woensdag 18 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (8)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 36-40

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35

36. Waarom vervloekte Jezus een vijgenboom omdat hij buiten het oogstseizoen vrucht draagt?
Jezus vervloekte een vijgenboom omdat die in het juiste seizoen geen vrucht droeg. Daarmee liet hij aan zijn leerlingen zien hoe belangrijk het is dat ze met hun leven vrucht dragen voor God.

37. Waarom ging Jezus als een bezetene tekeer met een gesel; waarom keerde hij niet zijn andere wang toe. Conform zijn eerdere uitspraken?

Als een bezetene? Waarom niet gewoon zeggen dat hij boos was? En is dat erg? De andere wang toekeren heeft niets te maken met deze kwestie. Jezus was boos dat de Joden van de tempel een zakelijk centrum hadden gemaakt, en dan wel speciaal in het gedeelte dat eigenlijk voor buitenlanders bedoeld was. Jezus kwam op voor de eer van God en de rechten van die buitenlanders. Wat is er mis met heel boos zijn als een situatie heel ernstig is?

38. Waarom maakt jouw God gebruik van leugengeesten en woont hij tussen hen in (1 kronieken 22 vers 19, 2 Kronieken 18:21, 2 Thessalonicenzen vers 11)

Ja, eigenaardig verhaal in 2 Kron 18:21. Maar let er op, de profeet Micha ziet dit in een visioen. Dit is beeldende taal voor mensen die zulke taal konden begrijpen. Voor christelijke fundamentalisten die elk woord in de bijbel letterlijk nemen is dat een probleem misschien. Niet voor mij. Dit fundamentalisme is pas een eeuw oud; de kerk heeft dit soort teksten 19 eeuwen lang wel serieus genomen in de boodschap die erin zit, maar niet in de literaire verpakking.

39. Waarom bestaan giftanden, klauwen, virussen, toxoplasmose en al die andere parasieten en ziekmakende bacteriën?

Als die er niet zouden zijn, zou er geen evenwicht in de natuur bestaan. Stel dat al die zaken er niet waren, wat dan?

40. Waarom verkondigt Jezus aan de omstanders (mattheus 16 vers 28) dat velen zijn komst nog mee zullen maken. Waarom komt hij deze belofte niet na?

Zijn voorspelling ging in de eerste plaats over zijn oordelende komst over Jeruzalem in het jaar 70.  De eerste generatie gelovigen maakte dit mee.  Wat Jezus aan tekenen voorspelde, werd n 70 naChr zichtbaar. De taal die Jezus gebruikte voor zijn oordeelsaankondigng over Jeruzalem was de verbondsmatige taal van het Oude Testament. Op dezelfde manier beschreef de Joodse historicus Josephus, die deze verwoesting zelf meemaakte, dit gebeuren.

Geen opmerkingen: