dinsdag 8 juni 2010

Christenen voor Israel - moet daar ons geld heen?

Christenen voor Israel (CvI) krijgt 16 juni de Yakir Award van Keren HaYesod, de grootste Israëlische fondsenwervingsorganisatie, schrijft het RefDag. CvI ontvangt de onderscheiding als waardering voor 15 jaar samenwerking met Keren HaYesod, in het bijzonder voor de inspanningen om meer dan 100.000 Joden uit de verstrooiing naar Israël te brengen. Het is voor het eerst dat de onderscheiding aan een niet-Joodse organisatie wordt uitgereikt. Bij de uitreiking, die live op de Israëlische televisie zal worden uitgezonden, zal ook minister van Defensie Barak aanwezig zijn.

Zou CvI die onderscheiding ook hebben gekregen als die het Evangelie in Israel zouden hebben verkondigd de afgelopen 15 jaar? Nee natuurlijk, want Israel werkt Messiabelijdende Joden behoorlijk tegen. Israel moet niks hebben van Joden die Jezus willen volgen. Dus krijgt CvI als eerste niet-Joodse organisatie de prijs omdat ze volkomen de doelen van Keren HaYesod hebben gediend? Lijkt me wel he? Die organisatie is de fondswervende organisatie van de Wereld Zionistische Organisatie (WZO). Een machtige instelling van de Joodse staat. Als die een christelijke organisatie een prijs geeft, mag je gerust vragen stellen bij het christelijke gehalte van zo'n 'christelijke' organisatie.

Ik gun Israel van harte dat het zijn eigen doelen nastreeft, maar moet daar christelijk geld uit Nederland heen? Ik vroeg van de week aan Israel-correspondent Conny Mus (RTL) wat ze in Israel van zulke Christen-zionisten vinden. Na alle jaren geld brengen naar Israel zou je denken dat Israel zich ‘getroost’ weet? Niet dus. Geen respect. Maar dat zeggen ze onze broeders die Israel zo graag willen ‘troosten’ natuurlijk niet in het gezicht. Het geld moet blijven vloeien en de politieke steun moet doorgaan, toch?

Hoe treurig is het dat zoveel christelijk geld uit Nederland wordt gebruikt voor de steun aan een niet-christelijke staat. Geef liever aan zaken die in de bijbel meer prioriteit hebben. Je kunt zelf wel invullen wat dat allemaal kan zijn. Maar waar hebben Jezus en de apostelen het over politieke en sociale projecten in Israel steunen? En waar, in vredesnaam, lezen we dat christenen de roeping hebben om mee te betalen aan het transporteren van Joden naar Israel?

14 opmerkingen:

KGvIttersum zei

Groot gelijk. Christenen voor Israël zal ook nooit 's oog hebben voor de Palestijnse christenen in Palestina. Toen vorig jaar de PKN met een kritisch rapport kwam over Israël, zaten ze meteen in de boom.

Met hun reizen steunen ze vakantieverblijven in bezet gebied. Tijdens mijn doorreis in Israel heb ik ook contact gezocht met Arabische Israëliërs en Palestijnen. Deze waren misschien wel vriendelijker dan sommige Joden. Je zou juist Christen moeten zijn zonder dat je je laat beïnvloeden door de zogenaamde gedachte dat Jezus terug komt op aarde als de Joden weer in Israël zijn. Dat vind ik een sprookje waar je je niet mee moet inlaten.

Ik heb er zeker nog wel vertrouwen in dat er vrede kan komen in het Midden-Oosten, mensen laten zich echter teveel leiden door hun geloof, zoals de CvI. En met dergelijke partijdigheid kom je geen stap verder.

Jos M. Strengholt zei

Ik zou wensen dat CvI zich iets meer door het christelijk geloof liet leiden, en iets minder door het (christen)zionisme.

gert zei

Jezus zegt bij de scheiding van de schapen en de bokken;Want ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te`drinken gegeven.Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,naakt en gij hebt Mij gekleed,ziek en gij hebt Mij bezocht;ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt zijt tot Mij gekomen.Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden,zeggende:Here,wanneer hebben wij U.......En de Koning zal hun antwoorden en zeggen:Voorwaar,Ik zeg u,in zoverre gij dit aan een van deze Mijn minste broeders hebt gedaan,hebt gij het Mij gedaan.(Matt.25:31-46)
Bovenstaand Bijbeldeel verwoord het tweede oordeel,tav de volken en be/veroordeeld hen hoe men gestaan heeft tav Israel/Joodse volk.De schapen zullen in het duizend jarig vrede rijk een gezegende rust genieten.

Jammer Jos dat je tav alles en iedereen sloten geduld en vertrouwen hebt,maar zodra het Israel/de Joden aangaat je weer een andere maat hanteerd.
Israel is tot nog toe vanwegen de wet "blind" prediking is niet de methode.Henkie Binnendijk vergeleek ze pas nog met een baby die z'n buikje vol heeft,de speen er in duwen heeft nu geen enkele zin.Wel tot jaloursheid verwekken zegt Paulus.Door de openbaring van Jezus(zoals Jozef eerder deed aan zijn broers)komen ze massaal tot erkentenis.Onderzoek de schriften!

Jos M. Strengholt zei

Gert, je uitleg van Mattheus 25 past mooi in je bedelingenleer, maar niet in normale bijbeluitleg. Als Jezus zegt dat hij het over zijn broeders heeft, in Matt 25, dan mag je op zijn minst vragen: wie bedoelt Jezus dan?

Vergelijk toch eens Schrift met Schrift... dezelfde Matteus die hoofdstuk 25 schreef, schreef ook Mattheus 12:48-50. WIE zijn de broeders van Jezus? DEGENEN DIE DE WIL VAN DE VADER IN DE HEMEL DOEN.

Wil jij beweren dat Karl Marx, of Lenin, of laten we er een nemen, de door mij geliefde zanger Leonard Cohen, de wil van de vader doen?

Jezus heeft het in Mattheus 12 over precies dezelfde mensen als in Mattheus 25. Mensen die God de Vader gehoorzamen in de naam van Jezus. Een andere manier om de Vader te gehoorzamen bestaat niet.

God is niet los van Jezus vekrijgbaar. Daarover gaat het hele Nieuwe Testament. Dus bloembollen aan Israel geven zonder Jezus?

gert zei

Hoi Jos,waar past jou uitleg dan wel niet in? In het uitsluiten van Gods volk,waaraan HIJ ONBEROUWELIJKE BELOFTEN deed? De Bijbel geeft naast de door jou verfoeide tijdkundige indeling óók een volkenkundige indeling.De Gemeente-de Joden -en de heidenen.Geen allegaartje bij DE GOD van ORDE.
Jos Las je trouwens het artikel van ds.abma in het RD.
"De koran biedt moslims inspiratie om Joden uit te roeien".

http://www.refdag.nl/nieuws/kerknieuws/ds_abma_koran_biedt_moslims_inspiratie_om_joden_uit_te_roeien_1_483368

Dan krijgt de no.1 van lijst 5 alsnog gelijk!

Jammer trouwens dat je niks zegt over je ongeloof/ongeduld tav de bekering van een Jood,wedden dat je meer fedusie hebt met het bekeren van een moslim.

Jos M. Strengholt zei

Jammer Gert, zoals immer, je gaat niet op argumenten in. Dus ga ik ook niet op die van jou in. Dat doe ik pas als je eerst mij antwoord geeft.

gert zei

Jos,met alle respect we hebben deze discussie al zo vaak gevoerd.

Ik huldig het standpunt van HenkB en duizenden andere Christenen wereldwijd.Israel/De Joden krijgen/gaan toch een andere heilsweg/heilsroute die natuurlijk ook bij Jezus uitkomt dan de niet Joden.Deze leer is hoofdzakelijk gebaseerd op de door jou grondig bestudeerde hoofdstukken R0M.9-11en op uitspraken van Jezus zelf.
Daaruit maak ik mede op dat geld geven aan goede doelen in Israel zeker geen verkwisting is zoals jij dat veronderstelt.

Anoniem zei

Allereerst 'mazzel tov' aan de organisatie 'Christenen voor Israel' die al meer dan 30 jaar op de bres staat voor het Joodse Volk in vele opzichten en ook de kerken wil bekeren van hun antisemitische houding en hun vervangingsleer! Inderdaad er is nog veel werk te verrichten na bijna 2000 jaar Jodenhaat, gepredikt door de kerken. En toen de holocaust uitbarstte keek het Christelijk Europa de andere kant uit (er waren natuurlijk uitzonderingen zoals familie Ten Boom die met risico voor eigen leven Joden heeft gered)! En ik heb al met veel Messiasbelijdende Joden gesproken en die hebben het heerlijk naar hun zin in het beloofde land en natuurlijk geldt zowel voor hen als voor elke christen 'geen overwinning zonder strijd'!

Anders is het wel gesteld met de Palestijnse christenen waar, toen de Palestijnse Autoriteit de macht overnam van Israel over Bethlehem, plotseling een uittocht plaatsvond van Palestijnse christenen naar vooral Amerika. Want onder Palestijns bestuur viel er voor hen echt niet te leven om het maar zachtjes uit te drukken. Van de indertijd 90% christenen woonachtig in Bethlehem zijn er nu nog een paar procenten christenen over. Naim Khoury die daar een baptistenkerk heeft, wordt gesteund door Christenen voor Israel en regelmatig bezocht door groepen als die in Bethlehem zijn.
Christenen voor Israel helpt inderdaad met het thuisbrengen van arme Joodse families die alija willen maken, voornamelijk vanuit de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië met gratis vervoer naar de luchthavens. Iets wat Keren Hayesod niet doet, wel betalen zij voor de vliegtuigtickets en de integratie in Israel. De Bijbel staat vol met teksten die spreken over een herstel van Israel en daarna ook van een geestelijk herstel (Ezechiel 36). Ook is de Bijbel duidelijk dat de natiën in de terugkeer van Zijn Volk naar Zijn Land een rol zullen spelen (Jesaja 49).

Met alle respect voor Conny Mus, maar noem hem toch in het vervolg anti-Israel of een pro-palestijnse correspondent! En om te besluiten hoe treurig is het dat elk jaar vanuit de Europese Unie miljoenen euro’s richting Palestijnse Autoriteit gaat waar men schoolboeken voor de scholen voor koopt vol met Jodenhaat....

En beste Jos, als er iemand moet bekeerd worden dan ben jij het wel. Gebruik ook in het vervolg AUB niet meer het woord 'transporteren', je moest je heel diep schamen. Met dat afschuwelijke woord kwets je als christen heel veel Joodse mensen. Inderdaad, Christenen voor Israel deelt geen nieuwe testamenten uit in de straten van Jeruzalem, maar wel is onze naam onze boodschap. Joden hebben veel narigheid van de christenen ondervonden en het wantrouwen ziet heel diep, wat heel begrijpelijk is. Het Joodse volk leert nu dat er ook christenen zijn die hen liefhebben! Ook zijn er veel voorbeelden dat wanneer christenen helpen met het thuisbrengen van Joodse families uit de verstrooiïng, dat Joden voor de eerste maal in hun leven in aanraking komen met christenen die hen daadwerkelijk willen helpen en liefhebben, zelfs samen met hen bidden wanneer ze afscheid nemen voor ze in het vliegtuig stappen.

PS : inderdaad we willen dat Israel geen Christelijk land wordt (dat hebben de kruisvaarders al geprobeerd) maar dat Israel een land wordt zoals de Here heeft bedoeld in Zijn Woord!

Mvg,

CK Belgie

Anoniem zei

Jakkes Strengholt, wat een ben jij een vervelend mannetje. Staat er niet geschreven dat we Israël moeten zegenen? Trouwens, CvI steunt ook messias belijdende Joden. Maar in tegen deel tot mensen als jou maken zij geen onderscheid!

Johan van den Berg zei

Jos,
Een helder verhaal, waar getuige de geagiteerde reacties van de CvI-adeptern, geen goed inhoudelijk weerwoord op te geven is.

Zoals zo vaak wordt er in de reacties weer op de man gespeeld in plaats van op de bal. Ik zeg altijd maar zo: Als iemand op de man begint te spelen, geeft hij daarmee toe dat hij het spel aan het verliezen is.

En wat collega Abma betreft: als moslims de Bijbel zo zouden ontleden als hij de Koran meent te moeten ontleden, dan zou hij zijn eigen Boek niet meer herkennen als Evangelie.

Als CvI een politieke partij zou zijn, zou het een zogenaamde "one-issue-party" zijn - alles gefocust op één onderdeeltje dat koste wat kost boven tafel gehouden moet worden en dat als sjibbolet voor alle andere punten gaat fungeren. Het doel heiligt dan al gauw de middelen, zelfs als je je eigen Principe daarmee tekort doet.
Helaas...

Jos M. Strengholt zei

Zeg, anoniem, wees zo flink te zeggen wie je bent volgende keer. Dat doe ik ook he?

CVI maakt geen onderscheid tussen messiabelijdende Joden en Joden die Jezus verwerpen? Je vindt dat goed? Nou ja, dat is jouw keus. Mijn bijbel zegt me dat we goed moeten doen aan alle mensen, maar IN HET BIJZONDER aan onze geloofsgenoten.

Je kunt elke euro maar 1x uitgeven. Een ieder zoekt maar uit hoe hij/zij dat doet. Ik probeer het zoveel mogelijk te doen op een manier die overeenkomt met de ethiek van Jezus en de apostelen.

Berry Haverkamp zei

Hallo Jos, ik ken je nog maar net van je blog. Er spreekt weinig liefde voor Gods volk uit je woorden. Ik moest denken aan Jesaja 49:22 (Statenvert) "Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn banier opheffen; dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden..." Er staat in het vervolg zelfs dat koningen het stof van de voeten van het Joodse volk zullen likken. Misschien zou je je wat nederiger moeten opstellen? We mogen Israël toch zegenen (Gen. 12)? Wat is daar mis mee. Ik ben al jaren lid van Christenen voor Israël en ik ben er trots op dat we nu een prijs krijgen als dank voor de steun. We hebben als kerken al genoeg haat gezaaid tegen het Joodse volk. Die bloedschuld rust op onze traditie. We moeten die niet vergroten door onze steun aan Gods volk te onthouden. Interne kritiek is er in Israël genoeg. Externe teveel.
Sjaloom!
Berry Haverkamp, Aalburg

Jos M. Strengholt zei

Ha Berry dank voor je reactie.

1. geen liefde vor Gods volk? Het Nieue Testament leert klip en klaar dat God maar 1 volk heeft, en dat zijn de volgelingen van Jezus uit Israel en de heidenen. Van alle anderen zegt de bijbel: 'Lo Ammi' Niet mijn volk.

2. Op grond waarvan denk je dat een uitspraak van Jesaja iets voor ons in 2010 betekent? Handelingen 15 laat zien dat God al met de pinkterdag begon met het herbouwen van de vervallen hut van David. In de gemeente. in die context moet je denk ik Jes 49 lezen.

3. Abraham zegenen is niet hetzelfde als Israel zegenen. En Paulus zegt dat de enige kinderen van Abraham die zegen krijgen, degenen zijn die het via het ene zaad van Abraham = Jezus krijgen.
Nergens leert het Nieuwe Testament dat wij het ongelovige Israel moeten zegenen om zelf zegen te krijgen van God. Nergens.

4. We hebben als kerken genoeg haat gezaaid? Er is inderdaad veel veel verkeerd gedaan. Maar bloedschuld? Kom op zeg, dan zou ook de bloedschuld van Joden die christus hebben vermoord nog iets betekenen?

Groeten!

Sonja zei

Alle respect voor jou Jos, voor het bestrijden van de balk in de ogen van de zogenaamde christenen hier, die zoals gewoonlijk de misdaden van Israël (schendingen int. recht, mensenrechten, oorlogsmisdaden, etc.) goedpraten, omdat zij joden kort gezegd betere mensen achten dan Palestijnen cq moslims. Ik ben zelf geen christen, maar laat ik zeggen dat ik zeker geloof dat Jezus dat nooit bedoeld heeft. Jezus heeft nooit gezegd dat de terreur van de staat Israël en de bezetting van de Palestijnen, en de moord op Palestijnse burgers (en tegenwoordig ook op Europeanen), al dan niet met de bijbel in de hand, goedgepraat of zelfs bevorderd moet worden. Hij zei namelijk: heb uw naaste lief. Christenen voor Israël, als je de teksten op hun website leest, zegt: haat Palestijnen, Arabieren en moslims.

Deze christenen putten uit dezelfde antisemitische bron als christenen door de eeuwen heen hebben gedaan, met als resultaat de holocaust. Alleen het schuldgevoel heeft een ander antisemitisch aspect in de wereld geholpen: eerst mochten de joden niets, en nu mogen de joden alles. Het hoofdkenmerk van de antisemiet is dat het eerst de jood ziet, en daarna pas de mens.

CvI wist zelf op haar website te melden, tijdens Cast Lead, dat Israël het karwei nu maar eens moest afmaken. Zij propageren dan ook bijv. het boek van Wiesje de Lange, die daarin pleit voor "de totale vernietiging" van de Palestijnen. Jawel, de Enlösung. Natuurlijk zijn zij te laf om o.a. daarover vragen te beantwoorden.

Info: http://deisraellobby.blogspot.com/search/label/Christenen%20voor%20Israël