timotheus dat hij hem had opgeroepen (Gr: parekaleoo) om in Efeze te blijven om bepaalde redenen. Dat woord oproepen, en oproep, komen we ook tegen in 2:1 en 5:1. In dat laatste vers wordt duidelijk dat het gaat om een vriendelijke oproep vanuit een gezagspositie. Zo spreekt Paulus Timotheus aan, en zo moet Timotheus omgaan met de oude mannen (Gr: presbyteroi, oude mannen, of ouderlingen, priesters) in de gemeente.

Dat Timotheus de presbyteroi moet oproepen tot bepaald gedrag op een zachte, niet dwingende manier, heeft te maken met tact, niet met het ontbreken van gezag aan de kant van Timotheus. Dat blijkt uit de manier waarop in de brief vaak het woord ‘bevelen’ (Gr: paraggelleoo) wordt gebruikt.
 1. 1:3 – Timotheus moet bepaalde mensen bevelen geen dwaalleer te brengen. In vers 5 komt hetzelfde Griekse woord voor bevel voor, en de kracht van de term blijkt uit het feit dat exegeten zich afvragen of dit woord in vers 5 gaat over de Thora.
 2. 1:18 – Paulus legt Timotheus dit ‘gebod’ op… opnieuw wordt hier dit krachtige Griekse woord gebruikt. Paulus kan Timotheus blijkbaar gebieden. Dit duidt op een overduidelijke gezagsverhouding.
 3. 4:11 – Timotheus op zijn beurt moet de voorschriften van Paulus ook weer gebiedend opleggen in de gemeente in Efeze. Vergelijk ook met 5:7 en 6:17. In beide verzen wordt hetzelfde Griekse woord paraggeleoo gebruikt. Het gaat om bevelen.
 4. 6:13 – Paulus verbindt zelfs een eed met de naam van God erin aan zijn bevel. Daarmee geeft hij aan hoe serieus we die term ‘bevel’ moeten nemen.

Paulus beveelt Timotheus, en Timotheus moet weer andere mensen bevelen. Me dunkt dat we niet om de realiteit heen kunnen dat een bevel alleen betekenis heeft als er ook een werkelijk door alle partijen erkende gezagsverhouding is.

Binnen de kerk was Paulus de ‘baas’ over Timotheus, en Timotheus op zijn beurt deelde de lakens weer uit aan anderen.

In 5:21 herhaalt Paulus zo’n eed, waarin hij Timotheus bezweert iets te doen. Wederom, dit duidt op een gezagsverhouding.

Wat voor opdrachten geeft Paulus aan Timotheus?

 1. Zorg dat alleen het Evangelie zoals God dat aan Paulus heeft toevertrouwd, wordt gepreekt. (1:3-11, 6:3-10)
 2. Waarvoor moet in de gemeente worden gebeden (2:1-4)
 3. Hoe mannen en vrouwen zich in het algemeen moeten gedragen in de gemeente (2:1-15)
 4. Wat voor soort mannen geschikt zijn als Opziener (Gr: episkopos) in de gemeente.
 5. Wat voor soort mannen geschikt zijn als diaken (Gr: diakonos) in de gemeente.
 6. Timotheus moet aan de broeders deze voorgaande instructies geven. (4:6)
 7. Timotheus moet zich toeleggen op het voorlezen in het openbaar (van de Schrift), met vermanen en onderwijzen. (4:16)
 8. Wat voor soort weduwen door de gemeente moeten worden onderhouden (in ruil voor een bepaalde dienst in de gemeente) (5:3-16)
 9. Ouderlingen (Gr: presybyteroi) die goed leiding geven moeten worden geeerd en tegen hen moet Timotheus geen klachten aannemen behalve als er minstens twee getuigen zijn. (5:17-20)
 10. Leg niemand gehaast de handen op (5:22)
 11. Hoe slaven zich moeten gedragen (6:1-2)
 12. Hoe rijken zich moeten gedragen (6:17-19)

Mijn conclusie uit het voorgaande, is dat Paulus in een gezagsverhouding stond met Timotheus, die op zijn beurt weer gezag had over de ouderlingen en diakenen in Efeze.

Die ouderlingen worden ook opzieners genoemd. Ik denk dat de term uitwisselbaar was in de tijd van Timothus. De ene term duidde op de geestelijke wijsheid van de leiders, de andere op hun functie.

Mijn inschatting: Met de ontwikkeling van de kerk was geleidelijk een formelere structuur nodig om het apostolisch gezag in de plaatselijke gemeenten te implementeren. Paulus had in Efeze Timotheus als vertegenwoordiger aangesteld – hoewel Timotheus niet blijvend aan de gemeente daar verbonden was.

Ik denk dat we hier het begin zien van de ontwikkeling van wat 50 jaar later tot vollere bloei kwam: het episkopaat. In de tijd van Timotheus was de terminologie nog niet uitgekristalliseerd, maar de gezagsverhoudingen van het latere episkopaat waren er al. De leiders van de gemeente in Efeze moesten naar Timotheus luisteren, die op zijn beurt zijn opdrachten weer van Paulus kreeg.

Rond het jaar 95 schrijft Clement dat de apostelen op zeker moment beseften dat er problemen met dwalingen zouden komen, en dat ze daarom persoonlijk mannen aanstelden die het evangelie zuiver moesten doorgeven. Timotheus lijkt me een voorbeeld van zo iemand.

Was Timotheus slechts een gezant? Dat zou best kunnen. Maar een gezant met volledig apostolisch gezag. Ook de apostelen waren slechts gezanten, maar dan wel met gezag van God.  Zulke gezanten werden later bisschop genoemd. Ik denk dat we Timotheus en diens rol dus al in dat licht moeten zien.

dinsdag 14 augustus 2012

Verzoek om sponsoring: voor onze kerk in Cairo


Op 15 september ga ik een wandeling van 50 kilometer maken. 750 rondjes om een stuk gras bij onze kerk. Ja, dwaas natuurlijk, maar ik doe het niet voor niks: ik hoop op voldoende sponsoring voor dit voetelijke bloedbad om daarmee een dringende verbouwing van het cafetaria bij onze kerk te kunnen bekostigen. Ik heb in totaal ongeveer 15.000 euro nodig.

Dit cafetaria speelt een belangrijke rol in het gemeenschapsleven van onze kerk, en daardoor zorgt het voor de groei van onze gemeenschap. Een beter, schoner, moderner cafetaria zal naar ik verwacht een enorme stimulans zijn voor de groei van onze kerk in Cairo.

Veel Egyptische en Soedanese gemeenteleden hebben al toegezegd mee te lopen. Geen 50 kilometer, dat doet alleen ondergetekende…. Maar mijn vrienden hier zijn enthousiast om er een mooi evenement van te maken. Daar hebben ze ook wel behoefte aan, met de vele sombere ontwikkelingen in Egypte.

Doe jij ook mee? Ik zou het prachtig vinden als je ook een flinke duit in het zakje kan doen! Laat je weten of je meedoet? Dan loop ik vast veel lichter J en dat is prachtig voor de groei van onze kerk hier in Heliopolis.

Op de website van onze kerk staat meer (Engelse) informatie over mijn wandeltocht en over de verbouwing die we met mijn wandeltocht bekostigen. Zie www.heliopolischurch.com. En een pdf met een beschrijving van ons cafetaria en waarom en hoe die verbouwd moet worden kan je hier downloaden:

Op 15 september zullen we je via Facebook en Twitter [hashtag: #josloopt] van moment tot moment op de hoogte houden van hoe het gaat. Met de nodige fotos uiteraard. Het wordt een feest! (niet voor mijn voeten, vrees ik…)

Je sponsoring is natuurlijk belastingaftrekbaar als je dat doet via:

Stichting Africana - rekening 45.65.93.497
Groningen - Graag ovv: Jos loopt

Enorm bedankt alvast! En gedenk me op 15 september….

Hartelijke groeten

Jos Strengholt
jos@strengholt
www.facebook/josstrengholt

donderdag 9 augustus 2012

Power cuts in Egypte

We worden al weken geteisterd door langdurige power cuts in Egypte.   Voor Egypte is dit het thema van deze weken.  Vooral in de betere wijken van Cairo waren we dit niet gewend, maar het went intussen.  Uren per dag zitten we zonder stroom. Armere wijken en vooral het platteland hebben nog veel langere periodes dat de koelkast en de computer het niet doen.  Dat er geen licht is.  Dat de mobiele telefoon niet opgeladen kan worden.  Dat de airoconditioners het niet doen.  Heel vervelend allemaal, nu het overdag 38 graden Celcius is.

President Mohammed Morsi krijgt veelvuldig de schuld.  Miljoenen mensen vervloeken hem dat hij het land niet uit deze ellende helpt.  En velen denken dat het Egyptische leger hierachter zit; dit zou bewust willen dat Morsi door het ijs gaat, zeg maar. 

Maar een veel redelijker verklaring is, dat Egypte al jarenlang veel te weinig zorg aan het net heeft besteed.  De bevolking blijft groeien, de steden expanderen, de industriele vraag naar electra blijft groeien, maar aan onderhoud van het netwerk is veel te weinig gedaan.  En nu zitten we met de gebakken peren.   Het was onder de vorige president, Hosni Moebarak, dat niks werd gedaan aan onderhoud en verbetering van het net.  En het is al tientallen jaren een feit dat de ambtenaren geen mallemoer uitvoeren als ze er niet beter voor betaald worden. 

Dus Morsi?  De man treft geen blaam voor de ellende van nu.  Maar dom is hij wel, want een week geleden beloofde hij tijdens een toespraak in Qena dat de problemen binnen een paar dagen, misschien zelfs in een kwestie van uren, zouden kunnen worden opgelost.  Hij zou daar zelf zorg voor dragen.  Zoiets doms moet hij natuurlijk niet zeggen; het bewijst dat hij politiek een groentje is.  Hij belooft de mensen van alles en nog wat en kan het niet waarmaken.  En daarmee geeft hij aan de bevolking alle recht om het hemzelf te verwijten dat we zonder stroom zitten.  De strop die niet voor hem bedoeld zou moeten zijn, heeft hij om zijn eigen nek gelegd.

Vindt het leger het prettig dat Morsi dit doet?  Ja, ik denk van wel.  Want het lijkt me dat het leger niks liever ziet gebeuren dan dat Morsi en zijn hele Moslimbroederschap door het volk worden weggehoond voor hun gebrek aan daadkracht.  Egypte was Moebarak zat, maar wil er niet een regime voor terug dat met mooie (islamitische) woorden het land nog verder in de economische ellende ellende laat zakken.  En ellendig gaat het, als fabrieken, kantoren, de Egyptische beurs (!), ambassades, ministeries en arme lui als ik dagelijks vele uren zonder stroom zitten.   

woensdag 8 augustus 2012

Sponsors gezocht voor mijn 'walkathon'

De kogel is door de kerk.  Om sponsors te vinden voor de verbouwing van het cafetaria bij onze kerk, ga ik op 15 september 50 kilometer wandelen.  Of ik gek ben?  Ja inderdaad.  Maar ik heb het lijden van de tegenwoordige tijd wel over voor de vreugde erna - van het verbouwen van dat cafetaria.

Wie zich zeer gedrongen voelt om mij vreugde te verschaffen, een verbouwing te helpen, en mij tot op het bot van mijn voeten te doen slijten.... voor hoeveel per kilometer doe je mee?

Er zal eerlijk worden geteld - en na 50 kilometer stop ik er gegarandeerd mee, zelfs al heb ik nog zo;n verlangen tot verder wandelen...

(ja bezorgde vrienden ik zorg dat er medische staf bij is...)

HIER kan je lezen over de doelstelling van mijn sponsorwandeling

zaterdag 4 augustus 2012

Bart Schut over atheisme in De Volkskrant

In De Volkskrant haalt Bart Schut uit naar gelovigen die beweren dat atheisten in wezen ook geloven.  Schut vindt dat onzin.  Hij zegt:
Het atheïsme omschrijven als een geloof is als zeggen dat kaal een haarkleur is, weten tegenwoordig kinderen al. Als niet geloven een religie is, is niet postzegels verzamelen een hobby. Dit is een eenvoudige kwestie van logica: Als je niet-geloven een religie noemt, is er blijkbaar geen woord voor hen die echt geen religie hebben.

Zijn argument overtuigt me geheel niet.  Want hoe definieert hij atheisme? Als niet-geloven.

Maar is dat wel atheisme? Niet-geloven is een negatieve definitie.  Het barst in Nederland van de mensen die niet geloven, maar die, als hun de vraag gesteld wordt of er een soort hogere macht is, zullen zeggen: 'Ik weet het niet. Er moet wel wat zijn...' Dat is een agnostisch standpunt.

Atheisme ziet zichzelf echter helemaal niet als een beweging van mensen die niet-geloven. Ze presenteren zich op een positieve manier: als mensen die zeker weten: er is geen god/goden.  Welaan, dat is een lastig standpunt. Want bewijzen dat iets er niet is, dat gaat niet.  Op grond van je kennis kan je sterk vermoeden: er is geen god, maar dat je hem niet ziet bewijst niet dat hij er niet is.  Dus moet je toch een sprongtje maken tussen je vermoeden en de positieve uitspraak: er is geen god.

Leeft Schut met zijn atheistische vrienden in een ivoren toren?  Hij doet de eltaire uitspraak:
Wij baseren ons op kennis, wetenschap, feiten - zaken die gelovigen juist afwijzen als het om het bestaan van hun god(en) gaat.   

Wat een hooghartige houding om te beweren dat gelovigen in wat voor hogere macht dan ook, hun verstand op nul zouden zetten als ze wel in god geloven.   De kleine atheistische elite als de intellectuele voorhoede?

Alsof kennis, wetenschap, feiten waardenvrij zouden zijn en niet de uitkomst van vooronderstellingen.  Het interessante is juist dat in moderne termen, kennis, wetenschap, feiten, a priori worden gedefinieerd als godloos.  Alleen wat geteld en gewogen kan worden, of wat logisch is binnen van te voren afgesproken kaders, kan 'waar' zijn, de rest wordt door de wetenschap genegeerd. Hoe eigenaardig dat dit soort kennis, wetenschap en feiten dan niets met god te maken blijkt te hebben.    

vrijdag 3 augustus 2012

Verbod op discriminatie sexuele geaardheid in grondwet

Prima idee. Laten we in de Grondwet zetten dat niet mag worden gediscrimneerd op grond van seksuele geaardheid.  Nu kan het, de meeste politieke partijen staan achter dit idee, aldus het COC. Er mag nu niet worden gediscrimineerd op politieke gezindheid, ras, geslacht, geloof of leeftijd, daar kan toch best nog wat bij?

Pracht idee.  Dankzij onze grondwet wordt nu geen onderscheid gemaakt op grond van je politieke voorkeur, ras (ras? bestaat dat?), of je man of vrouw bent, wat je gelooft, en hoe oud je bent.

Als je burgemeester bent van de SGP,  mag je wel Soest uit gepest. En als je boven de 50 bent kan je het vinden van een baan wel schudden.  Als je moslima met hoofddoekje bent vind je bar moeilijk werk bij de brandweer, als man kom je moeilijk aan de slag bij het blad Opzij, en een Marokkaan maakt sowieso nauwelijks kans op een baan.

Welja, zet ook homoseksualiteit in dat rijtje.  Mijn conclusie: het maakt helemaal niks uit voor de werkelijkheid.  We zijn allemaal prachtig in staat om te discrimineren waar we maar willen, want we zijn slim genoeg om altijd net een andere reden te vinden om iemand niet aan te nemen of anders te behandelen.

Kunnen we, als we de grondwet aanpassen, dat meteen goed doen, zodat voorlopig geen wijzigingen nodig zijn?  Misschien kunnen we nog wel wat meer terreinen vinden.

Sociale achtergrond zou een mooie zijn.  Of uiterlijk.  Daar kan je niks aan doen, maar waarom worden lange en knappe mannen sneller aangenomen dan korte dikkertjes? Of je IQ!  Je zal maar met een laag IQ zijn geboren. Daar kan je helemaal niets aan doen.  Waarom mag er dan toch worden gediscrimineerd?

Mag ik trouwens nog even vragen of het misschien beter is om het woord 'seksuele voorkeur' te gebruiken? Moet de politiek zich uitspreken over de vraag of homoseksualiteit een geaardheid is of een voorkeur?

En even wachten, welke van de termen je ook kiest, hoe zit dat dan met allerlei soorten seksuele voorkeuren waar we toch liever niks van willen weten?  Moet de Partij voor de Dieren gedwongen worden heren in dienst te nemen die een erotische relatie met hun hond hebben?  Moet een kindertehuis mannen aannemen die toegeven dat ze wel een beetje extra van kleine jochies houden?  Nou ja, dit probleem lossen onze politici wel op.

Komop politieke partijen. Doe jullie werk goed.  Voeg seksuele geaardheid toe aan het rijtje, maar dan ook nog een paar andere kwesties.  Goed voor een paar extra stemmen in september wellicht.  En voor de praktijk van ons sociale leven in Nederland maakt het toch niks uit. We huichelen alleen iets meer.

donderdag 2 augustus 2012

Wat is er gebeurd met Jan Hendrik Jacobus Lips

Jan Hendrik Jacobus (JHJ) Lips (geb 14 april 1874) was mijn overgrootvader... misschien kan iemand me verder helpen.  Over hem werd in de familie nooit gesproken.  JHJ Lips scheidde (10 december 1917, Weesperkarspel) immers van mijn overgrootmoeder Aafje Koolhaas (geb 1874? 1879?  Hij was met haar getrouwd op 16 juni 1898, Weesperkarspel), en hertrouwde (11 oktober 1918, Den Haag) met Elisabeth Anthonette Overbeek (geb 16 januari 1882).  Die Elisabeth was zelf ook al eerder getrouwd geweest.

Wat is er daarna met die JHJ Lips gebeurd?  In mijn familie gaat het verhaal dat hij naar de USA zou zijn weggelopen van zijn eerste vrouw, en dat hij na WOII een pakket met wat hulpgoederen uit 'Amerika' zou hebben opgestuurd. Mijn moeder zegt dat ze een pakket heeft gezien na WOII (hongerwinter) waarop zou staan dat het uit Amerika kwam.  Maar klopt dit?  Erg onwaarschijnlijk.

Het verhaal van een formele echtscheiding en hertrouwen kwam ik tegen door een speurtocht op het internet.  Dat was vrij eenvoudig overigens.

Maar nu... waar is die JHJ Lips terecht gekomen?  Hij schreef zich op 11 september 1918 in Den Haag in, trouwde een maand later, en vertrok op 31 december 1918 naar Heerlen.  Zijn kersverse vrouw bleef nog tot 14 juli 1919 in Den Haag, maar vertrok toen naar Brunssum - waar haar ouders woonden. 

Elisabeth overleed 5 maart 1949 in Heerlen; haar man JHJ Lips was toen al lang overleden, want ze hertrouwde daarna met iemand die bij haar eigen overlijden ook al overleden was.

Wat is er van Aafje Koolhaas geworden?  Ze hertrouwde met Arien Kooij op 3 januari 1929 in Amsterdam.  Toen was Aafje al 50 - dus van kinderen is het niet meer gekomen in dit huwelijk.  Arien Kooij overleed 27 december 1940.

Reactie op atheisten van Freethinker (20)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 96-100.  Ik geef mezelf overigens even een atheismepauze en hoop over een paar weken weer verder te gaan door de komende 100 vragen.  

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90
Vraag 91-95

96. Een kleine rondwandeling door de Bijbel. Overleveringen uit de bronstijd. Geschiedkundig is het slechts een likje verf op de top van de Eiffeltoren. Een atheïst bekijkt dit geheel van een afstand en beantwoord de vragen met een zeker gemak. Het is voor hem/haar slechts bijgeloof. De antwoorden maken een vloeiende beweging richting mythologie. Waarom is een gelovige er zo op gebrand om met een kromme stok zaken recht te slaan?


Een gelovige gaat serieus met die verhalen van het Oude Testament om, omdat ze de ontwikkelingsgeschiedenis van het Joodse en daarna het Christelijk geloof laten zien, omdat het de achtergrond is voor de betekenis van Jezus Christus, en omdat het laat zien hoe ons geloof in God zich ontwikkelde. Het gaat om de geschiedenis van het heil in de wereld. Daar ontleent het zijn waarde aan.

97. Uit onderzoek is gebleken dat bidden geen enkel effect heeft op patiënten. Het kan zelfs een negatief effect hebben als bijwerking. Is het daarom verstandig om het gebed niet aan de grote klok te hangen?

Als mensen nerveus worden als ze weten dat er voor ze wordt gebeden, lijkt het me beter ze dat niet te vertellen – zeker niet als het om hartproblemen gaat. Maar wat voor waarde moeten we aan dit soort onderzoek hechten? God in de hemel lacht. Hij laat zich even door een objectief onderzoek de maat nemen. Ik herinner me een vrouw in mijn kerk in Nederland die een gebroken arm had. Het werd in gips gezet. Ze vroeg om gebed, en haar arm was genezen. We hebben de fotos van voor en na gezien. Belachelijk, ja.

In dezelfde tijd overleed een gemeentelid aan kanker, ondanks veel voorbede. Waarom deed God daar niks aan? Ik heb er geen ‘systeempje’ voor, maar heb teveel gevallen meegemaakt die onverklaarbaar wonderlijk zijn.  Een christen kan leven met een niet-sluitend wereldbeeld en zit niet gevangen in wat wel of niet mogelijk is.

98. Uit Hebreen 6: “Wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd”. Waarom nemen gelovigen zoveel moeite om ex-gelovigen te overtuigen? Als deze tekst al duidelijk maakt dat het geen zin heeft.

Ik vraag me af of de atheisten op Freethinker die kracht van de komende wereld ervaren hebben.

99. Hij was de middelaar tussen hemel en aarde, tussen god en mens. Uit de hemel afgedaald, bij zijn 
aanbeden door herders, die hem eerstelingen uit de kudde en vruchten brachten. Later is hij ten hemel gevaren en door de zonnegod op de troon verheven; diens almacht deelachtig geworden. Men geloofde dat hij eens terug zou keren om de doden op te wekken en de wereld te richten. De persoon was al drie eeuwen v.C. bekend in Egypte. Later verbreidde de cultuur zich razendsnel over delen van Afrika en West-Europa. De zondag en kerstfeest hebben we hier aan te danken. De cultus vertakte zich ook over het Romeinse rijk. Kende zeven sacramenten waaronder doop, bevestiging en communie. Op zondag werd door de celebrant heilige woorden uitgesproken over brood en water. Ze geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel en opstanding des vleses. Uiteindelijk viel deze stroming onder het verbod van de katholieke keizers. Opmerkelijke parallellen die je ook tegenkomt bij Asklepios, Herakles en Dionysos. Het bovenstaande is niet van toepassing op Jezus maar op Mithras. Christenen wijzen vaak op het autonome karakter van hun verhalen. Maar waar komt dit verhaal dan vandaan en waarom zou een bestaande cultus elementen overnemen uit een religie in opkomst? Die ook nog in haar begintijd vervolgd werd. Ligt het niet meer voor de hand dat christenen leentjebuur speelden bij iets wat ze al kenden. Inclusief de verhalen waar ze in dit geval alleen een naam in hoefden te veranderen.

Een beetje erg afgezaagd. De mysteriegodsdiensten waren lichtjaren verwijderd van het Christendom. Bovenstaande omschrijving van de religie van Mythras is niet hoe een aanhanger van die mysteriereligie het ‘geloof’ beleefde maar bedoeld om te suggereren dat het christelijk geloof er dicht tegenaan hangt. Halen jullie je info uit 19de eeuwse liberale boekjes of zo?

Net doen of het Christendom zijn geloof en vormen aan mysteriegodsdiensten ontleende, is ahistorisch, en negeert volstrekt de Joodse worstels van het christelijk geloof.    100. De grootste zondaar, misdadiger kan op het allerlaatste moment om genade smeken en in de hemel terechtkomen. Zie de moordenaar aan het kruis. Dus Adolf Hitler, Stalin en Pol Pot kunnen met de juiste timing naar binnen wandelen. Echter de atheïst die zijn hele leven keihard werkt om het lot van anderen te verbeteren heeft geen kans. Is jouw god tamelijk hypocriet en meer met zichzelf bezig dan met onbaatzuchtige naastenliefde zonder geloof.

Wie op het punt staat te verdrinken en nog net op tijd de reddingsboek grijpt, wordt aan boord gehesen. Ja zo gaat dat. En wie zijn hele leven enorm goed zwemt maar bij het verdrinken weigert die boei te pakken (ik heb altijd zo goed gezwommen, ik kan het zelf!) moet dat niet aan degene wijten die de boei in het water gooit.

Overigens, onbaatzuchtige naastenliefde, wie maakt daar veel van in zijn leven? Atheisten niet en christenen niet.  Niemand verdient iets bij God.

woensdag 1 augustus 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (19)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 91-95. 

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90

91.Waar is er in de Bijbel sprake van een hel ?
In het jodendom kent men de Gehinnom (Hebreeuws: גהנום). De naam is afgeleid van de Gehennavallei die de Oude Stad van Jeruzalem, tezamen met een andere vallei, omringt. Het is een voorbode van de Olam Haba (de toekomstige wereld, vgl. hemel) waar men slechts tijdelijk (hooguit 12 maanden) verblijft en waar de ziel gezuiverd wordt van de zonden. Het betreft hier een spirituele zuivering: de duivel en fysieke pijn en lijden komen dan ook in het jodendom niet voor. ( wiki. )
Ook de evangelisten spreken enkel van de Gehenna en verwijst dus enkel naar het joodse begrip. Niks hel.


Wie ook maar een beetje serieus naar deze kwestie kijkt weet dat wat hierboven staat, zeer onzorgvuldig en onvolledig is. "Ook de evangelisten spreken enkel van gehenna en verwijst DUS (!) enkel naar het Joodse begrip."  

92. Waarom is er zoveel adoratie voor kerkvaders. Terwijl het antisemieten zijn (Luther) of onverschillige moordenaars (Calvijn). Regelmatig kom je de kreet tegen dat ze vervuld waren van de heilige geest. Is de heilige geest van God losgeslagen?

Kerkvaders zijn ook maar mensen en kinderen van hun tijd. Ik heb over Calvijn en Luther nimmer gelezen dat de 'vervuld waren van de heilige geest'. Dat ze soms de plank totaal missloegen is iets waar ik het enkel mee eens kan zijn.

In hun eigen tijd werden Luther en Calvijn niet als bijzonder slechte mensen gezien omdat ze antisemiet of onverschillige moordenaars zouden zijn. Dat was toen geen issue blijkbaar.  Knap dat wij 5 eeuwen later de zaak veel scherper zien en dan met ons oordeel van vandaag die mensen van toen ervan langs geven.

Van adoratie is geen sprake; dat is alleen voor God bestemd.

93. In Mattheus 27:51-53 kwamen heiligen uit hun graf tevoorschijn. Deze levende zombies werden door velen gezien. Tientallen jaren later neemt een niet ooggetuige de moeite om hier aandacht aan te schenken. Waar zijn ze trouwens gebleven? Zijn ze voor de tweede keer dood gegaan?

Ja, een bijzonder vreemd verhaal. Ik weet niet zeker wat ik er mee aan moet. Enerzijds, Mattheus is niet lang na dato geschreven en verspreid. Mensen konden toch aardig natrekken of dit wel klopte, dit vreemde verhaal. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat deze beschrijving onderdeel was van Mattheus’ literaire poging om de opstanding van Jezus in een eschatologisch licht te plaatsen – dacht hij aan een profetie in Zacharia over de Messias die ‘met zijn heiligen’ in Jeruzalem komt? Dat is wat speculatief, maar ik denk dat dit wel eens zou kunnen kloppen.

94. Lazarus werd na enkele dagen weer tot leven gewekt. Een buitengewone gebeurtenis waar slecht één schrijver (Johannes) aandacht aan schonk. Is dit een bewuste keuze van de overige schrijvers of wisten ze hier niets van?


Een bewuste keus. Want de vier evangelisten beschreven niet de meeste spectaculaire gebeurtenissen, maar hadden een theologisch kader voor de selectie van hun verhalen. Ik zie hier helemaal geen probleem. Sterker, stel je voor dat de evangelisten hadden geprobeerd hun verhalen te harmoniseren, dan zouden we met recht kunnen zeggen dat de historische betrouwbaarheid niet groot was.

95. Is het dogma rond de drie-eenheid in overeenstemming te brengen met de Bijbel? Waar staan de teksten? Dat hier drie in één zijn. Een vader, zoon en heilige geest (voor de katholieken komen er nog meer bij) kun je nog spreken monotheisme?

Ja dat is geheel in overeenstemming met de bijbel. Ik hoef het daar niet mee in overeenstemming te brengen; het komt er uit voort. Maar ik geloof niet dat iemand hier op een studie daarover zit te wachten. Heb ik op mijn blog al zo vaak gedaan. Onzin trouwens dat er voor de RK nog meer ‘bij zouden komen’.

En waarom zou dit strijdig zijn met monotheisme? God is een complex wezen, maar dat betekent niet dat er meer goden zijn. 1x1x1=1