zondag 15 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (5)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 21-25

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20
 
21. Vaak wordt gewezen op de Bijbel als bron van ethiek. Waarom worden oorlog en slavernij niet verboden?

Omdat oorlog niet per se onethisch is. Soms is een oorlog noodzakelijk. Was het onethisch dat de Amerikanen ons hebben bevrijd van de Nazi’s?

En slavernij werd inderdaad niet verboden maar wel aan banden gelegd. Israel kende niet het fenomeen van slavernij voor het leven. Een meester zorgde bovendien beter voor zijn slaaf in die tijd dan dat onze overheid voor daklozen zorgt. Niets werkt trouwens zo nivellerend als samen avondmaal vieren, waar baas, en werknemer neerknielen om samen Gods genade te ontvangen.

22. Is de bloeddorstige en wraakzuchtige god in het oude testament te verenigen met de liefdevolle god waarover gepreekt wordt? Een god die kinderen bij bosjes laat uitroeien. Of genocide pleegt. (Midianieten)

Ja dat zijn lastige verhalen in het Oude Testament. Termen als ‘bloeddorstig’ en ‘wraakzuchtig’ zijn trouwens rijkelijk overdreven. Maar je komt in het Oude Testament verhalen tegen waarvan ook ik denk: ‘nein danke’. Dat deden trouwens de profeten van Israel later ook.

In het Oude Testament zie je een ontwikkeling in Godsbeeld. De theologie noemt dit ‘voortgaande openbaring’. Aanvankelijk werd God door Israel vooral als de God van hun stammen gezien, en die gedroeg zich dan ook als zo'n stammengod. Later leveren de profeten hierop kritiek – God is de God van alle volken. In het Nieuwe Testament culmineert dit in het geloof dat God zijn Zoon voor de hele wereld stuurde. Er is geen onderscheid tussen mensen en God is er voor iedereen.

23. Als de Bijbel het woord van God is, waarom staan er dan zoveel interne tegenstellingen in?

Vraagsteller gaat ervan uit dat Woord van God betekent dat de bijbel een diktaat uit de hemel is. Jezus is het volmaakte Woord van God. In hem heeft God zich volledig uitgedrukt. Het geschreven woord verwijst daarnaar, beschrijft dat. Zelfs in dat geschreven woord zie ik beslist minder tegenstellingen dan de vraagsteller blijkbaar doet.

24. Als er zoveel religies zijn, waarvan de beoefenaars allemaal overtuigd zijn van hun gelijk, waarom weet jij zo zeker dat jouw religie de ware is?


Heb je die andere religies wel eens goed bekeken? En wie is vergelijkbaar met Jezus Christus? Hij is het hart van mijn geloof.

25. Als Adam en Eva alleen drie zonen hadden, waar komen wij dan vandaan?

Wie zegt dat Adam en Eva alleen drie zonen hadden? Maar de gedachte dat die zonen sex hadden met verder niet genoemde zussen vind ik ook onprettig. Misschien was dat wel zo, maar een prettige oplossing voor de vraag vind ik het niet. Maar misschien is deze onprettige gedachte toch de correcte. De hele wereld als gevolg van incest.

Alternatief: er waren in den beginne meer families geschapen. Maar dit is nog minder bevredigend, want de nieuwtestamentische theologie gaat fors uit van Adam en Eva als eerste mensenpaar waaruit de hele wereld bevolkt is.

3 opmerkingen:

Nielz zei

Wat een aardige manier van meningen uitwisselen. Het geeft me plezier.

piet zei

Gefeliciteerd met de verjaardag (80) van uw moeder. Mijn commentaren geef ik voornamelijk op freethinker.nl. Zet zo nodig mijn visie uiteen.

piet zei

Nog even over de atheïsten van freethinker. U scheert toch niet iedereen over 1 kam. We hebben ook vrijzinnig gelovigen in onze collectie.