donderdag 9 februari 2017

Gallup laat zien wat een roeptoeters de Nederlandse anti-EU partijen zijn

Gallup heeft een interessant onderzoek gepubliceerd, naar de bereidheid van mensen om hun eigen land te verdedigen.  Schokkend dat slechts van 15% van de Nederlandse geënquêteerden zegt bereid te zijn Nederland te verdedigen. Ik vind dit om twee redenen opvallend.

1. Is je eigen land (en cultuur?) het niet waard verdedigd te worden? 
2. Al die lui die het hebben over een immigratiegolf, die Nederland uit de EU willen, die tegen een EU-leger zijn, die zijn dus als het puntje bij het paaltje komt, niet bereid iets te doen aan de verdediging van de grenzen van Nederland.

Deze Gallup enquete laat zien wat een roeptoeters al die PVV-lui en dergelijke groepen blijkbaar zijn.  Ze hebben dramatische plannen om Nederland "weer onafhankelijk" te maken en uit de internationale verbanden te trekken. Ze zijn tegen een Europees leger.  Maar voor de verdediging van het "onafhankelijk" Nederland willen ze zelf niks doen.  Echte vaderlanders.   

vrijdag 3 februari 2017

De EU top in Malta neemt verstandige besluiten over vluchtelingen


De EU heeft vandaag een tienpuntenplan aangenomen om migratie uit Libië naar Zuid Europa te doen stoppen. Kort samengevat, meer personeel, schepen, geld en training voor de Libische kustwacht, en intussen gaat de EU samen met de VN proberen de omstandigheden te verbeteren in de Libische detentiekampen waar de veelal Afrikaanse migranten worden opgesloten. Voorts wordt energie gestoken in snellere terugkeer naar het land van herkomst en betere controles van de landgrenzen. In eerste instantie wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. (bron: Nu.nl)

Ik snap best dat het allemaal niet ideaal is. Maar niet dat organisaties als Amnesty International meteen moeten aangeven hoe mensonterend dit plan is. Hun grootste zorg is de corruptie en de situatie de kampen in Libië. Maar wat moet je nou! Omdat de Nigerianen en Guyanen over land naar Libië trekken, en ze daar in beroerde omstandigheden terecht komen, hoeft Europa toch niet te dwingen ze dus maar in Europa toe te laten? Als het nou ging om mensen die in hun landen van herkomst ernstig gevaar lopen, dan zou je wat deernis kunnen hebben.  Maar deze mannen kunnen gerust naar Nigeria, Eritrea of Guyana terug.  Dat is misschien niet heel prettig, maar ook niet gevaarlijk.  En voor wie het wel gevaarlijk is, welaan, laat dat dan uitgezocht worden voor ze de grote oversteken maken met hun suicide-bootjes. Dat is pas echt gevaarlijk. 

Waarom heeft de Nederlandse pers het over een Tienpuntenplan? De Malta Declaration telt er maar 9, als ik me niet vergis. Kunnen ze bij het ANP niet tellen? Of misschien zie ik iets over het hoofd. 

Mooi dat de EU gezamenlijk actie onderneemt. Dat Italië, vanwege zijn historische banden met Libië en zijn positie als de laars van Europa waar vluchtelingen makkelijk kunnen landen, het voortaan moet nemen, is logisch.  Dat dit alleen werkt als gezamenlijk EU project lijkt me ook logisch: de taak is te groot voor Italië alleen, en als Italië lijdt, lijden alle lidstaten mee.  Of we moeten allemaal Trumphoge muren om ons grenzen gaan bouwen.  Lijkt me een slecht idee.

De gezamenlijke EU-actie ten aanzien van vluchtelingen die via Turkije kwamen, heeft goed gewerkt; ik denk dat sterke grenscontrole langs de kusten van Noord Afrika ook goed kan werken.  Net zolang tot het doordringt in de dorpjes en steden van Afrika dat de routes naar Europa dicht zitten.  "Echte" vluchtelingen, welkom. Maar degenen die via Noord Afrika een gokje wagen, horen niet bij die groep. 

En deze stap had best wat eerder mogen plaatsvinden. Dit had een jaar eerder gekund.  Ik vermoed dat de EU-politici nu extra de urgentie doorhebben, nu een paar landen, waaronder Nederland, voor belangrijke verkiezingen staan waarbij de rol van de EU en het vluchtelingenvraagstuk hoog op de agenda staan.  De EU heeft in elk geval laten zien dat het samen tot besluiten kan komen. Als de uitvoering op korte termijn zichtbaar wordt, zullen in veel Europese landen de politici opgelucht ademhalen. 

Teken tegen dat infame abortusfonds van minister Ploumen

Hallo,
Ik heb zojuist de petitie "#Abortusfonds: Niet namens ons! Zeg 'Nee' tegen minister Ploumen" getekend op CitizenGO.
Dit is belangrijk. Wil je ook tekenen? Hier is de link:
Bedankt!
Jos

woensdag 1 februari 2017

SGP en het Manifest Islam in Nederland

Wat Rabbijn Lody van de Kamp ervan vindt? Hier...

Het SGP Manifest “Islam in Nederland” heeft wel wat. Jammer dat het wat snel in elkaar is geflanst - die indruk wekt het slordige taalgebruik. Maar ik zal me tot wat inhoudelijke commentaren beperken.Eerst maar op de inleiding.

“De behoefte van de islam aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard.” Dat is een veel te categorische uitspraak. En eigenlijk veel minder makkelijk hard te maken dan als je zou zeggen: “De behoefte van de christelijke VS aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard.”

“Het islamitisch terrorisme wordt in veel Europese steden indringend gevoeld.” Dit is niks dan bankmakerij. We hadden het toch over Nederland? Voelen we in de Nederlandse steden islamitisch terrorisme?

“Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren. Daarvoor zijn redenen te over.”  Daar ben ik het mee eens. Maar daar kan een Nederlandse overheid niks mee. Die gaat om met individuele burgers en niet met aanhangers van religies. Die Nederlandse overheid moet wetten handhaven, en dat moet ze voor elke burger op dezelfde manier doen.

“Denk aan het gegeven dat de sharia zich presenteert als concurrent van de rechtsstaat. Niet-moslims worden dan tot tweederangsburgers gedegradeerd en geweld tegen hen wordt gelegitimeerd. Rechtspraak verwordt tot willekeur.”  Inderdaad, de sharia moeten we niet hebben in de Nederland. Maar die kans is er ook helemaal niet. Dus waarom dit punt opnemen, tenzij om mensen bang te maken? Dit is een probleem opkloppen. De 6% moslims in Nederland zijn niet in staat de sharia ingevoerd te krijgen (welke sharia trouwens?) en ze zullen de 94% van niet-moslims dan ook niet tot tweederangs burgers maken.

De SGP wil een ‘groeirem op de Islam door asielbeperking”.  “Het is verstandig en gerechtvaardigd om ernaar te streven de instroom van asielzoekers te verlagen en de uitstroom te verhogen.” De SGP wil daarom asielzoekers meer in buurlanden in de regio opvangen, en wil dat “bij het uitnodigen van asielzoekers niet nog meer personen met een grote afstand tot onze cultuur naar Nederland worden gehaald.” In theorie ben ik het hier wel mee eens. Maar hoe doe je dat als ergens een humanitaire ramp gaande is?

Onder het kopje “Beschermen rechtsstaat en samenleving, lees ik dat “Geweld, bedreiging en bijvoorbeeld bekladding van synagogen en moskeeën hard bestraft [moet worden]”. Mee eens. Moeten we doen. En ook kerken verdienen die bescherming. Zouden er mensen zijn die het hier niet mee eens zijn?

En de SGP vindt dat met “het uiten van antisemitisme en intimidatie in asielzoekerscentra […] asielzoekers het recht [verspelen] op een vergunning en […] snelle terugkeer [is dan] de enige passende oplossing.” Mijn onderbuik vindt dit mooi, maar toch heb ik mijn bedenkingen. Iemand die voor oorlogsgeweld moest vluchten, verspeelt zijn recht op hulp als hij geen goed mens is? Een criminele Jood die Duitsland ontvluchtte, zou moeten worden teruggestuurd naar de Nazi’s als hij een crimineel blijkt te zijn?

Verder wil de SGP dat het onderwijs wat nationalistischer wordt en “Het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen [mag] niet verruimd [worden] naar islamitische varianten. Ook hierin kan ik wel meegaan met de SGP.  Met een minderheid van 6% van de bevolking hoef je toch geen rekening te houden?  Of zou dat toch een christelijke houding zijn, rekening houden met die ander? Als je 28 jaar in Egypte hebt gewoond als onderdeel van de 6% die Koptisch is, dan heb je aan den lijve ondervonden hoe weldadig het is als je als kleine minderheid ook een paar nationale feestdagen krijgt van de overheid. Dan wil je niet dat het beleid van zo'n Arabisch land in wezen ook in Nederland wordt gevolgd: "Zo'n kleine religieuze minderheid moet zich maar aanpassen." Hoe doet de SGP dit zelf trouwens?

De SGP wil verder strenger optreden tegen radikale islamitische organisaties. Daar is geen nieuwe wetgeving voor nodig. Wie is tegen het handhaven van de wet? Prima. Wat mij betreft heel strikt, net zoals dat voor alle organisaties zou moeten worden gedaan. En de SGP wil dat “ongewenste (buitenlandse) financiering van moskeeen” wordt verboden. Die zin lijkt me een typisch voorbeeld van de snelheid waarmee dit document in elkaar is gezet, want iedereen in Nederland is toch tegen ongewenste financiering? De vraag is natuurlijk, 'wat is ongewenst?'  En: waarom staat (buitenlandse) tussen haken? is alles uit het buitenland ongewenst? Het is me niet duidelijk. Maar op grond van deze zelfde regel zou Egypte het kunnen verbieden dat Nederlandse christenen geld aan een project in Egypte geven.

Gebedsoproepen moeten worden verboden, vindt de SGP. Dat gaat me veel te ver. Zorg gewoon dat het aantal decibellen gering blijft, dan heeft toch niemand daar last van? Hoe de SGP serieus kan menen dat kerkelijk klokgelui wel kan maar een gebedsoproep van de moskee niet, begrijp ik niet. Hebben we dan geen rechtsstaat waar de SGP zich eerder op beriep? Dan heeft iedereen gelijke rechten.

Voorts wil de SGP een beperkt (?) boerkaverbod. Daar kan ik inkomen. In de openbare ruimte wil ik iemand in het gezicht kunnen kijken. Maar kom dan niet met een boerka-verbod maar met een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Tenslotte, de SGP over terreur: De partij wil meer opsporing en vervolging, en meer wijkagenten. Lijkt me goed.  De SGP wil ook meer ruimte voor lidstaten van de EU om haatpredikers te weren. Prima.  Verder wil de SGP dat wie bij terrorisme betrokken is, zijn Nederlandse nationaliteit kwijtraakt, en dat zulke lui in elk geval hun kiesrecht kwijtraken. Hard aanpakken, ook mijn idee. Wie zich bij ISIS aansloot, moet vervolgd worden, zegt de SGP. Of dit allemaal haalbaar is binnen de rechtsstaat, dat is me niet helemaal helder.

Natuurlijk kan de SGP dit manifest niet schrijven zonder nog iets negatiefs over de Palestijnse Autoriteit te zeggen. Er mag geen Europees geld naar antisemitische schoolboeken. Alsof dat iets met het thema van de Islam in Nederland te maken heeft, maar het moest natuurlijk even genoemd.

Ik constateer dat ik het, op hoofdlijnen, best af en toe eens ben met dit SGP manifest. Ik vind het taalgebruik soms wat te bonkig, de argumenten niet erg realistischer, de bangmakerij een beetje te opzichtig. Maar er zijn ook wel redenen om zuinig te willen zijn op onze democratische rechtsstaat, en om bezorgd te zijn over mogelijk terrorisme.

De beste manier om problemen te voorkomen, lijkt me een strikte toepassing van de wetgeving die we al hebben. Geen centimeter ruimte voor onacceptabel gedrag en onwettige uitspraken. Dat vergt vast wat meer politie en een robuuster, snellere rechtspraak. Maar alles overziende wat de SGP zei, heb ik de indruk dat die partij daarop inzet. En dat mag ik wel. Als dat ook wordt toegepast op alle andere burgers.

Tegelijk, ik zei al eerder,  ik vind de toon wel erg bang-makerig. Hoe groot is nou eigenlijk dat probleem waar de SGP een manifest over meent te moeten schrijven? Ik zou denken dat naast een ferme inzet op zero tolerance, tegelijk moet worden ingezet op verzoening en saamhorigheid.  En juist dat mis ik toch wel erg in dit manifest. De klacht was toch juist een gebrek aan integratie? Dan moet je dat wel mogelijk maken, en dat doe je niet door moslims neer te zetten als een gevaar of als tweederangs.  Integreren doen mensen als ze weten dat ze er bij mogen horen.  In dat opzicht slaat dit manifest de plank geheel mis.