maandag 10 september 2012

Joods commentaar op Feike ter Velde en Steven Paas

Vanuit Joods-Orthodoxe kring, door de Etsel-groep, is commentaar geleverd op de discussies tussen aanhangers van het christenzionisme enerzijds en Steven Paas en de vijf ondertekaars van zijn Open Brief tegen het christenzionisme anderzijds. Christenzionisten als Feike ter Velde verwijten de auteurs van de Open Brief dat ze de 'Holocaust voltooien' en dat ze een 'vervangingstheologie' aanhangen. Opvallend is deze conclusie in het commentaar van deze (orthodoxe) Joden:
Vanuit Joods optiek bezien is er nauwelijks tot geen verschil tussen de vervangingstheologie een en de Israëltheologie. In beide gevallen draait het om het accepteren door Joden van Jezus als messias/God. Aanhangers van de eerst genoemde theologie willen dit doen via zending; aanhangers van de tweede genoemde theologie wachten op de terugkeer van Jezus.
Tot slot nog dit. De opmerking van Feike ter Velde -dat het afschrijven van Joden in het heilsplan van God door christenen in feite betekent het voltooien van de Holocaust- wekt de indruk alsof christenen kunnen bepalen of het Joodse volk deel kan blijven uitmaken van het heilsplan van God. Dan heeft hij de Tora toch niet goed begrepen!! De Tora spreekt namelijk van een Verbond tussen God en het Joodse volk. Of christenen (niet-Joden) dit wel of niet accepteren maakt totaal niets uit voor het eeuwig geldende Verbond. Het Joodse volk zal altijd blijven bestaan ongeacht pogingen van vijanden om het volk uit te roeien.

2 opmerkingen:

Sonja zei

Ik verwijs nog maar eens naar de extremisten en hun/God's verderfelijke plannen met de joden in deze video:

We moeten vooral niet vergeten dat deze mensen nog steeds antisemieten in hart en nieren zijn. Alleen na de oorlog moesten ze deze sentimenten inslikken. En natuurlijk zijn moslims nu de nieuwe joden geworden. Er is weinig verschil, kijk maar.

Coby zei

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
De holocaust komt uit de christelijke kerk, via de Rooms Katholieke kerk, via Luther naar Hitler.
Je eigen houding en manier van doen en laten kan bepalen of je je eigen land kan beïnvloeden of het een land van schapen of een land van geiten wordt.
In ieder geval kan je er zelf aan werken naar de mogelijkheden die je hebt, om met een rein geweten voor Gods aangezicht te wandelen ook als het gaat om Zijn oogappel; Israel. Dan gaat het niet alleen om de Joden (Levieten, Benjaminieten en Judeërs), maar ook om de andere stammen van Israel.
Replacement theology;http://www.youtube.com/watch?v=Citjt21IZRM