maandag 27 februari 2012

Cairo Conferentie over Apostolische Vaders

From 2-5 April, St Michael’s organizes a small study-conference on the Apostolic Fathers.

MEETING WITH THE APOSTOLIC FATHERS
- STUDY CONFERENCE ON EARLY CHURCH FATHERS

Learn important lessons from the Christian writings of the time immediately after the New Testament. Each of these writers has personally known the Biblical Apostles:
• The bible was not changed
• The church believed in the Trinity all the time
• Nicaea was not an innovation
Teachers:
Mina Fouad, teacher of Church Fathers at the Alexandria School of Theology (AST).
Rev Dr Jos Strengholt, priest at St Michael’s Church
Dr Joseph Morris Faltas, Lecturer and researcher at the Orthodox Centre for Patristic Studies in Heliopolis. We are looking for one or two other teachers.

We are open to 2 types of participants:
1. People who participate in all sessions (cost: LE 200 registration)
2. People who only participate in all evening sessions (7-8.30 pm) about the letter of Clement of Rome (ca 95 AD) (cost: LE 75 registration)

Food and housing at your own expense.
All study materials will be made available in English and Arabic
If you are interested in participating, please email us:

priest@heliopolischurch.com or telephone: +20 (12) 23909379
freeorthodoxmind@yahoo.com or telephone +20 (10) 01082571

vrijdag 24 februari 2012

bijbelvertalingen van Wycliffe: Arius?

Op het gevaar af dat ik erg vervelend word (hoewel, kan het erger?) hier nog eens een voorbeeld van hoe een van de grote SIL-Wycliffe goeroes (Larry Ciccarelli - aka Leith Gray, Larry Chico, and Mansour Ciccarelli) schrijft over Jezus als Zoon van God en als Heer.  Erg interessante ideeen houden die lui er op na.  Dit is hun basis voor zeer 'creatieve' bijbelvertalingen voor de moslimwereld.

Dit is een deel van het Arabische voorwoord van de Lukas-vertaling 'True Meaning' van Mazhar Mallouhi waar SIL-Wycliffe-Frontiers samen aan hebben gewerkt. Lees en huiver - dit zijn onze christelijke 'taalkundigen'.

Beloved of God/Viceregent of God (Son of God)
This expression is used frequently in the Noble Injeel, and in the Greek text it is literally “the Son of God,” but it absolutely does not indicate procreation; God forbid! The use of the term “son” in this title was metaphorical, being derived from the fact that when a king appointed a successor or viceroy, he would call him his son, whether or not there was any blood tie involved. What was signified by the title was not blood relationship, but rather the conferring of authority. This title “Son of God”, therefore, referred to the high king who was over all other kings and who was considered to be God’s deputy or viceroy— his visible representative on earth. The Roman emperor viewed himself as filling that role, so he reserved the title for himself. For the Jews, the Son of God was the Messiah, God’s chosen king of Israel who was to be from the line of the prophet David. But the Injeel reveals to us that the Son of God is Ruler of God’s creation and that his rule will never end.
Lord [sayyidna aw mawlaana]
Aside from “the Messiah”, the most popular title for Jesus as used by his followers after his resurrection, was “Lord”. They understood this to mean that Jesus was “Lord of all” (Acts 10:36) and not merely the Savior or King of the Jews.

This title had a powerful meaning to those living in the Roman Empire, since the Emperor himself was called “sayyidna” (much more often than he was called “Beloved of God”), and the first followers of Jesus were harshly persecuted for calling Jesus by this title. They were accused of treason against the Roman government for “professing allegiance to another king, Jesus.” (Acts 17:7).

The name of God in the Hebrew language from the books of the ancient prophets was translated in Greek with the word “kurios”, normally without a definite article. The title of Jesus as “master” used the same word in Greek, but normally with a definite article, so there is definitely a distinction between the usages in Greek, a distinction which is maintained in translations of the Noble Injeel into languages like Aramaic. Unfortunately many translations of the Noble Injeel in Arabic do not show the distinction of meaning found in the Greek text, and so call Jesus “ar-rabb Yasua.” This is an inaccurate translation of the Greek.
 

Die laatste zin vind ik interessant.  Hiermee spreekt SIL-Wycliffe niet alleen tegen alle normale arabische bijbelvertalingen (en de Nederlandse!), maar tegen de hele normale christelijke theologie over de Drieeenheid en Jezus.  'Jezus is niet 'de Heer' want dat is alleen een titel voor JHWH.'  Waar halen ze deze ideeen vandaan? Arius? 

Preek van deze morgen: Bergtop ervaringen

Vrijdagmorgen en zondagochtend en zondagavond preek ik - geheel volgens het lectionarium - over Markus 9:2-9.  Dat is het verhaal van Jezus' verheerlijking op de berg.  Mozes en Elia verschijnen daar, en de discipelen hebben zo weinig kaas gegeten van Nieuwtestamentische theolgie :-) dat ze denken dat Jezus van hetzelfde gehalte is als Mozes en Elia. 

Ze hebben nog niet door dat Wet en Profeten in het niet vallen bij Jezus, omdat hij de vervulling van de Wet en de Profeten zelve is. 

Hoe kan je een bergtopervaring vasthouden? Dat wilde Petrus. Maar ze zijn als water in je handen. 

Petrus maakt wat domme opmerkingen.  Heb je wel vaker met oprechte volgelingen van Jezus.  De intentie is prima, de uitwerking is belabberd.  >> Hier mijn preek.

donderdag 23 februari 2012

Gaat de SGP Cairo veroveren?

20.20  CairoTijd 
Christenen moeten sociaal verantwoordelijk zijn; integer mensen. Zonder compromis staan voor Jezus Christus en gerechtigheid, en anderen aanmoedigen hen te volgen.  Als we over een hogere morele standaard spreken is het destructief als ons leven dat tegenspreekt.  Het ondermijnt onze integriteit als we met alcohol in verkeer gaan als we in publiek tegen alcoholisme spreken.
Leiden met integriteit maakt het nodig om zelf integer te leven en te bidden.  Bidden om onze afhankelijkheid aan God te erkennen; om te bidden voor zijn genade; om te bidden dat de Geest ons leidt. Zodat zichtbaar is dat de liefde van God ons motiveert.
Christelijke waarden in de samenleving brengen vereist dat we dit eerst in ons eigen levensstijl doen.

Tenslotte. Gebed.
We moeten in onze kerken bidden, en persoonlijk.  We moeten bidden voor onze regeringen, zeget apostel Paulus.  Als kleine minderheid ja, maar met een sterke boodschap.
Ik besef dat ik best makkelijk kan praten, met anderhalve eeuw christelijke polutiek. Je moet hier zelf in veel moeilijker omstandigheden werken. Laten we hopen en bidden voor vrijheid.  Vrijheid die je moet gebruiken tot welzijn van alle burgers.
Ik hoop dat we nu en in de toekomst van elkaar kunnen leren en elkaar bemoedigen.
Het christelijke getuigenis heeft enorme invloed in de samenleving.  Het heeft voor een explosie van sociale zorg geleid, hulp aan zwakke mensen, etc. Laten we dus dagelijks getuigen van christus in woord en daad zijn - in ons gezin, in werk, in politiek.
Of we nu minderheid zijn of niet maakt niet uit; we moeten werken aan welzijn van mensen. Laten we de dag van de kleine dingen niet minachten. Als duisternis groot is, kan een kleine lamp veel licht geven. Een beetje zout kan hele maaltijd goed maken.  Laten we niet op onze kleinheid kijken, maar inspiratie vinden in de grootheid van onze HEERE en zijn wijsheid voor het leven en de eeuwigheid.

Laat ons bemoedigd zijn - zijn koninkrijk komt. Hij regeert voor eeuwig.

20.10 uur CairoTijd
In democratie heb je meerderheid nodig voor je wetgeving.  Dat hangt dus weer af van publieke mening.  Je bent dus afhankelijk van de mening van de mensen.  Wat denken ze?  Wat voor invloed hebben christenen in het publieke debat?
De kerk staat in het midden van de wereld - en haar leden evenzo.  De kerk preekt dat we moeten leven in onderwerping aan de wetten van God.  De kerkleden moeten dit vertalen in concrete politieke actie.  Kerk kan spreken over bescherming van het milieu, bijvoorbeeld, maar concrete regels moeten door politici ontworpen. 
Het is belangrijk dat regering en kerken goed contact hebben. En tussen politieke partijen en sociale organisaties.  Dit is nodig voor effectief bespreken van problemen.  
Wat scholen onderwijzen is ook van groot belang. Bijvoorbeeld dat scholen onderwijzen dat christenen echt Egyptenaren zijn.
Regering moet verantwoordelijkheden delen.  Ze hebben geen blueprint voor een ideale samenleving. Dat was er nooit en zal nooit komen. Alleen de kracht van God kan het kwaad in mensen onderwerpen. Maar goede wetten en onze ethische visies kunnen mensen wel weghouden van corruptie, diefstal, misdaad.  En om daar aan deel te nemen, dat is onze roeping als christenen.
Onze taak is om creatief te zijn en de meerderheid ertoe te zetten goede besluiten te nemen.  Op deze manier konden we in ons land meerderheid van parlement overtuigen om mensen in sex-industrie te helpen nieuw leven te beginnen.  Eerst veel verzet van seculiere partijen.  Hun argument: 'als mensen hun kiezen voor zo'n soort leven, waarom dan moraliseren?'  Gelukkig was het resultaat dat andere partijen onze voorstellen steunden, gebaseerd op hun eigen politieke visies.  Ze constateerden dat mensen niet door echte keus in prostitutie terecht waren gekomen.


20.00 uur CairoTijd
Voor mij is het onmogelijk, bijvoorbeeld, om abortus te legaliseren.  Maar er zijn terreinen waar een christelijke visie niet zo helder is. Op die terreinen moet je niet te snel zeggen dat je oplossing een christelijke oplossing is.  Veiligheid op de weg vereist onze aandacht, er gaan veel mensen dood.  Voor mij is het gevolg van mijn geloof dat ik dit belangrijk vind. Maar wat zijn de beste oplossingen? Verkeerslichten of een rotonde?  [Zou veiligheid op de weg ook in Egypte een issue kunnen zijn? :-) ]
Er zijn dus ethische onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de wet des HEEREN maar er zijn ook veel onderwerpen waar dit niet zo duidelijk is.  De balans tussen economische groei en milieu bijvoorbeeld. Of de vraag of de markt vrijer moet zijn, of dat de regering grotere rol moet spelen.
Christelijke politiek moet dus niet worden vereenzelvigd met socialisme of liberalisme - het gaat zijn eigen weg.  De professionele politici hebben hierin hulp van experts nodig. In ons land hebben de meeste partijen daarom een wetenschappelijk bureau.
Slechte wetten, bescherming van minderheden etc kunnen alleen door betere wetgeving verbeterd.  Wetgeving maar slechte mensen niet goed; alleen het evangelie kan dat.  Maar wetten kunnen niveua van kwaad in samenleving wel verlagen.

19.55
Jullie zijn het zout van de wereld.  Dit zout, dit licht, laten we in de duisternis van de wereld zien. Om het zout van het evangelie ook in het politieke debat te brengen.
Het is voorrecht in een parlementaire democratie te wonen.  De mens heeft verantwoording jegens God en zijn naaste. In democratie heb je mogelijkheid om samenleving zo te organiseren dat we ons persoonlijke verantwoordelijk in praktijk brengen.  Als minderheid weten we, ook in Nederland, om een staat te hebben die op de regel van de wet is gebaseerd, met duidelijk rechten voor minderheden in de samenleving.
Een ieder heeft verantwoordelijkheid; elke burger die mag stemmen moet zich bewust zijn van zijn politieke verantwoordelijkheid.  Om te stemmen, invloed te hebben.  Maar dat betekent niet dat iedereen betrokken moet zijn bij politiek.  Slechts een klein aantal kan daadwerkelijk gekozen worden.  Deze professionele christelijke politici moeten een christelijk geluid in de samenleving laten horen. Dat vereist ten eerste volle toewijding aan christelijk geloof. Maar ook kennis, expertise, en een christelijke kijk daarop.
De bijbel is geen politiek handboek maar we kunnen belangrijke principes vinden voor alle terreinen van het leven.

19.45 Geen pretenties
"ik ben erg bescheiden in mijn mening over Egypte. Ik wil meer van jullie leren", zegt vd Staaij.  Maar hij wil graag spreken over 'politieke roeping' als Nederlandse christen en parlementarier.
Overeenkomst tussen Egypte en Nederland: christenen zijn een minderheid.  In Nederland hebben we een seculiere meerderheid. In Egypte, de Islam.
We delen de bijbel met elkaar, als christenen in Egypte en Nederland.  De bijbel gaat in de eerste plaats over verlossing, maar het laat ook de praktische gevolgen van ons geloof in de samenleving zien.  Ook voor politiek.  In Nederland en Egypte zijn we geroepen om aan politiek te doen.
We moeten recht stimuleren. Orde handhaven.  De armen steunen. Tegen armoede strijden. Mensenrechten steunen en mensen beschermen.
De wereld is zondig; maar ook Gods schepping.  Regeringen zijn door God geschapen om het goede te steunen en het slechte te weren.
Romeinenbrief: de overheid is een dienares van God.  God's vertegenwoordiger voor ons welzijn. Daaraan ontlenen regeringen hun gezag.  We hebben dus een positieve kijk op politiek. De wereld is van God.


19.25 CairoTijd 
Eerst tijdje zingen - luit, piano, zang. Door regen en sterfgeval iets kleinere groep dan anders; maar waar het om gaat is natuurlijk de spreker.  De spanning begint te stijgen.  Hoe gaat de SGP het Egyptische probleem oplossen?  Sommige van mijn vrienden hebben stapels vragen klaar. 


18.45 uur CairoTijd 
Goed gesprek met Kees en mrlies onder kip en kofta; alles vaderlandse politiek even doorgepraat.  We hebben de zaak goed in de smiezen met elkaar.  Waarom snapt de rest van Nederland het allemaal niet zo?   17.45 uur CairoTijd
Kip, kofta en meer
Mohammed, chauffeur van de Nederlandse ambassade in Cairo, bevestigt dat onze SGP-voorman in Heliopolis is gearriveerd. Hij zal bijna worden afgeleverd.  En wondermooi, de kip en kofta die Van der Staaij en zijn vrouw gaan verorberen, is net bezorgd.  Zie foto.

Onze luitspeler is intussen bezig 'in te spelen' in de kerkzaal, want we gaan eerst 25 minuten zingen voordat onze waarde broeder het woord zal voeren.


9.48 uur in de morgen, CairoTijd
De zaal
De stoelen
Vanavond vanaf ongeveer 6.30 uur Nederlandse tijd begint hier mijn 'live' verslagje van de toespraak van en de discussie met SGP-voorman Kees van der Staaij in mijn kerk in Heliopolis.

Zou er een klik zijn tussen de SGP en de Kopten? Ik beloof er fotos bij.

Nu heerst in de zaal waar hij zal spreken een gespannen rust.  De stoelen staan nog opgestapeld.  De schoonmaakploeg begint straks met de zaal klaarmaken.     

woensdag 22 februari 2012

Soedan bombardeert in Nubagebergte

Vanmorgen vertelde Aboena Hassan, een van de priesters in onze Soedanese gemeente, dat de man van zijn zus Umm Salma en vier van haar zeven kinderen van de week zijn gedood bij een luchtaanval door het Soedanese regeringsleger.  Die zus woont in het Nuba gebergte, in  Umm Sardiba.

Al twee maanden zijn ze in die regio van eten verstoken; het regeringsleger van Khartoem hongert de mensen in het Nubagebergte uit door geen toevoer van eten toe te staan. Zaterdag werd het dorp gebombardeerd, waarbij veel doden vielen.

maandag 20 februari 2012

Moordenaars van Kopten vrijuit

Diverse getuigen zagen 6 januari 2010, dus tijdens de Koptische kerst, dat drie mannen verantwoordelijk waren voor de beschietingen van een kerk die net uitging; daarbij werden zes Kopten een een bewaker (een moslim) gedood.

Drie mannen werden door velen als daders herkend.  Hoe stom kan je ook zijn om zo'n aanslag in je eigen stadje te plegen.  In februari 2011 werd rechtgesproken door het hof voor staatsveiligheid: een van de daders, Hamam al-Kammouni, werd schuldig bevonden.  Hij is in oktober 2011 opgehangen.

De andere twee, Qorashy Abouel Haggag en Hendawy Sayyed Hassan werden vrijgelaten. Een schandelijke kwestie, want de ooggetuigen verdrongen elkaar om te getuigen dat ze deze twee bij de beschieting als daders hadden gezien. 

Vandaag werd uitspraak gedaan in hoger beroep; het 'gewone' strafhof heeft het vonnis bevestigd: de twee blijven vrij. Waardoor voor Kopten weer is onderstreept dat er geen eerlijke rechtspraak in Egypte bestaat.  Linksom of rechtsom, ze moeten zich maar gedeisd houden want moslims komen met hun wandaden tegen Kopten heel goed weg.

zondag 19 februari 2012

Maaltijden voor Soedanese vluchtelingen


Ik kan me zondag's meestal niet bedwingen - de camera komt tevoorschijn. Veel van die Soedanese kinderen zijn zo fotogeniek. Er komen er wekelijks gemiddeld 90 naar onze Soedanese kerk.

Stichting Antwoord heeft ervoor gezorgd dat we deze 90 kinderen en hun 150 ouders om de week een voedzame maaltijd kunnen voorzetten. Maar nu de weken tussendoor he? Als u -persoonlijk, of samen met uw kerk, het een goed idee vindt om mee te doen om deze vluchtelingen te voeden en ons kerkelijk leven te zegenen, we hebben wekelijks ongeveer 100 euro nodig. Wordt enorm gewaardeerd... En mag belastingaftrekbaar gedoneerd - ovv Maaltijden Egypte, aan:

Stichting Africana te Groningen
Bank: 45.65.93.497

Mijn nachtelijke rit door Cairo

Strengholt rijdt, Sizer filmt. Stephen Sizer heeft er lol in om filmpjes te maken van nachtelijke autoritten. Hier kan je met me meerijden en mijn rijstijl ervaren.

Night Rider in Cairo 1
Night Rider in Cairo 2

God heeft een speciaal plan met het Joodse volk, los van de kerk

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’
3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis

4. Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk
5. De Joodse Tempel moet worden herbouwd voordat Jezus terugkeert
6. Eerst een geheime opname, dan de wederkomst

7. God heeft een speciaal plan met het Joodse volk, los van de kerk

De vraag die we ons moeten stellen is, heeft God een of twee volken? In de beeldspraak van de wijnstok en de ranken (Johannes 15) en de natuurlijke en wilde takken van de olijfboom (Romeinen 11) zien we dat God slechts een inclusief volk heeft, waarbij het gaat om geloof en niet om ras.

Als heidenen zijn ‘geënt’ (Romeinen 11:17) moeten we ons afvragen waarin ze dan zijn geënt. In de brief aan de Filippenzen zegt Paulus expliciet van de kerk dat het de ‘ware besnijdenis’ is. (Filippenzen 3:3). Dit is geheel in overeenstemming met het Oude Testament waar burgerschap van Israel open was voor allen die Mij kennen’. (Psalm 87:4)

Dit is hoe we Romeinen 9-11 moeten begrijpen. Natuurlijk heeft God het Joodse volk niet verworpen. Zijn verbondsdoel met hen, als met elk ander volk, was altijd ‘gericht op hun zaligheid’. (Romeinen 10:1), om een volk voor zichzelf te verzamelen, gevormd uit Joden en heidenen (Romeinen 11:26). Gods verbondsdoelen worden alleen in en door Jezus Christus vervuld. Dit wordt heel volledig uitgelegd in Efeziërs 2:
Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. (Efeziërs 2:11-16)

Een hoofdstuk verder, de eenheid van het volk van God is omschreven als het ‘geheimenis van Christus’:
…. dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. (Efeziërs 3:4-6)

De volgende bijbelgedeelte laten zien dat er harmonie is tussen Gods doelen voor zijn Oudtestamentische heiligen en die van zijn heiligen in het Nieuwe Testament – er is continuïteit tussen Israel en de Kerk:

Israel: Kerk in Oude Testament

Kerk: ware Israel in Nieuwe Testament

Rechtvaardig leven door geloof (Hab 2:4)

Rechtvaardig leven door geloof (Rom 1:17)

Heiligen (Deu 7:6, 33:3, Num 16:3)

Heiligen (Efe 1:1, Rom 1:7)

Uitverkoren (Deu 7:6, 14:2)

Uitverkoren (Col 3:12, Tit 1:1)

Geroepen (Jes 41:9, 2 Kron 7:14)

Geroepen (Rom 1:6-7, 1 Cor 1:2)

Ekklesia (gemeente) (Micha 2:5)

Ekklesia (gemeente) (Mat 16:18, 18:17, Ef 2:20)

Kudde (Eze 24:2, 7, Ps 77:20)

Kudde (Luk 12:32, Han 20:29)

Heilige natie (Ex 19:6)

Heilige natie (1 Pet 2:9)

Gods bezit en Koninkrijk van priesters (Ex 19:5-6)

Gods bezit en Koninkrijk van priesters (1 Pet 2:9)

Kinderen van God, Volk van God (Hos 1:10, 2:23)

Kinderen van God, Volk van God (Joh 1:12, 1 Pet 2:10)

Gods erfenis (Deu 4:20)

Gods erfenis (Ef 1:18)

Gods woonplaats (Lev 26:11, Eze 37:27)

Gods woonplaats (Joh 1:14, 2 Cor 6:16)

Echtgenoot (Jes 54:5, Jer 3:14, Hos 2:19)

Echtgenoot (2 Cor 11:2, Ef 5:25-30)

Twaalf stammen (Gen 49:28, Op 21:12)

Twaalf apostelen (Mar 3:14, Op 21:14)


De fundamentele vraag die we ons moeten stellen is deze: Leert het Nieuwe Testament dat de komst van Jezus Christus de vervulling of het uitstel betekende van Gods beloften aan Abraham en zijn doelen met het Joodse volk.

zaterdag 18 februari 2012

Eerst een geheime opname, dan de wederkomst

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’
3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis

4. Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk
5. De Joodse Tempel moet worden herbouwd voordat Jezus terugkeert

6. Eerst een geheime opname, dan de wederkomst


‘De opname van de gemeente’ is een populair thema onder veel christenzionisten. Jezus zal, zo wordt beweerd, tweemaal terugkeren. Eerst in het geheim, om de ware gelovigen uit de wereld te redden, en daarna zichtbaar om met zijn heiligen de wereld te oordelen. Er is geen basis in de Bijbel voor dit nieuwe idee. De bijbel is er duidelijk over: de terugkeer van Jezus is persoonlijk, plots, openbaar, zichtbaar, en majestueus.
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matheus 24:30-31)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Het idee van een geheime opname is gebaseerd op het verkeerd lezen van Matheus 24:40-41 en Lukas 17:34-35 waar Jezus waarschuwt dat de ene persoon zal worden weggenomen en de ander achtergelaten. Aanhangers van het idee van de opname stellen dat de gelovigen worden aangenomen (HSV, in sommige andere vertalingen: meegenomen) en dat de ongelovigen worden achtergelaten. Heel eigenaardig is, dat men geheel niet op de context let. Kijk naar Matheus 24:38-39, over de zondvloed. De zondvloed kwam en ‘nam hen allen weg’. Degenen die werden weggenomen waren de ongelovigen. De achterblijvers waren Noach en zijn gezin. ‘Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. [De] een zal aangenomen [of weggenomen, jms] en de ander zal achtergelaten worden.’

In de gelijkenis van het onkruid en de tarwe zien we dezelfde gedachte: Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. (Mat 13:30)

De ongelovigen worden dus ‘eerst verzameld’, ‘weggenomen’, en het zijn de gelovigen die ‘achterblijven’ om met Christus te zijn.

En hoe we de levendige apocalyptische taal van Daniel, Matheus en Openbaring ook uitleggen, we moeten vasthouden aan de heldere visie van een toekomstig Paradijs dat wordt hersteld en van de natien die in Christus worden verzoend.
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (Openbaring 22:1-2)

Ons mandaat is niet om weduwen te maken, maar om vredestichters te zijn. (Matheus 5:3-10) We zijn Gods ‘medearbeiders’, aangesteld als ambassadeurs met een bediening van verzoening, niet van eindtijdspeculaties. (2 Korintiërs 5:11-6:2)

vrijdag 17 februari 2012

Bidden voor prins Johan Friso

Dit lijkt me een goed moment om als christenen te bidden voor Johan Friso >
  • Dat hij zijn ongeval in Oostenrijk overleeft
  • Voor deze eerste kritieke uren
  • Dat de artsen weten wat ze moeten doen
  • Dat zijn hoofdwond (en andere schade?) geneest.
  • Voor rust en troost voor zijn vrouw en kinderen, en hun hele familie.

Volg hier de liveblog van Trouw

Liever aartsbisschop Eijk dan de vrijzinnigheid

Orthodoxe protestanten moeten wat mij betreft meer werken aan relaties met orthodoxe katholieken, dan met de vrijzinnige vleugeltjes van het protestantisme. De geloofsovereenkomsten tussen de orthodoxe katholieken en protestanten zijn veel groter dan hun verschillen. En allebei verschillen ze enorm met hun 'liberale' strominkjes.

Aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht zei vandaag in een gesprek met NOS-correspondent Bas Mesters dat hij liever een kleine kerk heeft die recht is in de leer, dan een grote massakerk. Zie www.nos.nl.

"De sterkste parochies zijn die parochies die hun katholieke identiteit zorgvuldig hebben behouden. Dat is de toekomst. De toekomst van de kerk is zich vasthouden aan Christus en zijn evangelie, en dat is alleen de weg die God zegent", aldus Eijk. "

Petje af voor de aartsbisschop. Al zal hij me niet aan zijn eucharistie toelaten, bij mij mag hij meedoen. En dat ik niet met hem mag meedoen aan de eucharistie - omdat hij zich aan zijn orthodoxe kerkelijke leer houdt - heb ik liever dan dat ik door vrijzinnige katholieken wel mag meedoen. Christus en het evangelie, daar draait het om. Al het andere is van minder belang.

De Joodse Tempel moet worden herbouwd voordat Jezus terugkeert

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’
3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis

4. Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk

5 De Joodse Tempel moet worden herbouwd voordat Jezus terugkeert

Christenzionisten citeren graag Daniel 9 en Matheus 24 om te suggereren dat in de toekomst in Jeruzalem een tempel zal worden gebouwd en ontwijd door de antichrist, voordat Jezus terugkeert naar Jeruzalem om zijn koninkrijk daar te vestigen.

Het enige probleem is, dat Christenzionisten een gat van 2000 jaar moeten laten vallen tussen Daniel 9:26 en 9:27 en tussen Jezus’ woorden in Matheus 24:1-2 en 24:15-16 om uit te leggen waarom, na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. nog een andere tempel nodig is. Maar er is absoluut geen aanleiding, in beide tekstgedeelten, of waar dan ook in de Bijbel, om een ‘gat’ van 2000 jaar te verzinnen, of om te denken dat een toekomstige tempel wordt voorspeld. Laat staan dat die ergens voor nodig zou zijn.

Het omgekeerde is het geval. De oude tempel werd overbodig verklaard op het moment dat Jezus aan het kruis stierf en het voorhangsel in tweeën scheurde van boven naar beneden. (Hebreeën 1:3, 10:1-3, 11) De ware en blijvende tempel is Jezus Christus zelf, met zijn volgelingen:
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. (Johannes 2:19-21)
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. (Efeziers 2:19-21)

De ware tempel is derhalve onder constructie. De apostel Petrus schrijft, gebruik makend van Oudtestamentische taal over de tempel:
[Dan] wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:5)

donderdag 16 februari 2012

Wycliffe doet aan damage control

Dear leaders of Participating Organizations (the WMOs and WPOs) in the Wycliffe Global Alliance,

It is quite likely that by now you have become aware of a theological controversy that is taking place with the translation of ‘the Son of God’.

Several weeks ago an online petition was launched as part of a website that names ‘Wycliffe, SIL and Frontiers’ as being responsible for removing the term ‘Son of God’ from Bible translations for Muslim audiences. This week the controversy has been fueled by online news releases, Facebook posts, Twitter tweets, etc. from people concerned about this. For example a number of articles have been published online stating that Wycliffe is publishing Bibles which remove ‘the Father and Son’ in order to appease Muslims. Many people appear to believe this message without checking whether it is true or not.

Several Wycliffe organizations have been inundated with enquiries of concern, some quite hostile, about this. Originally it was focused on the US, but this has since spread to Canada, the UK, the Netherlands, Australia and many other countries and we can assume it will continue to spread.

Thus, the Wycliffe Global Alliance has posted this on our website at www.wycliffe.net <http://www.wycliffe.net/> : “The Wycliffe Global Alliance organizations and their personnel are not omitting or removing the familial terms, translated in English as “Son of God” or “Father,” from any Scripture translation. Erroneous information and rumors on the internet have recently raised questions concerning this issue. Wycliffe never has and never will be involved in a translation which does not translate these terms.”

This statement then links to further information on our website or you can view this information and resources at:
http://www.wycliffe.net/resources/missiology/Bibletranslationandmission/tabid/96/Default.aspx?id=2213 <http://www.wycliffe.net/resources/missiology/Bibletranslationandmission/tabid/96/Default.aspx?id=2213> .

As SIL is very affected by this controversy, they have released this statement on their website atwww.sil.org <http://www.sil.org/> .

We will continue to monitor the situation to the best of our abilities and our Area Directors will update you if we need you to know more about the situation. In the meantime if you need help or advice from us as to how to respond to any enquiries about this controversy please get in touch with your Area Director who will assist you, and where necessary involve others from our senior leadership.

Our prayer is that this controversy will quickly die down since it is not based on facts about how Wycliffe and SIL have done Bible translation. At the same time, we pray that Lord will use this new awareness of Bible translation issues to allow us to speak into these situations with clarity, wisdom and a way of seeing the Bible translation movement strengthened.

Yours in Christ,

Kirk Franklin
Executive Director
Wycliffe Global Alliance

Stephen Sizer vanavond in onze kerk

Vanavond sprak Stephen Sizer in onze kerkzaal - die bomvol was met 65 bezoekers. Dat is zeer bovengemiddeld, wat me bijzonder verheugt. Mijn deugd, een paar heren wilden hem tijdens de toespraak al onderbreken om te vertellen dat hij het helemaal mis had.

Na afloop kwam een heel stel lui vragen hoe het dan zit met de opname, de grote verdrukking, de 144000, het millennium... Het werd weer duidelijk dat ook in Egypte onder protestanten het gedachtengoed van de bedelingenleer en van alles daaromheen behoorlijk aanwezig is. Een stuk of 12 lui zeiden dat ze regelmatig op conferenties van de Vergadering van Gelovigen over deze zaken hebben geleerd. Ik heb ze beloofd dat we binnenkort over dit thema eens een paar stevige bijbelstudies moeten doen. Te beginnen met het idee van een 'opname van de gemeente voor de grote verdrukking'.

Mooi dat veel van de aanwezigen nooit eerder in onze kerk zijn geweest. Ik heb ze voor de engelse dienst morgenochtend en de egyptische dienst op zondagavond uitgenodigd, waar Stephen Sizer zal preken over de Barmhartige Samaritaan. Als er in die diensten nieuwe mensen komen die via de Stephen-Sizer-Week in de kerk terecht komen, is mijn missie geslaagd. U hoort er van.

De kleur van groente

Mijn vrouw, Adrienne, is een weekje naar Nederland om te vieren dat dochter en schoonzoon jarig zijn (van harte Stephanie, van harte Jouke-Thiemo!) en ik zit hier thuis met dochter Justine en met mijn gastspreker, Stephen Sizer. Zo hartelijk van Adrienne dat ze een email stuurt om me te herinneren aan hoe groente eruit ziet. (zie afbeelding) Ik beken schuld...

Stepher Sizer trekt veel publiek in Cairo

We hebben goede interesse voor de bijeenkomsten die ik in Cairo met Rev Dr Stephen Sizer heb georganiseerd. Hij wordt links en rechts geinterviewd, het Evangelisch Seminarie in Cairo wil hem graag twee weken terugzien voor een lesserie, mijn bisschop Mouneer wil hem graag opnieuw uitnodigen, en ik hoop nieuwe mensen naar mjn kerk te trekken.

Vanavond spreekt Stephen Sizer in mijn kerkzaal; ik verwacht een goede opkomst. Die mensen worden vervolgens weer uitgenodigd voor onze engelstalige dienst op vrijdagmorgen en de arabische kerkdienst zondagavond. En hier zomaar een paar fotos.

Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’
3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis


4 Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk

Het christenzionistische idee dat God Jeruzalem als exclusieve en onverdeelde eeuwige hoofdstad voor het Joodse volk heeft bedoeld heeft geen enkele basis in de Bijbel. God staat er op, in Psalm 87, dat Jeruzalem als stad inclusief moet zijn, gedeeld met alle volken. Naties die specifiek worden genoemd zijn onder meer de landen die vandaag Egypte, Iran en Libanon zijn. Zelfs de gehate Filistijnen worden genoemd as ‘geboren in Sion’ op basis van geloof, niet op basis van ras:
De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God!
Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren.
Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:2-6)

In het visioen in Jesaja 2 wordt Jeruzalem in verband gebracht met het einde van oorlog, met vrede en verzoening.
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. (Jesaja 2:2-3)

Maar wat leren we dan uit Lukas 21:24, “ En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn”? De vaak gehoorde gedachte dat deze profetie in 1967 werd vervuld, is problematisch omdat Openbaring 21:2 zegt: “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.”

De context van Lukas 21 laat zien dat Jezus sprak over de gebeurtenissen van 70 na Chr. en Gods soevereine gebruik van buitenlandse tirannen om zijn plannen te vervullen. Het brandpunt van het Nieuwe Testament beweegt juist weg van aardse Jeruzalem naar het nieuwe, hemelse Jeruzalem als het huis voor allen die op Jezus vertrouwen. (Hebreeën 12:22-23, Openbaring 21:2, 22-27)

woensdag 15 februari 2012

Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’

3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis


In tegenstelling wat je wel hoort, onderstreept de Bijbel regelmatig dat het land aan God toebehoort en het wonen in het land is altijd voorwaardelijk. God zegt bijvoorbeeld tegen zijn volk, “Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.” (Levitikus 25:23) In Ezechiël lijkt het wel of de Heer anticipeerde op de argumenten van diegenen die arrogant rechten op het land doen gelden omdat het verbond oorspronkelijk met Abraham was gesloten.
Mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen: Abraham was alleen en kreeg het land in erfelijk bezit, maar wij zijn met velen. Het land is ons als erfelijk bezit gegeven. Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: U eet vlees met het bloed er nog in, slaat uw ogen op naar uw stinkgoden en u vergiet bloed. Wilt u dan het land weer in bezit nemen? U steunt op uw zwaard, u doet een gruweldaad en ieder verontreinigt de vrouw van zijn naaste. Wilt u dan het land in bezit nemen? […] Ik zal van het land een verlaten woestenij maken en zijn sterke trots doen ophouden. De bergen van Israël zullen verwoest zijn, zodat niemand erdoorheen trekt. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik vanwege al hun gruweldaden, die zij gedaan hebben, van het land een verlaten woestenij maak. (Ezechiël 33:24-26, 28-29)

Al Gods mensen mochten in het land wonen op basis van geloof, niet op basis van ras. De schrijver van de Hebreeënbrief legt zelfs uit dat het land nooit hun ultieme verlangen of erfgoed was maar een tijdelijke woonplaats tot de komst van Jezus Christus. Ons gezamenlijke eeuwige erfgoed is hemels, niet aards.

Oudtestamentische opdracht:
Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël. En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël. Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere HEERE. (Ezechiël 47:21-23)

Nieuwtestamentische uitleg:

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. (Hebreeën 11:9-10, 39-40)

dinsdag 14 februari 2012

Islamisering van de KLM

Ik reis nogal vaak met de KLM, en dat is duidelijk mijn favoriet. Gewoon een Nederlandse krant gratis krijgen, heerlijk! Maar wat me echt niet bevalt, is dat de KLM op haar vluchten naar het Midden Oosten alleen halal eten aanbiedt.

Van de week, van Amsterdam naar Cairo, vraagt een moslim die voor me zit aan de stewardess: 'Is it halal?' Vrolijk zegt de Hollandeya: 'Yes, sir, we only serve halal food!'

Als er in Nederland zo enorm is gediscussieerd om ritueel slachten te verbieden, en het slechts op de nipper niet doorging om het geheel te verbieden, is het dan niet eigenaardig dat alle Hollanders en andere kafirien die op Cairo reizen, verplicht moeten kiezen om ritueel geslacht voedsel tot zich te nemen?

Ik heb helemaal niets tegen halal eten. Ik doe in Cairo bijna niet anders. Maar waarom zelfs in her vliegtuig - een Hollands (nou ja, Frans) vliegtuig, niet een goede Hollandse maaltijd? Het zit er niet meer in. Moslims doen moeilijk over wat ze te eten krijgen, dus de KLM past zich om economische redenen aan. Ik snap dat dit handig is, maar echt begrijpen doe ik het niet. Staat de KLM zo ver van de Nederlandse samenleving dat het niet snapt dat dit bij veel mensen een beetje pijn doet?

Christenen eten hun kinderen op

Christenen zijn enge wezens. Ze doen met hun kinderen de engste dingen. Ze drinken hun bloed en eten hun vlees. Kijk maar uit.

Onderzoek naar kindermisbruik onder moslims?

Na lange studie ben ik tot de conclusie gekomen dat er meer onderzoek nodig is naar kindermisbruik

onder buschauffeurs
in PKN gezinnen
in gezinnen van Jehova's Getuigen
in moslimgezinnen
onder agnosten
onder paragnosten
in atheistische gezinnen
in gezinnen van beheerders van zwembaden
onder onderwijzers op basisscholen
bij ex-Rooms Katholieken
bij toekomstige Rooms Katholieken
onder homoseksuelen
onder marktkooplui
onder verkopers van kinderkleding bij V&D
bij journalisten van de EO
onder leden van de VPRO
onder eigenaars van coffeeshops
onder hoogleraren

Misschien ben ik er nog wat vergeten. Maar ik heb er in elk geval meer dan stichting Movisie die meent dat meer moet worden onderzocht onder orthodox-protestantse gezinnen. Wil zo'n stichting gewoon een beetje scoren in de media of zo?

Laat ze moedig zijn en onderzoek doen naar de situatie in moslimgezinnen. Rooms-Katholieken en Protestanten gaan niet meteen dreigen met geweld he? En wie durft het aan om te suggereren dat erg veel kindermisbruik met homoseksualiteit samenhangt? Daar gaan we natuurlijk geen vooronderzoek naar doen...

Wie kan ontkennen dat het intussen bon ton is om kerken en het christelijk geloof te willen bekladden?

De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. god zegent wie Israel zegent en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’

Zowel de Hebreeuwse als de Christelijke Schriften onderstrepen dat deelgenoot zijn aan Gods volk open staat voor alle rassen op basis van genade door geloof. In Jesaja 56 zien we dat de Heer een groei van een exclusief Israelitisch nationalisme voorziet en afkeurt. In het Nieuwe Testament wordt de term ‘uitverkoren’ exclusief gebruikt voor de volgelingen van Jezus, ongeacht hun ras. (Zie ook Efeziers 2:14-16 en Colossenzen

Oude Testament:
U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land. […] Wat de kinderen betreft die bij hen geboren worden: de derde generatie mag in de gemeente van de HEERE komen. (Deuteronomium 23:7-8)

Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:4-6)

Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: ‘De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden.’ […] En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; […] en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg […] Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. (Jesaja 56:3, 6-7)

Nieuwe Testament:
Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:28-29)

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. (Romeinen 9:6-8)

Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Colossenzen 3:11-12)

Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, was Hij het enige overblijfsel van Israel. ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’ (Jesaja 53:6) Alle beloften aan Abraham gedaan, werden vervuld in en door Jezus en alleen aan hen die Hem erkennen. Deze illustratie van het overblijfsel – de zandloper – toont hoe de beloften zijn vervuld.


maandag 13 februari 2012

God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken

Rev Dr Stephen Sizer bezoekt me deze week in Cairo, voor een serie besprekingen en lezingen over Christen-zionisme. Een mooie gelegenheid om dagelijks een bijbelse gedachte aan deze kwestie te wijden. Het worden er zeven in totaal:


Zeven bijbelse antwoorden op veelgehoorde

Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken

Deze populaire veronderstelling is gebaseerd op Genesis 12:3. Ten eerste, neem er nota van dat de belofte werd gedaan aan Abram (dat is, Abraham) en niemand anders. Ten tweede, er is niets in de tekst die suggereert dat God deze belofte bedoelde als onvoorwaardelijke of eeuwige belofte aan Abraham’s lichamelijke nakomelingen. Ten derde, in het Nieuwe Testament wordt ons expliciet vertelt dat de beloften zijn vervuld in Jezus Christus en in hen die Hem als gun Heer en Heiland erkennen. Gods beloften ontvangen we door geloof uit genade, niet door werken of ras. (Efeziers 2:8-9)

Belofte:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken.; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegd worden. (Genesis 12:2-3)
Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. (Genesis 22:17-18)

Vervulling:
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus… Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:16, 28-29)

zondag 12 februari 2012

Rapport over bloedbad bij voetbalwedstrijd in Port Said

Een commissie van het Egyptische parlement heeft onderzoek gedaan naar de voetbalrellen in Port Said, waarbij 74 doden vielen. Vandaag zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden besproken in het parlement.

Het ministerie van binnenlandse zaken – de baas van de politie dus – krijgt de meeste schuld toegekend. De veiligheidstroepen van de politie stonden erbij en keken ernaa, aldus het rapport.

Veel parlementariers eisen dat minister van binnenlandse zaken Mohamed Ibrahim zijn ontslag krijgt. Het rapport gebruikt woorden als ‘misdadigheid’ en ‘onachtzaamheid’ voor de veiligheidstroepen van Port Said. De medewerkers van het stadion namen deel aan de misdaad door de stadionlampen uit te doen, luidde muziek te draaien, en door de uitgangen van het stadion te sluiten.

Een combinatie van ‘gewone’ voetbalfans van het thuisteam en ‘outlaws’ zou samen de aanval op de aanhang van het uitspelende team gepland hebben.

Het rapport eist verder onderzoek naar de rol van voormalige leden van het regime Moebarak. In verband met het onderzoek hebben drie voormalige leden van de nu verboden Nationale Democratische Partij een uitreisverbod gekregen. Ze zouden betrokken zijn bij het plannen van de gewelddaden.

Bewijs dat NGOs Egypte willen verwoesten

Via een bron bij Inanities heb ik het bewijs gevonden dat door Amerikaanse dollars gesteunde NGOs in Egypte het land willen vernietigen. Heeft de militaire junta hier dan toch gelijk? :-)

zaterdag 11 februari 2012

Zondagavond 'confirmation' dienst

Zondagavond heb ik het genoegen mijn eerst 'confirmation' te mogen voeren. 13 lui in onze kerk bezegelen daarmee formeel dat ze Christus willen volgen in de context van onze kerk. Ze hebben me laten weten dat ze dit vooral doen omdat ze bij de gemeenschap willen horen en omdat ze die willen helpen opbouwen.

Voor zo'n confirmation komt uiteraard bisschop Mouneer (foto) zelf langs; typisch een bisschoppelijke taak. Per slot van rekening ben ik als priester niks anders dan zijn 'zaakwaarnemer' in de kerk.

Twee van de 13 confirmanten zijn Anglicaans 'geboren'. De overige 11 zijn nieuwkomers. De jongste is 9, twee meisjes zijn 15, de rest is volwassen. Ze hebben allemaal een boekje van John Stott gelezen over het Anglicaanse geloof; we hebben ze allemaal 2-4 uur gesproken, en morgenmiddag voor de kerkdienst hebben we nog een gesprek met elkaar en met de bisschop. Feestdag morgen!

vrijdag 10 februari 2012

Egypte en de USA op politieke ramkoers

Hoe gaan Egypte en de USA hun problemen oplossen? Ze liggen momenteel op een (politieke!) ramkoers en bemiddeling lijkt nodig om de partijen te doen bedaren. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 'bedaren': er zijn ook feitelijke geschilpunten. De vriendelijke relatie die Egypte en de VS hadden onder de Egyptische president Hosni Mubarak lijken voorgoed voorbij.

Waar liggen de pijnpunten?
> De Verenigde Staten financiert het Egyptische leger. Dat is erg pijnlijk, omdat het leger geen indruk wekt democratie van Egyptie op het oog te hebben. De dictatuur gaat door en daar speelt het leger een voorname rol in. De tanks van het leger bezetten momenteel alle strategische punten in Cairo om demonstraties te ontmoedigen.
> Egypte heeft dringend geld nodig, maar de VS en anderen als het IMF maken geen haast om Egypte dat ook te geven; er zijn eerst hervormingen nodig.
> Egypte heeft een stel NGOs met banden met de VS overvallen en een groep Amerikanen wordt vastgehouden in Egypte. Het gaat om NGOs die met Amerikaans geld aan democratisering werkten.
> 70% van de Egyptische bevolking vindt dat Egypte helemaal geen Amerikaanse hulp moet aanvaarden
> De Moslimbroederschap heeft de Amerikaanse Universiteit in Cairo (AUC) beschuldigd dat het via zijn studenten probeert de Egyptische staat te schaden.

De sfeer in Egypte jegens de Verenigde Staten is beslist onprettig op dit moment. De komende dagen verwacht ik nieuwe problemen tussen Cairo en Washington - het leger en de Moslimbroederschap weten dat ze 'scoren' bij het volk als ze harde woorden tegen de USA gebruiken. En scoren moeten ze, omdat we zwaar economisch weer hebben. De verarming van Egypte zet zich door.

donderdag 9 februari 2012

Ik heb me helaas vergist in Wycliffe

Gaat Wycliffe Nederland zijn hoofdkantoor in Dallas vragen om eerlijk en open te worden? En om zich klip en klaar tegen de aanpak van de organisatie in Dallas uit te spreken? Dat zou de Nederlandse organisatie sieren.

Ik was even te enthousiast over het persbericht van Wycliffe Internationaal dat ik hier eerder liet zien. Alles wijst erop dat de organisatie ons zand in de ogen strooit. Het gaat gewoon door met de betwiste bijbelvertalingen, en het spreekt nog steeds openlijk over de 'valse beschuldigingen' die aan haar adres zijn geuit. Het heeft ook nog geen enkele indruk gewekt dat het bereid is met zijn critici in gesprek te gaan. De organisatie lijkt echt alleen zijn geldstroom veilig te willen stellen.

De VP van SIL/Wycliffe zegt bijvoorbeeld deze week in The Christian Post over de bekritiseerde bijbelvertalingen waarin de termen Vader en Zoon voor God veelvuldig zijn wegvertaald: Die vertalingen "have already been pulled from circulation." Lariekoek. Er is niets uit de omloop gehaald. En een insider in SIL heeft me verteld dat aan de gewraakte vertalingen gewoon wordt doorgewerkt. Overigens, met zijn uitspraak BEVESTIGDE hij wel dat zulke vertalingen bestaan.

Op de website van Wycliffe staat een opvallende button (zie rechtsboven) die ondermeer verwijst naar deze uitspraak, die ONTKENT dat zulke vertalingen bestaan:
Wycliffe is not omitting or removing the familial terms, translated in English as “Son of God” or “Father,” from any Scripture translation. Erroneous information and rumors on the internet have recently raised questions concerning this issue.

Dit is dus gewoon liegen. Zie de feiten zoals door een groep lui die zich Biblical Missiology noemt, op tafel zijn gelegd.

Dit heb ik zelf eerder over deze kwestie geschreven. Een duidelijk bewijs dat Wycliffe heel bewust WEL termen als Zoon van God en Vader uit Bijbelvertalingen weglaat. Hou toch op met dit draaien! Wat zegt onze bijbel in Matheus 28:19? Volgens een van de Arabische vertalingen van SIL/Wycliffe staat daar dat de discipelen moeten heengaan,om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Welnee!
"...cleanse them by water in the name of Allah, his Messiah and his Holy Spirit."

Vader en Zoon niet vervangen? De Vader wordt gewoon 'God', en de Zoon en de Heilige Geest worden aan God ondergeschikt gemaakt als 'diens Messias en diens Heilige geest'.

Ik hoop dat WycliffeNederland, dat zich gelukkig al voorzichtig kritisch heeft geuit over hun hoofdkwartier in de USA, zich geen zand in de ogen laat strooien en doorgaat met vragen stellen. En ik hoop ook dat WycliffeNederland echt stevig in het openbaar NEEN zegt tegen dit vertaalbeleid.

Het gaat niet om valse beschuldigingen, maar om zeer gedocumenteerde bewijzen. En dat weet Wycliffe in de USA volgens mij heel goed - maar het heeft nu eenmaal voor een bepaalde koers gekozen. Van die koers moet het afstand nemen.

Achter al dit gedonder zit klip en klaar het volgende: De vertalers die hiermee bezig zijn, hebben gekozen voor een missiologische benadering die met 'Insider Movements' wordt aangeduid. De keuzes om Vader en Zoon weg te laten uit vertalingen is niet om taalkundige redenen, maar om missiologische redenen. Zodat het voor moslims makkelijker wordt om volgeling van Jezus te worden. Wie zich daarmee inlaat heeft vervolgens vast ook geen moeite om een beetje te draaien en te liegen over waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn.