zaterdag 5 juni 2010

Bonifatius gaf zijn leven voor ons land

Bonifatius, die oorspronkelijk Winfrith heette, werd op 5 juni bij Dokkum vermoord in het jaar 754, tijdens een zendingsreis. We moeten deze broeder dankbaar zijn voor wat hij voor ons land betekende, en die inzet heeft hem het leven gekost. Wat is het ons waard dat Nederland Christus kent? Laten we vandaag Bonifatius eren. Met Willibrord legde hij een belangrijk fundament voor ons geloof, onze cultuur, onze manier van samenleven. Dat is niet iets dat we op moeten geven. En wat krijgen we ervoor terug? In verkiezingstijd geen slechte vraag lijkt me. Wat doen we met ons 'nationale erfgoed'?

Van zijn eerste biografie, geschreven door Willibald in 765, weten we dat hij de zoon van een Saksische vader en een Britse moeder was; al op jonge leeftijd bezocht hij, tegen de zin van zijn vader, een klooster bij Examchester in Oxfordshire. Zijn theologische training kreeg hij in Benedictijner kloosters bij Exeter en Southampton onder abt Winbert. Hij gaf les aan een abdijschool en werd priester toen hij 30 was. Hij moet briljant zijn geweest; hij schreef de eerste Latijnse grammatica voor Engeland. Uit de brieven die hij schreef en waarvan we er nog tientallen bezitten, krijgen we een mooi beeld van zijn christelijke motivatie.

In 716 ging Bonifatius op een zendingsreis naar Friesland; hij wilde de Friezen bekeren tot het christelijk geloof, ongetwijfeld mede omdat hij zich verwant voelde met de Friezen; zijn eigen taal, Oud Engels, was niets anders was dan de taal van de Friezen, het Oud Fries. De plannen mislukten omdat Radboud, de Friese koning, in oorlog was met Karel Martel. Hij keerde dus terug naar zijn klooster bij Southampton.

Bonifatius gaf zijn zendingswerk niet op, en trok naar de Germanen, op vrezoek van Paus Gregorius II (afbeelding links). Niet alleen het heidendom, maar ook de heidense staat van de kerkjes in dat gebied baarde de paus zorgen, Met Elia als voorbeeld velde Bonifatius in 723 een heilige eik die aan de dondergod Thor was gewijd bij Fritzlar in Hesse. De bevolking was diep onder de indruk en hielp Bonifatius om met behulp van het hout van die boom de eerste kerk te bouwen. Op deze plek verrees later de huidige kathedraal van Fritzlar.

Bonifatius speelde een voorname rol in het onderwijs aan de Karolingische familie, en hij werd gesteund door Karel Martel (afbeelding links) in zijn zendingswerk. Voor de Karolingen was de bekering van de noordelijke Germanen een eerste stap naar hun inlijving in het Frankische rijk, maar Bonifatius wist een mate van onafhankelijkheid van hun politieke doelen te bewaren. Die Karel Martel was degene die in 732 de inval van de Islamitische horden uit het Iberisch schiereiland tot staan bracht bij de zuidfranse stad Poitier. Voorwaar geen onbelangrijke Europese held! Wat doen we met dit erfgoed?

In zijn zendingscarrière doopte Bonifatius duizenden Germanen; hij zorgde ervoor dat die de paus als hun herder erkenden en de orthodoxe leer gingen aanhangen. Paus Gregorius II stelde hem als aartsbisschop aan over de Germanen; later werd hij ook pauselijk legaat voor dat gebied. Hij zou een rol spelen bij de stichting van het klooster van Fulda. Daar ligt hij nu ook begraven.

Bonifatius heeft nooit de hoop opgegeven om een rol te spelen bij de bekering van de Friezen; Zijn collega Willibrord was daarmee een halve eeuw eerder begonnen; in Utrecht stond al een kathedraal, maar Bonifatius wilde verder naar het noorden; in 754 doopte hij een behoorlijk aantal Friezen, maar hij werd vermoord, wellicht omdat sommigen meenden dat hij goud in de kist had die hij met zich meedroeg. Daar bleken alleen boeken in te zitten. Zijn lichaam werd naar de kathedraal van Utrecht gebracht, en later naar Fulda.

Voor wie meer wil lezen over Bonfatius:
Wikipedia
New Advent
Who was Boniface?
American Catholic

11 opmerkingen:

gert zei

Ik lees net dat Cornelius als Petrus in z'n huis komt hem te voet valt en hem hulde bewijst,nota-bene Petrus is er niet gelukkig mee...doe maar gewoon Cornelius,ik ben ook maar een mens...
Jos roept toch op om met z'n allen Bonifatius vandaag te eren..
Hoe doen we dat?

Walter M. van der Wolf zei

"Wat doen we met dit erfgoed?"

Ik ben van mening dat we alle geloofshelden uit de geschiedenis van de Kerk mogen herdenken en eren. Wel in de Geest van Christus natuurlijk. Wetende dat we allemaal feilbaar zijn.

Laten we vooral leren van al onze moedige broeders en zusters die voor ons geleefd hebben.

Een geweldige inspiratie mogen we halen uit Foxe's Book of Martyrs: http://bit.ly/cb2chX

Maar om mensen voor Christus te winnen moeten we erg voorzichtig zijn als we de geschiedenis van de Kerk te berde brengen.

Velen hebben slechte ervaringen met de Kerk en zijn zeer verbittert en teleurgesteld.

De Kerk (ongeveer 2000 jaar later) is inmiddels zo verdeeld geraakt dat dat weinig indruk meer maakt op ongelovigen.

Ook maakt de kerk qua reputatie nog maar weinig indruk op ongelovigen. Er hangt ook veel bloed aan de handen van de Kerk.

En daar mogen en moeten we lessen uit leren. Laten we als broeders en zusters dicht bij de Schrift blijven. En Jezus Christus verheerlijken.

Alleen door Hem zullen we voor Eeuwig verheerlijkt worden.

Jos M. Strengholt zei

Er zijn vast veel dingen verkeerd gedaan door de kerk; daarom juist is het goed om nadruk te leggen op de offers die velen hebben gebracht omwille van het Evangelie. De 'heiligen' van de kerk waren precies die mensen die indruk maakten vanwege hun heiligheid en offerbereidheid.

Als ik mannen als Bonifatius zie, dan kan ik bijvoorbeeld over moderne gelovigen die nadruk leggen op dat God wil dat we het goed hebben, rijk zijn, gezond, mijn respect niet genieten. Zullen ze zich trouwens ook niets om bekommeren. Verwijfde christenen... (sorry dames, t is de uitdrukking enkel)

willem van Gent zei

Bonifatius is vermoord omdat hij met geweld het christendom bracht en daarmee de godsdienst van de oorspronkelijke bewoners wilde vernietigen. Hij had zojuist de heilige wodaneik omgehakt. Ja jongens, dan vraag je erom...

Jos M. Strengholt zei

De rovers die hem doodden dachten dat in zijn kist goud zat. Vergissing. Als de hagiograaf van Bonifatius ook maar enige reden had om te denken dat de moordenaars dit deden om religieuze redenen, had hij dat uiteraard genoemd en uitgemolken.

Had Bonifatius in Friesland ook eiken omgehakt? Dacht ik niet?

gert zei

Nou nou Jos,verwijfde christenen,als je het materieel goed hebt,gezond bent?Er zijn gewoon christenen/mensen die huppelend door het aardse leven gaan terwijl andere er kruipend en gebukt doorheen moeten.Dat is nou eenmaal een raadsel....om die nou je respekt te onthouden.

Willem wanneer kom je eens fietsen in Zeeland?

Jos M. Strengholt zei

Ja Gert, verwijfde christenen als je het materiaal goed hebt en dat niet maximaal gebruikt. Paulus zegt aan Timotheus heeeeel duidelijk dingen daarover. 1 Tim 6:17-19.

gert zei

Hoi Jos,het is dat er geschreven staat laat uw linkerhand niet weten wat de rechterhand doet,anders...maaaaaaaar
gelet op de financiele puinhoop die er momenteel veroorzaakt is door de graaiers en de komende verwachte mega bezuinigingen,moeten we hier in het zg."rijke westen" ook op de kleintjes gaan letten.Want als wij straks blut zijn wie helpt er ons?

Jos M. Strengholt zei

Ik suggereer ook niet dat de STAAT der Nederlanden een taak heeft. Ik heb het slechts over individuele christenen en wat DIE met hun geld en bezit doen. Paulus is er vrij helder over toch? Dat lijkt me een verwijzing naar de economie geeft manier om daar onderuit te komen.

willem van Gent zei

Bonifatius was qua friesland toch vooral eenhandig hulpje van Karel Martel die het niet lukte om met grof geweld de friezen onder de knoet te krijgen. De Paus en Martel verzonnen een list en probeerden het door middel van een propagandaoorlog.

Jos M. Strengholt zei

beetje eenzijdig WvG...