zaterdag 26 juni 2010

Gedenkdag van de heilige Kirollos van Alexandria (376-444)

Vandaag is de feestdag van Kirollos van Alexandria. In het Westen is hij beter bekend als Cyrillus. Voor de Kopten is hij de kerkvader bij uitstek. Hij leefde van ongeveer 376 tot 27 juni 444 na Chr. Hij was patriarch van Alexandria vanaf 412 tot zijn dood. In deze periode beleefde Alexandria zijn grootste bloeitijd in de context van het Romeinse rijk.

Kirollos werd in 1882 door Paus Leo XIII als Doctor van de Kerk erkend. Dat was rijkelijk laat, waarschijnlijk omdat Kirollos nogal een ‘ruige’ heilige was. Op het gebied van (kerk)politiek schuwde hij geen ‘eigentijdse’ methodes.

Maar Kirollos was ook een formidabele theoloog, en daar ligt zijn belang. Hij was de meest briljante theoloog in de Alexandrijnse traditie. Om zijn onvermoeibaar ijveren voor het ware geloof in woord en geschrift wordt hij betiteld als 'Verdediger van Katholieke Geloof' en 'Verdediger van de Waarheid' en ook wel als 'Sluitstuk van de Kerkvaders' of als 'Vurig Aanhanger van Nauwkeurige Formuleringen'. Hij was bekend om zijn zeer nauwkeurige denken, enorme kwaliteiten in discussies, en om zijn precieze exegese. We hebben veel brieven, Bijbelcommentaren en preken van hem.

Waarschijnlijk het belangrijkste in de theologie van Kirollos was zijn scherpe twist met Nestorius. Kirollos verdedigde de visie op de drie-eenheid die ook vandaag de dag de norm voor de Kerk is, en daarbij ging het op zeker tijdstip vooral om de vraag of Maria, de moeder van Jezus, Theotokos (‘Degene die God baart’) was. Droeg ze God in zich, of alleen een mens waarin God na de geboorte neerdaalde? Met succes verdedigde Kirollos de visie dat Jezus vanaf zijn conceptie volledig mens en volledig God was.

Kirollos is een belangrijk voorbeeld voor ons, juist in onze postmoderne tijd waarin het wel lijkt of geen enkele overtuiging betekenis mag hebben. Theologische waarheid is kenbaar, en is van groot belang. Zijn leven is een oproep aan ons allemaal om theologisch denken hoog te achten, en om de theologische stiel nauwkeurig te bedrijven binnen de bedding van de orthodoxie van de Kerk.

Meer info over Kirollos van Alexandrie:
Wikipedia
Catholic.org
Early Church
Orthodox Wiki
Heilige Cyrillus van Alexandrie

Geen opmerkingen: