donderdag 9 februari 2012

Ik heb me helaas vergist in Wycliffe

Gaat Wycliffe Nederland zijn hoofdkantoor in Dallas vragen om eerlijk en open te worden? En om zich klip en klaar tegen de aanpak van de organisatie in Dallas uit te spreken? Dat zou de Nederlandse organisatie sieren.

Ik was even te enthousiast over het persbericht van Wycliffe Internationaal dat ik hier eerder liet zien. Alles wijst erop dat de organisatie ons zand in de ogen strooit. Het gaat gewoon door met de betwiste bijbelvertalingen, en het spreekt nog steeds openlijk over de 'valse beschuldigingen' die aan haar adres zijn geuit. Het heeft ook nog geen enkele indruk gewekt dat het bereid is met zijn critici in gesprek te gaan. De organisatie lijkt echt alleen zijn geldstroom veilig te willen stellen.

De VP van SIL/Wycliffe zegt bijvoorbeeld deze week in The Christian Post over de bekritiseerde bijbelvertalingen waarin de termen Vader en Zoon voor God veelvuldig zijn wegvertaald: Die vertalingen "have already been pulled from circulation." Lariekoek. Er is niets uit de omloop gehaald. En een insider in SIL heeft me verteld dat aan de gewraakte vertalingen gewoon wordt doorgewerkt. Overigens, met zijn uitspraak BEVESTIGDE hij wel dat zulke vertalingen bestaan.

Op de website van Wycliffe staat een opvallende button (zie rechtsboven) die ondermeer verwijst naar deze uitspraak, die ONTKENT dat zulke vertalingen bestaan:
Wycliffe is not omitting or removing the familial terms, translated in English as “Son of God” or “Father,” from any Scripture translation. Erroneous information and rumors on the internet have recently raised questions concerning this issue.

Dit is dus gewoon liegen. Zie de feiten zoals door een groep lui die zich Biblical Missiology noemt, op tafel zijn gelegd.

Dit heb ik zelf eerder over deze kwestie geschreven. Een duidelijk bewijs dat Wycliffe heel bewust WEL termen als Zoon van God en Vader uit Bijbelvertalingen weglaat. Hou toch op met dit draaien! Wat zegt onze bijbel in Matheus 28:19? Volgens een van de Arabische vertalingen van SIL/Wycliffe staat daar dat de discipelen moeten heengaan,om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Welnee!
"...cleanse them by water in the name of Allah, his Messiah and his Holy Spirit."

Vader en Zoon niet vervangen? De Vader wordt gewoon 'God', en de Zoon en de Heilige Geest worden aan God ondergeschikt gemaakt als 'diens Messias en diens Heilige geest'.

Ik hoop dat WycliffeNederland, dat zich gelukkig al voorzichtig kritisch heeft geuit over hun hoofdkwartier in de USA, zich geen zand in de ogen laat strooien en doorgaat met vragen stellen. En ik hoop ook dat WycliffeNederland echt stevig in het openbaar NEEN zegt tegen dit vertaalbeleid.

Het gaat niet om valse beschuldigingen, maar om zeer gedocumenteerde bewijzen. En dat weet Wycliffe in de USA volgens mij heel goed - maar het heeft nu eenmaal voor een bepaalde koers gekozen. Van die koers moet het afstand nemen.

Achter al dit gedonder zit klip en klaar het volgende: De vertalers die hiermee bezig zijn, hebben gekozen voor een missiologische benadering die met 'Insider Movements' wordt aangeduid. De keuzes om Vader en Zoon weg te laten uit vertalingen is niet om taalkundige redenen, maar om missiologische redenen. Zodat het voor moslims makkelijker wordt om volgeling van Jezus te worden. Wie zich daarmee inlaat heeft vervolgens vast ook geen moeite om een beetje te draaien en te liegen over waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn.

Geen opmerkingen: