donderdag 19 juli 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (9)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 41-45

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 

41. Waarom schept de god van het Oude Testament niet gelijk een nieuwe aarde?


Omdat God die nieuwe aarde wil bevolken met mensen die hem van harte liefhebben en niet met robots.

42. Wie waren die mythische reuzen uit genesis 6, die ook wel Nefilim genoemd worden? Waar zijn ze gebleven?

Geen idee. Precies wat je zegt: mythisch. Hoewel eigenaardig genoeg in de bijbel ook later nog wel eens verhalen voorkomen over zeer grote mensen - zoals Goliath.  Waren er stammen van uitzonderlijk grote mensen?  Ik weet het niet.

43. Hoe liefdevol is een god die opdracht geeft om kindertjes te spietsen en buitgemaakte vrouwen te verkrachten?

Waar geeft God die opdracht?
Dat iets in de bijbel wordt beschreven als feit maakt het niet moreel juist. En bovendien, het is anachronistisch om de maatstaven van vandaag te gebruiken voor het beoordelen van gedrag van mensen 3000 jaar geleden. Die mensen moeten worden beoordeeld naar de normen van die tijd. De bijbel laat zien hoe Israel’s religie geleidelijk ontwikkelde, en daarmee ook het godsbeeld van Israel. En dus ook de moraliteit die samenhangt met dat godsbeeld.

44. Een sprekende ezel, een drijvende bijl en een stilstaande zon zijn dit voorbeelden die ons moeten overtuigen van het waarheidsgehalte van de Bijbel?

Nee, daar zijn die verhalen niet voor bedoeld. Maar als je wilt zeggen, dat is ongeloofwaardig, dan kan ik je volmondig gelijk geven.
Maar de opstanding van dode mensen is nog veel ongeloofwaardiger. En aangezien ik de opstanding van Jezus toch geloof, om redenen die later nog wel aan bod komen, is het aanvaarden van een verhaal over een drijvende bijl niet zo problematisch voor me.

45. Mattheus 4: 8 Tenslotte nam de duivel Hem (Jezus) mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. Zoals de meesten weten is de wereld rond. Om de koninkrijken in bijvoorbeeld Zuid Amerika te kunnen zien, moet er toch iets meer gebeuren dan een hoge berg. Moeten we de heren een slecht cijfer geven voor aardrijkskunde.

De lezers van Mattheus begrepen ook in de eerste eeuw al dat dit niet letterlijk was bedoeld. Waar het om ging was dat Jezus werd verleidt om een wereldse leider te worden. Dit is geen lesje in geografie. Dit soort litteralisme ben ik zelfs onder de meest radicale fundamentalisten niet tegengekomen. Wel onder atheisten blijkbaar J

Geen opmerkingen: