vrijdag 27 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (15)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 71-75

Eerder:
Vraag 1-5 
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 

71. “God schiep de mens naar beeld en gelijkenis”. Ons lichaam telt talloze overblijfselen die kenmerkend zijn voor een dierlijke achtergrond.
Pilo-erectiele spieren,naso-vomeraal orgaan, apocriene klieren, wormvormig aanhangsel etc. Hiernaast is het duidelijk geworden dat er een wijd vertakte stamboom is die talloze hominiden herbergt. Was de gelijkenis aapachtig?

 Ik ben geen creationist, maar ook geen evolutionist.  Veel wetenschappers lijden aan hubris waar het gaat om het begrijpen van de herkomst van de mens.  Zelfs de meest ‘primitieve’ mensen die in onze generatie  leven (Papoea Nieuw Guinea? De Amazone) blijken net zo menselijk als jij en ik. ook al is hun lichaamsbouw zichtbaar anders.  Ik ga er dus vooralsnog maar van uit dat de mens zoals die nu is, ongeveer in zijn.haar huidige staat ontstond.   

Artikel in NewScientist vorige week meldde dat nieuw onderzoek naar Neaderthalers ze opnieuw ‘normaler’ maakt.   Het idee dat onze voorouders totaal anders waren lijkt niet erg houdbaar.

72. Hoe lang is de houdbaarheid van een zegen die uitgesproken wordt over een huwelijk, als het echtscheidingspercentage onder christenen hoger is dan onder atheïsten? (bron VS)

Tragisch dat christenen zich lang niet altijd aan hun eigen moraal houden.  Overigens, is dit geen appels met peren vergelijken? Ik vermoed dat samenwonen veel meer voorkomt onder die atheisten.  Hoe vaak gaan die samenwonende stellen uit elkaar?  Ik hecht niet zoveel waarde aan de vergelijking dus.

73. Wat is het nut van “Gij zult niet doodslaan doodslaan" als Christenen massaal naar oorlogsgebieden afreizen?

 ‘Gij zult niet doodslaan’ is een wet die betekent: neem niet persoonlijk wraak.  Dat staat geheel los van de rol van de overheid die wel degelijk de taak heeft, desnoods met geweldsmiddelen, de orde te handhaven.  Paulus maakt in Romeinen 13 precies dit argument. 

74. In veel gemeenten wordt elke zondag geroepen “gedenk de Sabbath”. Is het niet een aanfluiting om hier zonder morren geen gehoor aan te geven?

Ja grappig. En dat terwijl het Nieuwe Testament duidelijk maakt dat voor God elke dag gelijk is. 

75. Waarom kun je met astma, eczeem en ms (psychologie van invloed op het ziektebeeld!!) goede resultaten behalen bij een gebedsgenezer. maar heeft het geen zin om hier met een geamputeerde ledemaat naar binnen te stappen? Waarom bidden gelovigen hier trouwens niet voor? Zijn ze zelf al bij voorbaat overtuigd dat dit een "mission impossible" is? En blijven ze daarom uit de buurt van zaken die hun geloof zouden kunnen ondermijnen of die van invloed zijn op hun interpretatie van overleveringen?

Als een arts je alleen van eczeem kan genezen maar niet van een geamputeerd lichaamsdeel, ben je reuze blij als hij je van eczeem afhelpt.

Ja ik denk dat er veel psychologie aan te pas komt bij die gebedsgenezers.  Fijn voor wie daardoor beter wordt, maar geen bewijs dat God gebed beantwoordt.   Dus ik heb een wat vriendelijk-kritische houding.

Ik weet niet of het feit dat God doorgaans meer psychische ziekten geneest dan dat hij ledematen doet aangroeien, moet zien als ondermijning van mijn geloof.  Maar ik heb dan ook weinig met gebedsgenezers.  En denk dat de beloften die Jezus deed over genezingen in de eerste plaats aan de apostelen – zijn eerste volgelingen - waren gericht.  Veel protestanten lezen de bijbel alsof elke zin op hen vandaag de dag slaat.  Dit is een misvatting.

3 opmerkingen:

piet zei

Johan T heeft deze vragen naar freethinker gebracht en van commentaar voorzien.

Mvg,

Piet

piet zei

Maar is gebedsgenezing nu wel of niet mogelijk?

Deze vraag stelde JohanT na het lezen van het antwoord. Het is waarschijnlijk niet duidelijk waar u naar toe wilt?

Jos Strengholt zei

Piet, ik heb genoeg serieuze voorbeelden meegemaakt in mijn naaste omgeving om hier volmondig ja op te zeggen. net zo goed als ik 'nee' zeggen tegen opgeklopte campagnes en beloftes dat 'God zal genezen'. Het gebeurt vaak genoeg om te geloven dat God gebeden verhoort, en te vaak niet om er een systeem van te maken.