zondag 9 september 2012

Laatste oproep: sponsoring gezocht voor mijn barre voettocht voor het goede doel...


Op 15 september ga ik een wandeling van 50 kilometer maken. 750 rondjes om een stuk gras bij onze kerk. Ja, dwaas natuurlijk, maar ik doe het niet voor niks: ik hoop op voldoende sponsoring voor dit voetelijke bloedbad om daarmee een dringende verbouwing van het cafetaria bij onze kerk te kunnen bekostigen. Ik heb in totaal ongeveer 15.000 euro nodig. Tot nu toe is ongeveer 7.500 toegezegd.  Nog een paar dagen dus voor nog net een beetje meer, met uw hilp....

Dit cafetaria speelt een belangrijke rol in het gemeenschapsleven van onze kerk, en daardoor zorgt het voor de groei van onze gemeenschap. Een beter, schoner, moderner cafetaria zal naar ik verwacht een enorme stimulans zijn voor de groei van onze kerk in Cairo.

Veel Egyptische en Soedanese gemeenteleden hebben al toegezegd mee te lopen. Twee van hen, Rev Hassan en Adam, gaan me de volle 50 kilometer begeleiden. Veel vrienden hier zijn enthousiast om er een mooi evenement van te maken. Daar hebben ze ook wel behoefte aan, met de vele sombere ontwikkelingen in Egypte.

Doe jij ook mee? Ik zou het prachtig vinden als je ook een flinke duit in het zakje kan doen! Laat je weten of je meedoet? Dan loop ik vast veel lichter en dat is prachtig voor de groei van onze kerk hier in Heliopolis.

Op de website van onze kerk staat meer (Engelse) informatie over mijn wandeltocht en over de verbouwing die we met mijn wandeltocht bekostigen. Zie www.heliopolischurch.com. En een pdf met een beschrijving van ons cafetaria en waarom en hoe die verbouwd moet worden kan je hier downloaden:

Op 15 september zullen we je via Facebook en Twitter [hashtag: #josloopt] van moment tot moment op de hoogte houden van hoe het gaat. Met de nodige fotos uiteraard. Het wordt een feest! (niet voor mijn voeten, vrees ik…)

Je sponsoring is natuurlijk belastingaftrekbaar als je dat doet via:

Stichting Africana - rekening 45.65.93.497
Groningen - Graag ovv: Jos loopt

Enorm bedankt alvast! En gedenk me op 15 september….

Hartelijke groeten

Jos Strengholt
jos@strengholt
www.facebook/josstrengholt

Geen opmerkingen: