dinsdag 14 februari 2012

Onderzoek naar kindermisbruik onder moslims?

Na lange studie ben ik tot de conclusie gekomen dat er meer onderzoek nodig is naar kindermisbruik

onder buschauffeurs
in PKN gezinnen
in gezinnen van Jehova's Getuigen
in moslimgezinnen
onder agnosten
onder paragnosten
in atheistische gezinnen
in gezinnen van beheerders van zwembaden
onder onderwijzers op basisscholen
bij ex-Rooms Katholieken
bij toekomstige Rooms Katholieken
onder homoseksuelen
onder marktkooplui
onder verkopers van kinderkleding bij V&D
bij journalisten van de EO
onder leden van de VPRO
onder eigenaars van coffeeshops
onder hoogleraren

Misschien ben ik er nog wat vergeten. Maar ik heb er in elk geval meer dan stichting Movisie die meent dat meer moet worden onderzocht onder orthodox-protestantse gezinnen. Wil zo'n stichting gewoon een beetje scoren in de media of zo?

Laat ze moedig zijn en onderzoek doen naar de situatie in moslimgezinnen. Rooms-Katholieken en Protestanten gaan niet meteen dreigen met geweld he? En wie durft het aan om te suggereren dat erg veel kindermisbruik met homoseksualiteit samenhangt? Daar gaan we natuurlijk geen vooronderzoek naar doen...

Wie kan ontkennen dat het intussen bon ton is om kerken en het christelijk geloof te willen bekladden?

17 opmerkingen:

Anton Verweij zei

Je vergeet nog een belangrijke groep, de hippies uit de zestiger, zeventiger jaren, propagandisten van vrije seks, ook en openlijk met kinderen. Ze zitten nu in allerlei politieke partijen en schreeuwen van de daken ... Bizarre verhalen gehoord van beschadigde kinderen!

Jos M. Strengholt zei

O ja... dom van me. Al die lui nu in de top van GL, PvdA etc

adw te U. zei

de hulpverleners ben je ook nog vergeten, Jos.

En ik ben een hulpverlener, die verdraaid veel misbruik tegenkom: bij kampers, seculieren, refo's en andere gristenen. Overigens zie ik geen oorzakelijk verband, maar meer een slim gebruik van het geloof, het systeem of wat dan ook om daden goed te praten. In elke groep in de samenleving zitten gekken.

Maaaar, het is wel triest dat het verhaal van de vrouw in Trouw an vandaag niet terecht kon bij haar kerkleiders. Ook dat maak ik mee. Met name in gemeenten op het platteland kennen ouderlingen die geen kaas gegeten hebben van pastorale hulp. Zij zij ouderling geworden omdat ze 'godvrezende mannen zijn' en in hun eigen veilige geisoleerde omgeving wonen. Gelukkig heft mijn vader nooit zo'n verantwoordelijke rol gehad: hij denkt echt nog steeds dat incest enzo niet in zijn omgeving (= kerk) voorkomt. 'Wie moet ik ervan verdenken?', vraagt hij mj als we het erover hebben Tja, dat weet ik dan ook niet, maar het gebeurt wel.

Jos M. Strengholt zei

Ik herhaal het nog maar eens: alle kerels (en vrouwen) die niet van kinderen af kunnen wat mij betreft de cel in. Daar horen zulke misbruikers thuis.

En ook orthodox-protestantse misbruikers. In de cel.

Maar het irriteert me mateloos dat allerlei zogenaamd bezorgde instanties er alleen christenen uithalen. Is dat omdat ze antichristelijk zijn? Of omdat ze misbruik in andere groepen willen verhullen? Laat ze maar aantonen dat dit niet zo is, door een serieus bij niet-christenen te gaan kijken. Zolang ze dat niet doen, ga ik ervan uit dat hun keus om vooral bij christenen te kijken voortkomt uit antichristelijke sentimenten en niet om zorg voor het kind.

Willem van Gent zei

In dit geval is het niet in het wilde weg Refo's beschuldigen. In een heel ander onderzoek waren een aantal mensen die dachten dat er relatief veel seksueel misbruik was.
Ik vind het veel te ver gaan om dan gelijk te roepen dat dat onderzocht moet worden. Al was er aanleiding toe, doe dan gewoon dat onderzoek in stilte zonder gelijk dingen te roepen waarvan je weet dat dat zijn stigmatiserende gevolgen zal hebben.
Overigens, er zijn zonder meer een aantal issues qua refocultuur en misbruik.

Jos M. Strengholt zei

Met je eens Willem. Over een thema als dit zomaar publiek zoiets roepen werkt volgens mij averechts.

Ook kan ik me voostellen dat misbruik meer wordt toegedekt in kringen die vrij exclusivistisch zijn.

Maar mensen die geen affiniteit met dit kringen hebben, overdrijven dit volgens mij ook. En, er wordt misschien meer toegedekt, maar komt er daarom meer misbruik voor?

Ik moet nog altijd aan mijn buurman denken, een nette getrouwde heiden. Die zich aan een paar jongens uit de straat vergreep. en daarna 'uit de kast' kwam. De man was geen refo. En nee, ik was hem niet leuk genoeg, God zij dank.

Anoniem zei

Gert a zei,

Ik vind dit soort berichtgeving ook een uiterst kwalijke zaak, omdat het nergens op gebaseerd is en dus alleen maar de bedoeling kan hebben om christenen zo zwart mogelijk af te schilderen.

Geenstijl heeft er een topic aan gewijd, net alsof uit een vooringenomen vooronderzoekje bewezen is dat de biblebelt een "smerige bende" is.

Zelf zeggen de schrijvers ook dat niet bewezen is dat ontucht of huiselijk geweld vaker voorkomt in orthodox christelijke hoek, omdat hier praktisch geen onderzoek naar is gedaan.

Maar Geenstijl schrijft :

"Het gaat maar door en ieder denkbaar cliché over SGP-stemmende mannenbroeders is gewoon WAAR. Zwaar gereformeerden die met den Bijbel in de hand hun homoseksuele kinderen afranselen en verstoten, zwetend op hun 12 dochters kruipen en hun zonen in zuipketen ongegeneerd en in groepsverband over meisjes heen laten gaan die toch al bekend staan als damaged goods"

Toen ik dit las dacht ik toch echt, ondanks dat het op Geenstijl staat, dat dit ergens op gebaseerd is.
Ze linken het rapport, maar echt nergens is dit te vinden.
Ze weten waarschijnlijk toch dat niemand dit doorleest.

Ik vind persoonlijk dat ze een rechtzaak verdienen.

Jan zei

O jee, wat voelen we ons meteen weer aangevallen. 'k Heb het hele onderzoek gelezen en valt mij best mee. Ze geven toe dat er ondoenlijk is de verschillen binnen de ger. gezindte uit te spitten en dat het daarom enigzinds generaliserend over kan kan komen.
Feit is dat veel mensen op de bible belt in een isolement leven. Zelf ontkennen ze dit zo hard mogelijk. Ook de kloof tussen ouders en jongeren groeit enorm, hierin moeten we het rapport gelijk geven. Waarom zullen we meteen gaan steigeren en wijzen naar moslims hippies e.d.? Iedere refo weet ten diepste dat de hele refo zuil vanbinnen rot is. Maar we bedekken het allemaal met de mantel der liefde.

Anoniem zei

He Jan,

Gert A zei,


Het "onderzoek" heb ik ook gelezen.
Het is puur gebaseerd op aannames en sugesties en deze zijn vervolgens uitgewerkt tot een fors aantal pagina's.
Er is niets feitelijk onderbouwd.
Bovendien beschikt geen van de onderzoekers over een universitaire opleiding.
Het leest weg als een werkstuk van een havo5 student.

Rijst bij mij/ons de vraag wat het nut is om dit te publiceren.
Dat kan maar 1 reden hebben, makkelijk scoren over de rug van een groep die toch al niet populair is.

Trouwens : "Iedere refo weet ten diepste dat de hele refo zuil vanbinnen rot is. Maar we bedekken het allemaal met de mantel der liefde." Leg eens uit ?

Pittig zei

"Maar het irriteert me mateloos dat allerlei zogenaamd bezorgde instanties er alleen christenen uithalen."

1. Slachtoffers zijn toch véél en véél belangrijker dan de goede naam van christenen? Voor de slachtoffers is het ONTZETTEND belangrijk dat deze zaken besproken worden en dat er maatregelen genomen worden! Alle aandacht is welkom! Bekijk het eens vanuit de slachtoffers?

2. Het zou héél goed zijn dat er overal op misbruik gelet wordt! Je advies is dus héél waardevol!

3. Maar zullen we ook eens rustig kijken of er echt "alleen christenen worden uitgehaald"? Ik lees op internet regelmatig over allerlei mensen en groepen. Marokkanen die dit doen en Polen die dat doen! De commissie Samson over misbruik in de jeugdzorg Volkskrant, maart 2011). Onderzoek naar misbruik bij padvinders (Trouw, maart 2010). Of Google maar eens de woorden “Misbruik onder allochtonen” en je zult versteld staan!

Dus je idee dat het alleen over christenen gaat en dat er een soort samenzwering is tegen de christenen lijkt me volledig uit de lucht gegrepen! “Oordelen op basis van onkunde” is geen gave van de Geest… Google toch even voordat je je stukjes schrijft. Dat bespaart een hoop ellende. Dit onderzoek valt jou op, omdat jouw bril alleen deze gevallen ziet. Maar zet ook eens die bril af.

Als er dus een heel genuanceerd onderzoek is verschenen, die misbruik binnen één kring aankaart, dan moet er toch aandacht aan worden besteed?

4. De onderzoeken naar misbruik katholieken en reformatorischen krijgen juist zoveel publiciteit omdat sommige christenen zo furieus en verontwaardigd op zulke onderzoeken reageren! Dus jouw stukje draagt juist meer bij aan de negatieve beeldvorming over christenen?

5. Juist deze christenen hebben een hoog “wij zijn beter dan de rest” gehalte. Zij kwamen daarvoor altijd in het nieuws door hun protesten tegen het morele verval van de samenleving en hun strijd voor normen en waarden en tegen films, toneelstukken, etc.. Hoe hoger je gaat staan, hoe dieper je zult vallen. Dat het dus vooral bij “de christenen die alles beter weten” meer publiciteit zou kunnen krijgen, vind ik heel begrijpelijk. Alsof een Greenpeace directeur een bontjas draagt… Of een evangelische prediker tegen homo’s, zelf homo blijkt te zijn.

6. Heb je het rapport van Movisie wel gelezen? De mensen die dat rapport hebben geschreven, deden héél erg hun best om genuanceerd en verantwoord te formuleren en lieten niet na alle goede punten te noemen! Ze wijzen op zowel risco verhogende aspecten als risico verlagende aspecten binnen de gereformeerde gezindte. Maar er worden wel een groot aantal knelpunten genoemd! Lees maar over de overeenkomsten met de "eer-cultuur"...

7. Door dit stukje laat je de discussie gaan over “wie” iets gezegd heeft tegen “wie”. Maar op die manier ontwijk je de inhoud! En het gaat toch om de inhoud?! En zelfs al zou Movisie de grootste vijand van het christendom zijn (wat het beslist niet is), dan nog kun je vaak het meest leren van je tegenstanders.

8. Zoals je het stukje nu schrijft, is het vooral een verongelijkt gevoel. Wij worden op fouten gewezen, maar anderen dan? Je klinkt net als een peuter: "Maar juf, anderen doen het ook!"

Al met al is er dus niets veranderd sinds je ooit je stukje over katholiek misbruik schreef. Ook daarin ging je de katholieke kerk verdedigen tegen "die nare journalisten" die onderzoek deden. Nog steeds liever de boodschapper neerschieten dan naar de slachtoffers kijken... Nog steeds kijk je naar wie het zegt en niet naar wat er gezegd wordt.

Dat kan toch anders? Dat kan toch beter?

Jos M. Strengholt zei

1. Slachtoffers zijn er evengoed in de overige 93% van de samenleving. Zou die 93% nu denken: hoera, laten ze de zaak bij die orthodoxe protestanten maar eens goed aanpakken?

2. Je weet best dat er NIET overal op misbruik wordt gelet. De enige groepen die serieus onder de loupe zijn genomen zijn RK internaten. Waarbij, zoals je uit het rapport weet, is gemeld dat de situatie op die internaten niet anders is dan op alle andere internaten. (eigenaardig dat ze dat weten. Daar is toch geen onderzoek gedaan?)

3. Dat je er Marokkanen en Polen bijhaalt verslaat je eigebn argument. In hun geval zijn het doorgaans niet-Marokkanen en niet-Polen die schande spreken van het feit dat juist die groepen steeds het haasje zijn in de media. En vreemd, als het waar is dat serieus onderzoek is gedaan naar misbruik onder padvinders en allochtonen, waarom maken media daar niet meer ophef over? We zijn de afgelopen jaren overladen met media die zelf onderzoek gingen doen en er pagina na pagina mee vulden.

Ik heb het niet over een samenzwering tegen christenen. En doe niet zo pedant over mijn onkunde. Dank je.

En ja, als er een heel genuanceerd onderzoek is verschenen, die misbruik binnen één kring aankaart, dan moet er aandacht aan worden besteed. Ik suggereer geheel niet dat het onderzoek van Movisie niet genuanceerd zou zijn. Ik suggereer wel dat hun keus om dat onderzoek op orthodoxe protestanten te richten, niks te maken heeft met de vraag of juist onder die groep het grote aantal misbruikgevallen zou zijn.

4. Jij zegt: “De onderzoeken naar misbruik katholieken en reformatorischen krijgen juist zoveel publiciteit omdat sommige christenen zo furieus en verontwaardigd op zulke onderzoeken reageren! Dus jouw stukje draagt juist meer bij aan de negatieve beeldvorming over christenen?” Zeldzaam. Ik citeer het nog eens graag. Je bedoelt dat het graven, peuren, beschuldigen van de RK kerk komt doordat sommige christenen furieus reageren? Dus als die hun mond houden krijgen die soort rapporten geen publiciteit? Kom uit je grot zeg.

5. Hoe hoger je meent te staan hoe dieper je valt. Ja dat snap ik. En ik heb er geen moeite mee dat misstanden worden aangekaart. Maar het ging je toch om de slachtoffers? Helpt het de 93% niet-orthodox-protestanten?

6. Ik heb je al eerder gezegd, de vraag is helemaal of dat rapport van Movisie evenwichtig is of niet. De vraag is waarom ze nu niet eens dapper zijn en zo’n onderzoek op moslims loslaten. Of op homoseksuelen. Of op lui die in de jaren 60 en 70 bij de hippiebeweging zaten.

7. Ik vind het helemaal niet erg dat orthodox protestanten aan een onderzoek worden onderworpen. Ik heb wel moeite met het feit dat na de onderzoeken in de RK kerk, de camera nu op een ‘natuurlijk’ manier naar orthodox-protestanten schuift. Daarmee wordt enorm de indruk gewekt dat het probleem dus bij christenen zit.

8. Onzin dat ik een verongelijkt gevoel heb. Ik ben niet RK en hoor niet bij de refo-groep.

Je opmerking dat ik liever de journalist neerschiet dan naar de slachtoffers vind ik zo leuk… En jij durft te beweren dat het de journalisten om de slachtoffers te doen was? Laat me niet lachen. Het gaat bij media om verkoopcijfers, kijkcijfers, en geen stenen door de ruiten. Waarom denk je dat niemand onderzoek doet naar de relatie tussen kindermisbruik en homoseksualiteit? En Marokkanen en kindermisbruik? Welke krant zet dat op zijn voorpagina?

Anoniem zei

Niet-christenen zijn het meer dan zat om altijd en eeuwig een moreel oordel van hun christelijke medemens om hun oren te krijgen. Volkomen ongenuanceerde en ondoorleefde stelligheden over abortus, euthanasie, homofilie enzovoort worden vanaf de kansel, tijdens evangelisatiebijeenkomsten en in de christelijke media richting de ongelovigen geslingerd. Met altijd en eeuwig hetzelfde ondertoontje: wij zijn ook slecht, maar toch beter dan jullie, want wij zijn tenminste bezig met De Oplossing vanuit een Hogere, Goede Motivatie.

Ondertussen zie je overal dat de christenen hun voorsprong aan het kwijtraken zijn: ze zijn niet meer de smaakmakers op wetenschappelijk en cultureel gebied - beide ooit vooral aangeduwd door christelijke instellingen - en over de zorg voor het milieu kunnen we kort zijn: veel christenen gaan ervan uit dat er toch wel een keer een nieuwe aarde komt, dus voor de huidige hoeft niet echt goed gezorgd te worden. Om over belastingontduiking in de zwaardere kringen (vissersdorpen, iemand?) nog maar te zwijgen. Moraal is rekbaar, blijkbaar.

Dat irriteert mateloos, en terecht, voor wie niet gelooft. Dus als dan blijkt dat bij die christelijke groeperingen, die altijd zo hard roepen dat het bij hen wél veilig en goed en mooi is, ook mensen worden misbruikt, vind ik het niet meer dan terecht dat daar een keer goed de onderste steen boven wordt gehaald. Is dat buitenproportioneel t.o.v. andere groeperingen? Ja, beslist. Maar is het rechtvaardig? Ja, ook beslist. De maat waarmee je gemeten wordt, is dezelfde als waar je anderen mee meet. Nergens wordt zo'n scherpe maat gebruikt als bij veel christelijke groeperingen. Met name de zwaardere. Right back at you, iets met balk en splinter. Kaatsen en de bal verwachten. Volkomen terecht.

Jos M. Strengholt zei

Dat vind ik een eerlijke reactie. Maar daarmee stellen we dus wel vast dat journalistiek en anderen die dit onderzoeken, dit NIET doen om slachtoffers te helpen he? En ook, dat journalistiek een niet erg objectieve houding heeft. Het gaat om christenen eens lekker bij het nekval te pakken.

Anoniem zei

Natuurlijk zijn journalisten niet onbevooroordeeld en ook zeker niet objectief. Iedere journalist (of wetenschapper, laten we die even niet vergeten) die dat beweert, heeft een sprookjeswereld in zijn hoofd. Te kinderachtig voor woorden, die discussie.

Ieder zijn mening heeft een achtergrond, en die moet je duiden voordat je op waarde kan schatten wat diegene beweert.

Maar dat maakt dit nog steeds niet alleen maar een kwestie van "die christenen in hun nekvel pakken". Het is simpelweg christenen langs de maatlat leggen die zij zelf altijd al ongevraagd voor anderen hanteren. De maatlat van de absolute perfectie, die altijd weer tevoorschijn komt als ze aan mensen die beter hun best doen dan de meeste christenen gaan uitleggen dat ze toch echt heel dodelijk zondig zijn, want ze zijn niet perfect. De standaard evangelisatie-riedel, die nooit aansluiting vindt.

Anoniem zei

Aanvulling: uiteindelijk gaat het gewoon om hypocrisie. Als iemand aangeeft dat het hem worst is wat anderen doen, dan mag het je nauwelijks verbazen dat zo iemand ook weinig opheeft met normen en waarden, en het zelf niet zo nauw neemt. Dat maakt een fout niet minder erg, maar het verbaast niemand.

Als iemand moord en brand schreeuwt bij elke misstap van anderen, evenementen en politieke partijen organiseert die te pas en te onpas anderen wijzen op een foute levenswijze in hun ogen, en dan vervolgens blijkt dat daar intern ook gewoon misstanden begaan worden, dan mag dat dubbel zo hard aangepakt worden. Net zoals een politie-agent harder gestraft wordt voor een misdrijf dan iemand anders, zeker als 'ie in uniform is. En een christen is altijd in uniform.

Jos M. Strengholt zei

inderdaad, die evangelisatieriedel vind geen aansluiting en is ook heel stupide.

Ik vind overigens dat je de zaak wat scheef voorstelt. Het zal best dat christenen soms holier-than-thou overkomen. Misschien ook wel veroordelend.

Een buitenstaander zal dat misschien zo ervaren, en soms helaas terecht. Maar binnen de kerken wordt ook intern dezelfde maatstaf gebruikt; christenen zijn zich doorgaans goed bewust van hun eigen zwakheden. Als ze het over de hoge standaard van God hebben bedoelen ze NIET dat die door buitenstaanders niet wordt gehaald en door christenen wel. We weten dat we allemaal zwakke zondige miserabele wezens zijn als het aankomt op het doen van de wil van God. Christenen die daar anders over denken hebben nooit in de spiegel gekeken. En de meesten doen dat heel vaak en kennen de wratten op hun neus...

Jos M. Strengholt zei

Nog even - ik ben het geheel met je eens over dat moord en brand schreeuwen over misstappen van anderen. Christenen moeten minder moraliserend doen over buitenstaanders en meer over zichzelf. Daar zijn we het met elkaar eens dus. Ik vind, om eens wat te noemen, dat gezeur over elfstedentocht wel of niet op zondag, gewoon onzin. Als je op zondag op de bank wil zitten moet je dat vooral doen, maar val anderen niet met die moraal lastig.

Dat vind ik ook over homoseksualiteit. Ik ben daar als christen echt geen voorstander van - maar ik ga mensen niet de maat nemen die geen christelijke moraal zeggen te hebben.

Abortus vind ik een andere kwestie. Daar gaat het om schade aan een foetus. Dat wil ik graag voorkomen.

Maar ik snap ook niet waarom sommige christenen zo makkelijk met die vinger klaar staan. Heel irritant.