vrijdag 20 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (10)

Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 46-50

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45


46. Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan? En hoe verzamelde Noach al die miljoenen dieren. Hoe kwam Noach aan het voedsel en hoe voorkwam hij dat de dieren elkaar opaten toen ze weer aan land gingen?

Leuke vragen.  Maar alleen een issue als je ervan uitgaat dat het verhaal van Noach een historisch correcte beschrijving is met de geschiedschrijving van het jaar 2012 als criterium. Dat is anachronistisch.  Ik denk niet dat ooit sprake was van een aardebedekkende vloed; het verhaal van Noach beschrijft denk ik een regionale vloed in het Midden Oosten en het mediterane gebied.

47. Als er 1500 scheppingsmythen zijn, waarom zou het verhaal van een nomadenvolk uit het Midden Oosten juist zijn?

‘Juist’ is weer een term uit 2012. Zelf constateer ik bij het lezen van Genesis 1 en 2, dat we hier twee verhalen hebben. Het eerste laat zien dat de God vabn Israel boven de goden van de wereld staat – alle dingen die werden geschapen waren in die tijd goden bij de Egyptenaren en de Babyloniers.

Het tweede verhaal zegt dat God de wereld schiep als woonplaats voor de mens, zijn voornaamste schepping.

Als ik de mythen van andere volken lees, zit ik niet op het puntje van mijn stoel om te zeggen: niet waar, klopt niet. Het is mooi om de literatuur van de wereld te genieten. En vast te stellen dat alle volken proberen om zin te geven aan het bestaan.

48. Is er bewijs voorhanden dat er een god leeft buiten de ideeën en opvattingen die mensen in hun hoofd hebben zitten?

Is er bewijs voor een oerknal? Is er bewijs dat je van je vrouw houdt? Is er bewijs dat je morgen nog leeft? Is er bewijs dat de hele wereld niet alleen maar in je hoofd zit?

Als je bedoelt of er wetenschappelijk bewijs is dat God bestaat, neen. Dat is er niet. Net zo goed als het omgekeerde onbewijsbaar is. Maar juridisch bewijs is er m.i. wel.  Het kan aannemelijk gemaakt worden.   Zelf denk ik dat we vooral moeten beginnen met de opstanding van Jezus.  Dat is de crux van het christelijk geloof. Alle andere discussies zijn bijzaak.

49. Waarom is er over de kindermoord van Herodus niets terug te vinden in de geschiedenisboeken?

Waarom de beschrijving van Mattheus niet als historisch beschouwen? En hoeveel bloedbaden op de wereld zijn nooit in geschiedenisboekjes terecht gekomen.  Wat een eigenaardige vraag dus.

En als we elke historische beschrijving die we danken aan slechts 1 bron zouden verwerpen, moeten we veel van wat we weten over bijv het Romeinse Rijk vanaf nu maar als mythe beschouwen.

50. Er leefden tientallen schrijvers tijdens Jezus leven in het gebied waar hij optrad. Waarom heeft niemand iets opgeschreven?

In het gebied waarin Jezus optrad? Israel? Noem er eens twee?  Ten eerste was Israel een orale samenleving. Verhalen werden mondeling doorgegeven. En op basis daarvan zijn de verhalen van Jezus genoteerd. Door genoeg tijdgenoten, ooggetuigen dus. Petrus, Marcus, Mattheus, Johannes. Die schreven niet meteen want daaraan bestond geen behoefte toen er nog honderden getuigen waren. Lukas deed als goede historicus (naar de Romeinse criteria van die tijd) zijn werk en gebruikte de orale en geschreven bronnen. Dus de vraag lijkt me ten onrechte. Waarom geldt een bron alleen als bron als het afkomstig is van mensen die tegen de boodschap van de kerk waren?  Eigenaardig om de christelijke bronnen meteen af te schrijven.

1 opmerking:

piet zei

Vragen en commentaren staan inmiddels op freethinker. Mochten er blogvolgers zijn die hier opmerkingen over willen maken, dan zie ik ze graag verschijnen.

Mvg,

Piet