vrijdag 24 februari 2012

Preek van deze morgen: Bergtop ervaringen

Vrijdagmorgen en zondagochtend en zondagavond preek ik - geheel volgens het lectionarium - over Markus 9:2-9.  Dat is het verhaal van Jezus' verheerlijking op de berg.  Mozes en Elia verschijnen daar, en de discipelen hebben zo weinig kaas gegeten van Nieuwtestamentische theolgie :-) dat ze denken dat Jezus van hetzelfde gehalte is als Mozes en Elia. 

Ze hebben nog niet door dat Wet en Profeten in het niet vallen bij Jezus, omdat hij de vervulling van de Wet en de Profeten zelve is. 

Hoe kan je een bergtopervaring vasthouden? Dat wilde Petrus. Maar ze zijn als water in je handen. 

Petrus maakt wat domme opmerkingen.  Heb je wel vaker met oprechte volgelingen van Jezus.  De intentie is prima, de uitwerking is belabberd.  >> Hier mijn preek.

Geen opmerkingen: