zaterdag 21 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (11)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 51-55

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50


51. Jezus kon lezen en schrijven maar een autobiografie ontbreekt. Had hij hier geen tijd voor?

Jezus was een Joodse leraar. Die schreven geen autobiografuen maar onderwezen volgelingen mondeling. Zo zat die samenleving in elkaar. We weten alleen dat hij een keer in het zand schreef; als methode bleek dat niet geschikt voor kennisoverdracht op lange termijn.

52. Waar was Jezus tussen zijn 18 en 30ste jaar?

Geen idee. Bij zijn moeder?

53. In welk jaar is Jezus geboren? Er zijn verschillende versies die meer dan 10 jaar verschil aanduiden?

Ergens rond het jaar nul. Mijn huishoudster in Cairo ontdekte een paar jaar geleden dat ze twee jaar jonger was dan ze altijd dacht. Niet elke samenleving heeft een fixatie op verjaardagen of geboortejaren.

54. Wat is het nut van het laten lijden van miljarden mensen, die gedwongen mee moeten doen met een spel rond goed en kwaad?

Als ik op deze veel te complexe vraag zou moeten ingaan zou ik het moeten hebben over het nut van lijden, de aard van dit lijden, wat voor dwang wordt bedoeld, wat is er dan voor ‘spel’ tussen goed en kwaad. Dat vergt een veel te lang antwoord ook.

Ik volsta maar met dit: Ja de wereld is vol lijden, en het lijkt allemaal nutteloos. Voor een christen is lijden pas echt nutteloos als je er niets van leert en als het je niet dichter bij God brengt.

55. Waarom doden christenen geen vrouwen conform Deuterononium 22 vers 21, die niet als maagd het huwelijk zijn ingegaan. Maar verzetten ze zich wel tegen het homohuwelijk?


Misschien zijn christenen schijnbaar inconsequent; wat zegt dit over de waarheid van hun geloof?

Israel’s wetgeving kende diverse ‘soorten’ wetten. De meeste daarvan hebben voor christenen vandaag de dag geen directe betekenis; Andere wetten weer wel. Dat veel christenen het homohuwelijk afkeuren is niet alleen omdat in het Oude Testament homoseksualiteit wordt afgekeurd, maar omdat dit expliciet in het Nieuwe Testament wordt herhaald, en dat niet als wet van Israel, maar als natuurwet. Paulus noemt het ‘tegen de natuur’.

De vraag is trouwens grappig.  Ja, in het Oude Testament moesten die vrouwen gedood, maar homoseksuelen evengoed. Je kunt dus goed zeggen: christenen zijn eigenlijk helemaal niet zo inconsequent.  Ze zijn tegen seks buiten het huwelijk en tegen homoseksualiteit.

1 opmerking:

piet zei

Ik heb de antwoorden op freethinker gezet om te bespreken.

Mvg,

Piet.