donderdag 30 augustus 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (22)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 106-110.  Ik merk wel, het gehalte van de vragen neemt beduidend af. Ik voel me dus wat minder gedrongen om overal even serieus op in te gaan.

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90
Vraag 91-95
Vraag 96-100
Vraag 101-105

106. Is eeuwige verdoemenis niet tamelijk hardvochtig ten opzichte van de mens die hier maar een korte tijd rondloopt op deze aarde. Wiens leven grotendeels bestaat uit het ontwijken van alle valkuilen die zijn geloof kunnen ondermijnen.

Als Christen leef ik niet alsof ik voortdurend geloofsondermijnende valkuilen tegenkom.  Ik ontwijk geen moeilijke vragen.

Als eeuwige verdoemenis hardvochtig is wegens de lengte ervan, dan is eeuwig heil natuurlijk overdreven barmhartig van God, want ook dat duurt zo enorm lang.  Ja de eeuwigheid is lang vergeleken met dit korte leven. Wel van belang dus hoe we dit leven doorbrengen.

107. Een paar Yec-vragen. (Young Earth Creationist tevens zondvloedaanhangers)
A. Het fossielen bestand bevindt zich in goed gesorteerde aardlagen, waarbij de primitieve soorten onderin liggen, dus geen slecht gesorteerde mengelmoes. Hoe verklaart de creationist dit?
B. Hoe verklaar je zoutafzettingen tussen de verschillende lagen;
C. Even een kleine intermezzo. Wat vind je trouwens van een recent onderzoek bij de Zwarte zee?
D. Er wordt vaak gesproken van een grote vloed (zondvloedtheorie); jaarringen van bomen gaan 10.000 jaar terug. Maar laten geen bewijs zien. Waarom niet?
E. Afzettingslagen van sneeuwval (warven) gaan 50.000 jaar terug maar ook hier kom je deze catastrofe niet tegen. Waarom niet?
F. In oude culturen (bv. Egypte) zijn geen sporen van een overstroming. De piramiden hebben nooit onder water gestaan. Waarom ontbreekt hier het bewijs?
G. Waarom hebben sommige walvissoorten een bekken en overblijfselen van achterpoten. Worden de jongen behaard geboren en zie je soms snorharen.
H. Wat is de functie van pilo-erectiele spieren, vomero-nasaal orgaan en apocriene klieren rond de anus?
I. Waarom zien we geen isotopen op aarde met een halfwaarde tijd van onder de 16 miljoen jaar?

Isotoop: Halfwaarde tijd: Komt het op aarde voor?


Vanadium 50 6,000,000,000,000,000 jaar Ja

Neodymium 144 2,400,000,000,000,000 jaar Ja
Hafnium 174 2,000,000,000,000,000 Jaar Ja
Platinum 192 1,000,000,000,000,000 Jaar Ja
Indium 115 600,000,000,000,000 Jaar Ja
Gadolinium 152 110,000,000,000,000 Jaar Ja
Tellurium 123 12,000,000,000,000 Jaar Ja
Platinum 190 690,000,000,000 Jaar Ja
Lanthanum 138 112,000,000,000 Jaar Ja
Samarium 147 106,000,000,000 Jaar Ja
Rubidium 87 48,800,000,000 Jaar Ja
Rhenium 187 43,000,000,000 Jaar Ja
Lutetium 176 35,000,000,000 Jaar Ja
Thorium 232 14,000,000,000 Jaar Ja
Uranium 238 4,470,000,000 Jaar Ja
Potassium 40 1,250,000,000 Jaar Ja
Uranium 235 704,000,000 Jaar Ja
Samarium 146 103,000,000 Jaar Ja
Curium 247 16,000,000 Jaar Nee
Lood 205 15,000,000 Jaar Nee
Hafnium 182 9,000,000 Jaar Nee
Palladium 107 7,000,000 Jaar Nee
Cesium 135 3,000,000 Jaar Nee
Technetium 97 3,000,000 Jaar Nee
Gadolinium 150 2,000,000 Jaar Nee
Zirconium 93 2,000,000 Jaar Nee
Technetium 98 2,000,000 Jaar Nee
Dysprosium 154 1,000,000 Jaar Nee


Ik ben geen aanhanger van een jonge aarde theorie. Op mijn christelijk geloof heeft deze kwestie  geen invloed. De bijbel spreekt niet over de kwestie.  Ik verbaas me erover dat atheisten alhier voortdurend zo'n issue maken van evolutie en verwante zaken.  Ze doen net of ze zelf niet een groot probleem hebben, want hoe je de zaak ook draait - een evolutionaire proces moet ergens begonnen zijn.  Ooit was er niets, en toen begon er iets... 

108. Waarom blijven creationisten toch zo tegendraads. Op talk.origins waren de antwoorden op de 95 stellingen tegen evolutie op voorhand al te vinden. Ze zijn hier te lezen. Is hier sprake van onbegrensde naïviteit of domheid? En wat vindt je van de slotconclusie die de makers van het blog maken?

Om iemand die je mening niet deelt "onbegrensd dom of naief" te noemen zegt ook iets van jezelf.  Net zoals ik besef dat mijn antwoorden op jullie atheistische vragen voor mij afdoende zijn, maar door atheisten worden afgedaan als incorrect, zo kan je je toch misschien als atheist voorstellen dat jullie antwoorden door christenen niet afdoende worden gevonden.

Het is bijzonder hooghartig om mensen met wie je het niet eens kunt worden, af te doen als dom of naief.  Het geloof in wetenschap dat ik telkens teruglees in de vragen die hier aan christenen worden gesteld, wekt de indruk dat wetenschap niet de oorzaak van het ongeloof is, maar eerder het intellectuele excuus.  Daar kom ik later nog wel eens op terug.

Blueflame van skepp bracht nog een sterk staaltje creationistische bewijsvoering naar voren. Middels een ACE programma vertelt men aan jongeren dat dinosauriërs en mensen samen aanwezig waren. Dat Japanners onlangs een dinosauriër hebben gevangen en dat het monster van Loch Ness bestaat. Het ontbreekt aan bewijs, maar dat weerhoudt de creationisten er niet van om deze onjuiste informatie te verspreiden. Hier staat het!

Op domme reacties van christenen hoef ik niet in te gaan. Dat er domme atheisten bestaan wil ook niet zeggen dat het atheisme onwaar is.

109.  Satan wordt in christelijke kringen vaak voorgesteld als een sluwe vos. Hij heeft ondertussen tijd genoeg gekregen om de openbaringen te lezen. En ziet miljarden mensen in zijn hel verschijnen. De meerderheid van de wereldbevolking. Wat belet deze slimmerik om deze enorme aantallen in te zetten voor de eindstrijd. Na een zware training is het toch een peulenschil om de softies uit de hemel voorgoed uit te schakelen. Dus is de uitkomst wel van tevoren bepaald?

Het niveau daalt vienden. Dit is geen vraag stellen maar spotten. Dit is bovendien een kwestie die voor het christelijk geloof marginaal is. Ik zie ook niet goed hoe ik hierop zou moeten reageren. In het christelijk geloof wordt over een duivel gesproken - de verpersoonlijking van kwaad.  Maar die word in de bijbel wel als sluw voorgesteld - echter niet als oppermachtig. 


110. Ook op ons forum wemelt het van de morosofen die geloven in hemel en hel. En vanuit dit geloof hun opponenten bestoken met argumenten die de tegenstander moet overtuigen dat hij/zij maar beter een gelovige kan worden. Maar laten we één facet van deze denkbeeldige plaatsen eruit lichten. De temperatuur; waar is het nu heter?

Wat een onzinnige kwestie. Het is blijkbaar wel moeilijk geworden om nog zinvolle vragen te stellen die mijn geloof zouden kunnen ondermijnen?

3 opmerkingen:

Vincent Kemme zei

Bij vraag 106: bovendien is het een misvatting in termen van 'lang' of 'kort' te praten bij hel of hemel. Alsof we daat nog in de tijd zouden leven. Deze vergelijking mmet het aardse bestaan in de tijd is dus gexwoon foutief, zowel in de vraag als in het antwoord. Zie 'Spe Salvi', 2e encykliek van Benedictsus XVI.

Vincent Kemme zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Jos Strengholt zei

Mee eens Vincent. Maar ik had geen zin om hier op in te gaan. Wie over eeuwigheid spreekt heeft het niet meer over de klok maar in eerste instantie over een andere dimensie en over kwaliteit.