donderdag 1 maart 2012

Waarom werd Jezus gedoopt?

Voor ons is het komend week het eerste weekend van 'Lent', de Vastentijd.  De evangelietekst in het lectionarium is Markus 1:9-15, over de doop van Jezus.  Waarom werd hij gedoopt? Wat was die 'verzoeking in de woestijn' meteen daarna?  Waarom zegt Markus dat Jezus meteen daarna ging spreken over het Koninkrijk? Ik denk omdat Jezus in de theologie van de evangelieschrijvers het ware Israel is.
>>Hier mijn preek over dit thema.

Geen opmerkingen: