zaterdag 14 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (4)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 16-20

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-16

16. Waarom laat jouw god lot en zijn dochters in leven om ze hierna incest te laten bedrijven? En welke vader geeft zijn dochters aan een op sex beluste meute? 

Was het verkeerd van God dat hij Lot en zijn dochters in leven liet? Maakt dit God dan verantwoordelijk voor de incestueuze daden van die dochters? En voor het walgelijke gedrag van Lot?

17. Waarom werd Jezus niet herkend door de Joden als hun aangekondigde Messias?

Hij werd door tienduizenden Joden wel als zodanig herkend. Na de pinksterdag kwamen tienduizenden tot geloof. En dat velen niet in hem geloofden kan teveel redenen hebben om hier op te noemen. Ik suggereer slechts: ze hadden verkeerde verwachtingen, of hadden baat bij het voortbestaan van de Joodse religie zoals die was, of ze waren geen religieuze Joden.

18. In 2 koningen 24-25 werden 42 kinderen verscheurd door twee beren omdat ze Elia kale noemden. Waren dit een soort superberen?

Wie weet. Of het waren miniscule kinderen. :-)
Waarom dit soort verhalen uit de bijbel lichten die voor het Grote Verhaal van God in de bijbel totaal marginaal zijn? Niet alles wat in de Joodse geschriften staat is even relevant voor ons geloof.  Voor de theologie van Israel en de kerk speelt dit verhaal geen rol, is mijn indruk.

Ik wil niet vooruit lopen op vragen die nog komen gaan, maar even in t algemeen: een christen leest de geschriften van Israel en de kerk door de bril van Jezus en wat hij zei en deed.  Dat is het voornaamste criterium voor ons denken en geloven.  Fundi's zeggen dat elk woord in de bijbel even belangrijk en evenveel 'van God' is.  Ik geloof dat dit ten onrechte is. 

19. Waarom mengde jouw god zich in de Bijbel diverse keren in menselijke aangelegenheden. Maar deed hij niets tijdens de Holocaust?

In de geschiedenis van Israel en de kerk greep God zelden direct in. Zulke bijzondere momenten zijn natuurlijk opgeschreven in de boeken van Israel en de kerk (de bijbel). Maar normatief voor Gods handelen zijn die verhalen niet. Normatief is dat God aan de mensen verantwoordelijkheid heeft gegeven.

Bij de holocaust is de vraag niet alleen waarom God niet ingreep, maar nog veel meer, waarom de mens niet ingreep. Waarom deden ook onze Nederlandse ambtenaren hieraan mee? Ik zou die lui niet willen vrijpleiten door net te doen of God hier als de schuldige terecht moet staan.

20. Als je spreekt over een algoede god, hoe rijm je dit met een god die in Jesaja 45:7 zegt dat hij het kwaad heeft gemaakt?


De vraag naar God en het goede en het kwade is een dilemma. Als je zegt dat God niets met het kwaad in de wereld te maken heeft, maar je Hem een afwezige, onmachtige, God. Als je zegt dat Hij de auteur is van het kwaad, maak je Hem tot een slecht wezen. Dit is een dilemma dat we niet makkelijk, of misschien wel niet, kunnen oplossen.

Maar he! Wie heeft gesuggereerd dat als je over God spreekt, alles logisch en doorzichtig zou zijn? Als je spreekt over het raakvlak van God met de wereld zijn er per definitie raadselen, want Hij is God en wij niet.

Jesaja 45:7 gaat er trouwens niet over dat God het kwaad in de wereld zou hebben geschapen; het gaat erover dat God niet alleen het goede, en de vrede, maar soms ook het kwaad of het onheil over Israel doet komen. Het 'kwaad' hier is niet Kwaad in het algemeen, maar de straf die God aan Israel oplegt voor zijn ongehoorzaamheid. Hij is wel goed, maar geen Sinterklaas.

1 opmerking:

Thomas zei

Goede opmerking bij vraag 20. De wetenschap kent ook voldoende open vragen. Het is telkens weer de "logica" van atheisten dat bij God alles logisch te verklaren moet zijn, terwijl de mens het DNA van een ééncellige nog niet doorgronden kan.