vrijdag 10 februari 2012

Egypte en de USA op politieke ramkoers

Hoe gaan Egypte en de USA hun problemen oplossen? Ze liggen momenteel op een (politieke!) ramkoers en bemiddeling lijkt nodig om de partijen te doen bedaren. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 'bedaren': er zijn ook feitelijke geschilpunten. De vriendelijke relatie die Egypte en de VS hadden onder de Egyptische president Hosni Mubarak lijken voorgoed voorbij.

Waar liggen de pijnpunten?
> De Verenigde Staten financiert het Egyptische leger. Dat is erg pijnlijk, omdat het leger geen indruk wekt democratie van Egyptie op het oog te hebben. De dictatuur gaat door en daar speelt het leger een voorname rol in. De tanks van het leger bezetten momenteel alle strategische punten in Cairo om demonstraties te ontmoedigen.
> Egypte heeft dringend geld nodig, maar de VS en anderen als het IMF maken geen haast om Egypte dat ook te geven; er zijn eerst hervormingen nodig.
> Egypte heeft een stel NGOs met banden met de VS overvallen en een groep Amerikanen wordt vastgehouden in Egypte. Het gaat om NGOs die met Amerikaans geld aan democratisering werkten.
> 70% van de Egyptische bevolking vindt dat Egypte helemaal geen Amerikaanse hulp moet aanvaarden
> De Moslimbroederschap heeft de Amerikaanse Universiteit in Cairo (AUC) beschuldigd dat het via zijn studenten probeert de Egyptische staat te schaden.

De sfeer in Egypte jegens de Verenigde Staten is beslist onprettig op dit moment. De komende dagen verwacht ik nieuwe problemen tussen Cairo en Washington - het leger en de Moslimbroederschap weten dat ze 'scoren' bij het volk als ze harde woorden tegen de USA gebruiken. En scoren moeten ze, omdat we zwaar economisch weer hebben. De verarming van Egypte zet zich door.

1 opmerking:

USA ESTA zei

Willkommen auf der Website für die Esta-Beantragung in die USA.
www.usestaapply.com