maandag 16 juli 2012

Dr WJ Ouweneel doet een beetje vreemd

Op Cip.nl legt Dr WJ Ouweneel uit dat Steven Paas met zijn boek tegen het christenzionisme de plank geheel misslaat.  De manier waarop Ouweneel dat doet is eigenaardig.  Zo zegt Ouweneel:
Ik ken helemaal niemand die beweert dat iemand zalig wordt puur en alleen omdat hij Jood is. Steven Paas sr. heeft dus eigenlijk nooit goed begrepen wat die zogenaamde christen-zionisten beweren. 

Vreemd dat Ouweneel niemand kent die beweert dat Joden behouden worden omdat ze Jood zijn.  Ik kom de evangelischen die dit zeggen met bosjes tegen.  Je hoeft de reacties op sommige van mijn blogs maar na te lezen en je ziet ze.

Ouweneel weet natuurlijk ook wel dat heel veel leidende christenzionisten in Nederland geloven in twee wegen van behoud, een voor heidenen en een andere voor Israel.  En dat voor veel christenzionisten Jood-zijn al voldoende garantie voor behoud biedt.  Maar hij sabelt Paas gewoon neer alsof die niet weet wat christenzionisten geloven. 

Een andere bijzondere uitspraak van Ouweneel:
Er is overigens onder protestanten nog maar weinig meningsverschil op dit punt. Paas voert een achterhoedegevecht. De visie dat er een bijzondere toekomst is weggelegd voor Israël in zijn eigen land, wordt door het overgrote merendeel van het wereldwijde protestantisme gedragen. Er is, naast de vrijzinnigen, nog slechts een handvol traditioneel-protestanten dat het tegendeel blijft volhouden.

Ouweneel doet hier aan wishful thinking. Hij weet heus wel dat er een groeiend aantal predikanten binnen de Protestantse Orthodoxie in Nederland tegen het christenzionisme is.  En wereldwijd is de situatie werkelijk heel anders dan Ouweneel hier doet voorkomen.  En dat weet hij ook wel. 

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Rom. 11:26 e.v. ...aldus zal gans Israël behouden worden..., want Ik zal de goddeloosheden van Jakob afwenden..."
Vroegen gereformeerden en hervormden aan die Messias-belijdende Joodse mevrouw: "Gelooft u dat àlle Joden behouden worden". Zij: "Zou u daar bezwaar tegen hebben?"
Groetend,
Feike ter Velde

Kees Langeveld zei

Jos schrijft: "En dat voor veel christenzionisten Jood-zijn al voldoende garantie voor behoud biedt." Zijn die er echt? Dan moeten zij, logisch geredeneerd, geloven dat de Jood Judas Iskariot behouden is.

Anoniem zei

Feike dat is een goede retorische vraag. Die op joodse wijze te beantwoorden is met een wedervraag: zou jij er bezwaar tegen hebben dat de hele wereld behouden word?
Ik denk dat god de wereld,inclusief joden, zo lief heeft dat hij, op de voor iedereen geldende voorwaarde van geloof, eeuwig leven geeft. Ik heb de indruk dat wij allebei veel waarde hechten aan die persoonlijke geloofskeuze. Ik heb de indruk dat wij allebei niet voor alverzoening zijn, dus ook niet voor alverzoening voor joden alleen. Gods liefde houd in dat hij ons de geloofskeuze niet ontmeemt, ook de joden niet.
Dus ja, ik denk dat er een bezwaar tegen is.


Jacques Spoelstra

Anoniem zei

Voor de goede orde moet ik zeggen dat ik het idee heb, dat ik hiermee de argumentie van Jos samenvat, die ik de laatste twee jaar heb gelezen.
Ik wil zeggen dat ik enorm de discussie geniet, omdat ik er veel van leer. Vooral over persoonlijk onderscheiden, over goed lezen en interpreteren, over hoe beweringen over goede stellingen kunnen doorslaan.
Jacques Spoelstra

Ruud zei

"Gelooft u dat alle moslims behouden worden?" "Zou u daar bezwaar tegen hebben?"

En zo kan je natuurlijk lang doorgaan.....

Lees ook even Romeinen 9:24-29.

Kees zei

Het probleem van Paas is dat hij een ongebruikelijke definitie van christen-zionist hanteert. De normale christen-zionist gelooft niet dat een Jood, die Christus afwijst, behouden wordt. Integendeel, die vindt het belangrijk dat er wordt geëvangeliseerd onder Joden, ook in Israël.

Overigens zijn er veel meer “christenen”, die geloven dat er meerdere wegen tot God zijn. De islam wordt ook als zo’n weg gezien, maar dan meer door sommige vijanden van de staat Israël. Toch mag dat geen reden zijn om vijanden van de staat Israël te verketteren, net zoals de tweewegenleer geen reden mag zijn om vrienden van de staat Israël te verketteren.

Paas moet voorzichtig zijn met het betichten van allerlei dwaalleer bij christen-zionisten.