woensdag 1 februari 2017

SGP en het Manifest Islam in Nederland

Wat Rabbijn Lody van de Kamp ervan vindt? Hier...

Het SGP Manifest “Islam in Nederland” heeft wel wat. Jammer dat het wat snel in elkaar is geflanst - die indruk wekt het slordige taalgebruik. Maar ik zal me tot wat inhoudelijke commentaren beperken.Eerst maar op de inleiding.

“De behoefte van de islam aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard.” Dat is een veel te categorische uitspraak. En eigenlijk veel minder makkelijk hard te maken dan als je zou zeggen: “De behoefte van de christelijke VS aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard.”

“Het islamitisch terrorisme wordt in veel Europese steden indringend gevoeld.” Dit is niks dan bankmakerij. We hadden het toch over Nederland? Voelen we in de Nederlandse steden islamitisch terrorisme?

“Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren. Daarvoor zijn redenen te over.”  Daar ben ik het mee eens. Maar daar kan een Nederlandse overheid niks mee. Die gaat om met individuele burgers en niet met aanhangers van religies. Die Nederlandse overheid moet wetten handhaven, en dat moet ze voor elke burger op dezelfde manier doen.

“Denk aan het gegeven dat de sharia zich presenteert als concurrent van de rechtsstaat. Niet-moslims worden dan tot tweederangsburgers gedegradeerd en geweld tegen hen wordt gelegitimeerd. Rechtspraak verwordt tot willekeur.”  Inderdaad, de sharia moeten we niet hebben in de Nederland. Maar die kans is er ook helemaal niet. Dus waarom dit punt opnemen, tenzij om mensen bang te maken? Dit is een probleem opkloppen. De 6% moslims in Nederland zijn niet in staat de sharia ingevoerd te krijgen (welke sharia trouwens?) en ze zullen de 94% van niet-moslims dan ook niet tot tweederangs burgers maken.

De SGP wil een ‘groeirem op de Islam door asielbeperking”.  “Het is verstandig en gerechtvaardigd om ernaar te streven de instroom van asielzoekers te verlagen en de uitstroom te verhogen.” De SGP wil daarom asielzoekers meer in buurlanden in de regio opvangen, en wil dat “bij het uitnodigen van asielzoekers niet nog meer personen met een grote afstand tot onze cultuur naar Nederland worden gehaald.” In theorie ben ik het hier wel mee eens. Maar hoe doe je dat als ergens een humanitaire ramp gaande is?

Onder het kopje “Beschermen rechtsstaat en samenleving, lees ik dat “Geweld, bedreiging en bijvoorbeeld bekladding van synagogen en moskeeën hard bestraft [moet worden]”. Mee eens. Moeten we doen. En ook kerken verdienen die bescherming. Zouden er mensen zijn die het hier niet mee eens zijn?

En de SGP vindt dat met “het uiten van antisemitisme en intimidatie in asielzoekerscentra […] asielzoekers het recht [verspelen] op een vergunning en […] snelle terugkeer [is dan] de enige passende oplossing.” Mijn onderbuik vindt dit mooi, maar toch heb ik mijn bedenkingen. Iemand die voor oorlogsgeweld moest vluchten, verspeelt zijn recht op hulp als hij geen goed mens is? Een criminele Jood die Duitsland ontvluchtte, zou moeten worden teruggestuurd naar de Nazi’s als hij een crimineel blijkt te zijn?

Verder wil de SGP dat het onderwijs wat nationalistischer wordt en “Het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen [mag] niet verruimd [worden] naar islamitische varianten. Ook hierin kan ik wel meegaan met de SGP.  Met een minderheid van 6% van de bevolking hoef je toch geen rekening te houden?  Of zou dat toch een christelijke houding zijn, rekening houden met die ander? Als je 28 jaar in Egypte hebt gewoond als onderdeel van de 6% die Koptisch is, dan heb je aan den lijve ondervonden hoe weldadig het is als je als kleine minderheid ook een paar nationale feestdagen krijgt van de overheid. Dan wil je niet dat het beleid van zo'n Arabisch land in wezen ook in Nederland wordt gevolgd: "Zo'n kleine religieuze minderheid moet zich maar aanpassen." Hoe doet de SGP dit zelf trouwens?

De SGP wil verder strenger optreden tegen radikale islamitische organisaties. Daar is geen nieuwe wetgeving voor nodig. Wie is tegen het handhaven van de wet? Prima. Wat mij betreft heel strikt, net zoals dat voor alle organisaties zou moeten worden gedaan. En de SGP wil dat “ongewenste (buitenlandse) financiering van moskeeen” wordt verboden. Die zin lijkt me een typisch voorbeeld van de snelheid waarmee dit document in elkaar is gezet, want iedereen in Nederland is toch tegen ongewenste financiering? De vraag is natuurlijk, 'wat is ongewenst?'  En: waarom staat (buitenlandse) tussen haken? is alles uit het buitenland ongewenst? Het is me niet duidelijk. Maar op grond van deze zelfde regel zou Egypte het kunnen verbieden dat Nederlandse christenen geld aan een project in Egypte geven.

Gebedsoproepen moeten worden verboden, vindt de SGP. Dat gaat me veel te ver. Zorg gewoon dat het aantal decibellen gering blijft, dan heeft toch niemand daar last van? Hoe de SGP serieus kan menen dat kerkelijk klokgelui wel kan maar een gebedsoproep van de moskee niet, begrijp ik niet. Hebben we dan geen rechtsstaat waar de SGP zich eerder op beriep? Dan heeft iedereen gelijke rechten.

Voorts wil de SGP een beperkt (?) boerkaverbod. Daar kan ik inkomen. In de openbare ruimte wil ik iemand in het gezicht kunnen kijken. Maar kom dan niet met een boerka-verbod maar met een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Tenslotte, de SGP over terreur: De partij wil meer opsporing en vervolging, en meer wijkagenten. Lijkt me goed.  De SGP wil ook meer ruimte voor lidstaten van de EU om haatpredikers te weren. Prima.  Verder wil de SGP dat wie bij terrorisme betrokken is, zijn Nederlandse nationaliteit kwijtraakt, en dat zulke lui in elk geval hun kiesrecht kwijtraken. Hard aanpakken, ook mijn idee. Wie zich bij ISIS aansloot, moet vervolgd worden, zegt de SGP. Of dit allemaal haalbaar is binnen de rechtsstaat, dat is me niet helemaal helder.

Natuurlijk kan de SGP dit manifest niet schrijven zonder nog iets negatiefs over de Palestijnse Autoriteit te zeggen. Er mag geen Europees geld naar antisemitische schoolboeken. Alsof dat iets met het thema van de Islam in Nederland te maken heeft, maar het moest natuurlijk even genoemd.

Ik constateer dat ik het, op hoofdlijnen, best af en toe eens ben met dit SGP manifest. Ik vind het taalgebruik soms wat te bonkig, de argumenten niet erg realistischer, de bangmakerij een beetje te opzichtig. Maar er zijn ook wel redenen om zuinig te willen zijn op onze democratische rechtsstaat, en om bezorgd te zijn over mogelijk terrorisme.

De beste manier om problemen te voorkomen, lijkt me een strikte toepassing van de wetgeving die we al hebben. Geen centimeter ruimte voor onacceptabel gedrag en onwettige uitspraken. Dat vergt vast wat meer politie en een robuuster, snellere rechtspraak. Maar alles overziende wat de SGP zei, heb ik de indruk dat die partij daarop inzet. En dat mag ik wel. Als dat ook wordt toegepast op alle andere burgers.

Tegelijk, ik zei al eerder,  ik vind de toon wel erg bang-makerig. Hoe groot is nou eigenlijk dat probleem waar de SGP een manifest over meent te moeten schrijven? Ik zou denken dat naast een ferme inzet op zero tolerance, tegelijk moet worden ingezet op verzoening en saamhorigheid.  En juist dat mis ik toch wel erg in dit manifest. De klacht was toch juist een gebrek aan integratie? Dan moet je dat wel mogelijk maken, en dat doe je niet door moslims neer te zetten als een gevaar of als tweederangs.  Integreren doen mensen als ze weten dat ze er bij mogen horen.  In dat opzicht slaat dit manifest de plank geheel mis.

Geen opmerkingen: