donderdag 6 september 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (28)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 11-20. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10

11. Hoe sta je tegenover de logoi spermatikoi? Als dit positief is, kun je dan ook uitleggen waar dit filosofisch concept zijn invloed voor het eerst laat gelden en op welke wijze. Is de beweerde oorspronkelijkheid hiermee gered?

Nee ik sta hier niet positief tegenover. Het maakt God tot de eerste beweger en de wereld tot een mechanisme dat vanzelf voortgaat. God staat niet alleen aan het begin van de geschiedenis, maar alleen door zijn voortdurende onderhouden van de schepping bestaan we nog. En hij staat aan het einde van de geschiedenis op ons te wachten. God is voortdurend actief betrokken op de werkelijkheid.

12. Is het Oude Testament noodlottig voor het christendom? De verhalen van ongehoorde wreedheid soms gepaard gaande met obsceniteiten. Is de tegenstelling dusdanig groot dat men deze verhalen gemakshalve maar overslaat? Past de wrekende god wel bij het liefhebben van vijanden. Staat de blijde boodschap niet op gespannen voet met de wraakzuchtige joodse god.

Sommige gelovigen opteren de uitspraak: “De Bijbel is een liefdesverklaring”. Wat is hier liefdevol aan:

1 Sam 27. Telkens wanneer David het land overviel liet hij man nog vrouw in leven;
Mooi verbeeld in het verhaal rond de bevolking van Rabba; hij legde de bevolking onder zagen, ijzeren bijlen en ijzeren pinnen; ook liet hij hen overbrengen naar de tichelwerken.
(Hitlers methoden?)
Voor degenen die smullen van dit soort verhalen. Die vaak ontbreken op de kansel. Is het altijd mogelijk om deze link te openen. U bent gewaarschuwd.


Ja, het Oude Testament heeft verhalen waar ik mee in mijn maag zit. En dus? Dit thema is al eerder aan de orde geweest. Ten eerste is morele kritiek op verhalen van 3000 jaar geleden en in een totaal andere cultuur op zijn minst anachronistisch. Bovendien geloven christenen dat God zichzelf geleidelijk en in toenemende mate onthulde, tot de volle waarheid over God in Jezus bekend werd.

13. Uitspraak Ralf Bodelier: "Nu ben ik niet alleen atheïst. Ik ben ook theoloog. Al zeg ik liever: ik studéérde theologie. Bovendien doceerde ik het jarenlang aan een hogeschool. Vrijwel wekelijks mocht ik de vraag van studenten en collega’s beantwoorden hoe een theoloog in godsnaam atheïst kan zijn. Mijn antwoord was onbeschoft en van retorische aard, hoewel ik nog steeds denk de spijker op zijn kop te treffen. Het luidde ongeveer als volgt.
‘Dat je dat verbaast! Je hoeft toch ook niet aan kanker te lijden om oncoloog te worden? Er valt zelfs veel voor te zeggen om bijzonder sceptisch te staan tegenover theologen die in God geloven. Zoals een oncoloog niet meer in staat is om nuchtere diagnoses te stellen als hij wordt getergd door helse pijnen, kun je van een theoloog geen afgewogen oordeel verwachten als hij zijn denken laat vertroebelen door religieuze mist".

Aldus Ralf Bodelier kun je jezelf iets voorstellen bij dit antwoord?


En een natuurkundige zou geen vooringenomen paradigmas moeten hebben? Zoals het hier steeds herhaalde paradigma van de evolutie?

Wat een vreemde uitsprak van die Bodelier, om a priori te spreken over ‘denken laten vertroebelen door religieuze mist’. Dat is in elk geval geen wetenschappelijk standpunt.

Anthropologie, psychologie en soortgelijke wetenschappen zouden op basis van dit soort argumenten niet kunnen bestaan, want hoe kan je de mens bestuderen als je zelf mens bent? En een atheist kan dan het atheisme niet objectief uitleggen omdat hij atheist is.  Of bedoel je dat alleen religieuze mensen door hun vooringenomenheid kunnen worden bevangen? Alleen atheisten zijn intellectueel integer en zo? Ik kwam deze elitistische hooghartigheid eerder tegen, dus het zou zomaar kunnen dat dit wordt bedoeld.

14. Een vliegtuig stort neer en van de 450 inzittenden overleeft slechts één persoon. “Een wonder wordt er door bepaalde personen geroepen met als slotwoord de kreet dankt de heer”. Wat doen we met de overige 449 personen.


De overige zijn dood, daar doe ik niks mee. Maar wie zelf net aan de dood ontsnapt heeft het volle recht om God te danken. Wat is daar mis mee?

15. De factor taal in religie. Woorden kunnen waar, onwaar of onzinnig zijn. Is taal van wezenlijk belang voor religie? Gebeurt er iets na het gebruik van woorden? Wordt de functie van taal niet zwaar overdreven?


Ja, taal is van wezenlijk belang. Hoe anders kan je communiceren over God en religie? Hoe kan ik God aanspreken zonder taal? Hoe kan ik over God denken zonder taal? Natuurlijk is taal wezenlijk.

16. Zijn semantische woordspelletjes een probaat middel om anderen te overtuigen van je eigen religieuze gelijk?

Nee dat zijn ze niet. Een christen houdt zich als het goed is niet bezig met ‘semantische woordspelletjes’. Maar zelfs als je met de beste woorden over God spreekt, is dat geen garantie dat een ander overtuigt raakt. Atheisten weten daar alles van, want die proberen met woorden christenen te overtuigen, maar het loopt nog geen storm bij de atheistische kerk.

17. Is ontologische bewijsvoering valide? Zo ja, noem een succesvol voorbeeld?

Ik ben niet overtuigd dat het een valide bewijsvoering is, maar misschien vergis ik me. Het is mij niet duidelijk waarom het grootst en best denkbare wel zou moeten bestaan. Ik kan me elfjes voorstellen, maar dat betekent niet dat ze bestaan.

18. Waarom is atheïsme de dominante levensbeschouwing onder Nobelprijswinnaars?


Waarom is atheisme de dominante levensbeschouwing in het nazime, in het stalisme, in het regime van Pol Pot en onder de voltrekkers van de culturele revolutie (45 miljoen doden) onder Mao?

En voorts, misschien heeft dit te maken met de aard van de selectiecommissie?

Of misschien hebben natuurwetenschappers de neiging zich met huid en haar aan het wetenschappelijke paradigma over te geven?  Een paradigma dat a priori onverifieerbare zaken buitensluit en waar god-taal als primitief wordt gezien?  Dus slecht voor je wetenschappelijke carriere door de wetenschappelijke selectiecommissies?

Tenslotte, ik vraag me ook af of je stelling wel klopt.  De meeste Nobelprijswinnaars atheisten? Trekken jullie daar ook de agnosten bij soms? En gaat het dan om alle Nobelprijswinaars of alleen de natuurwetenschappers?

19. Onterecht denken wij vaak dat anderen onze mening delen. Dit is kenmerkend voor ons sociaal inlevingsvermogen. Je zou God een product noemen van het inlevingsvermogen van iemand. Als je dit concept doortrekt dan kun je verwachten dat Zijn mening overeenkomt met degene die gelooft. Nicholas Epley heeft hier onderzoek naar gedaan. In morele kwesties bleek dit te kloppen. Tijdens het onderzoek werd de mening van de proefpersonen op slinkse wijze bijgesteld. Het bleek dat “God’ ook meedraaide. Een soort kompas wat gerelateerd is ons eigen sociaal inlevingsvermogen. Waait deze god dus met alle winden mee?


Neen, want we laten als christenen onze moraal vaststellen door Jezus Christus en diens eerste volgelingen. Dat we wegens expediency soms wat veranderen is duidelijk, maar het zou zo niet moeten zijn want ons ijkpunt is God en die geopenbaard in Jezus.

20.“Waarom vragen”; spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Het is een "teleologische" manier van denken. Het is uitermate nuttig voor hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren onbewust hierdoor veel dingen. Intuïtief gezien kennen kleuters bijvoorbeeld geen grenzen. Voor elk probleem een passende oplossing. Ze zijn hierin ongeremd. Intuïtief denken heeft bij hen de voorkeur boven een rationele verklaring. Echter iemands cognitieve ontwikkeling zet zich voort en de ratio neemt steeds meer de overhand. Zijn volwassenen die schermen met een teleologische verklaring eigenlijk in hun kleutertijd blijven steken?

Ik had de indruk dat het in de wetenschap ook altijd om soortgelijke vragen gaat. En dat volwassenen zich de waarom vraag blijven stellen is toch niet zo vreemd? Waarom start mijn auto niet? Waarom gaan we dood? Waarom wil dat meisje dat ik zo leuk vind mij niet zien staan? Waarom ben ik ziek? Waarom zoveel lijden? Waarom bestaat de wereld? Waarom vinden we vreemde botjes in verschillende aardlagen?

1 opmerking:

piet zei

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382&p=348553#p348553

Reacties op de antwoorden staan hier.