maandag 13 februari 2012

God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken

Rev Dr Stephen Sizer bezoekt me deze week in Cairo, voor een serie besprekingen en lezingen over Christen-zionisme. Een mooie gelegenheid om dagelijks een bijbelse gedachte aan deze kwestie te wijden. Het worden er zeven in totaal:


Zeven bijbelse antwoorden op veelgehoorde

Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken

Deze populaire veronderstelling is gebaseerd op Genesis 12:3. Ten eerste, neem er nota van dat de belofte werd gedaan aan Abram (dat is, Abraham) en niemand anders. Ten tweede, er is niets in de tekst die suggereert dat God deze belofte bedoelde als onvoorwaardelijke of eeuwige belofte aan Abraham’s lichamelijke nakomelingen. Ten derde, in het Nieuwe Testament wordt ons expliciet vertelt dat de beloften zijn vervuld in Jezus Christus en in hen die Hem als gun Heer en Heiland erkennen. Gods beloften ontvangen we door geloof uit genade, niet door werken of ras. (Efeziers 2:8-9)

Belofte:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken.; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegd worden. (Genesis 12:2-3)
Ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. (Genesis 22:17-18)

Vervulling:
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus… Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:16, 28-29)

21 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,"christenzionisten" baseren hun betrokkenheid tav het Joodse volk heus niet enkel en alleen op gen.12:3.Dan zou trouwens hun bewogenheid voor het Joodse volk wel behoorlijk egoistisch en uit eigen belang kunnen overkomen.

Hoewel gelet op de ellende die er momenteel heerst in de (moslim) landen die Israel "vervloeken" zou je wel degenlijk in deze populaire veronderstelling/uitleg gaan geloven.

Nee Jos,Gods handelen met Zijn volk is ons hoofdmotief.
God bracht Zijn volk iom Zijn belofte terug in hun land.

Daarnaast is Onze Heer Jezus naast de bruidegom van de Gemeente de Koning der Joden die "straks" vanuit Jeruzalem alle volken zal gaan regeren.De inwoners van Jeruzalem(Joodse volk) zullen Hem zien en over Hem rouwklagen.(zach.12)als Hij terugkomt op de olijfberg.

Jos,deze bovengenoemde Bijbelse feiten die jij niet(meer) serieus neemt zijn de hoofdzaak waarom vele gristenen de hervestiging van de Joden in hun land en de herleving van de Joodse natie steunen.

Dus gewoon om wat er daar allemaal nog te gebeuren staat.

Ik vraag me trouwens af wat jou motief is om iemand als Sizer uit te nodigen,zijn er dan zoveel gristen in joú kerkje besmet met dit zionisten virus?

Het is trouwens voor jou/jullie vurig te hopen dat gen.12:3 vandaag niet meer opgaat.

Jos M. Strengholt zei

Nee natuurlijk baseren christen-zionisten hun opvattingen niet alleen op Genesis 12:3. Maar laten we in elk geval vaststellen, dat vers is beslist geen basis voor de gedachte dat christenen gezegend worden door het fysieke nageslacht van Abraham te zegenen.

gert zei

Hoi Jos,maar waarom nodig je Sizer uit,is er zoveel "dwaling",lees sympathie voor het Joodse volk bij jou kuddeke?

Waar je volgens mij weinig aan kunt doen is de aparte liefde voor het Joodse volk die automatisch ontstaat in de harten van iemand die door de Heilige Geest wederom geboren wordt.

Hoewel in de gelijkenis van de zaaier zijn er ook die ellendige vogels die het zaad wegpikken.

Johan zei

@Gert

Meen je dat echt over "de aparte liefde voor het Joodse volk die automatisch ontstaat in de harten van iemand die door de Heilige Geest wederom geboren wordt"? Even afgezien dat ik nog iemand met meerdere harten tegen moet komen...

Dus een christen die geen "aparte liefde voor het joodse volk" ervaart, is niet wedergeboren? Het lijkt mij toe dat je hier een nieuwe leer verkondigt en die gebruikt als sjibbolet om "ware gelovigen" van "onware gelovigen" te onderscheiden.
Volgens mij is een "aparte liefde voor het joodse volk" eerder een adiaphorum en geen voorwaarde voor waar geloof.

En dan nog: beteket "aparte liefde voor het joodse volk" ook automatisch (onvoorwaardelijke) steun voor het Israëlische regeringsbeleid? Ik dacht het niet!

@Jos
Wat belezener christen-zionisten gaan je wrsch. vertellen dat de belofte aan Abram verderop in het OT bijna woordelijk wordt herhaard tegenover het volk. Dat klopt ook, maar ik kan nu uit mijn blote hoofd de de tekst niet opdiepen.
We wachten rustig af... ;o)

gert zei

Hoi Johan,als Sizer de boude bewering mag doen dat chr.zionisten zich eigenlijk geen christen meer mogen noemen,mag ik toch wel beweren wat ik beweerde?

Trouwens mensen die zich gristen noemen en alles doen om het Joodse volk/Israel hun recht op hervestiging in het hun beloofde land te ontzeggen en daarnaast buitenproportioneel opkomen voor de belangen van een zelfverzonnen volk dat Israel hartgrondig haat daar zet ik grote ????? bij.

Ruud zei

Je haat zelf, Gert, door de Palestijnen een zelfverzonnen volk te noemen. Dat is je reinste geschiedvervalsing, anti-Arabisch racisme en anti-Arabische haat.

Op de website www.musalaha.org staat onder de titel "Should we be listening to our political leaders" een goed verhaal over wat er moreel en geschiedkundig zo verwerpelijk is aan het ontkennen van de Palestijnen als volk.

Johan zei

@Gert

Dus als jij vindt dat een ander een volkomen foute bewering doet, heb jij het recht om ook zelf een volkomen foute bewering neer te tikken?
Nee, helder hoor...

Zelden zo'n mal argument vernomen.
M'n moeder zou zeggen: als een ander in de sloot springt, hoef jij dat nog niet te doen!

gert zei

Hoi Johan,ik had het over een boude bewering,is volgens mij fff iets anders dan een foute uitspraak.

Hoi Ruud,ik spreek en onderschrijf de beweringen van Gingrich die de pals een verzonnen volk noemde.
Heeft niks met haat maar met historisch besef te maken.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/11097219/___Palestijnen_een_verzonnen_volk___.html

Ruud zei

Gert, die stelling van jou is gewoon een leugen en dat wordt in dat Musalaha artikel goed aangetoond. Met historisch besef heeft het niets te maken, met geschiedvervalsing des te meer.

Het hoort in hetzelfde verwerpelijke rijtje thuis als de Joden als volk ontkennen en alleen als aanhangers van een religie beschouwen (die dus geen eigen land hoeven te hebben).

gert zei

Hoi Ruud,wat ik als christenzionist die steun geeft aan een beschaafd democratisch volk niet begrijp van jullie christenpalestinisten is jullie onopgeefbare sympathie en steun aan een volk dat terrorisme onderwijst op hun scholen,zelfmoordenaars verheerlijkt en de vernietiging van het Joodse volk nastreeft.

Jullie zullen "straks" daar ben ik van overtuigd,met het schaamrood op je kaken heel wat hebben uit te leggen aan hun Koning.

Unger zei

Het boek "steen door de ruit" van Bart Repko kan menig schel van de ogen doen vallen....

Allen oprecht wijsheid gewenst.

Jos M. Strengholt zei

@Unger Je denkt toch niet serieus dat het een of ander boek lezen wat uitmaakt? Ik houd het graag bij mijn bijbel hoor. Die is me duidelijk genoeg :-)

Ruud zei

Gert, ook aan Joodse kant komen heel wat excessen voor en de hoeveelheid anti-Arabische haat van die kant neemt hand over hand toe. Zo beschaafd en democratisch gaat het er dus echt niet aan toe. Zie bijvoorbeeld http://www.cpt.org/underattack en http://www.haaretz.com/print-edition/features/idf-brigade-leaves-an-impression-in-hebron-1.412570. Beide links heb ik van Alfred Muller, die zelf toch echt niet als anti-Israel kan worden omschreven.

Arabieren worden over een kam geschoren en allemaal gedemoniseerd en gedehumaniseerd en weggezet als een grote bende Jodenhatende terroristen, iets wat jij ook duidelijk doet, hetgeen zeer onbijbels is. De Bijbel zegt ons dat we rechtvaardig moeten oordelen en niet mensen al op basis van etnische afkomst en racistische vooroordelen bij voorbaat moeten afschrijven.

Zeker, er is ook aan Palestijnse kant veel haat en (verlangen naar) grof geweld jegens Joden en dat is ook zeer verwerpelijk en niet goed te praten. Alleen hebben beide kanten dingen misdaan jegens de ander en beide kanten moeten (net als wijzelf) uit hun slachtofferrol stappen en niet alleen stilstaan bij wat henzelf misdaan is, maar ook durven kijken wat zij de ander allemaal misdaan hebben. Zie http://www.musalaha.org/articleview.asp?ID=48 voor een verslag van een ontmoeting waarin dit door zowel Joden als Palestijnen gedaan werd.

Het zou me niet verbazen als sommige christenzionisten aan de kant van de bokken komen te staan. "Ik had honger en je gaf me niet te eten, ik gaf dorst en je gaf me niet te drinken, ik zat gevangen en je liet me gewoon zitten, want je ging er van uit dat ik natuurlijk schuldig was zonder na te gaan of dit echt zo was.", enz. Dan zullen ze vragen wanneer ze dat dan allemaal niet aan Hem gedaan hebben en dan zal de Koning der koningen tegen hen zeggen: "Toen je mijn Palestijnse kinderen liet barsten, liet je mij barsten." Jezus is Joods, zeker, maar verbeeld je vooral niet dat Hij bij het oordeel het Joodse volk en hun fans dus wel zal voortrekken of soepeler behandelen. Palestijnen zijn net zo hard mensen als Joden in Zijn ogen. Deze Joodse Koning kan èn zal zich zeker net zo met Palestijnen identificeren als Hij dat met Joden zal doen.

gert zei

Hoi Ruud nergens in het hele midden-oosten ondervinden arababische mensen meer vrijheid en burgerrechten dan in Israel.Ze nemen nota-bene volwaardig deel aan de politiek.Lees bv.fff over deze trotse Israelische arabmoslima die op een Israelische ambulance werkt.

http://www.ynetnews.com/articles/1,7340,L-4164516,00.html

Nee Ruud de grote denk(v)out die jullie maken is het verzwijgen vanwaaruit deze ongeneselijke haat tegen de Joodse mens voortkomt en dat is de islam/koran.Volgens islamitische korangeleerde zijn Joden handlangers van satan in menselijke gedaante.Lees fff

http://brabosh.com/2012/02/13/pqpct-fx4/Zowiezo zullen miljoenen hun knieën al niet vrijwillig voor Jezus buigen omwillen van de leugenprofeet mo,die omdat vooral de Joden zijn leugens niet geloofden nu hun haat moeten ontgelden.
Dát is de kern en de bron van het midden-oosten probleem.
Dat probleem los je eg niet op door al het land op te geven( zie gazastan) of om alle christenzionisten te "bekeren" tot jullie ten diepste anti-Sem dwaling.

Jos M. Strengholt zei

Gert, jij blijft maar hardnekkig zaken mengen die niks met elkaar te maken hebben.

Mijn argumenten gaan over een bijbelse theologie. NIET over of moslims of Israel beter zijn.

Ik snap niet hoe je het in je hoofd haalt om in een discussie over bijbelse theologie het argument te gebruiken dat moslims zo slecht zijn en Israel zo democratisch is.

gert zei

Jos het gaat jou er toch om de ogen van de dwalende christenzionisten wereldwijd te openen zodat ze hun onopgeefbare band met het Joodse volk opgeven,zodat er eindelijk echte vrede komt in het midden-oosten.
Vooral de VS christenzionisten houden met hun theologie de strijd gaande,tóch?

Natuurlijk is het onbeschoft van mij om niet op jou Bijbelse theologie in te gaan,(vergeef me)maar ik krijg nou ook weer niet de indruk dat ik die discussie zou verstoren,want er reageert tot nog toe geen christenzionist.

Nogmaals vergeef me,ik stelde alleen wat kritische vragen tav Sizer,deed een boude uitspraak,reageerde op tegenreaktie's en gaf daarmee aan dat je op een heiloze weg zit.
Ik zal zwijgen en de discussie tav jou stokpaardje niet meer vervuilen.
Dag Jos.

Jos M. Strengholt zei

Je moet vooral zeggen wat je wilt Gert. Maar nimmer nimmer nimmer ga je op een argument in. Het eerste wat je doet is zeggen dat die Arabieren zulke verrotte moslims zijn. Alsof je daarmee Israel een dienst bewijst.

Ik geloof werkelijk dat Israel meer gediend is met kritische vrienden (en daar reken ik mezelf toe) dan met jaknikkers. Want ze zitten al 65 jaar in een conflict waar ze zelf volgens mij ook wat bijziend door zijn geworden.

Ruud zei

Gert, in Exodus 23:2 staat heel duidelijk dat je de meerderheid in het kwaad niet mag volgen. Ook niet een beetje. Het is een bekend feit dat Arabieren in Israël veel minder rechten hebben dan Joden. Dat Arabieren in veel Arabische landen nog slechter af zijn, is even waar als volledig irrelevant, omdat we het hier over Israel hebben. Het is even absurd en verfoeilijk als zeggen dat zwarten in Amerika niet zo moeten zeuren over de achterstelling die zij ondervinden ten opzichte van blanken, omdat zij beter af zijn dan zwarten in veel Afrikaanse landen. Je kunt en mag niet het ene kwaad, waarvan ik al voorbeelden gaf verexcuseren met het andere, ook al is dat andere kwaad veel erger.

Extremisme komt ook in Joodse kring voor en dat is niet uniek voor de islam. Het is dus niet juist om alle problemen op de islam te gooien. Het is veel ingewikkelder dan dat. Ga maar na wat lieden als Kahane en sommige rechtsextremistische Israelische politici als Benny Elon over Arabieren zeiden en zeggen evenals wat je vaak kunt lezen in sommige talkbacks van rechtse Israelische bladen als Ynetnews. Dat verscheelt soms niet zoveel met wat die Korangeleerde over Joden zei. Het is allebei even verfoeilijk.

Joden willen hun knieën meestal ook niet buigen voor Jezus. Dat wilden ze al meestal niet toen Hij 2000 jaar geleden onder hen rondliep op aarde. Ik hoor je wel klagen over moslims die Jezus niet willen erkennen, maar over Joden die dat ook niet doen, hoor ik je niet. Dat vind ik hypocriet.

Gelukkig zijn er steeds meer Joden èn Arabieren die Hem wel erkennen en het is een goede zaak als wij dus zonder hen bij voorbaat al te veroordelen met een open houding tegemoet treden, ongeacht of hun ideeën over Israel wel of niet overeenkomen met de onze.

unger zei

"Jos M. Strengholt zei
@Unger Je denkt toch niet serieus dat het een of ander boek lezen wat uitmaakt? Ik houd het graag bij mijn bijbel hoor. Die is me duidelijk genoeg :-)"

U betoogt hier feitelijk dat we uw boek ook maar links moeten laten liggen......
Ik zal het afbestellen.

Jos M. Strengholt zei

@unger

Zou ik zeker doen ;-)

Geeerde Unger, ik lees, praat en denk ruim 30 jaar over dit thema. Vooral aan de hand van wat de bijbel hierover zegt. Uiteraard blijft het behelpen - alles wat we bedenken is uiteindelijk toch onze mening en niet 'God's own truth'.

Ik acht de kans dat een boek van Bart Repko me een ander kijk op de bijbel gaat geven vrij marginaal. Dat is toch niet zo'n vreemde gedachte?

Anoniem zei

Als niet gelovige stijgt het schaamrood mij naar de kaken. Hoe kunnen mensen op deze manier praten over anderen?
Ik ben drie keer in Palestina geweest en heb daar zoveel warmte en beschaving meegemaakt, meer dan de reacties hier op dit blog. Zoveel berusting in het lot ,berusting die ik nooit zou kunnen opbrengen als mijn land en of huis gestolen zou worden, als mijn familie zonder reden zou worden gearresteerd, nachts wakker gemaakt te worden om foto's van jonge kinderen te maken en ga maar zo door. God ( waar jullie in geloven)zo dit onrecht nooit goedkeuren, zou al deze leugens en apartheid niet goedkeuren , want Palestijnen hebben niet dezelfde rechten in Israel als de joodse inwoners. En wat vinden jullie dan van de vernielingen van kerken, van het bespugen van christenen door joodse bewoners, of is hier een verzachtende reden voor te geven die niet zo gelden voor Palestijnen?
Jose