donderdag 24 april 2014

Einde van landelijke kerkverbanden in zicht?

„Het kon weleens zijn dat we weer toe gaan naar de nieuwtestamentische kerk­structuur van huisgemeenten.” Dat stelt ds. W. Pieters, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Garderen donderdag in het Reformatorisch Dagblad.

Interessante gedachtengang van Ds Pieters.  Hij hoort natuurlijk bij een tamelijk klein kerkgenootschap als 'hersteld hervormde', dus veel verschil zou het niet maken.  

Maar wat me opvalt dat dat ds. Pieters dat idee van landelijk kerkverband afzet tegen het idee van de nieuwtestamentische kerk­-struktuur van huisgemeenten”.  

Ten eerste, huisgemeenten kunnen net zo goed een landelijke kerkstructuur hebben.  Ten tweede, de nieuwtestamentische kerkstructuur' huisgemeente noemen, is wel wat eenvoudig.  Immers, huisgemeente zegt niets over structuur, maar alleen over de plaats van samenkomst.  Als je met maar 20 mensen bent, is het natuurlijk logische dat je in een huiskamer bijeenkomt. Als je met meer mensen samenkomt, ga je naar een enorme villa van een rijk gemeentelid, of je huurt een 'gehoorzaal'.

En dat deden de eerste christenen, omdat ze uit de synagoge werden getrapt.  Dat formele 'kerkgebouw' was hun eerste keus, lijkt me.  Alleen omdat de synagogen niet altijd even aardig deden tegen de volgelingen van Jezus, was het bijeenkomen in informele locaties noodzakelijk.  

En die 'informele' huisgemeenten waren helemaal niet zo informeel.  Ze vormden een hecht verband door de leiding van de apostelen.  En omdat de apostelen leiders aanstelden zoals Timoteus en Titus.  Die op hun beurt weer kerkleiders aanstelden.

Die huisgemeenten van het nieuwe testament vormden dus een kerkgenootschap onder de strakke leiding van de apostelen.  Een episcopaalse kerkstructuur dus.  Zoiets als de Anglikanen, of de Rooms Katholieken, of de Oosters Orthodoxen.  

Maar of Ds. W. Pieters dat bedoelt?   

zaterdag 19 april 2014

Nieuw cursusjaar Masterstudies Vroeg-Afrikaans Christendom

In September 2014 begint ons tweede cursusjaar van onze MA-studies in Early African Christianity.
In september begint een groep van ongeveer 14 lui aan hun tweede jaar.  En ik heb intussen 8 opgaven van nieuwe eerstejaars studenten.  Dat aantal zal naar ik aanneem net als vorig jaar tot boven de 20 oplopen.

Voor meer informatie, zie de website voor de studie, African Fathers

Om deze studie te kunnen volgen moet je 2x per jaar 5 dagen in Egypte zijn.  En tussentijds is er wekelijks huiswerk en contact met medestudenten en docenten.  Om dit goed te doen moet je uiteraard redelijk engels kunnen, maar je moet er wekelijks bovendien wel 10 uur aan besteden.

Maar dit is wel een prachtige manier om beter te ontdekken wat de theologische bronnen van ons Christelijk geloof zijn.  En wees verzekerd, waar het om de kennis van die oude kerk gaat, gebruiken we de beste bronnen - hun eigen werken, en de beste secundaire literatuur.

Interesse? Schrijf me gerust en ge zult antwoord bekomen!

dinsdag 15 april 2014

De Knecht des HEREN - en die HEER zelf

In mijn preekvoorbereiding voor Goede Vrijdag kwam ik langs Jesaja 52:13, waar van de Knecht van JHWH wordt gezegd - in het Engels, want zo bereid ik mijn preken voor - dat hij is "high and lifted up."

Hoe eigenaardig... In Jesaja 6:1 heeft Jesaja een visioen van JHWH op de troon en die is "high and lifted up".

Hoe durft Jesaja God te loven met dezelfde woorden die hij ook voor de Knecht van JHWH gebruikt. Heel eigenaardig.

donderdag 10 april 2014

De vrouw van Jezus: document toch 'echt'?

Het oude stukje papyrus waarin Jezus iemand ‘mijn vrouw’ noemt, waarover zoveel ophef was in 2012, zou dus echt zijn.  Het lijkt geen moderne vervalsing te zijn, melden veel media. 

Interessant hoe internationaal aan zo’n wetenschappelijke vondst aandacht wordt besteed.  Het is natuurlijk leuk zo’n stukje papyrus te vinden, maar verder?  De wetenschappers zijn het erover eens dat dit koptische fragmentje van 4x8 cm dateert uit de 4de-9de eeuw.  

Het gaat dus niet om een oud fragment; er is ook geen enkele aanwijzing dat het teruggaat op oudere documenten.  Volgens onderzoek dat in de Harvard Theological Review is gepubliceerd zou het kunnen teruggaan op een documenten uit de tweede eeuw. 

Ja, dat zou kunnen.  En de maan is van kaas.  Nou ja dat van de maan kan je in elk geval verifiëren.  Dat dit fragment uit de tweede eeuw zou kunnen dateren, daar is geen aanwijzing voor. 

Wat voor Kopt schreef dit stukje papyrus? Misschien wel een van de eerste bekeerlingen tot de Islam, die het leuk vond om de Koptische kerk een hak te zetten?  Niemand weet het en niemand zal het ooit weten, daarvoor is het fragment te fragmentarisch. 

Een leuk fragment, zonder enige betekenis voor ons begrijpen van de kerk van Egypte, laat staan voor het begrijpen van wie Jezus was.  Daarvoor hebben we veel betere en oudere documenten die in hun veelheid de traditionele kerkelijk visie op Jezus ondersteunen. 

Karen King, de historicus aan de Harvard Divinity School die het fragment ontdekte, onderstreept dat het feit dat de papyrus oud is, niet bewijst dat Jezus getrouwd was.  "The main topic of the fragment is to affirm that women who are mothers and wives can be disciples of Jesus -- a topic that was hotly debated in early Christianity as celibate virginity increasingly became highly valued," aldus King. 


Waarom media dan zoveel aandacht besteden aan de vondst?  het is natuurlijk smeuïg, en het gaat in tegen het idee van het celibaat in de kerk.  Intussen zijn er ook gerenomeerde wetenschappers die het fragment nog steeds als fake beschouwen.  Een reden temeer om maar te lachen om deze ‘vondst’.