zaterdag 31 maart 2012

Albert Heijn in Cairo en Kuifje in Afrika

Even voor het thuisfront: Paul kijkt ietwat bezwaard maar maakt het verder goed hoor, wees vooral niet bezorgd. 

Hij leest hard in een boek over de Apostolische Vaders, helpt met winkelen, en gaat nu met me naar de zoveelste coffeeshop. (voor koffie, te uwer info).

We houden u op de hoogte van alle noemenswaardige wederwaardigheden. 

'Wij willen Jezus zien.' Preek van dit weekend

Een paar Grieken kwamen naar de discipelen van Jezus, pal voor het Joodse paasfeest.  Ze waren naar Jeruzalem gekomen om God in de tempel te aanbidden, en willen graag Jezus zien.  Prima idee van ze.  De discipelen waren vast heel enthousiast. 'Zelfs de heidenen komen voor u, Heer!

Zou nu de tijd voor de grote verlossing van Israel gekomen zijn? Dat zelfs de heidenen komen was immers een duidelijk teken van de eindtijd!  Jezus lijkt het enthousiasme nog wat aan te wakkeren. 'Nu is de tijd gekomen voor mijn verheerlijking!'

Yes, opwekking! De discipelen hadden er niks van begrepen.
>>Hier mijn preek over Johannes 12:20-33.

vrijdag 30 maart 2012

Paul is echt in Cairo: Het existentiele bewijs
Niemand mag eraan twijfelen dat Paul 
echt wis en waarachtig existentieel aanwezig 
is in Umm ad-Dunya, ze Muzzer of ze Wurlet!

donderdag 29 maart 2012

Anglicaanse Kerk met de Luit

Onze zondagavonddiensten - vooral bezocht door lui van 25-30 jaar - zijn heel liturgisch.  We volgens behoorlijk strak de Anglicaanse liturgie, met een paar kleine knipoogjes naar de Koptisch Orthodoxe Kerk. We gebruiken de Koptische versie van het Onze Vader, en van de Geloofsbelijdenis van Athanasius. 

Meest opvallend is dat we wat betreft muziek sterk leunen op de luit.  Dat past goed bij de doorgaans in Arabisch gecomponeerde liederen die we zingen.  Daarmee heeft de liturgie een autentieke Egyptische klank en sfeer. Dat blijkt te worden gewaardeerd, gezien de groeiende gemeenschap op zondagavond. 

Op de foto Gerges - die de luit in onze kerk speelt.  Hij doet dat ook op onze donderdagavond Life Leadership Seminars - waar ik bijgaande foto maakte.  Verder geeft Gerges een aantal mensen les op de luit.  Binnenkort beginnen we ook met gitaarles. We hebben er net vijf aangeschaft. 

Andrew gaat vanaf juni pianoles geven. Mooi om die muzieklessen aan te kunnen bieden aan leden van onze gemeenten - en aan mensen daarbuiten.  Mijn eerste doel is om binnen onze eigen kerk meer musici op te leiden.  We zien aan onze eigen erediensten hoe invloedrijk goede muziek is.

maandag 26 maart 2012

Arabische les en Gods beloften


Vandaag leerde ik een nieuw arabisch woord – het woord voor aanbetaling, of onderpand. Onze bewaker kreeg een aanbetaling in handen van iemand die per se wilde betalen om zeker te zijn dat hij in april de tuin van onze kerk kan huren. Als die aanbetaling eenmaal is geregeld, ligt de zaak vast. Hij zal – als eerlijk mens – de volle som betalen op de dag dat hij de tuin huurt, maar hij heeft nu alvast 30% aanbetaald. De zaak ligt vast. Ik weet zeker dat ik de volle mep krijg, hij weet zeker dat hij de tuin op 25 april ter beschikking heeft.

Waarom ik het Egyptische woord voor aanbetaling, of onderpand, nooit zal vergeten, is omdat het arraboon is. Direct ontleend aan het Grieks. De Grieken hebben eeuwenlang de handel en het bankwezen in Egypte gereguleerd. Zo is het Griekse woord voor onderpand een gewoon arabisch woord geworden.

Arraboon kom een paar keer in het Nieuwe Testament voor; drie keer wordt van de heilige Geest gezegd dat hij een onderpand is van onze erfenis.
2 Kor 1:22 [Die…] de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.
2 Kor 5:5 God is het, die ons … ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.
Ef 1:14 [De Geest] die een onderpand is van onze erfenis.

God heeft zijn Geest in ons leven gegeven als aanbetaling van de eeuwige erfenis. Door de aanwezigheid van de Geest, door Gods werk in ons leven, zijn we er zeker van dat we de ‘tuin’ te zijner tijd mogen binnengaan. De erfenis is vast en zeker, want God heeft de aanbetaling al gedaan.

Eigenaardig – wij doen geen aanbetaling om in eeuwigheid bij God te mogen zijn. God zelf heeft de aanbetaling gedaan. Hij geeft om ons nog meer te geven. Nou , dan staat het eeuwige geschenk wel vast!

Clash Moslimbroederschap en Leger Egypte

Gisteravond heeft de Egyptische legertop een scherpe waarschuwingen gegeven aan de Moslimbroederschap. Het adviseerde de organisatie, die 40% van de zetels van het parlement bezet:

"We ask everyone to be aware of the lessons of history to avoid mistakes from a past we do not want to return to, and to look towards the future."

Hier in Egypte wordt dit gezien als een regelrecht dreigement dat de Moslimbroederschap wel weer eens verboden zou kunnen worden en dat leiders de gevangenis in kunnen draaien.  Het doet denken aan 1954, toen de Broederschap een korte periode van goede relaties met het leger kende, om daarna hard te worden onderdrukt.

Onder mijn vrienden werd dit bericht met enthousiasme ontvangen.  'We hebben een hekel aan het leher en evengoed aan de moslimbroederschap. Laat ze het maar uitvechten...'

Op twitter en facebook zeiden veel jongeren die vorig jaar bij de opstand betrokken waren, dat de Moslimbroederschap op geen enkele steun van hen hoeft te rekenen als het op een confrontatie aankomt. 'Jullie hebben ons vorige jaar misbruikt, enkel om jullie eigen doelen te bereiken.  Nu zoeken jullie het maar uit; we steken geen vinger uit.'

De relatie tussen de Broederschap en het leger staat zwaar onder druk omdat de Broederschap, die het parlement beheerst, de afgelopen dagen scherpe kritiek uitte op de door het leger aangestelde regering.  Ook zet de Broederschap vraagtekens bij de oprechtheid van het leger in het sturen van Egypte naar een democratische staat.

De Broederschap vreest vooral dat het leger de komende presidentsverkiezing wil sturen om te zorgen dat een kandidaat van het leger zal winnen.  Bijna een jaar lang heeft de Broederschap bij hoog en laag beweerd dat ze geen eigen kandidaat aan de verkiezingen zullen laten meedoen.  Die belofte hebben ze nu ook gebroken.  Gisteren meldde de Broederschap dat ze 'onderzoeken of ze een zekere kandidaat gaan steunen.'

zondag 25 maart 2012

Wat ik van een Joodse targum leerde > mijn preek van vandaag

Vanmorgen preekte ik (en vanavond doe ik dat weer) over de dodelijke slangen in de woestijn (Numeri 21); God strafte Israel omdat Israel naar Egypte terug wilde keren, met een koekje van eigen deeg.  Het volk was zo zondig dat God het overgaf aan zijn eigen zonden (denk aan Romeinen 1).  'Jullie willen Egypte? Dan zal je het hebben ook!'

Wat hebben de farao's van Egypte te maken met dit verhaal in de bijbel?

We zijn zondige mensen; God en onze naaste liefhebben als onszelf gaat ons doorgaans slecht af.  Maar dat is geen reden om om te gaan navelstaren en te kijken naar alles waarin we tekort schieten.  Jawel, dat leer ik van dit verhaal van die slangen in de woestijn.  Een Joodse targum - uitleg van dit verhaal - hielp me daarbij.

Welaan, voor de liefhebbers >>hier die preek.
Overigens, al mijn preken zijn te vinden >>op mijn website

zaterdag 24 maart 2012

Heerlijk het wordt weer zomer!

Het wordt weer zomer. Heerlijk weer!  Het is bij onze kerk meteen merkbaar aan de feestelijkheden in het weekend.  Een gezellig feestje naar aanleiding van David's doop. 

Vanmorgen heb ik gezellig met Sherif een uurtje koffie gedronken; we proberen dat elke week te doen op zaterdagmorgen. 

Vanmiddag zit ik met Eman, onze parttime graphic designer, plannen te maken voor het maken van alle bulletins, advertenties, posters, die we de komende maand moeten maken.  Met pasen een enorme klus. 

vrijdag 23 maart 2012

Benzineproblemen in Cairo

Autobezitters in Cairo trekken zich de haren uit het hoofd. Al drie dagen lang is er nauwelijks benzine te krijgen.  Onze tank is bijna leeg, dus gisteren waagde ik een ritje naar een Shell bezinestation in de buurt.  Lange rijen auto's stonden daar te wachten, maar we kregen te horen: geen benzine.  Bij alle pompstations wachten auto's rijendik in de hoop de tank te kunnen vullen.  Dit zorgt op de wegen voor meer chaos dan normaal.

Wat is er toch aan de hand! In een land dat een behoorlijke olieproducent is.  Samenzweringstheorien doen het goed, en wat ik het meest hoor is dat de overheid (lees: de militaire junta) het leven voldoende wil ontregelen om als redder te kunnen gaan ingrijpen, en om duidelijk te maken dat Egypte nu eenmaal niet goed kan functioneren als het afhangt van parlement en regering. 'Dit land heeft een sterke hand nodig', zou de gedachte zijn.

Wie weet. Maar de chaos zou zomaar het resultaat kunnen zijn van incompetentie van de hele huidige overheid, de junta voorop. Of van het feit dat de overheid door zijn dollars heen raakt.  Benzine wordt enorm gesubsidieerd. Of doordat veel benzine naar Gaza wordt gesmokkeld.

Intussen zitten wij met de ellende; ik ga nu, heel vroeg op de vrijdagmorgen als normale mensen nog slapen, op stap om te zien of ik me bij een korte rij kan aansluiten om mijn tank te vullen. Maar mijn vrees is dat de tank al te leeg is en dat ik langs de weg kom te staan...

--------

En jawel! Gelukt. Door om half 8 op vrijdagmorgen bij de Shell te komen, was ik op tijd voor wat benzine. (vergelijk met half 8 op zondagmorgen in Nederland - op vrijdag slaapt hier iedereen uit)

Van een aardige salafist (baard, geen snor) van de Shell kreeg mijn auto haar sappen.  Helaas, een volle tank zat er niet in.  Om zoveel mogelijk mensen een beetje te helpen geven ze maar 30 liter.  Ik wilde niet zo flauw zijn om een rondje te rijden en meteen weer in de rij te gaan staan. Ik ben een tevreden mens.  In gaf de man goedhartig een tip van LE4.5 waardoor ik in totaal LE 60 moest neertellen.  Jawel, 7.50 euro in totaal.  Ik blijf juichen. :-)  Nu mijn kerkdienst van vanmorgen voorbereiden.

woensdag 21 maart 2012

Brief aan Walter: eeuwige erfenis


Beste Walter,

Ik ga kort in op jouw reactie op wat ik schreef over het beloofde land als eeuwige erfenis voor het Joodse volk.

Ik ontken helemaal niet dat het land erfelijk aan de nakomelingen van Jacob is gegeven. Daar zijn we het dus over eens. Waar we het over oneens zijn, is de voorwaardelijkheid, en over wie die nakomelingen zijn...

Over dat eerste punt, als er sprake is van voorwaardelijkheid, dan moet je dat begrip ‘eeuwige erfenis’ beslist kwalificeren. Als Israel zich niet houdt aan Gods geopenbaarde Woord – Jezus Christus – is dus geen sprake van voldoen aan de voorwaarden. Gods beloften bestaan niet buiten Christus om, want Hij is de Zoon van God zelf.

En vervolgens, Paulus maakt nou net zo duidelijk, dat heb ik al eerder genoemd, dat de beloften aan Abraham alleen (!) via Jezus Christus worden vervuld. Niet deze of gene belofte, maar ‘de beloften’. Allemaal dus. En die beloften worden dus niet vervuld voor wie niet in Jezus Christus zijn. Het Nieuwe Testament is hierover toch vrij duidelijk? Het gaat dus niet om het lijfelijke nageslacht van Abraham, maar voor wie uit het geloof van Abraham zijn.

Ik heb verder al je commentaren op mijn opmerkingen doorgenomen, en kom tot een vrij eenvoudige slotsom. Die is, dat jij het oude testament weigert te lezen op de manier die Jezus en de apostelen zelf hebben voorgedaan in hun preken en brieven. Je komt aan met vrachten bijbelteksten die ongetwijfeld door orthodoxe Joden worden gelezen zoals jij dat doet. Maar je negeert gewoon dat we als christenen een andere kijk op het heil hebben.

We zullen dus totaal langs elkaar blijven praten. Jij komt met vrachten teksten aan die ik allemaal ken, die ik ook in mijn bijbel lees; jij meent beslist dat die allemaal heel letterlijk vervuld moeetn worden, waarmee jij aan die vooronderstelling van 'letterlijkheid' meer waarde lijkt te hechten dan aan de theologie van Jezus en de apostelen in het Nieuwe Testament. Ik denk dat hoe Jezus en de apostelen in het Nieuwe Testament bleken om te gaan met het Oude Testament, voor ons bindend is. Dat is hoe we de bijbel horen te lezen. Er is geen andere manier. Maar jij houdt vast aan de orthodox-Joodse visie op het heil. Vreemd dat in het Nieuwe Testament - geschreven door Joden aan Joden - niks terug te vinden is van deze orthodox-Joodse manier van omgaan met het Oude Testament. Laat maar zien waar dat in duidelijke woorden wordt bevestigd.

De groeten! Ik houd het hierbij.

dinsdag 20 maart 2012

Paus Shenouda III: Paus van de bijbel


Dit is een bericht dat het Egyptische bijbelgenootschap over de vandaag begraven Paus Shenouda III van de Koptische Orthodoxe Kerk rondstuurde:
A young Egyptian man was walking by the Bible Society bookshop in downtown Cairo. As was his daily habit, he stopped to read the passage from the open page of the Bible in the display window. That day the following verses struck him:

So Jesus said to them, "The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you." (John 12:35)

This was God’s call for him to enter Christian ministry and serve the Lord. Upon completing his undergraduate studies, he entered seminary, and eventually in 1971, he became Pope Shenouda III, Patriarch of the Coptic Orthodox Church, and spiritual leader to millions of Egyptian Christians (who are half of Arabic-speaking Christians in the world). Nearly seventy years since that day in 1945, Pope Shenouda III, is now hearing the words, "Well done thou good and faithful servant."  
Over the years Shenouda III was nicknamed “the Pope of the Bible” because of his incredible love for the Scriptures and passion to teach, preach, memorize and promote the Bible as the foundation of the Christian faith and the focal point of the believer’s life.

One of the main reasons for the rapid growth and expansion of Bible work in Egypt during the past 40 years was the hunger and thirst for the Scriptures which Pope Shenouda fostered in the Coptic Orthodox Church.

vrijdag 16 maart 2012

Jezus tegen Joods nationalisme

Jezus was zo'n lieverd... maar niet heus.  Hij was niet voor de poes.  Dat hij ijzersterk was, blijkt wel uit zijn kruisgang.  Maar ook op andere momenten in zijn aardse carriere was hij eerder een leeuw dan een tamme poes.  Zoals toen hij zelf een zweep maakte (wie had hem dat geleerd) en de handelaars met hun beesten en de geldwisselaars uit de Tempel ranselde.

Waar ging het Jezus om? Moest de tempel vooral een plaats voor vroom gebed zijn?  Ja natuurlijk, maar ik denk dat het Jezus om iets heel anders ging.  Al die business in de tempel was vooral een bewijs van de aversie van de Joodse leiders tegen de 'vieze buitenlanders' die zich bij Israel wilden voegen.

Jezus ranselde de handelaars uit de tempel vanwege het perverse nationalisme van het Jodendom van die tijd.  >>Hier mijn preek die ik vrijdag en zondag houd.

woensdag 14 maart 2012

Vluchtelinge Mariam heeft operatie nodig


Mariam Habil is 13 jaar oud. Ze vluchtte met haar ouders uirt het Nubagebergte in Soedan waar de overheid van Khartoem de kerk verdrukt. Nu is ze in Cairo met haar moeder; haar vader werkt nog in Khartoem.

Toen Miriam in de groei raakte, groeiden haar benen krom als hoepels door calciumgebrek. Leuk dat Jaco Klamer over haar schreef in het Nederlands Dagblad.

Miriam is lid van onze kerk en heeft hulp nodig. Het meisje moet in juni geopereerd aan beide knieen, en daarna zal ze orthopedische hulp nodig hebben.

In ons Anglicaanse ziekenhuis in Menoef (ten noordwesten van Cairo) zal Mariam worden geopereerd, tegen kostprijs. Maar haar ouders hebben geen cent om hun spreekwoordelijk regio te krabben, en onze kerk ook niet.

Voor de operatie van Mariam is 1000 euro per knie nodig. Je hulp is dringend nodig voor dit meisje.

Stichting Africana
45.65.93.497
Groningen
 
Graag ovv: Operatie Mariam

maandag 12 maart 2012

Dietrich Bonhoeffer: emerging?

"De vernieuwing van de kerk zal voortkomen uit een nieuwe kloostertraditie, die maar één ding gemeenschappelijk zal hebben met de oude: een onverzettelijke trouw aan de Bergrede. Het wordt hoog tijd dat mannen en vrouwen zich aaneensluiten om dit te gaan doen."
Dietrich Bonhoeffer

Amen en Amen

zondag 11 maart 2012

Legerarts Egypte vrijgesproken van 'virginity tests'

Vandaag heeft een militair hof de legerarts Ahmed Adel vrijgesproken die was beschuldigd van het uitvoeren van testen naar de maagdelijkheid van vrouwelijke arrestanten in februari 2011.  De rechter vond dat er teveel tegenstellingen zaten in de getuigenverklaringen.

Samira Ibrahim (foto) had de arts aangeklaagd omdat die haar 'maagdelijkheid' had getest.  Veel andere jongedames hebben laten weten dat ze op soortgelijke manier werden behandeld nadat ze waren gearresteerd.

Een militaire rechtbank. Een militaire rechter. Is het een wonder dat de junta zijn eigen kinderen vrijspreekt?  Er is geen recht in Egypte.

Uitzien naar God

Ik zie al weer uit naar onze erediensten vandaag; in de ontmoeting met elkaar, met zijn Woord, in brood en wijn, ontmoeten we onze Heer!

Brief aan Walter: wie zijn het volk van God?


Ha Walter,

Zijn de Joden Gods uitverkoren volk? Als ik lees wat je schrijft, kan ik het met veel van harte eens zijn. Het gaat maar om de vraag of je ‘volk’ in de zin van ras begrijpt, of dat het gaat om een natie van hen die Gods geboden gehoorzamen. Dat is een groot verschil.  Zijn Turken met een Nederlands paspoort Nederlanders? Ja, 100%, in de zin van burgerschap.  Niet als je aan Nederlander denkt als ras. (zo dat al zou kunnen)

Je zegt het zelf: elke heiden kon zich bij Israel voegen; wie dat deed door de geboden van God te omarmen, werd volledig opgenomen in de natie, zonder onderscheid. Denk aan de vele Egyptenaren die met Israel uit Egypte wegtrokken, en Ruth bijvoorbeeld. In het Nieuwe Testament dansen deze ‘Jodengenoten’ ook vaak door het beeld.

Maar daarmee onderstreep je dus dat het ook in de tijd voordat Christus kwam, bij God niet ging om het Joodse ‘ras’. Het ging dus niet om de vraag of je fysiek nakomeling van Abraham bent. Het gaat om de gehoorzaamheid aan wat God van ons vraagt. Dat was in het Oude Verbond. Elke heiden die zich conformeerde, werd deel van het volk van God, maar let wel, elke fysieke nakomeling van Abraham die dat niet deed, raakte volgens de profeten die je graag aanhaalt, zijn verbondsvoordelen kwijt.

Dat het land als erfenis aan Israel was gegeven, daar zijn we het ook over eens. Maar opnieuw, jij verwart ras met natie. Want elke heiden kon zich bij die natie voegen door geloof en door zich aan de wetten te conformeren, en dan kregen die heidenen volledig deel aan alle beloften van God aan Abraham: de hele erfenis. Ze waren immers volledig deel van Gods volk geworden. Niet op grond van ras maar op grond van geloof en gehoorzaamheid met besnijdenis als speerpunt - no pun intended :-)

Israel leefde lang niet altijd naar deze inclusivistische wetten van God. Vaak werden buitenlanders geweerd. Er leefden onder het volk van God wel degelijke racistische vooroordelen. Geen wonder ook, het waren ook maar mensen. Maar je ziet wel dat de profeten tegen een soort racistisch nationalisme ten strijde trokken – door Israel erop te wijzen dat ze juist een licht voor de wereld moesten zijn.

Dat jij er moeite mee hebt om te zeggen: Jezus was het enige ‘overblijfsel’, dat zij dan zo. Maar als Paulus constateert: ‘Er is niemand die goed doet, zelfs niet een’, lijkt hij toch hetzelfde te zeggen. Zelfs onder het volk van God vond God niemand die hem werkelijk gehoorzaamde. Ik zeg daarmee toch niets nieuws? En als De Enige de God werkelijk diende, stierf hij voor Jood en heiden. Hij representeerde Israel en de wereld bij God.

Nog even over die erfenis van het land (en alle andere beloften). God dreigt in het Oude Testament vaak genoeg met het afnemen van die erfenis. En dat gebeurde ook. Israel ging in ballingschap. Ik ga nu maar niet in op de teksten die je aanhaalt dat Israel weer terug zal keren; ik zei al eerder, volgens mij zie je volledig over het hoofd dat de apostelen hun bijbel echt anders gingen lezen na de komst van Jezus.

Jezus zelf laat in een aantal gelijkenissen weten dat het ongelovige deel van Israel op het punt stond onterfd te worden. Het is toch duidelijk over welke erfenis het dan gaat?  Over alles wat God aan Abraham beloofde natuurlijk, en dan met name over het land.  Als de koning zijn zoon stuurt, en die wordt gedood door de eigenaars van de wijngaard, wat gebeurt er dan? Ik hoef dat toch niet uit te spellen voor je?

Dat je de consequentie van Abrahams hoop op een eeuwig erfgoed niet ziet, kan ik begrijpen. Het past niet in je straatje. Tegelijk zeg je, ‘we zien als christenen ook allemaal uit naar die stad’. Ja daar heb je het precies. Abraham had geen andere verwachting dan jij en ik. We hebben een gezamenlijke eindbestemming. Niet het een voor Joden en het ander voor Christenen.

De hele brief aan de Hebreeen is doorspekt van de gedachte: wat we in het Oude Verbond in beelden, typen, voorproefjes kenden, dat is met Christus werkelijkheid geworden op een ongelofelijk veel grootsere manier dan we ooit konden dromen. Van Abraham wordt gesuggereerd dat het hem niet ging om een tijdelijk en fysiek stuk land maar om zijn eeuwige erfenis. Het idee van een fyiek stuk land en die eeuwige erfenis worden hier juist tegenover elkaar geplaatst. Net zoals het offer van een schaap op een altaar tegenover de werkelijkheid van het offer van Christus wordt geplaatst. Dat offer is niet meer nodig, we hebben zoveel meer. Dat fysiek land is niet meer onze droom. We krijgen zoveel meer.

Je vraagt: ‘maakt dit de beloften aan de vaderen ongeldig?’ Nee natuurlijk. Geen enkele belofte is ongeldig. Maar na de komst van Christus is ons door Hem en zijn apostelen onthuld dat God zijn beloften op een heel andere, veel grootsere manier vervuld dan Israel ooit had kunnen dromen. Dat jij het woord ongeldig gebruikt geeft m.i. precies aan waar de schoen wringt.

De manier waarop in het Nieuwe Testament over de vervulling van de beloften wordt gesproken, betekent niet dat de oude beloften ‘ongeldig’ of ‘afgeschaft’ zijn. God houdt zich aan zijn beloften. maar geeft veel meer dan we ooit konden denken of hopen! Dan hebben wij toch niet te klagen? Dan kunnen we toch niet zeggen dat God zich toch ‘moet’ houden aan een veel beperkter, namelijk 'letterlijke' vervulling van OT beloften?

God moet niks maar geeft veel meer. Hij geeft dat aan heel Gods volk.  Precies zoals je zelf zegt, een volk van Joden en heidenen; vanaf het begin een volk van fysieke en geestelijke nakomelingen van Abraham.  Daarbij hoort iedereen die zich aan Jezus' voorwaarden houdt; laat u dopen en gelooft het evangelie en volg Mij.

Egyptische moslimbroederschap in verbale bokspartij met Arabische Golf


Het begon allemaal toen de publiekslieveling van de Moslimbroederschap, de islamitische prediker Yousef al-Qaradawi (foto), het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten om visa in te trekken van Syriers die deze week bij hun ambassade in Doebai demonstreerden, ‘haraam’ noemde en in strijd met de Islamitische wetgeving. Dat zei Qaradawy vorige week.

Zijn kritiek op de autoriteiten in de Emiraten viel daar zo slecht dat de politiechef van Doebai, Dhahi Khalfan, via Twitter meldde: “We zullen een internationaal arrestatiebevel voor Qaradawy laten uitgaan.’ Juicy, want Qaradawy woont in de Qatar en krijgt van dat land alle ruimte voor zijn islamitische werk. Binnen de context van de Gulf Cooperation Council (GCC) zou Qatar zo’n arrestatiebevel van de Emiraten moeten honoreren. Dat is niet goed voor de samenwerking binnen de GCC. Die samenwerking wordt door Qatar toch al vaak op de proef gesteld door Qatar's libertijnse houding als het om andere Arabische landen gaat. Qatar staat vooraan om het Syrische verzet steun te willen geven terwijl de meeste andere Arabische landen veel voorzichtiger zijn.

En toen trok de Egyptische Moslimbroederschap verbaal ten strijde ter verdediging van de Egyptische Qaradawi, lieveling van de Broederschhap. Op vrijdag zei de woordvoerder van die Broederschap, Mahmoud Gazlan, dat de Emiraten Qaradawy ‘niet zouden durven' arresteren en dat de aankondiging van zijn arrestatie een ‘schande’ was voor de politiechef van Doebai. Als de Emiraten Qaradawy arresteren ‘zal niet alleen de Moslimbroederschap in actie komen, maar de hele Moslimwereld zal optreden tegen de Emiraten’. Volgens Gazlan was de kritiek van Qaradawy op de Emiraten bovendien ‘allemaal waar’.

Waarop de GCC in actie kwam. Secretaris-generaal Abdoel Latief bin Rashid al-Zayani veroordeelde de uitspraak van de Broederschap als ‘onverantwoordelijk’ en dat het beslist niet helpt bij het versterken van de bilaterale betrekking tussen Egypte en de Arabische Golfstaten. Au! Een direct dreigement richting Egypte om de Broederschap mores te leren. En via Twitter liet de minister van buitenlandse zaken van de Emiraten, Sheikh Abdoellah bin Zayed Al Nahyan, weten dat de Egyptische regering intussen om opheldering is gevraagd.

Van de Egyptische regering zal Gazlan van de Broederschap niet op veel sympathie kunnen rekenen. Egypte zit financieel aan de grond en heeft dringend behoefte aan geld uit de Arabische Golf. De beste relaties zijn dus nodig. En laat de Broederschap deze dagen toch al op ramkoers liggen met de Egyptische regering.

Want de Broederschap, die het parlement in Egypte beheerst, had gedroomd dat het nu een regering kan gaan vormen in Egypte. Maar de regering, als speerpunt van het beleid van de militaire junta, liet vorige week weten: ‘wij zijn aangesteld door het leger, niet door het parlement.’ Waarmee het parlement tot een debatingclub lijkt te worden bestempeld. Het is duidelijk waae de macht ligt in Egypte, en de regering hier in Cairo zal de Broederschap dezer dagen ongetwijfeld een flink lesje leren.

zaterdag 10 maart 2012

Starbucks met Sherif

 Elke week op zaterdag proberen Sherif Marham Fouad en ik een kop koffie te drinken in een van de tenten in Heliopolis.  Vandaag was Starbucks aan de beurt.  Overprized en overrated maar het was er rustig en de zon scheen 25+ graden! Wel weer om nog even de trui aan te houden :-) slappe kerels als we zijn.

vrijdag 9 maart 2012

Benny Hinn, Jezus, en wij

Benny Hinn, die aparte 'pastor' uit de USA, belooft ons goud en gezondheid.  Als we hem een paar dollar sturen, dat helpt ook altijd.  Jezus had een heel andere boodschap.  Toen Petrus hem vermaande om te voorkomen dat Jezus aan lijden en sterven zou denken, wees Jezus hem scherp terecht.

Voor onze Heer was lijden onvermijdelijk.  Net als voor wie hem volgen wil.  Hij heeft ons in elk geval geen rozentuin belooft.

In de aanloop naar Goede Vrijdag deze preek over de kostprijs van Hem volgen.  >>Hier te downloaden, voor de liefhebbers.

donderdag 8 maart 2012

Jezus is het criterium, niet Israel

Ha Walter,

Eerst een reactie op je tegenwerpingen (hier je pdf) tegen wat ik zeg over dat de zegen van Abraham alleen via Jezus tot de wereld is gekomen.

Je houdt een enorm lang betoog, met veel teksten van de profeten uit het Oude Testament. En je suggereert dat ik niet kijk naar alle beloften die God aan Abraham deed.

Om een lang verhaal kort te maken, ik citeer juist een paar verzen uit de Galatenbrief waarin Paulus het duidelijk heeft over alle beloften die aan Abraham zijn gedaan. Je draait volgens mij om de kwestie heen. Wat zegt Paulus?

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus… Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:16, 28-29)

Paulus heeft het hier over ‘de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan’. Jij zegt: dat nageslacht, dat zijn Jacob, Isaak, alle Israelieten. Ja, natuurlijk, vanuit de historie van het Oude Testament gezien is dat helder.

Maar wat doet Paulus? Die zegt dat al die beloften aan Abraham en zijn nageslacht in wezen over Christus alleen gaan. Want Christus is het nageslacht. Het ene zaad. En dus, zegt Paulus, is vanaf de dag dat Christus kwam, geen belofte die God aan Abraham deed mogelijk buiten Christus om. Dat kan je toch niet ontkennen?  Paulus zegt dit zeer nauwkeurig hier. En sinds de komst van Christus zijn degenen die van Christus zijn, erfgenamen. Erfgenamen van de beloften die God aan Abraham deed. Daar gaat het nou juist om. Wie via dat ene zaad is, namelijk van Christus, is op die manier nageslacht van Abraham. En erfgenaam van al Gods beoften aan Abraham.

DAT is de apostolische theologie. En je kunt simpelweg niet vervolgens naar het Oude Testament teruggaan zonder die apostolische theologische bril op je neus. Als je dat doet, lees je de bijbel niet zoals de apostelen dat deden.

Wat jij doet, met het aanhalen van profetie op profetie, is die apostolische theologie aan de kant zetten. Je laat wat Paulus zegt gewoon links liggen alsof er in wezen niks is veranderd met de komst van Christus. En dat terwijl Paulus beslist op een nieuwe manier naar de Tenach ging kijken.

Als je het verhaal van de beloften van God aan Abraham leest, kan je niet net doen of Paulus daarover niets heeft gezegd. Hij heeft een radicaal nieuwe kijk op de beloften van het Oude Testament.  Ze worden niet vervuld in een land, in een groot volk Israel, in machtige koningen, maar ten diepste in Christus alleen, en in een ieder die van Christus is. Jood en heiden.

Jezus maakte duidelijk dat het horen bij het fysieke nageslacht van Abraham niets betekende: hij kan uit stenen kinderen van Abraham maken.  Paulus onderstreept dit in de Romeinenbrief door te zeggen dat alleen wie van het geloof van Abraham is, als nageslacht van Abraham geldt.  Alleen Joden die Jezus geloven, zijn volgens het Nieuwe Testament 'Abrahams nageslacht'. En wij heidenen zijn 'daarbij gevoegd.'

Je doet ook net of het God om Israel te doen was. Terwijl de beloften die aan Abraham werden gedaan, juist draaien om die zegen voor de wereld. Israel was niet geroepen om een uniek volk te zijn om zichzelf, maar om een licht voor de wereld te zijn. Dat was vanaf het begin de bedoeling van God, en dat is met de komst van Christus ook volledig vervuld.  En Paulus onderstreept dit – door erop te wijzen dat vanaf de eerste roeping van Abraham (toen bestond er nog geen Israel) God een wereldvisie had. God had de wereld op het oog. Israel was Gods middel, niet diens einddoel.

Daarom is onze houding jegens dat fysieke volk ook niet bepalend voor ons heil, maar onze houding jegens het ene zaad van Abraham: Jezus Christus onze Heer. Het gaat er niet om of we Israel zegenen, maar dat we van Jezus zeggen: 'Gezegend Hij die komt in de naam van JHWH.'

woensdag 7 maart 2012

Geen kwaad woord over het Egyptische leger

Twaalf bekende Egyptenaren moeten voor de militaire rechter verschijnen wegens het zaaien van haat tegen de legertop en het doen instorten van de staat.  Het gaat om de presidentskandidaat Bothaina Kamel, , activisten als Wael Ghoneim, journalisten - zoals Yosri  Fouda (foto rechts), de parlementsleden Ziad El-Eleimy en Abul-Ezz El-Hariri, en de schrijver Alaa al-Aswani,

Veel Egyptenaren verliezen de hoop. Wat is er over van de droom van een beter Egypte? De aangeklaagden zijn gerespecteerde lui uit de liberaal-democratische beweging die vrijuit hun mening geven over de militaire dictatuur.

Zoals in het verleden geen kwaad woord mocht gezegd over de president, Moebarak, mag nu niks kwaads gezegd over het Hoge Commando van het leger, geleid door veldmaarschalk Tantawi. (die man met die pet) 

Voor wie mijn kantoor wil zien

De afgelopen dagen heb ik mijn lekker ruime kantoor afgestaan voor het Hogere Doel, waardoor ik nu in een wat krappere ruimte zit. Maar klagen moet ik niet doen - ik heb heel prettige ruimte. Voor wie het wil zien, alhier. De buitendeur leidt eerst naar een kamer waar doorgaans niemand zit; onze accountant Nahed Wadie, onze designer Eman Boshra, en anderen zitten daar regelmatig. Mijn kamer ligt daar achter. Uit de kiekjes kan je vast een goede indruk krijgen. Ben je in de buurt, kom voor een kop koffie. Tegen die tijd zullen de muren van mijn kantoor ook wat meer van de nodige afbeeldingen zijn voorzien.dinsdag 6 maart 2012

'Je bent een verstokte aanhanger van de vervangingstheologie'

Beste Walter

dank dat je zo uitgebreid ingaat op mijn 'zeven punten van kritiek' op het christenzionisme die ik eerder op mijn blog plaatste. Ik waardeer het enorm dat je me van 20 paginas tekst hebt voorzien, waarnaar je in een andere blog hier verwijst. Hier die pdf van je.

Om het reageren makkelijker te maken zal ik het toch weer ophakken in mootjes, anders wordt het veel te veel. Eerst ga ik in op je sympathieke maar bloody scherpe inleiding. Maar ik kan daar tegen. We hebben het per slot van rekening maar over 'meningen' en die zijn immer minder belangrijk dan mensen.

Je begint met een definitie van de vervangingsleer omdat je me een 'verstokte' aanhanger daarvan noemt. En daar begint het gedoe al. :-)
De Vervangingsleer is kort samengevat 'de leer dat de Kerk de plaats van Israël heeft overgenomen.

Vervolgens citeer je iemand anders over de zgn. Vervangingsleer
In het plan van God is de christelijke kerk in de plaats gekomen van Israël, of nauwkeuriger geformuleerd, de kerk is het historisch vervolg van Israël.

Dat is een vreemd citaat, want ‘in de plaats gekomen’ is echt iets heel anders dan ‘het historisch vervolg van’. Geen van beide ideeen hang ik aan. Je citeert vervolgens nog meer over wat aanhangers van de Vervangingsleer geloven:
Het Joodse volk verschilt niet van andere etnische groepen, zoals de Engelsen, Spanjaarden, Balinezen: al deze groepen moeten bekeerd worden tot Jezus Christus en kunnen zo de verlossing ook ontvangen.

Ja, daarmee ben ik het volmondig eens, als je de dubbele punt (:) serieus neemt. De uitspraak gaat alleen over de gelijkheid in zoverre het gaat om verlossing. Ja, Joden zijn net als alle andere mensen: ze moeten zich bekeren en krijgen alleen door geloof in Jezus Christus verlossing. Denk jij daar anders over dan? Ik denk dat de meeste 'minnaars van Zion' zoals jij geen moeite met deze gedachte hebben? Nou ja, ik geloof dat jij denkt dat sowieso alle mensen behouden worden. Wat dat betreft zal het je dus weinig moeten uitmaken hoe ik hierover denk.

Je citeert: “Zonder berouw, wedergeboorte en integratie in de kerk hebben de Joden geen toekomst, geen hoop en geen roeping.” Daar kan ik ja op zeggen, dat geloof ik. Maar dan wel met de juiste interpretatie van het begrip ‘kerk’. Daar kom ik wel op terug tegen de tijd dat dit aan de orde is.

Een ander citaat: “In onze tijd, na Pinksteren, is "Israël" (in de juiste betekenis van het woord) de kerk.” Dat zou ik zo nooit zeggen dus. Israel was (in de juiste betekenis van het woord) namelijk ook voor pinksteren al 'de kerk'. Maar daar kom ik later wel op terug.

Ik ben dus geen aanhanger van de vervangingsleer als ik je definities serieus moet nemen. En daar begint dus de ellende van een discussie hierover al. Je gebruikt definities die ik niet aanhang, maar je zegt dat ik dat wel toe. Leuk praten wordt dat…

Je verwijst naar van alles over Ignatius. Ik vind de interpretatie van zijn paar woorden extreem en onnodig afstand scheppend. Het gaat om dit citaat van Ignatius:
Het is misplaatst van Jezus Christus te spreken en joods te leven. Want niet het Christendom gelooft met het oog op het Jodendom, maar het Jodendom, met het oog op het Christendom.

Dat is alles wat Ignatius zegt. Moet je hieruit nou echt constateren dat hij een antisemiet was, of een vervangingsleer (van wat voor soort definitie dan ook) aanhing? Ik vind dat zeer overdreven. Paulus zegt bovendien in de Romeinenbrief en de Galatenbrief echt soortgelijke dingen. In de jonge kerk waren nogal wat heidenen zo onder de indruk van het Jodendom, dat ze meenden dat de besnijdenis en zich houden aan alle Joodse wetten de enige toegang was tot het heil in Christus. Heeft Ignatius het hierover? Misschien. Misschien ook niet. We weten het gewoon niet. Waarom deze broeder dus wegzetten als een slechterik?

Het is tegenwoordig een hobby van sommigen om de allervroegste kerk als antisemitisch of zoiets af te willen schilderen. Wat zou daar toch voor reden voor zijn? Deze ene tekst uit zeven brieven van Ignatius is toch echt te mager om daaraan verregaande conclusies te verbinden.

Je citeert Derek Prince. Ik heb geen zin om op van alles in te gaan, en geef zonder terughoudendheid toe dat veel kerkvaders niet zorgvuldig formuleerden als het over Israel en kerk ging. Wat overigens voor mij geheel niet betekent dat ze antsemieten waren of zo. En het volgende citaat van Prince vind ik onacceptabel omdat het onwaar is en omdat Prince zich hiermee bovendien een oordeel van jewelste over de hele kerk van het jaar 150 tot 1850 aanmeet:
Het is veelzeggend dat ongeveer in dezelfde tijd de leer van de Kerk als geheel begon af te wijken van de zuiverheid en de eenvoud van de openbaring die de apostelen doorgaven in het Nieuwe Testament. Het eindresultaat van deze afdwaling was een Kerk die er in de middeleeuwen voor een groot gedeelte geestelijk, moreel en theologisch naast zat.

In je inleiding zeg je:
Het feit dat je bij deze 7 punten zo enorm weinig uit de Profeten citeert vind ik voor iemand in jouw positie, als herder en leraar van een eigen gemeente, gewoonweg schokkend.

Ik citeer sowieso weinig in die 7 punten, om de eenvoudige redenen dat ik het zo kort mogelijk hield. En ik zie nu meteen ook al waar onze discussie zal stranden. Want ik citeer bij voorkeur uit het Nieuwe Testament als het over deze zaken gaat, om de eenvoudige reden dat ik wil geloven zoals Jezus en de apostelen dat deden. De bijbel is niet een tekstenboek waarbij alles wat er wordt gezegd evenveel betekenis heeft, waar en wanneer het ook wordt gezegd. Wat Jezus en de apostelen zeggen is het criterium voor hoe we de hele bijbel begrijpen. Niet omgekeerd.

Er was dus sprake van voortgaande openbaring. Wat later is gezegd, legt uit wat eerder is gezegd. Zonder het Oude Testament is het Nieuwe Testament nauwelijks te begrijpen, maar het Nieuwe Testament is wel de bril waardoor we als christenen naar het Oude Testament kijken. Jezus en zijn apostelen bepalen hoe we het Oude Testament lezen, toch? Dat is nou precies wat een christen tot christen maakt. De apostolische visie op de (Joodse) Schriften.

Vervolgens gebruik je een onbegrijpelijk argument waarom ik als christen meer van de profeten van het Oude Testament zou moeten citeren. Je zegt:
Voor de religieuze Joden zijn de Profeten namelijk een bron van onbeschrijfelijke troost en hoop. Een lichtpuntje in deze duistere wereld. Jij stapt daar naar mijn oordeel, in je onwetendheid, veel te gemakkelijk overheen.

Maar waarom moet ik in mijn christelijke omgang met de bijbel - in mijn exegese - denken aan de vraag hoe Joden anno 2012 getroost worden met hun profeten? Wat voor troost bied je ze dan, als ze het Nieuwe Verbond met Jezus Christus hebben verworpen? Meer dan wat Jezus en de apostelen doen, vrees ik. Een gevaarlijke troost, ben ik bang, want zonder Jezus Christus geen verlossing.

Verder zeg je: “Tot op deze dag ontzegt deze leer [van de vervangingsthelogie] de Jood namelijk zijn historische en religieuze identiteit.”

Nogmaals, ik verwerp het begrip ‘vervangingstheologie’ omdat God Israel nooit door de Kerk heeft vervangen. Maar sinds wanneer is de identiteit van Joden afhankelijk van mijn christelijke theologie? Ik zou als ik Jood was, hard lachen om je opmerking. Hun identiteit, daar hebben ze jou en mij niet voor nodig. Neem je ze wel serieus genoeg?

Bedoel je te zeggen dat als iemand gelooft dat God geen verbond meer heeft met Israel [wat ik niet denk] dat dit dan voor Joden heel pijnlijk is of zo? Het is voor een Jood toch niet vreemd dat iemand die zijn religie niet aanhangt, ook niet gelooft dat God een verbond met Israel heeft? Hindoes, moslims, boedhisten, atheisten, ze geloven geen van allen dat God iets speciaals met Joden heeft. Ze weten toch dat christenen geloven dat het verbond van God met Israel in Jezus Christus zijn speerpunt heeft? Je zegt vervolgens:
Dit is natuurlijk onmenselijk gezien de relevantie van het Oude Testament voor het ontstaan van Israël en de zegen die er, volgens de Oud Testamentische Profeten, in de toekomst uiteindelijk van Israël zal uitgaan voor het gehele menselijke geslacht.

Onmenselijk? Denk je niet dat jij Joden plat troetelt op deze manier? Als Joden in hun Tenach geloven op hun eigen manier, dan is het toch niet ‘onmenselijk’ als christenen of wie dan ook dat niet zo doen?

En je stelling dat er 'uiteindelijk zegen van Israel zal uitgaan voor het hele menselijk geslacht', dat noem ik nou nog eens vervangingstheologie. Jezus vervangen door Israel.

Je gebruikt dus meteen al enorm grote woorden in je inleiding. Dat zal nog wat worden dus :-)

Ja ik ga de ‘zeven punten’ goed lezen en ik zal reageren. Stap voor stap.

Echt weer een verhaal voor Lex Runderkamp

Weet je nog? Lex Runderkamp meldde op de NOS dat christenen hun eigen gebouw-dat-echt-geen-kerk -was (volgens heer Runderkamp) in brand hadden gezet op 30 september 2011 in het dorpje Merinab bij Edfoe in Zuid Egypte.  Geen enkele moslim is ervoor bestraft, maar wel heeft de priester van die kerk nu 6 maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij de kerk (kerk!) te hoog heeft gebouwd.

Ah jawel. Een kerk dus.  Maar dat wisten we al lang natuurlijk, zelfs de NOS en Runderkamp die er natuurlijk niet over hebben gepeind om te erkennen dat ze de plank volstrekt missloegen.

Priester Makarios Boulos van de St George Kerk in Merinab bouwde de kerk te hoog, en dat moet nu worden aangepast.  Voor te hoog bouwen ga je in Egypte de gevangenis in (als je een christen bent) en voor een kerk in brand zetten, nou ja, daarvoor hoef je niet te brommen (als je een moslim bent).

Sinds de kerk in brand is gezet, heeft de priester herhaaldelijk geprobeerd de hoogte van de kerk aan te passen in overeenstemming met de permissie.  De christenen mogen niet bidden bij de kerk, en hoewel ze diverse keren aan de politie toestemming vroegen om de hoogte aan te passen, is die toestemming niet gegeven, aldus priester  Salib al-Diek van Edfu. Hij zegt bewijs te hebben dat ze diverse keren aan de politie toestemming vroegen, maar ze kregen het niet.  In de rechtzaak werd niet toegestaan dat de politieverslagen werden gebruikt voor de verdediging van priester Makarios.

De moslims van Merinab staan ook niet toe dat Makarios in zijn dorp terugkeerde.  De politie steekt geen vinger uit.

En veldmaarschalk Tantawi, de leider van de militaire junta van Egypte, had opdracht gegeven aan de gouverneur van Aswan om de kerk op staatskosten te herbouwen.  Daarvan is niets terecht gekomen.

Even ter herinnering: de Islam is de religie van vrede, weet je nog? En dat moest door de NOS en door Runderkamp nog even worden onderstreept.  

maandag 5 maart 2012

Centrum voor Vroeg-Afrikaans Christendom

Het waren de kerkvaders uit Afrika die een enorme rol speelden in het vormen van de christelijke theologie.  Vandaag vergader ik met vertegenwoordigers van de Anglicanen, Orthodoxen en de RK kerk in Egypte, samen met Dr Michael Glerup van het Center for Early African Christianity uit de USA.

Overleg gaat over de vraag wat we in Egypte als kerken samen gaan doen op het gebied van het aanbieden van studies over de kerkvaders.

Ik ben een 'dwaalleraar ten top'

Ach, wat ontdekte ik nu.  OmSionsWil, een Twitteraar en vriend van Israel, noemt me een 'dwaalleraar ten top, anti-Israel, zonder zicht op Gods plan en tekenen der tijden. Eng!' Hij verwijt me bovendien een 'subtiel staaltje vergeestelijking cq vervangingsleer'.  Ik gun OmSionsWil van harte zijn mening, maar als hij in het publiek zulke dingen over me zegt wil hij misschien zo goed zijn dat ook even aan te tonen?  Wat zeg ik in de preek waarnaar hij verwijst dat niet door zijn beugel kan?

En even voor de record, ik ben niet tegen Israel.  Of ik een dwaalleraar ben en zonder zich op Gods plan en tekenen der tijden, dat is meer een kwestie van opinie lijkt me.  Verder 'vervang' ik niks of niemand. En ik geloof ook niet dat ik in mijn preek iets 'vergeestelijk'. 

Hoog bisschoppelijk bezoek uit Soedan

Bisschop Ismail
Gisteren waren bisschop Ezechiel van Khartoem en bisschop Ismail van Obeid bij ons te gast in onze Soedanese eredienst. Voor een kort filmpje van een deel van die eredienst, zie HIER

De bisschoppen vertelden over de situatie in Noord Soedan. 'We moeten voorzichtig zijn. Onze situatie is erg moeilijk.' Bisschop Ismail's bisdom behelst onder meer het Nubagebergte en Darfur.

In dat Nubagebergte voert de luchtmacht van Khartoem luchtaanvallen uit op de dorpjes.  Onze priester Hassan kreeg vorige week bericht dat de man van zijn zus en vier van hun kinderen bij zo'n luchtaanval waren gedood.  Door een totale blokkade zijn primaire levensbehoeften zoals zout niet te krijgen in het Nubagebergte.

Bisschop Ezechiel met Rev Yousif
Over een paar weken moeten alle christenen uit Noord Soedan zijn verdwenen, tenminste, allen die van oorsprong uit het zuiden komen.  Wie van oorsprong uit het noorden komt mag blijven. 'De regering in Khartoem had helemaal niet door dat er heel veel christenen zijn die uit het noorden stammen. Dat heeft ze verrast. Dus is in het noorden naar het lijkt 3% van de bevolking christen, en 97% moslim.'
Na afloop van de kerkdienst aten de bisschoppen en een paar kerkeraadsleden nog een bak koshari bij ons thuis.  Vandaag vliegen ze terug, het barre bestaan weer tegemoet.

zaterdag 3 maart 2012

Paar herinneringen aan schitterend Vancouver

Een maand geleden was ik in Vancouver (Canada) waar ik een paar keer in St John's Anglican Church heb gesproken.  Hier zomaar wat plaatjes van die schitterende kerkelijke gemeente met heel aardige mensen in een prachtstad.  En die twee dames aan het eind, dat zijn mijn twee dochters in Nederland die ik even bezocht op de terugweg toen ik een paar uur in Amsterdam over had. 

 

vrijdag 2 maart 2012

Mark Rutte mag zich schamen

Dat Nederland in 2013 denkt een begrotingstekort te hebben van 4.5% vind ik onaanvaardbaar.  Helemaal schokkend vond ik Mark Rutte's commentaar vandaag.  Hij kreeg kritiek van de EU en zegt dan 'dat er ruimte zit in de Europese begrotingsregels. Het is aan de Europese Commissie om te bepalen of Nederland zich aan de afspraken van Europa houdt.'

Waar slaat dit op, Rutte? Is het misschien een idee om te overwegen dat Nederland ZELF geen begrotingstekorten wenst?  Wie gaat ervoor opdraaien?  Jawel. Mijn kinderen.  Het is toch niet te pruimen dat de overheid geen sluitende begroting kan maken?  Wiens geld geven ze daar uit?

Gewoon sluitend maken die begroting.  Sterker nog, de staatsschuld moet teruggedrongen.  Ik weet het, dat is makkelijk gezegd.  Maar hoe lang is het geleden dat we een sluitende begroting hadden?  Waarom tolereren we dat de staatsschuld maar steeds oploopt?  Welke regering durft de koe nou eens echt bij de horens te vatten?  Nu hebben we een rechtse regering en die gooien nog net zo makkelijk met geld als ze aan links verwijten!

My, o my, wat klinkt dit conservatief. Maar conservatief huishouden heeft nooit voor faillisementen gezorgd.  Waarom mag de overheid wat het van zijn eigen burgers afkeurt? 

Kopt krijg zes jaar cel voor beledigen Mohammed

Een koptische christen uit Egypte, Makarem Diab Said, is tot 6 jaar cel veroordeeld wegens belediging van de islam en de profeet Mohammed. Dit heeft zijn advocaat Naguib Gibrael donderdag gezegd. Diab Said werkte op een school in Asiut. Volgens zijn advocaat is hij ongebruikelijk snel en zonder deugdelijke verdediging veroordeeld.

De rechter zou onder druk zijn gezet door islamitische extremisten. De strafmaat is bovendien 3 jaar hoger dan de wet toestaat voor deze overtreding, aldus Gibrael.

Volgens Egyptische media had Diab Said aan een nieuwe leraar op zijn school gevraagd of de profeet Mohammed echt 40 keer getrouwd is geweest. De nieuwe docent zou tot de radicaalislamitische salafistenbeweging behoren. Kort daarna werd Diab Said aangehouden.
Met dank aan Kerknieuws.nl en ANP.

donderdag 1 maart 2012

Waarom werd Jezus gedoopt?

Voor ons is het komend week het eerste weekend van 'Lent', de Vastentijd.  De evangelietekst in het lectionarium is Markus 1:9-15, over de doop van Jezus.  Waarom werd hij gedoopt? Wat was die 'verzoeking in de woestijn' meteen daarna?  Waarom zegt Markus dat Jezus meteen daarna ging spreken over het Koninkrijk? Ik denk omdat Jezus in de theologie van de evangelieschrijvers het ware Israel is.
>>Hier mijn preek over dit thema.

Nieuwe bijbel ontdekt in Turkije - 'bewijst' de Islam

In Turkije is onlangs een bijbel ontdekt waar in de moslimwereld veel over wordt geschreven. Assyrian International News Agency
 (www.aina.org) schrijft er een verhaal over dat ik ulieden niet wil onthouden. Ik vat het samen.

Moslimse media – en ook wat westerse - hebben over deze ‘ontdekking’ geschreven. ‘De bijbel voorspelt de komst van de islamitische profeet Mohammed’, naar we moeten geloven. De ‘teksten’ die dat zeggen zijn nog niet onthuld maar de waarheid wordt al verkondigd.

Deze bijbel is geschreven op leer, in gouden letters. Op de voorant staan Aramese inscripties, en een kruis. Voor wie modern Aramees (ook neo-Aramees genoemd) leest – en dat doet de gemiddelde Assyrier vandaag de dag – is de inscriptie makkelijk te lezen.

Getranslitereerd: b-shimmit maran paish kteewa aha ktawa al idateh d-rabbaneh d-dera illaya b-ninweh b'sheeta d-alpa w-khamshamma d-maran

Vertaling: In de naam van onze Heer, dit boek is geschreven door de handen van monniken van het hoge klooster in Nineve, in het jaar 1500 van onze Heer.

Deze tekst bevat een aantal taalfouten, maar die laten we maar voor wat ze zijn. Zouden monniken dat doen?

De onderste regel gebruikt het woord ktawa ("boek") om het boek mee aan te duiden, maar in Assyrisch wordt de bijbel nooit een ‘boek’ genoemd. Men zegt awreta (Oude Testament), khdatta (Nieuwe Testament), of ktawa qaddeesha (Heilige book). Aangezien niemand de binnenkant van dit ‘boek’ heeft gezien, is de vraag dus of het wel om een bijbel gaat.

Interessant is dat de taal die wordt gebruikt, Modern Assyrisch is, gestandaardiseerd in de jaren 1840-1850. De eerste bijbel in Modern Assyrisch werd in 1848 geproduceerd. Als dit boek in 1500 na Chr was geschreven, zou het in Klassiek Assyrisch zijn gebeurd.

De vraag blijft dus wat voor boek dit is. En aangezien het boek in 1500 AD zou zijn geschreven (maar waarschijnlijk dus veel later…) is het voorspellen van de komst van Mohammed dus niet zo wonderlijk, want dat is dat toch minstens 870 jaar na dato.

Moslims vinden de geruchten over dit boek prachtig. De Turkse minister van cultuur, Ertugrul Gunay, heeft al laten weten dat ‘in overeenstemming met het islamitisch geloof, Jezus in [dit boek] als mens en niet als God wordt voorgesteld. Het verwerpt het idee van de drie-eenheid en dat Jezus zou zijn gekruisigd, en het voorspelt de komst van de profeet Mohammed.’

He! Waarom doet me dit denken aan het zogenaamde ‘Evangelie van Barnabas’? Een ongelofelijk dom en ongeloofwaardig boekje dat het ‘ware’ evangelie zou zijn en dat overduidelijk in de middeleeuwen is geschreven – zelfs Dante wordt erin geciteerd! Tegen de tijd dat meer bekend wordt over dit Assyrische boek zal ik er vast meer aandacht aan besteden
.