donderdag 24 juni 2010

Opvallend veel zelfmoordpogingen onder homo-jongeren

Het ANP schrijft vandaag een artikel naar aanleiding van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over homoseksuele scholieren het volgende:
Hoewel de sociale acceptatie van homo's enorm is verbeterd en de kabinetsdoelstelling is behaald, blijft het gebrek aan acceptatie van homojongeren zorgelijk. Zo hebben bijvoorbeeld aanzienlijk meer homojongeren dan heterojongeren wel eens serieuze zelfmoordgedachten gehad, meldt de voortgangsrapportage lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2010 van het ministerie van OCW en de homo-emancipatiemonitor van het SCP. Recente incidenten van homovijandigheid onderstrepen dit beeld.

Wat een simplismen. Homoseksuele jongeren zouden veel meer zelfmoordpogingen doen dan heteroseksuele jongeren omdat ze niet sociaal worden geaccepteerd? Je mag vast niet zeggen dat dit ook best het gevolg zou kunnen zijn van het feit ze met hun seksualiteit in de knoop zitten? Maar dat geven zulke jongeren vast niet als antwoord, want als er iemand politiek correct is, dan zijn het de homos toch?

Als het waar is dat niet-geaccepteerd zijn in de klas leidt tot een veel hogere mate van zelfmoordpogingen, dan moet je geen vergelijking trekken met de cijfers bij heteros, maar met andere groepen kinderen die niet geaccepteerd worden. Dikke jongens en meisjes. Kom je daar even hoge getallen voor zelfmoordpogingen tegen als bij homo- jongeren? Marokkanen worden ook niet erg geaccepteerd. Dan zullen die ook wel heel hoge zelfmoordcijfers hebben? Joden hebben het erg moeilijk in Nederland lees ik de laatste dagen. Joodse kinderen, die zullen dus wel erg hoge zelfmoordcijfers hebben? En evangelische jongeren op niet-evangelische scholen, die voelen zich vaak enorm afgewezen en ‘anders’. Heel korte kinderen worden ook vaak erg gepest. Vast hoge zelfmoordcijfers?

Ik heb dat rapport van het SCP niet gelezen, maar wat ik in dit verslag van het ANP lees, doet me denken dat dit rapport beslist niet ‘wetenschappelijk’ is, maar lekker bevooroordeeld.

Als veel homojongeren met zichzelf in de knoop zitten, mag je ze niet helpen. Je mag alleen miljoen keer tegen ze zeggen: er is niks mis met je. Wat een leugenachtigheid. En even voor de zekerheid, je moet dat zeggen natuurlijk in onze tolerante samenleving: Ik aanvaard van harte mensen met een andere levensstijl dan ik. Vraag me alleen niet dat ik hun levensstijl normaal vind.

31 opmerkingen:

Bart zei

Met andere woorden: als je geen heterosexueel bent, is er iets mis met je. ('Je mag alleen miljoen keer tegen ze zeggen: er is niks mis met je. Wat een leugenachtigheid.')

Het lijkt me een volstrekt aannemelijke gedachte dat de gebrekkig sociale acceptatie van homofielen van invloed is op de gemoedstoestand van jonge homo's. Jouw antwoord: dat komt omdat ze met hun seksualiteit in de knoop zitten. Daarin heb je gelijk, denk ik. Lijkt me ook niet onlogisch als de gemiddelde reactie op je gevoelens 'he bah' of erger is.

De werkelijke leugenachtigheid zit wat mij betreft in de halfslachtige houding van veel christenen. Wel - o zo correct - de homo accepteren, als hij of zijn zijn geaardheid maar niet in de praktijk brengt. Wees dan eerlijk, en schaar je onder de hè-bah-homofilie-is-een-gruwelzeggers. Maar nee, je 'aanvaardt van harte mensen met een andere levenstijl'. Ik geloof daar helemaal niets van.

Jos M. Strengholt zei

Ja, inderdaad. Heteroseksualiteit is de norm. Je mag dat wel raar van me vinden, maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Alleen op ons heel kleine libertijnse eilandje west europa schijn je dat niet te mogen vinden, of wordt het als 'achterhaald' beschouwd.

Beweer ik dat de gebrekkige sociale acceptatie (he? ben ik dan niet de enige? zijn er dan zoveel mensen die homoseksualiteit niet normaal vinden, dat homos zich daar wat van aantrekken?) geen invloed heeft? Natuurlijk wel. Maar hoe het - in elk geval door het ANP - is gesteld, is gewoon belachelijk simpel.'Aanvaard die jongens, en ze zijn weer helemaal happy'. Komop, er is wel meer aan de hand he?

Waarom is mij houding halfslachtig? Kan jij niet leven met het idee dat je mensen aanvaard om hun menszijn, maar dat je hun gedrag verwerpt? Dat doe jij toch ook als het gaat om vervelende klanten?

Aanvaarden is toch niet hetzelfde als zeggen: alles wat jij voelt of doet is okee?

gert zei

Hoi Bart,wees eens ffff wat genuanceerder man!Er zijn Christenen die het best verdraaid moeilijk hebben met bepaalde andere vormen van sexualiteit dan die in de Bijbel,(Gods wilsbeschikking die ze bloedserieus nemen),bedoeld zijn.Ook homosexuele Christenen,zelf heb ik samen eens met een jonge knul letterlijk zitten janken om het feit dat hij zo geaard was.De persoon in kwestie wilde niks liever dan hetro gehuwd en vader zijn.Wat me ook weer bij Bart opvalt is z'n intolerantie,dezelfde intolerantie waar hij nota-bene de Christenen van beschuldigd.Bart,begin eens zelf de tolerantie op te brengen die je van de Christenen eist.

Elja zei

In dit artikel krijg ik nogal het idee dat homofielen en homoseksuelen door elkaar worden gehaald; op één hoop worden gegooid. Vaak wordt een homofiel automatisch een homoseksueel genoemd, terwijl ik altijd heb geleerd dat een homofiel iemand is met (seksuele) verlangens naar iemand van hetzelfde geslacht, en dat een homoseksueel iemand is die zijn verlangens ook in de praktijk brengt en eraan toegeeft. Ik geloof dat God homofielen niet veracht, omdat hun homofilie niets hoeft te zeggen over hun keuzen. Bij de meeste mensen is de geaardheid al vóór de geboorte bepaald; bij anderen schuilt er een groot verdriet en een pijnlijk laten afweten van bijvoorbeeld een vader achter hun verlangen naar mannelijke genegenheid. Dit zijn feiten, zoals er door de zondeval zoveel dingen anders zijn gelopen dan God ze heeft bedoeld (waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat ik vind dat we er dus maar aan moeten toegeven). Ook ziekte was niet opgenomen in Zijn oorspronkelijke scheppingsplan. Toch is het er. We zijn een kopie van een kopie van een kopie van... een volmaakte mens die zondigde, en zo onvolmaaktheid doorgaf. We lijken in weinig meer op de volmaakte mens die Hij schiep, maar betekent dat dat Hij zijn oorspronkelijke ideeën 'dus' maar moet loslaten? Hij komt ons al in zoveel dingen tegemoet, terwijl we daar geen recht op hebben..
Het feit dat zoveel homofielen zelfmoord plegen, bevestigt voor mij dat velen werkelijk worstelen met hun verlangens. En eerlijk gezegd geloof ik ook zeker dat ze het heel moeilijk hebben. Immers alles lijkt om liefde te draaien, en niets kan zo ziek maken als de liefde. Homofielen zullen net zo worstelen als andere mensen met hun zwakke plekken, maar hebben wel als extra last te dragen dat zij volgens Gods principes nooit één zullen mogen zijn met de liefde van hun aardse leven. Homoseksualiteit - de praktijk; daar is God helder over. Hij heeft er een hele duidelijke mening over, die ik, als christen, respecteer. Ik vertrouw zijn rechtvaardigheid; Hij is immers de Schepper en heeft als enige het recht om te bepalen hoe Zijn schepping eruit zou moeten zien. Ik bid dat meer mensen de liefde van God zullen weten uit te dragen en niet alleen zijn veroordeling, zodat mensen Zijn hart zullen leren kennen en weten dat zij in de eerste plaats geliefd zijn door God; dat Zijn liefde veel groter is dan de liefde die ze misschien voor Hem moeten opgeven. Jezus ontving iedere zondaar in liefde. Deze tekst wordt vaak misbruikt. Want ja, Hij had een zwak voor maatschappelijk onderdrukten, maar maande ze ook tot inkeer als zij in zonde leefden. Juist omdat Hij van hen hield. En ik geloof dat Hij daarin niet veranderd is.

Jos M. Strengholt zei

Ha Elja, ik heb nooit dit onderscheid begrepen tussen homofiel of homoseksueel. Ik dacht dat de termen geheel door elkaar gebruikt worden hoor. Maar leer me wat!

Elja zei

Ik heb begrepen dat dat door elkaar gebruiken meer iets van de laatste tijd is. Misschien ook ben ik wel verkeerd ingelicht. Maar hoe dan ook: persoonlijk ben ik van mening dat het gebruik van verschillende 'termen' gepast zou zijn, omdat niet-praktiserende homo's nu dezelfde veroordeling over zich heen krijgen als wel-praktiserende homo's, terwijl voor velen geldt dat zij werkelijk als homofiel geboren zijn en net zo min invloed hebben kunnen uitoefenen op hun geaardheid als hetero's (ik wil nogmaals benadrukken dat ik niet geloof dat dit vanaf het begin van de schepping zo is geweest). Hier zijn al verschillende onderzoeken naar gedaan. Ik heb homo's meegemaakt die hun relatie verbraken in gehoorzaamheid aan God, en over homo's gehoord die hun leven lang bewust 'alleen' bleven. Hen treft - wat mij betreft - geen enkele blaam. Respect voor hen!

Bart zei

Ik vind je houding halfslachtig omdat het onderscheid tussen homofilie en homosexualiteit in mijn ogen kunstmatig is. De kern van wat je vindt heeft te maken met je door de bijbel versterkte afkeer van een man die het met een man doet.

Elja schrijft het een stuk genuanceerder, maar ook hier weer die rare argumentatie. Ach wat zielig als je op aarde je liefde niet in de praktijk mag brengen, maar ja, God zal het wel het beste weten. Ik stel dan de vraag: waarom zou ik geloven in een God die de oprechte liefde tussen twee mensen verbiedt?

Ik ga inderdaad niet vrijuit; ik voel hevige intolerantie als een wereldbeeld mensen zodanig in een hoek zet.

Tot slot, Jos, het is erg gevaarlijk om vanuit de 'norm' te redeneren. Het klinkt wellicht flauw, maar ooit was slavernij de norm. Ooit mochten vrouwen niet stemmen. Niet zelden werden daarbij bijbelse argumenten voor aangesleept.

Mag ik nu eens een helder argument vragen waarom homosexualiteit verkeerd is in jouw ogen? Wellicht dat dat wat rechtstreekser discussieert.

Anoniem zei

Jos, wat een drammerig stuk. Beklaag je jezelf erover dat je niet genoeg mag zeuren over homo's? Terwijl je dit doet op je blog?

Stel je niet zo aan. Je toon is erg pedant (overdreven vaak herhaalde retorische vraag!) en je lijkt niet echt uit te komen bij een conclusie, anders dan dat dit onderzoek 'politiek correct' en dus incorrect zou zijn. Heb je het hele onderzoek gelezen? Of reageer je zo uit de losse pols, omdat je het woordje HOMO hebt gezien?

Er is geen enkele homo die op jouw 'je bent okee' zit te wachten. De meeste homo's hebben levens waarmee ze goed uit de voeten kunnen, zonder op internet te hoeven miepen over mensen met een andere seksuele voorkeur.

En wees eens eerlijk: zijn jouw seksuele verlangens nu zoveel beter dan die van een homoseksueel?

Blijf alsjeblieft in Egypte.

Jos M. Strengholt zei

En het onderscheid tussen zin hebben om je buurvrouw te krikken en om dat toch niet te doen vind je ook kunstmatig?

Oprechte liefde? Dat hebben mannen soms ook voor honden. Of voor lieve meisjes van 8. Nee, schiet niet meteen in de stress, ik zie heus wel verschil. Maar 'oprechte liefde' zeg me erg weinig. Liefde heeft namelijk context nodig. Definitie.

Gevaarlijk vanuit de norm te redeneren? Ik zie niet hoe dat gevaarlijker is dan redeneren vanuit normloosheid?

Ja, slavernij en vrouwen noemen is inderdaad beetje flauw. Het is een non-argument. Het is net zoiets als zeggen: 'Duitsers moeten geen grote mond hebben over mensenrechten, want 70 jaar geleden stuurden ze mensen naar strafkampen.'

ja, mensen, kerken, landen, organisaties, clubs, maken soms fouten. Maar dat betekent niet dat we dus de normloosheid moeten preken, toch?

Helder argument waarom homseksualiteit verkeerd is? Is dat een strikvraag? Je weet precies wat mijn antwoord is:

Omdat God mensen schiep als man en vrouw, en omdat dit de door de schepper gewilde samenlevingsvorm is, die bovendien, erg handig, ook zorgt voor babietjes.

Jos M. Strengholt zei

Eh, anoniem, geef jezelf een naam zeg, als je wilt sjacherijnen.

Laat me je vertellen, de hele homo-kwestie is niet zo erg, laat ik maar zeggen, mijn ding.

Maar je draait de zaak wel enorm om. Wie drammen er in Nederland? Als je wilt ontkennen dat de homo-lobby, inclusief het ministerie van OCW, de homozaak enorm doordrammen, dan lieg je of je let niet goed op.

En als je het niet met me eens ben mag ik in Egypte blijven? Dat is precies de houding van de homolobby. Wie het er niet mee eens is, wordt in Nederland gemarginaliseerd. Wat laat je je kennen zeg. Anoniem...

Anoniem zei

Je mag zeggen wat je wilt over homoseksualiteit, maar je zal er reacties op krijgen!

Je marginaliseert mensen en gaat dan klagen dat je wordt gemarginaliseerd! Kijk: geaardheid, daar doe je niets aan. Rare stukjes schrijven op het internet heb je zelf in de hand. Zelfmarginalisatie is vaak een manier om te doen of het ligt aan allerlei machten (homolobby) om je heen. En roepen dat je niet mag zeggen wat je wilt als iemand het niet met je eens is is echt heel puberaal.

Nielz zei

Jos ik vind dat een eerlijke analyze van je. Toch is een nuance op dit onderwerp wel gepast.
Vroeger werd mijn 'christelijke' mening bepaald door het verhaal van Sodom en het betoog van Paulus is Romeinen 1. Nu begrijp ik dat dat over andere zaken gaat. Blijft dat het zo niet ontworpen is, en dat mag je dan toch zeggen ter waarschuwing...doe je ook als iemand konstant met z'n auto achteruit rijdt? Maar de schade die zo'n koppel aanricht is wel erg beperkt he? En ze mogen dat toch ook uit de praktijk leren..of niet.

Robert zei

Als u er graag een naam bij ziet, bij deze.

U reageert alleen op de stukjes tekst waar u het makkelijkst over kan klagen: kijk eens hoe ik word behandeld! Terwijl u geen strobreed in de weg wordt gelegd. U geniet van de vrijheid om te zeggen wat u wilt. Kortom: u stelt zich een beetje aan.

Ik heb 't idee dat u vooral een grote behoefte tot 'zelf-expressie' heeft, een ego-behoefte die eigenlijk nooit echt ter discussie
zal worden gesteld. Het lijkt me nogal wat werk om de hele tijd te bloggen en te twitteren. Is dat trouwens geen 'ijdel tijdverdrijf'?

En houdt alsjebieft op met 'he?' en die retorische vragen die alleen voor u tot de door uw gewenste conclusie leiden: het maakt 't moeilijker u te zien als een volwassen en zinnige man.

Jos M. Strengholt zei

Eh ik marginaliseer? Alsof ik het in mijn hoofd zou halen om homos te willen marginaliseren. Ieder mens heeft vrijheid om te doen en te laten wat hij zelf wil. Ik ben tegen elke vorm van homos ook maar een haarbreed in de weg te leggen. Dus hoezo marginaliseren?

En ik zou ook mezelf marginaliseren? hu? Het wordt me wat te ingewikkeld, anoniem...

Geaardheid is een enorm problematisch woord. Wat geaardheid is niet per definitie moreel goed. Gelukkig hebben we in Nederland de vrijheid om te leven zoals we wensen, en die vrijheid gun ik iedereen. Maar je kunt heel goed samenleven in harmonie zonder dat we elkaars moraliteit hoeven te aanvaarden. Of vind je in wezen dat ik niet zou mogen denken en zeggen wat ik denk en zeg?

harmen timmerman zei

Beste Jos, U schrijft: Ik aanvaard van harte mensen met een andere levensstijl dan ik. Vraag me alleen niet dat ik hun levensstijl normaal vind.

Ik betwijfel ten zeerste dat u mensen aanvaardt met een andere levenstijl, te meer omdat u direct daarna zegt dat u die levenstijl niet normaal vindt. Ik vind de levenstijl van de meeste christenen niet normaal, omdat zij zeggen de 10 geboden als richt-snoer voor hun leven te zien, maar bijvoorbeeld het achtste - en het negende gebod, waarin het direct om de naaste gaat,(Matth. 22:37-40) niet serieus nemen. Lees zelf maar eens wat bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus hier aan uitleg geeft vanaf vraag en antwoord 111. Nee het gaat in het christendom vooral om het gebod 7 (echtbreuk) in relatie met sexueel gedrag, men heeft daar een hele cultuuropvatting omheen gebrouwen. Terwijl men zich voor wat betreft gebod 8 en 9, de opvatting huldigt: eigen portemonnaie eerst. Daarmee gedragen zij zich als een stel conservatief liberalen. Misschien had Marx toch gelijk toen hij zei: Godsdienst is opium van (of voor) het volk, en daar bedoelde hij vooral het christendom mee.

Jos M. Strengholt zei

Ha Nielz - ik heb de indruk dat ik je ken ;-)

Ik ben ook voor nuance. Ja, natuurlijk, in een samenleving waarin we als atomen langs elkaar heen fladderen, kan je zeggen dat een homoseksueel stel 'weinig schade' doet. Ik bedoel dit niet neerbuigend voor homos, ik neem de uitdrukking van jou over, Nielz.

Maar in een samenleving waarin we allemaal verantwoordelijk zijn voor het welzijn van die samenleving, vind ik ook niet dat we gering moeten denken over de schade die slechte huwelijken, echtscheidingen, homoseksuele relaties etc aanrichten. Ik trek dit bewust even wat breder nu.

Hoeveel procent van de kinderen groeien op in een 'normale' relatie van man en vrouw? Wat voor impact gaat dit hebben op de komende generaties?

Bart zei

Slavernij en vrouwen noemde ik alleen om aan te geven dat 'de norm' een verschuivend begrip is. Vanuit de norm argumenteren is wat mij betreft alleen gevaarlijk als je niet accepteert dat normen kunnen verschuiven.

Natuurlijk ben ik niet normloos. Al was het alleen al omdat ik twee decennia christelijke opvoeding heb genoten. :-) Het verschil is dat ik volop mag twijfelen aan wat mijn normen zijn, dat ik voortschrijdend inzicht kan hebben. Jij baseert je normen op een in wezen oncontroleerbare en statische - externe - wet.

Okee, oprechte liefde heeft context en definitie nodig. I agree. Laat ik - om in jouw comfortzone te blijven - het omschrijven als een monogame, langdurige relatie waarbinnen twee mensen leven en lichaam delen. Noem het voor mijn part een huwelijk. In Nederland gaat het om iets meer dan 50.000 huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, ca. anderhalf procent van het totaal aantal huwelijken (ca 3,3 miljoen). (Bron: CBS.nl)

Deze overweldigende minderheid heeft een luide stem in Nederland. Daarbij reppen ze i.h.a. met geen woord over de validiteit van heterohuwelijken. Andersom is dat anders: ik kan je woorden niet anders lezen dan dat je bezwaar maakt tegen de geldigheid van gelijkslachtige huwelijken. Dat verklaart wat mij betreft ook de luide stem. Linksom of rechtsom: jouw mening valt een ander aan. De homolobby waarop jij zo graag je maaginhoud deponeert laat die aanval niet over zijn kant gaan. Ze eisen bestaansrecht.
Geredeneerd vanuit een homo die jouw schepperswet niet onderschrijft, lijkt me dat geen onbegrijpelijke reactie.

Wat je soms niet lijkt te beseffen is dat je het over mensen van vlees en bloed hebt. Of ze in jouw idee nu wel of niet indruisen tegen de schepping, je zet hun levenswijze weg als onnatuurlijk, verwerpelijk en zondig. Maar o ja, je houdt wel van de mens achter al die verschrikkelijkheden. Dát vind ik dus halfslachtig en hypocriet.

Ik vind het onderscheid tussen mensen en hun handelen heel wat diffuser dan deze welbekende argumentatie stelt.

Jos M. Strengholt zei

Harmen, ik ben het enorm met je eens. Christenen kunnen ongelofelijk zeuren over de seksuele moraal, terwijl ze allerhande ander zaken die door hun eigen bijbel van eminent belang worden gevonden, met hetzelfde gemakt naast zich neerleggen. Dit commentaar van jou moet ik mezelf ook aantrekken.

vandaag dacht ik er nog aan toen ik een refo-dominee zag zeggen dat we moeten bidden dat Oranje verliest 'vanwege de sportverdwazing'. Diezelfde kerken kopen peperdure autos, peperdure kleding, dure huizen, en daar lijkt niets mis mee te zijn. het paraderen met de weelde. In geen bevolkingsgroep lopen zoveel kinderen met schoenen van boven de 150 euro.

Bart zei

Ik durf te stellen dat er in Nederland meer kinderen lijden onder geweld in hetero- dan homo-huwelijken. :-) Maar dat zijn absolute cijfers.

Okee Jos, laten we het inderdaad breder trekken:

wat is in jouw ogen beter: opgroeien met 1 moeder of met 2 moeders?

Jos M. Strengholt zei

Robert, je hebt helemaal gelijk... het is makkelijk al bloggend veel tijd te verknallen. Maar ik begon vanmorgen om 5 uur jouw tijd :-)

Bart zei

Even Jos verdedigen.

'Ik heb 't idee dat u vooral een grote behoefte tot 'zelf-expressie' heeft,' meen Robert. 'een ego-behoefte die eigenlijk nooit echt ter discussie
zal worden gesteld. Het lijkt me nogal wat werk om de hele tijd te bloggen en te twitteren. Is dat trouwens geen 'ijdel tijdverdrijf'?

Wat heeft dit in vredesnaam te maken met deze discussie? En dan: het lezen van en reageren op blogs is natuurlijk een VEEEEEL nuttiger tijdverdrijf

Jos M. Strengholt zei

Bart, ik weet ook wel dat het nogal diffuus is, mensen en hun levensstijl. Een mens is tot op zekere hoogte ook hoe hij leeft. En ik snap ook wel dat iemand wiens levensstijl ik stevig verwerp (en veroordeel, okee) me in mijn gezicht uitlacht als ik zeg dat ik hem als persoon waardeer. Zeker als dit alleen woorden zijn.

Maar ik woon hier tussen 80 miljoen muzelmannen, en hun religie, daar moet ik niks van hebben. net zoals, brave Bart, jij van mijn religie ook niks moet hebben. Mag ik me als persoon dan net zo verworpen voelen door jou? Ik denk het wel - maar ik doe het niet :-)

Tenslotte, ik denk dat een kind veel beter opgroeit bij 1 moeder die laat zien dat er eigenlijk een vent bijhoorde, dan bij twee moeders. En eh... ik heb de indruk dat hierover al veel onderzoek is gepubliceerd.

Maar je oordeel daarover is OOK bepaald door je waarden en normen. Dus dit is een lastige kwestie.

In Nederland lopen we intussen rond met een hele set van verschillende normen en waarden, die elkaar soms tegenspreken. Ik vind dat we gerust elkaar stevig daarop moeten aanspreken, en niet te snel schrikken van de boosheid die dit oproept. En dat we tegelijk naar raakvlakken moeten zoeken om de samenleving wel prettig te stevig te houden.

bart zei

Bart heeft er even over nagedacht en geconcludeerd dat ie ook niet brandschoon is op het vlak van christenen met christendom vereenzelvigen.

Ik blijf wel het verschil overeind houden tussen onveranderlijke en veranderlijke normen. In tegenstelling tot jou kunnen argumenten mij uiteindelijk overtuigen, ook als dat indruist tegen mijn bestaande normen. Andersom geldt dat niet.

Dat is je goed recht - vanzelfsprekend. Maar ik verkies met heel mijn hart van mening en visie te mogen veranderen. :-)

Wat ik prachtig vind aan jouw blog is je schrijverij, je passie voor de dingen die je schrijft. Tegelijk erger ik me af en toe wild aan je meninkjes.

Heerlijk; dat is mens zijn.

Jos M. Strengholt zei

Dank je Bart, dat is een heerlijke eerlijke opmerking!

Of ik niet van normen kan veranderen? Ik geloof dat je de flexibiliteit van christenen wat onderschat ;-)

Ik denk dat tenslotte de tien geboden (maar zelfs die niet letterlijk, denk aan het sabbatsgebod) onze 'norm' zijn, of nog een stap verder: God en mensen liefhebben. Alleen is dat liefhebben dan wel gekwalificeerd door wat criteria.

Walter M. van der Wolf zei

Homoseksualiteit...

Momenteel een heet hangijzer in onze Westerse wereld waar je maar al te gauw je vingers aan kunt branden.

Als je niet uitkijkt sta je binnen de kortste keren voor de rechter of je wordt aan de schandpaal genageld door de media. Daarover hieronder meer.

Maar eerst wil ik je zeggen Jos dat je gewoon gelijk hebt... voor ons christenen is heteroseksualiteit de norm en dat zal ook altijd wel zo blijven. Door die bril kijken we gelukkig gewoon de wereld in.

Niet veroordelend maar altijd met dit in het achterhoofd: "Wat u niet wil dat u geschied, doe dat ook de ander niet" denkend aan hetgeen een collega van mij recent overkwam... http://bit.ly/9nrGWi

Gelukkig zijn er ook christenen met homoseksuele gevoelens die zich daar van harte achter scharen. Dat is waarschijnlijk voor de 'Homobeweging in het algemeen' een bittere pil om te slikken... maar goed dat hebben ze dan maar te accepteren...

Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan mensen als Antoine Bodar (Nederlands rooms-katholiek priester) en Jonathan van der Geer (Voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie).

Maar ook denk ik bijvoorbeeld aan Johan van de Sluis die zijn homoseksuele levensstijl opgaf en gewoon trouwde met een vrouw en een gezin stichtte.

Hij schreef ook een boek over zijn persoonlijke proces van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit en het heet: "Ik ben niet meer zo" ISBN 90 6659 076 9 Voor iedere lezer hier die geïnteresseerd is?

En om maar even met de media af te sluiten. Het volgende artikeltje vandaag in HP de tijd van één of andere "Religiedeskundige" (voor wat het waard is...) die het bovenstaande artikel onder de loep neemt. Over acceptatie gesproken van andersdenkenden... ;-)

Hier de website: http://bit.ly/cUmjQV
Hier het artikel: http://bit.ly/da67OL

Even een paar steekwoorden uit zijn reactie:

Te achterlijk voor woorden
Lekker ventje
Een kortzichtige engerd
En zijn religieuze vriendjes
Prietpraat
Heel eng
Plagineren mag

Tot zover maar weer...

Jos M. Strengholt zei

Ach ja, Bas Paternotte heeft me wel eens eerder te grazen genomen in HP/DeTijd. Ik moet me maar vereerd voelen.

Het nadeel van korte blogs is natuurlijk dat je altijd neigt nar kort en puntig zijn. Ik had het over de leugenachtigheid om tegen tieners die denken dat ze homo zijn, te zeggen: het is wel goed.

Want heel veel jongeren zijn nog enorm op zoek naar hun seksuele identiteit. Hoewel tienermeisjes hebben niet wel eens geexperimenteerd met andere pubermeisjes? Als ze dan verward raken over zichzelf, en ze krijgen van hulpverleners te horen: 'je bent lesbisch, niks mis mee', dan vind ik dat leugenachtig. Bij tieners is nog zoveel in beweging.

Al die kwalificaties van Paternotte voor mij, zijn dus enkel omdat ik zeg dat homoseksualiteit niet normaal is. Het is niet de norm.

Wat een gevoelige man, die Paternotte.

Anoniem zei

Hoewel tienermeisjes hebben niet wel eens geexperimenteerd met andere pubermeisjes?

In uw fantasie of in de werkelijkheid?

Volgens mij heeft u dit onderzoek niet gelezen.U lijkt ook niet echt een reëel beeld te hebben van jongeren of van de hulpverlening in Nederland, meer een vaag idee waar u tegen ageert.

Jos M. Strengholt zei

Mijn fantasie of werkelijkheid? Dat is een flauwe opmerking. Maar dat kan je doen als je anoniem blijft he?

U bent erg schrander om door te hebben dat ik het onderzoek niet heb gelezen. Dat zeg ik zeer luid en duidelijk.

Ik heb vast geen reeel beeld.

Maar na die drie zaken, wat is je punt? Mij een beetje onderuit halen zonder op 1 argument in te gaan? Slap.

Bart zei

Nog even over die verschuivende normen, Jos. Er is nagenoeg geen christen die elke bijbelse regel tot vier cijfers na de komma naleeft. (En als ze dat wel doen, krijg je zo iets als mijn streng orthodox joodse schoonvader - de hele dag studeren op wat wel en niet mag).
Als de bijbel niet letterlijk wordt genomen, volgt daaruit dat er een interpretatielaag tussen zit. En die 'vertaling' is over de eeuwen heen veranderd, staat onder invloed van cultuur.

Ik zou denken dat die constatering enige ruimte laat voor voortschrijdend inzicht, veranderende ideeen over Gods wil. Je weet dat ik niet geloof, maar als ik me de God die mij werd bijgebracht opnieuw voorstel, dan kan ik me echt moeilijk indenken dat Hij van homosexualiteit zo'n breekpunt zou maken. Het is al eerder genoemd in deze discussie: homoseksualiteit is een veel heter hangijzer dan je verrijken ten koste van, of weinig respect hebben voor je ouders. Cultuur (en dan met name de he-bah-gedachte) speelt echt een grote rol in mijn ogen.

Kort en goed: zou christenen er geen baat bij hebben wat milder over homosexualteit te denken?

hans schonenberg zei

Als het niet Gods wil was dat er homoseksuelen zouden zijn dan had Hij er niet, al zolang de mensheid bestaat, zoveel op de aarde gezet.
En inderdaad, homoseksuelen kunnen zich niet voortplanten, dat hebben ze namelijk niet nodig, de heteroseksuelen zorgen daarvoor.
Het zijn net als hetero's schepsels van God en God maakt geen fouten.

Homoseksualiteit is net als linkshandig zijn, gewoon een variatie in de natuur.

Sodom en Gomorra waren beiden heterosteden (zoals elke stad een 'heterostad' is), waarna Lot, de held van het verhaal, zijn beide minderjarige dochters bezwangert. Iedereen weet hoe tegenwoordig over incest wordt gedacht. Inderdaad, terecht de gevangenis in. Wat een bijbels held!

Iedere Christen weet wat Christus van de Farizeërs vond, de uitvoerders van de wetten uit Leviticus. Hij schopte ze uit het huis van Zijn Vader en op de steniging van de prostituee zei Hij dat: "hij die znder zonde is werpe de eerste steen".
Had Hij het in sterke bewoordingen gezegd dan was Hij toe al opgepakt en in het cachot geworpen voor de Farizeërs die Hem op de voet volgden en elk woord wogen.
De Moslims hebben nog steeds die wetten uit Leviticus, al noemen ze dat Shariah en durven te zeggen dat Christus (Isa) de belangrijkste profeet was. Geluisterd hebben ze niet, net zo min als de meeste Christenen.
Acceptatie van homo's zal nog lang duren als de Christenen de balk in hun eigen oog niet zien en hun angst projecteren op een paar alinea's uit meer dan 60 boeken om de homo's de schuld van hun falen te geven.
Want angst is het, en angst is een bijblese zonde.

Er bestaan namelijk maar twee gevoelens; liefde en angst.
Alle andere gevoelens zijn van deze twee afgeleid.

Sam zei

Ik ben zelf een homosexueele jongen van 20. Ik, en veel andere homo jongens die ik ken, snappen dit soort discussies niet. Waarom is het altijd weer gefit op de Christenen of op de homo's? Hoezo wordt iedereen weer in een groep geplaats? Ik denk dat het belangrijkste recht van de mens is, om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Als jij bent wie je bent, zul je iedereen die anders is accepteren en begrijpen want jij bent ook anders dan iedereen om je heen. Maar dat is het probleem, als je jezelf niet accepteert/niet jezelf bent zal je andere "levensstijlen" ook niet accepteren. En dat gaat lastig worden want alleen in Nederland heb je al 16miljoen verschillende levensstijlen. Dus wat heeft dit soort disuccie nog voor zin? Iedereen is zoals die is, dus wat heeft het voor zin om op internet te zetten dat je "hun levensstijl niet normaal vind"? Volgens mij zegt dat genoeg over hoe erg je jezelf accepteert....
Dat geld voor iedereen, als je anderen niet accepteert/normaal vind (Wat is normaal?) ga eerst even diep nadenken of je jezelf wel accepteert met hoe je bent? Heb je dat eenmaal bereikt dan zul je iedereen accepteren: Moslim, homo, Jood, Christenen, hetero, Bruin, Geel, gek.
En daarnaast ga je niemand kunnen veranderen van hoe die is, dus hou opmerkingen als "Vraag me alleen niet dat ik hun levensstijl normaal vind." voor je. Want het kan geen enkele homosexueel, die zichzelf accepteert, in de hele wereld intresseren of jij ze normaal vind of niet.
Dus vraag ik aan jou Jos en alle anderen die problemen hebben met hoe anderen mensen zijn. Kijk eerst naar jezelf, en accepteer jezelf. Dan zul je iedereen anders accepteren.