woensdag 29 augustus 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (21)


Ik kom weer langzaam op gang! Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag vraag 101-105.  Ik heb even een atheismepauze gehouden, maar hoop nu langzaam weer verder te gaan met de laatste 100 vragen.  Ik merk wel, het gehalte van de vragen neemt beduidend af. Ik voel me dus wat minder gedrongen om overal even serieus op in te gaan.

Eerder:
Vraag 1-5
Vraag 6-10
Vraag 11-15
Vraag 16-20 
Vraag 21-25
Vraag 26-30
Vraag 31-35
Vraag 36-40 
Vraag 41-45
Vraag 46-50
Vraag 51-55
Vraag 56-60
Vraag 61-65
Vraag 66-70 
Vraag 71-75
Vraag 76-80 
Vraag 81-85
Vraag 86-90
Vraag 91-95
Vraag 96-100

101. Het geluid dat Genesis gezien moet worden als een metafoor klinkt steeds harder. Aan evolutie valt niet te ontkomen zeggen inmiddels veel christenen. Ook de katholieke kerk heeft dit bevestigd. Het natuurlijke proces; waarbij gemeenschappelijke afstamming een sleutelrol speelt is inmiddels bewezen. Ook al zal de bewijslast bij sommigen geen ingang vinden. Echter het geeft wel een onoverkomelijk probleem. Als het verhaal rond Adam en Eva een symbolische waarde heeft, wat blijft er dan nog over van de erfzonde?

Wat een hoop stellingen en aannames. Ik ga maar niet op alles in, want het evolutiegeloof hier is sterker dan dat van veel wetenschappers geloof ik. “Is inmiddels bewezen…” Kom op zeg. Wat is ‘bewezen’? Wat voor definitie van wetenschap heb je dan? 

Genesis als metafoor?  Van wat? Dat is wel erg postmodern.  De schrijver(s) van de verhalen van Genesis zouden geen idee hebben wat je bedoelt.  Die schreven op een manier die bij hun tijd paste, hoe de wereld was ontstaan.  Niet door de goden van Egypte (de zon, de maan, allerlei dieren) maar door de ene ware God die Israel diende.

En waarom zou het idee dat de wereld onder Gods leiding langzaam ontwikkelde het onmogelijk maken dat er eerste mensenpaar was?  Het moet toch wel wonderlijk lopen als op deze zich extreem langszaam ontwikkelende aardbol tegelijk op verschillende plaatsen evolutionaire processen voltrekken die ervoor zorgen dat tegelijk in Afrika, Europa, Azie, Amerika 'mensen' onstaan.  Wie dat gelooft maakt toeval echt tot zijn nieuwe god.

102. In vraag 37 wordt er al een link gelegd in de tegenstrijdigheid die Jezus omtrent geweld laat zien.
Nu geef ik drie voorbeelden. Waarbij het gaat om betrouwbaarheid. Het cijfer 0 is onbetrouwbaar en het cijfer 10 is zeer betrouwbaar. Alle tussenliggende mogelijkheden mogen natuurlijk ook gegeven worden.
Het eerste voorbeeld: Jezus roept om zwaarden als het uur U aanbreekt; op het moment dat zij de vijand tegemoet treden is hij ineens principieel tegen geweld. De confrontatie vindt plaats en Petrus slaat het oor van Malchus af. Jezus geneest dit en wordt gevangenen genomen. Petrus rent vervolgens de beulsknechten achterna en gaat op zijn gemak de discussie aan over deze gevangenneming. Stel dat jij een pistool afschiet tijdens de gevangenneming van een vriend. Hoe geloofwaardig is het gegeven dat jij als dader even later bij het arrestatieteam een pleidooi kan afsteken.


Het gehalte daalt, vrinden. Petrus rende de beulsknechten niet achterna maar verschool zich juist, en toen hij van veraf keek hoe de zaak er voor stond en herkend dreigde te worden loog hij er lustig op los.  En de zogenaamde tegenstelling over die zwaarden kwam al eerder langs en hoeft nu niet opnieuw beantwoord. Er is geen tegenstelling.

Wat ook bevreemdend is dat de degenen die zich verzetten tegen de arrestatie van Jezus vrijuit gaan.

Ja apart he?  En dus kan het zo niet gelopen zijn?  Vreemde kijk op de werkelijkheid.

Het tweede voorbeeld: Jezus maakt een zweep van touw en stormde het tempelplein op. De wachters deden niets. Alle kooplieden sloegen op de vlucht en hij liet niet toe dat iemand vat kreeg op het tempelplein. De volgende dag wandelde Jezus hier nog steeds rustig rond. De vergelijking kan gemaakt worden met een eenmansactie op de Amsterdamse Albert Cuyp. Hoe ver kom je met een zweep tegen waarschijnlijk stadswachten, beveiliging en honderden kooplieden. En zou het jou nog lukken om dit bezet te houden tot de volgende dag. En het gaat even niet om de ideologisch kwestie. Een al honderden jaren bestaande traditie. Die noodzakelijk was voor degenen die van ver kwamen en offerandes moesten aanschaffen.

Ik kan natuurlijk een paar verklaringen geven maar dat is niet aan de orde.  Wezenlijker is dat ik de gedachte dat het onwaarschijnlijk en dus onwaar is, wonderlijk vind. Wie dat als criterium hanteert zal veel uit de geschiedenisboekjes moeten schrappen. De wereld is vol eigenaardigheden. Als je apriori meent dat alles wat onwaarschijnlijk is, ook onmogelijk is,  ben je nooit verliefd geweest op het mooiste meisje van de klas.

Het derde voorbeeld: Volgens de evangeliën was Jezus in Jeruzalem welbekend, hij predikte er dagelijks in het openbaar. Ineens is hij zo onbekend dat er aanwijzingen van Judas (een kus) nodig zijn, om hem terug te vinden tussen zijn aanhangers. Het zou hetzelfde zijn als Pim Fortuin in Rotterdam een sticker opplakken om er zeker van te zijn dat de goede gearresteerd zou worden.

Ja Jezus was bekend maar lang niet bij iedereen.  Toen hij naar Jeruzalem kwam op een ezel, vroegen veel mensen: wie is dit.  De stad was bomvol vreemdelingen op dat moment.  Jezus werd bovendien door Romeinen gearresteerd. Die soldaten hadden niet de gewoonte zich op te houden op plaatsen waar Jezus preekte. Zonder televisie en kranten zou Pim Fortuyn in Rotterdam onbekend zijn gebleven voor de meeste mensen.

103. We moeten het doen met het christologisch concept van Paulus. Echter waarom heeft Jezus geen concrete zaken aangepakt. Een echte vernieuwer. Niet in herhaling vallen met uitspraken die Boeddha al uit ten treure heeft verkondigd. Dus een uitspraak als: “ Stop de slavernij”. Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen met enkele vrouwelijke discipelen als levend voorbeeld. Stel dat de beschreven persoon had gezegd: “Het volk moet haar leiders kiezen, deze moeten dienstbaar zijn aan het volk”. Dus de basis voor democratie. Geen onzinnige bewering dat je alles moet weggeven aan de armen. Onpraktisch en het creëert weer nieuwe armen. Nee, even een stukje maatschappelijk inzicht. Dus geef elk jaar 5% van je bezittingen aan mensen die het minder hebben.

We moeten het doen met het christologische concept van Paulus? Wat is dit voor eigenaardig idee?  Nooit gehoord van Mattheus, Markus, Lucas, de Hebreeenbrief, Jacobus, Petrus, Judas, Johannes, die allemaal aan het Nieuwe Testament bijdroegen? Aan de vele anderen die ze in hun geschriften citeren? De ooggetuigen waarnaar ze verwijzen?

In de evangelien wordt Jezus aan ons voorgesteld als iemand die zich mengde in het theologische debat in Israel en die zijn volgelingen ook een duidelijke christologie bijbracht. De gestelde vraag laat gebrek aan feitelijk inzicht zien. En wie anno 2012 wil aan Jezus voorschrijven wat hij anno 30 moest zeggen?  Wat een wonderlijk verwijt dat hij niet onze politieke en maatschappelijke doelstelling van de 21ste eeuw verkondigde.

104. Vind je dit portret aangenaam? Dit is een meer authentieke afbeelding van iemand uit deze contreien. In 1 Korintiërs 11 staat dat het voor een man een oneer is om lang haar te dragen. Paulus had zijn christologisch tractaat hier vast niet mee opgezadeld als hij had geweten dat Jezus eruit zag als een hippie. Ook de huidskleur op de iconen is die van een blanke man. Een getinte versie is meer op zijn plaats. Want Jezus viel niet echt op in de zongebruinde massa. Volgens de niet-ooggetuigen moest hij nota bene aangewezen worden. Op basis van deze elementen en met huidige computergestuurde technieken voor aangezichtsreconstructie kwam dit naar voren als het meest voor de hand liggend beeld van een man uit deze omgeving. En mogen de gelovigen weleens gaan nadenken over een ander plaatje. Waar ze elke dag naar zitten te kijken. 

Paulus, die een Jood was en ongeveer 10 jaar na de dood van Jezus Christen werd, zou niet hebben geweten hoe Jezus er ongeveer uit zal hebben gezien? De weg naar ware kennis is het stellen van goede vragen, en deze vraag hoort niet bij dat genre. Sorry.

105. Deze vraag stamt uit een boekje van Jehova Getuigen. Hierin wordt gesteld dat de wijzen uit het oosten astrologen waren (Matth. 2:1-2). De beoefening wordt in de Bijbel ten zeerste afgekeurd (Deut 18:10-12). Hun vraag is: (zonder antwoord)”Zou God personen die dingen beoefenden, welke hij veroordeelde naar de pasgeboren Jezus hebben geleid”?

Ja, dat deed God. Hij bemoeit zich met de grootste booswichten.  Daar ben ik hem dankbaar voor.

6 opmerkingen:

JohanT zei

Wederom dank voor de moeite verder te gaan. Ze bieden mogelijkheden tot nadenken en reacties. Op Freethinker zijn ze van reacties voorzien.

Jos Strengholt zei

JohanT - met plezier. Maar op Freethinker ontdekken waar reacties terecht komen is echt een crime. En de reacties op wat ik hier schrijf zijn daar zo all over the place dat ik er dus gewoon maar niet op reageer. Misschien neem ik eens een dag om alles van daar te verzamelen en te rangschikken (net zoals die 200 vragen ernstig aan rangschikking moeten doen) om er dan alsnog een keer stevig op te reageren.

piet zei

Succes met het laatste stuk. De commentaren op uw antwoorden staan op

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382&p=347604#p347604

JohanT heeft als eerste zijn visie gegeven. Meer zullen volgen.

piet zei

Voor de duidelijkheid. De eerste groep van 100 antwoorden en commentaren heeft een apart topic gekregen. Na veel bladzijden raken mensen de weg weleens kwijt.

Mvg,

Piet

Jos Strengholt zei

Dank je Piet. Ja ik was de weg kwijt. Maar dat vind je sowieso van me :-)

piet zei

Geen voorbarige conclusies trekken Jos :) je bent nog niet klaar met de vragen. Ik sta per definitie niet afwijzend tegenover andermans mening. Het zou namelijk ook voor mij erg saai worden. Wat blijft er dan nog over om te discussiëren. Onze interesses lopen grotendeels gelijk, alleen de interpretatie verschilt.