donderdag 12 juli 2012

Reacie op atheisten van Freethinker (2)

Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 6-10

Eerder: Vraag 1-5
  
6. Waarom creëerde een omnipotente god met een duidelijk idee, niet direct een universum?

Die vraag zelf is problematisch, want bij God is alles ‘direct’. In eeuwigheid bestaat geen vroeger of later. Het idee dat God miljarden (of beter nog, oneindig veel) jaren ‘wachtte’ met de schepping is irrelevant vanuit de optiek van de eeuwigheid. Voor God ‘bestaan’ verleden, heden en toekomst tegelijk. Hij heeft zich dus nooit verveeld in de hemel.

7. Hoe kan een alwetende god teleurgesteld zijn over zijn schepping?

De ‘teleurstelling’ is een antropomorfisme. Als mensen kunnen we natuurlijk nooit de gevoelens van de eeuwige God peilen. In menselijk taal leren we dat door de daden van de mens de schepping niet meer is wat die geweest is. Dat verdriet God, om het in menselijke woorden te zeggen.

8. Waarom heeft jouw god mensen nodig om zijn woord te verspreiden, waarom doet hij dit niet zelf?
God zond het Woord, Jezus Christus, naar de wereld. Dat deed God zelf. Hij communiceerde toen zo luid en duidelijk, dat zelfs atheïsten er 2000 jaar later nog over praten. Waarom hij mensen heeft aangesteld als de verkondigers van dat Woord? Wellicht omdat hij ons als mensen serieus neemt en omdat het hem deugd doet te zien dat mensen hem vrijwillig gehoorzamen. Als God met een megafoon vanuit de wolken zou spreken, zou onze gehoorzaamheid en vrees voor hem afgedwongen zijn, zonder liefde, zonder geloofsvertrouwen.

9. Hoe kan een liefdevolle god toestaan dat er een hel voor diegenen die niet in hem geloven?

Hoe zou een liefdevolle God die mensen respecteert, degenen die hem verwerpen kunnen dwingen om eeuwig in zijn nabijheid te zijn? Dat zou voor die atheïsten een hel zijn. Hij respecteert je keus.

10. Als een mens in staat is (volledig bij machte is) een ander mens te redden, maar dit niet doet, keuren wij dit af. Wij noemen zo iemand slecht en onethisch, deze persoon is in sommige gevallen zelfs strafbaar. Waarom keuren wij een god, die volgens vele gelovigen dagelijks in staat is mensen te redden, maar dit niet doet, niet af?

Het verschil zit hem in de vraag of mensen gered willen worden.  God redt een ieder die gered wil worden en die zijn reddingsboei grijpt.  God neemt de keus van mensen serieus. Wie het aanbod van redding kent, en dat vervolgens verwerpt, wordt door God gerespecteerd. Hij doet er veel aan om mensen op andere gedachten te brengen, maar hij overruled niet hun vrije wil. Niks moet. Het alternatief zou zijn, dat God mensen dwingt om in hem te geloven. Dat zouden atheïsten vervolgens ook weer verwerpelijk vinden.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

[quote]Het verschil zit hem in de vraag of mensen gered willen worden. God redt een ieder die gered wil worden en die zijn reddingsboei grijpt.[/quote]

Op freethinker zitten veel ex-christenen die God van het kruis gebeden hebben om een teken van leven te geven, om ze het gevoel te geven dat ze niet tegen zichzelf praten.
Maar de lijn bleef dood, er was niemand aan de andere kant.
Langzaam maar zeker brak het besef door dat goden uitgevonden worden door mensen, mensen niet door goden.

Fih.

Anoniem zei

Met andere woorden: zij vroegen God iets en Hij deed niet wat zij wilden, dus bestaat Hij niet. Het lijkt me niet dat God zich laat dwingen of uittesten.

Anoniem zei

Reactie op freethinker :

Je kan dan net zo goed zeggen dat alles wat de bijbel over God beweert antropomorfismen zijn, oftewel dat God een verzinsel is van de mens.

God heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld... (glimlach)... antropomorfisme! In werkelijkheid heeft God geen vorm, noch gevoelens.
God heeft de wereld door een zondvloed laten vergaan... haha, antropomorfisme natuurlijk. In werkelijkheid zorgden onpersoonlijke natuurkrachten voor een grote vloed.
God koos een man, Abraham genaamd, waarmee hij bevriend werd en een plan wilde uitvoeren. Haha, primitief antropomorfisme. In werkelijkheid had Abraham gewoon menselijke fantasieën over een God die zijn vriendje was en kleinmenselijke beloften deed.
God openbaarde zijn wet aan Mozes op de Sinaï. Antropomorfisme natuurlijk. In werkelijkheid maakt God met niemand een praatje. Mozes heeft eenvoudig al die wetten zelf opgemaakt. Eén blik op de details van die wetten is al doorslaggevend om tot deze conclusie te komen.
Israel is Gods verbondsvolk. Antropomorfisme uiteraard. Enkel de kleinmenselijke mens verbeeldt zich zoiets grotesks.

Overigens is ook deze redenering absurd: "In menselijk taal leren we dat door de daden van de mens de schepping niet meer is wat die geweest is." De schepping is nooit principieel anders geweest dan die nu is.
---
Meer lezen ?
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382&start=15

Paul Miller zei

Vraag 8 is een mooie voor Andrew Wommack.

Henk Perdok zei

Het is overduidelijk dat de anonieme persoon hiervoor inderdaad niet meer dan een blik gewijd heeft aan de wetten van Mozes.

Anoniem zei

Vraag 9:
Hoe zou een liefdevolle God die mensen respecteert, degenen die hem verwerpen kunnen dwingen om eeuwig in zijn nabijheid te zijn?
Hier wordt natuurlijk met een nogal doorzichtige zwaai om de pijnlijke vraag heen gedanst. Als die liefdevolle god mensen echt zou respecteren dan zou hij hun de keus laten om niet eeuwig in zijn nabijheid te zijn ZONDER ze daarvoor ook eeuwig te martelen in een brandend vuur. Het antwoord voegt slechts een element toe aan de vraag, die nu luidt: Hoe kan een liefdevolle god, die de keuze van mensen respecteert, toestaan dat er een hel is voor degenen die niet in hem geloven?