woensdag 23 juni 2010

Dat stomme woord 'discriminatie', verbied het voor 5 jaar....

Zwitserland moet het verbod om nieuwe minaretten te bouwen, waartoe Zwitserland na een referendum besloot, zo snel mogelijk opheffen omdat het discriminerend is voor moslims, heeft het parlement van de Raad van Europa in Straatsburg uitgesproken. De Raad vindt dat het Zwitserse besluit een inbreuk op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens betekent. De Raad van Europa is een mensenrechtenorganisatie waarvan 47 landen lid zijn, waaronder Zwitserland. Overigens zijn de aangesloten landen niet verplicht de uitspraken van de Raad ook daadwerkelijk uit te voeren.

Wat mij betreft mogen we dat woord ‘discriminatie’ best voor 5 jaar uit onze taal worden verbannen. Het beginsel van gelijkheid is volstrekt doorgeslagen in Europa. Straks gaan moslims naar de rechter omdat ze van mening zijn dat de manier waarop het monogame huwelijk in Europa is omschreven, discriminerend is voor moslims. Met dit domme idee van absolute gelijkheid zou het me niets verbazen als de Raad van Europa zou besluiten dat het tegen de rechtern van moslims ingaat dat de wetgeving van de Europese landen alleen het monogame huwelijk erkent.

We moeten enorm oppassen, en dat moeten onze parlementen en onze rechters doen, dat we niet door een meerderheidsbesluit een minderheid koejeneren. Minderheden hebben recht op ruimte voor hun mening en levenswijze. Democratie betekent dat ook minderheden, hoe bizar ook, hun eigen leven mogen leiden. Dat is een prachtig aspect van onze democratie. Maar wat nu gebeurt is dat minderheden, met de hand op het antidiscriminatiebeginsel, hun mening tot onderdeel van de 'publieke mening' kunnen maken. We worden ongeveer verplicht om minderheden tot 'normaal' en 'gelijk' te verklaren. Leuk verzonnen, maar onterecht. Niet alles is gelijk, niet elke mening of levensstijl of religie is 'om het even'.

Op basis van onze vrees voor discriminatie moet de kleine moslimgemeenschap in Zwitserland hun minaretten kunnen bouwen, ook al zou de bouwcommissie van elk dorp daar tegen zijn. Zwitserland mag dit niet weigeren.

Hetzelfde gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat als in Nederland de kleine homogemeenschap ‘discriminatie’ roept, iedereen siddert. Moslims, homo’s, refo’s, hindoes, joden, vrouwen, motorrijders, mensen met rood haar, al die minderheden hebben gelijke rechten. Dikke mensen, wat dacht je daar van? Lelijke kerels? Maar hun rechten zijn niet absoluut, en ze moeten worden afgewogen tegen andere rechten van andere indiciduen en groepen. Geen enkele groep kan, op grond van zijn unieke kenmerken, claimen dat het altijd overal moeten kunnen doen wat het belieft en dat iedereen ze daar de ruimte voor moet geven.

Samenleven heeft te maken met vrijheden van elke minderheid, maar evenzeer met een normale regulering van de rechten van allen. Niet iedereen kan krijgen wat hij of zij wil.

Dus laat die Zwitsers. laat de Refoscholen. En sta BNN toe om geen rimpelige dames als presentatrices aan te nemen. En sta de VVD toe om geen mensen met GroenLinkse opvattingen als voorlichters aan te nemen. De PVV kan niet verplicht worden moslims op de partijlijst te zetten, de SGP mag niet gedwongen vrouwen op de lijst te zetten, en Opzij hoeft van mij echt niet verplicht te worden een vent als eindredacteur aan te nemen. Een bedrijf dat make-up voor blanke dames verkoopt kan niet verplicht worden 'gelijke kansen' te geven aan meisjes uit Congo voor het testen van hun cremes. En sta het COC toe een homo als directeur aan te nemen en om geen heterosexuele man als directeur te overwegen.

Dat is allemaal discriminatie. Ja nou? Het is schandalig om in het algemeen, mensen met een zwarte huid niet identiek te behandelen als mensen met een blanke huid. Maar in een schoonheidssalon kan dat anders liggen. En jonge en oude mensen verdienen dezelfde behandeling. Maar niet in de context van een omroep voor jongeren. En homo en een hetero hebben gelijke rechten, maar het COC mag discrimineren als het aankomt op zijn medewerkers. Moet ik verder gaan?

Stuff ‘discriminatie’. Doe normaal! En duw je mening niet door de strot van een ander.

9 opmerkingen:

Alex zei

zou dit betekenen dat ik ook een minaret op m'n huis mag zetten? dan laat ik keiharde muziek van de Rolling Stones over de wijk heen schallen

Jos M. Strengholt zei

je mag nog niet eens je eigen dakpannen groen schilderen.

mbuurman zei

Naar mijn mening is dat minarettenverbod overdreven en is er geen echte aanleiding voor. Het is eigenlijk inderdaad discriminatie (het maken van onderscheid), zonder dat daarvoor een redelijke aanleiding bestaat.
Als er ergens een moskee wordt gebouwd voor de lokale moslims, waarom zou daar geen minaret bij mogen worden gebouwd?

Jos M. Strengholt zei

omdat de zwiters het in hun landschap lelijk vinden? Omdat ze hun cultuur willen bewaken?

In een stad als Jeruzalem mag je in grote delen alleen bouwen met een bepaalde steensoort, omdat de stad zijn karakter wil bewaren. is het dan discriminerend als ik niet met een heel andere steen een gebouw mag neerzetten?

Dikkie v Gelder zei

M Buurman, zo vreemd is dat nou ook weer niet dat minarettenverbod.
Zo mag familie v. Ooijen uit Giessenburg ook niet zomaar met grote letters Jezus redt op zijn dak verven. Mag niet omdat het in strijd is met de woningwet. Wordt gezien als wijziging van ingrijpende aard. Zo denken de Zwitsers er wrs ook over. Is dat zo vreemd????

gert zei

Vooral na de ontmaskerende uitspraken van erdogan(door Wilders terecht een total freak genoemd)dat de moslims de soldaten,de moskeeën de kazernes en de minaretten de speren van de islam zijn geen enkele moskee meer erbij!
Géén tolerantie tav deze iedereen uitsluitende godsdienst!

mbuurman zei

Jullie argumenten overtuigen me niet; ik vind ze zelfs nogal zwak.
Het gaat er immers om dat de Zwitsers een algemeen, landelijk geldend verbod op het bouwen van minaretten hebben ingevoerd. Dat is iets wezenlijk anders dan een welstandstoets die bekijkt of een gebouw past in een bepaalde omgeving. Dat die familie de letters ‘Jezus redt’ niet levensgroot op haar dakpannen mag zetten, vind ik schandalig. En dus geen enkel argument om een minarettenverbod te bepleiten.
Godsdienstvrijheid is een belangrijk recht. Daar hoort het bouwen van eigen gebedsruimten bij. Aan die bouw mogen eisen worden gesteld, maar dat moeten redelijke eisen zijn.

Als je er zo mee omgaat als de Zwitsers, beperk je de vrijheid van godsdienst voor een stukje, om oneigenlijke redenen. Veel voorstanders van het verbod zullen ongetwijfeld met kracht hun eigen godsdienstvrijheid bepleiten. Ze moeten beseffen dat ook anderen dan dat recht hebben.

Tegelijk vind ik dat bewoners en regeringen van islamitische landen geen enkel recht hebben op te protesteren tegen het Zwitserse verbod. In bijna al die landen worden niet-moslims immers veel ernstiger gediscrimineerd dan moslims in Zwitserland. Als er uit die hoek protest komt, zou dat ook meteen en scherp de reactie moeten zijn.
Maar westerse landen staan sterker als zij zelf echt het goede voorbeeld geven. Over het algemeen doen ze dat ook. En het westen zou dat veel meer dan nu gebeurt bij islamitische landen onder de neus moeten wrijven.

Jos M. Strengholt zei

Ik vind het Zwitserse gedrag ook niet verstandig hoor. Mijn reactie was niet zozeer over dat besluit als zodanig, maar dat vervolgens de Raad van Europa met de opgeheven vinger van 'discriminatie' klaarstaat. En iedereen moet sidderen...

Dat woord 'discriminatie' is zoiets als 'antisemitisme' geworden. Niemand wenst dat het tegen hem wordt gebruikt, want zelfs als is het niet waar, het blijft lang hangen.

mbuurman zei

Daarmee ben ik het zeer eens.