donderdag 23 februari 2012

Gaat de SGP Cairo veroveren?

20.20  CairoTijd 
Christenen moeten sociaal verantwoordelijk zijn; integer mensen. Zonder compromis staan voor Jezus Christus en gerechtigheid, en anderen aanmoedigen hen te volgen.  Als we over een hogere morele standaard spreken is het destructief als ons leven dat tegenspreekt.  Het ondermijnt onze integriteit als we met alcohol in verkeer gaan als we in publiek tegen alcoholisme spreken.
Leiden met integriteit maakt het nodig om zelf integer te leven en te bidden.  Bidden om onze afhankelijkheid aan God te erkennen; om te bidden voor zijn genade; om te bidden dat de Geest ons leidt. Zodat zichtbaar is dat de liefde van God ons motiveert.
Christelijke waarden in de samenleving brengen vereist dat we dit eerst in ons eigen levensstijl doen.

Tenslotte. Gebed.
We moeten in onze kerken bidden, en persoonlijk.  We moeten bidden voor onze regeringen, zeget apostel Paulus.  Als kleine minderheid ja, maar met een sterke boodschap.
Ik besef dat ik best makkelijk kan praten, met anderhalve eeuw christelijke polutiek. Je moet hier zelf in veel moeilijker omstandigheden werken. Laten we hopen en bidden voor vrijheid.  Vrijheid die je moet gebruiken tot welzijn van alle burgers.
Ik hoop dat we nu en in de toekomst van elkaar kunnen leren en elkaar bemoedigen.
Het christelijke getuigenis heeft enorme invloed in de samenleving.  Het heeft voor een explosie van sociale zorg geleid, hulp aan zwakke mensen, etc. Laten we dus dagelijks getuigen van christus in woord en daad zijn - in ons gezin, in werk, in politiek.
Of we nu minderheid zijn of niet maakt niet uit; we moeten werken aan welzijn van mensen. Laten we de dag van de kleine dingen niet minachten. Als duisternis groot is, kan een kleine lamp veel licht geven. Een beetje zout kan hele maaltijd goed maken.  Laten we niet op onze kleinheid kijken, maar inspiratie vinden in de grootheid van onze HEERE en zijn wijsheid voor het leven en de eeuwigheid.

Laat ons bemoedigd zijn - zijn koninkrijk komt. Hij regeert voor eeuwig.

20.10 uur CairoTijd
In democratie heb je meerderheid nodig voor je wetgeving.  Dat hangt dus weer af van publieke mening.  Je bent dus afhankelijk van de mening van de mensen.  Wat denken ze?  Wat voor invloed hebben christenen in het publieke debat?
De kerk staat in het midden van de wereld - en haar leden evenzo.  De kerk preekt dat we moeten leven in onderwerping aan de wetten van God.  De kerkleden moeten dit vertalen in concrete politieke actie.  Kerk kan spreken over bescherming van het milieu, bijvoorbeeld, maar concrete regels moeten door politici ontworpen. 
Het is belangrijk dat regering en kerken goed contact hebben. En tussen politieke partijen en sociale organisaties.  Dit is nodig voor effectief bespreken van problemen.  
Wat scholen onderwijzen is ook van groot belang. Bijvoorbeeld dat scholen onderwijzen dat christenen echt Egyptenaren zijn.
Regering moet verantwoordelijkheden delen.  Ze hebben geen blueprint voor een ideale samenleving. Dat was er nooit en zal nooit komen. Alleen de kracht van God kan het kwaad in mensen onderwerpen. Maar goede wetten en onze ethische visies kunnen mensen wel weghouden van corruptie, diefstal, misdaad.  En om daar aan deel te nemen, dat is onze roeping als christenen.
Onze taak is om creatief te zijn en de meerderheid ertoe te zetten goede besluiten te nemen.  Op deze manier konden we in ons land meerderheid van parlement overtuigen om mensen in sex-industrie te helpen nieuw leven te beginnen.  Eerst veel verzet van seculiere partijen.  Hun argument: 'als mensen hun kiezen voor zo'n soort leven, waarom dan moraliseren?'  Gelukkig was het resultaat dat andere partijen onze voorstellen steunden, gebaseerd op hun eigen politieke visies.  Ze constateerden dat mensen niet door echte keus in prostitutie terecht waren gekomen.


20.00 uur CairoTijd
Voor mij is het onmogelijk, bijvoorbeeld, om abortus te legaliseren.  Maar er zijn terreinen waar een christelijke visie niet zo helder is. Op die terreinen moet je niet te snel zeggen dat je oplossing een christelijke oplossing is.  Veiligheid op de weg vereist onze aandacht, er gaan veel mensen dood.  Voor mij is het gevolg van mijn geloof dat ik dit belangrijk vind. Maar wat zijn de beste oplossingen? Verkeerslichten of een rotonde?  [Zou veiligheid op de weg ook in Egypte een issue kunnen zijn? :-) ]
Er zijn dus ethische onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de wet des HEEREN maar er zijn ook veel onderwerpen waar dit niet zo duidelijk is.  De balans tussen economische groei en milieu bijvoorbeeld. Of de vraag of de markt vrijer moet zijn, of dat de regering grotere rol moet spelen.
Christelijke politiek moet dus niet worden vereenzelvigd met socialisme of liberalisme - het gaat zijn eigen weg.  De professionele politici hebben hierin hulp van experts nodig. In ons land hebben de meeste partijen daarom een wetenschappelijk bureau.
Slechte wetten, bescherming van minderheden etc kunnen alleen door betere wetgeving verbeterd.  Wetgeving maar slechte mensen niet goed; alleen het evangelie kan dat.  Maar wetten kunnen niveua van kwaad in samenleving wel verlagen.

19.55
Jullie zijn het zout van de wereld.  Dit zout, dit licht, laten we in de duisternis van de wereld zien. Om het zout van het evangelie ook in het politieke debat te brengen.
Het is voorrecht in een parlementaire democratie te wonen.  De mens heeft verantwoording jegens God en zijn naaste. In democratie heb je mogelijkheid om samenleving zo te organiseren dat we ons persoonlijke verantwoordelijk in praktijk brengen.  Als minderheid weten we, ook in Nederland, om een staat te hebben die op de regel van de wet is gebaseerd, met duidelijk rechten voor minderheden in de samenleving.
Een ieder heeft verantwoordelijkheid; elke burger die mag stemmen moet zich bewust zijn van zijn politieke verantwoordelijkheid.  Om te stemmen, invloed te hebben.  Maar dat betekent niet dat iedereen betrokken moet zijn bij politiek.  Slechts een klein aantal kan daadwerkelijk gekozen worden.  Deze professionele christelijke politici moeten een christelijk geluid in de samenleving laten horen. Dat vereist ten eerste volle toewijding aan christelijk geloof. Maar ook kennis, expertise, en een christelijke kijk daarop.
De bijbel is geen politiek handboek maar we kunnen belangrijke principes vinden voor alle terreinen van het leven.

19.45 Geen pretenties
"ik ben erg bescheiden in mijn mening over Egypte. Ik wil meer van jullie leren", zegt vd Staaij.  Maar hij wil graag spreken over 'politieke roeping' als Nederlandse christen en parlementarier.
Overeenkomst tussen Egypte en Nederland: christenen zijn een minderheid.  In Nederland hebben we een seculiere meerderheid. In Egypte, de Islam.
We delen de bijbel met elkaar, als christenen in Egypte en Nederland.  De bijbel gaat in de eerste plaats over verlossing, maar het laat ook de praktische gevolgen van ons geloof in de samenleving zien.  Ook voor politiek.  In Nederland en Egypte zijn we geroepen om aan politiek te doen.
We moeten recht stimuleren. Orde handhaven.  De armen steunen. Tegen armoede strijden. Mensenrechten steunen en mensen beschermen.
De wereld is zondig; maar ook Gods schepping.  Regeringen zijn door God geschapen om het goede te steunen en het slechte te weren.
Romeinenbrief: de overheid is een dienares van God.  God's vertegenwoordiger voor ons welzijn. Daaraan ontlenen regeringen hun gezag.  We hebben dus een positieve kijk op politiek. De wereld is van God.


19.25 CairoTijd 
Eerst tijdje zingen - luit, piano, zang. Door regen en sterfgeval iets kleinere groep dan anders; maar waar het om gaat is natuurlijk de spreker.  De spanning begint te stijgen.  Hoe gaat de SGP het Egyptische probleem oplossen?  Sommige van mijn vrienden hebben stapels vragen klaar. 


18.45 uur CairoTijd 
Goed gesprek met Kees en mrlies onder kip en kofta; alles vaderlandse politiek even doorgepraat.  We hebben de zaak goed in de smiezen met elkaar.  Waarom snapt de rest van Nederland het allemaal niet zo?   17.45 uur CairoTijd
Kip, kofta en meer
Mohammed, chauffeur van de Nederlandse ambassade in Cairo, bevestigt dat onze SGP-voorman in Heliopolis is gearriveerd. Hij zal bijna worden afgeleverd.  En wondermooi, de kip en kofta die Van der Staaij en zijn vrouw gaan verorberen, is net bezorgd.  Zie foto.

Onze luitspeler is intussen bezig 'in te spelen' in de kerkzaal, want we gaan eerst 25 minuten zingen voordat onze waarde broeder het woord zal voeren.


9.48 uur in de morgen, CairoTijd
De zaal
De stoelen
Vanavond vanaf ongeveer 6.30 uur Nederlandse tijd begint hier mijn 'live' verslagje van de toespraak van en de discussie met SGP-voorman Kees van der Staaij in mijn kerk in Heliopolis.

Zou er een klik zijn tussen de SGP en de Kopten? Ik beloof er fotos bij.

Nu heerst in de zaal waar hij zal spreken een gespannen rust.  De stoelen staan nog opgestapeld.  De schoonmaakploeg begint straks met de zaal klaarmaken.     

3 opmerkingen:

Wimco zei

Gezellig dat Cees er is. Ik tref hem over een tijdje op kantoor. Groeten,

Anoniem zei

We hebben geen oude bijbel nodig waarin de komst van de Heilige Profeet Mohammad vrede zij met hem wordt voorspeld, Deuteronomium 18: 18-20
God sprak tot Mozes zeggende:
Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in zijn naam zal spreken zal, van dien zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in den naam van andere goden spreekt- die profeet zal sterven.
Abraham was de vader van twee zonen Izaak en Ismael.
Mozes kwam uit het geslacht van Izaak,
Mohammad vrede zij met hem kwam uit het geslacht Ismael.
Hier wordt aan Mozes verteld dat er een profeet gewekt zou worden uit zijn broederschap, welke broederschap zou dat kunnen zijn anders dan die uit het nageslacht van Ismael.
De bijbel zit vol profetieën gaande De Heilige Profeet Mohammad vrede zij met hem, we hebben geen ander boek nodig.
Voor meer info kijk op www.alislam.org of islamnu.nl

Jos Strengholt zei

Ik zou maar niet proberen aan bijbeluitleg te doen, moslim, want dat gaat je niet goed af.

De tekst die je aanhaalt wordt door Petrus een paar weken na de dood en opstanding van Jezus geciteerd om te laten zien dat Mozes in Deuteronomium over JEZUS sprak. Zie Handelingen 3:21-26.

De nakomelingen van Ismael worden beslist niet 'broeders' genoemd in de bijbel.

En ga nou niet meteen van die onzin roepen dat Jezus niet is gedood en opgestaan, en dat de bijbel is vervalst, want als je dat doet ondermijn je je eigen citaat uit Deuteronomium. Wie zegt dat dit ook niet is vervalst?

Hou je nou maar aan exegese van je Koran. Dat is moeilijk genoeg.