woensdag 30 juni 2010

Frescos uit 4de eeuw van Petrus en Paulus

De afgelopen dagen werden onze apostelen Petrus en Paulus herdacht in de cyclus van het kerkelijk jaar. Aan deze broeders hebben we ons christelijk geloof te danken, omdat ze nauwkeurig en trouw aan de Bron het Evangelie van Jezus Christis hebben overgeleverd in woord en geschrift. Aan hen danken we onze Kerk, onze Bijbel, onze verlossing. De Kerk heeft vanaf het begin beleden dat ze ‘apostolisch’ is. Wie dus aan de poten van het leergezag van Petrus en Paulus zaagt, is bezig de poten onder de Kerk en onder zijn eigen christelijke bestaan weg te zagen.

In de kelders van een modern kantoorgebouw van een verzekeringsbedrijf in Rome hebben Vaticaanse archeologen kortgeleden, in de Catacomben van St Thecla, voorbeelden gevonden van de eerbied die de oude kerk had voor de apostelen. In The Catholic Spirit is daar meer over te lezen. Frescos van Petrus (links) en Paulus (rechts) zijn dankzij lasertechniek blootgelegd in de grafkamer van een nobele Romeinse vrouw uit de vierde eeuw, onder dat moderne flatgebouw. De frescos dateren uit de vierde eeuw en zijn de oudste afbeeldingen van de apostelen die we kennen. Andreas en Johannes werden er trouwens ook afgebeeld. De vier apostelen zijn geplaatst aan de vier zijden van Christus de Goede Herder, een gebruikelijke icoon in die tijd.

Geen opmerkingen: