zaterdag 31 maart 2012

'Wij willen Jezus zien.' Preek van dit weekend

Een paar Grieken kwamen naar de discipelen van Jezus, pal voor het Joodse paasfeest.  Ze waren naar Jeruzalem gekomen om God in de tempel te aanbidden, en willen graag Jezus zien.  Prima idee van ze.  De discipelen waren vast heel enthousiast. 'Zelfs de heidenen komen voor u, Heer!

Zou nu de tijd voor de grote verlossing van Israel gekomen zijn? Dat zelfs de heidenen komen was immers een duidelijk teken van de eindtijd!  Jezus lijkt het enthousiasme nog wat aan te wakkeren. 'Nu is de tijd gekomen voor mijn verheerlijking!'

Yes, opwekking! De discipelen hadden er niks van begrepen.
>>Hier mijn preek over Johannes 12:20-33.

Geen opmerkingen: