dinsdag 14 februari 2012

De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. god zegent wie Israel zegent en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’

Zowel de Hebreeuwse als de Christelijke Schriften onderstrepen dat deelgenoot zijn aan Gods volk open staat voor alle rassen op basis van genade door geloof. In Jesaja 56 zien we dat de Heer een groei van een exclusief Israelitisch nationalisme voorziet en afkeurt. In het Nieuwe Testament wordt de term ‘uitverkoren’ exclusief gebruikt voor de volgelingen van Jezus, ongeacht hun ras. (Zie ook Efeziers 2:14-16 en Colossenzen

Oude Testament:
U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land. […] Wat de kinderen betreft die bij hen geboren worden: de derde generatie mag in de gemeente van de HEERE komen. (Deuteronomium 23:7-8)

Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:4-6)

Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: ‘De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden.’ […] En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; […] en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg […] Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. (Jesaja 56:3, 6-7)

Nieuwe Testament:
Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:28-29)

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. (Romeinen 9:6-8)

Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Colossenzen 3:11-12)

Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, was Hij het enige overblijfsel van Israel. ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’ (Jesaja 53:6) Alle beloften aan Abraham gedaan, werden vervuld in en door Jezus en alleen aan hen die Hem erkennen. Deze illustratie van het overblijfsel – de zandloper – toont hoe de beloften zijn vervuld.


13 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,jammer dat je geen antwoord geeft op mijn vraag waarom een omstreden mijnheer als Sizer over christenzionisme komt spreken in jou kerkje?
Zijn er dan zoveel "dolerende" gemeenteleden die christenzionist zijn?

Het is net zo zinloos als in de gereformeerde gemeente waarschuwen voor de Maria verering,want het komt er gewoonweg niet voor.

Jos M. Strengholt zei

In mijn gemeente inderdaad geen christenzionisme, maar het is wel aanwezig in Egypte. Onder baptisten, vergadering van gelovigen, pinksterlui.

Maar die hebben er zelf vaak moeite mee, en willen graag de waarheid.

Ik geef mijn gemeenteleden graag goede argumenten in handen, en belangrijker, een verbondsmatige manier van bijbellezen.

Morgenavond spreekt Sizer voor een grote massa moslims, christenen, politici en media. Die willen graag begrijpen hoe het toch komt dat zoveel amerikaanse christenen altijd Israel, zelfs als dat heel slecht is voor vrede in het Midden Oosten.

Walter M. van der Wolf zei

De waarheid Jos...

Was het allemaal maar zo eenvoudig zoals jij het ons allemaal wil laten geloven. Wees er maar van overtuigd dat de waarheid in 'jou kamp' zit. Ik denk dat de meeste christenen in het 'andere kamp' zich daar niet zo druk over maken.

Er blijft toch een hele grote groep christenen geloven in een andere waarheid. En dat is dat Israël (het niet messiaanse deel) en de Kerk 2 verschillende 'entiteiten' zijn waar God een plan mee heeft. Het ongelovige Joodse deel heeft voor hen niet afgedaan.

Je stapt veel te gemakkelijk over een heleboel teksten in de Schrift heen waaronder profetiën uit de kleinen profeten (m.n. Zacharia) en Openbaringen.

Het zou overigens weleens interessant zijn om te weten hoe die verhoudingen liggen binnen het christendom. Weet jij of daar feiten over bekend zijn?

Jos M. Strengholt zei

Ha die Walter. Waarheid in mij? nee dat niet.

Maar je reactie is wat eigenaardig. Je verwijt me geloof ik dat ik met stelligheid mijn mening geef. Vervolgens doe je zelf precies hetzelfde door te zeggen dat de zaak anders is.

Als ik met stelligheid zeg dat Jezus de Zoon van God is, dan zeg je met stelligheid AMEN.

Groeten!

Jos

Walter M. van der Wolf zei

Maar goed... je hebt je zeven punten nog niet afgerond. Wellicht dat je nog met geweldige openbaringen komt... :-)

Walter M. van der Wolf zei

Nee hoor, ik verwijt je helemaal niks Jos. Ik haal alleen je eigen woorden aan.

Je zegt zelf tegen Gert: "Maar die hebben er zelf vaak moeite mee, en willen graag de waarheid."

Ik geef alleen maar aan dat als de waarheid in jou kamp is (en niet in hun kamp) dat er dus nog een andere waarheid is voor een heel groot deel van de overige christenen.

That's all.

Walter M. van der Wolf zei

En b.t.w. ik bedoel het absoluut niet vijandig mocht je dat gevoel krijgen... :-D

gert zei

Vijandigheid?

Wist je dat de miljoenen bewogen christenen wereldwijd die het Joodse volk een bestaansplek gunnen in het door God beloofde land zich volgens Sizer geen christen meer mogen noemen?

Sizer is een graag geziene gast in nota-bene het Iran van de haatbaarden.
Zegt genoeg over vijandigheid.

Jos M. Strengholt zei

Je hebt gelijk Walter; er kan maar 1 waarheid zijn, niet twee of meer. En als je het met de ene eens bent, kan je dat dus niet met de andere zijn.

Ik weet dat 'mijn' waarheid gekleurd is. Net als de 'andere' waarheid. En dus moeten we de mensen met hun 'waarheden' niet minachten maar hoogachten. Maar dat betekent niet dat we met minder overtuiging vor 'onze' waarheid uitkomen.

Je denkt dat een heel groot deel van de christenen christen-zionist is? Zelfs in de USA waar ze zo sterk zijn, kunnen ze rekenen op ongeveer 25% van alle christenen. Wereldwijd? 5%?

Walter M. van der Wolf zei

@Gert
Hoi Gert, sorry, ik bedoelde mijn opmerking niet vijandig richting --> Jos. Ik kreeg een beetje het gevoel dat hij van zich afbeet door zijn reactie.

Tja, hoe dat vanuit de 'Sizer-beweging' richting de overige christenen is weet ik niet echt. Ik neem het graag van je aan. Als hij ze geen christenen noemt dan is dat i.d.d. niet echt aardig nee.

@Jos
Wereldwijd 5%? Dan kom je misschien toch wel op de miljoenen die Gert nu net noemt. Ik denk niet dat jij het 'andere' kamp 'Sizeriaans' benadert.

Althans dat hoop ik dan en begrijp ik dus uit wat je nu zegt... ;-)

Jos M. Strengholt zei

@ Gert @ Walter

Quote van Sizer: 'Messianic believers, I love them. I pray for them...' Hij ontkent ten stelligste de gedachte die Gert aan hem toeschrijft, namelijk dat hij alle christenzionisten als niet-christenen zou zien.

@Gert

Wat is er mis met Iran bezoeken? Weet jij wat de heren met elkaar bespreken?

gert zei

Hoi Jos,de Iraanse geestelijke leiders noemen Israel voortdurend een kankergewel dat verwijderd moet/gaat worden.

Niks mis mee in jou ogen?


Natuurlijk hebben chr.zion.heel hard gebed nodig gelet op wat Sizer over hen zegt/denkt;

"De bekende evangelische theoloog Stephen sizer geldt binnen en buiten evangelicale kringen als een van de bekendste kritici van de diverse stromingen van het protestantse eindtijddenken en van het chr.zionisme.Hij vind dat deze niet joodse zionistische stroming zich ten onrechte nog christelijk noemt,omdat ze niet meer de verlossing door Jezus Christus van alle mensen en volkeren hanteert,maar die verlossing voor zich uit is gaan schuiven en eigenmachtig is gaan voorspellen.Ze(de chr.zion.) plaatsen zich buiten de christelijke traditie.Woorden als ketters chiliasme worden oa gebruikt tav de chr.zionisten".

Jos M. Strengholt zei

Stephen Sizer gaat overal heen waar hij over Jezus kan praten. Ook naar Iran. [Wat is dit, guilt by association?]

En die quote over Sizer, die klopt wel ongeveer. Zegt hij daar dat een christen-zionist geen christen is? Beter lezen Gert.