zondag 20 juni 2010

Gedachte voor zondag: Vergeving is geen emotie

Vergeving is een onderwerp waar we gemakkelijk over kunnen praten of zelfs schrijven, maar we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om daadwerkelijk te vergeven. Voor een christen is vergeving niet facultatief. Het is verplicht.

Henry Ward Beecher zei: “Als we doden, lijken we het meest op beesten. Als we veroordelen, lijken we het meest op andere mensen. Als we vergeven, lijken we het meest op God.”

Vooruit, steek die hand van vergeving naar iemand uit vandaag. Schrijf die brief, pleeg dat telefoontje, want God heeft jou om Christus’ wil vergeven. En herinner je altijd de woorden van Corrie ten Boom: “Vergeving is geen emotie, het is een handeling van de wil.”

www.keltischegebeden.nl

2 opmerkingen:

Jan Dirk Snel zei

Maar waarom zouden eenvoudige mensen op God willen lijken?

Vergeven kan een schone zaak zijn, maar het veronderstelt ook dat je in de positie bent om te vergeven. Het impliceert dat je op een "hoger" standpunt staat en dat is lang niet altijd het geval.

Vergeven kan alleen als je in de omstandigheden bent om te vergeven, bijvoorbeeld als het voor iedereen helder is dat jou onrecht is aangedaan. Dat is lang niet altijd het geval. En ook als we dat denken, dan blijkt dat de verhoudingen tussen mensen vaak veel diffuser zijn en dat alles er vanuit het gezichtspunt van de ander, heel anders uitziet.

Jos M. Strengholt zei

Iemand vergeven kan ook een heel neerbuigende houding zijn. Daarom kan het heel manipulatief zijn. Wanneer gaat Nederland zich uitspreken jegens Indonesie om het te 'vergeven' voor het geweld in 1948?

Maar zelfs als jij alleen maar MEENT dat je onrecht is aangedaan, dan kan het voor jezelf nog heel heilzaam zijn om in elk geval in je hart die ander te vergeven. Dat dan uitspreken tegen die persoon kan de relatie weer verslechteren.

O wat zijn menselijke relaties ingewikkeld he?