dinsdag 8 juni 2010

Homoseksualiteit verdeelt Anglicanen verder

De enorme onenigheid binnen de Anglicaanse gemeenschap die wereldwijd ongeveer 77 miljoen leden telt, begint nu geformaliseerd te worden door aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury. Hij heeft de vertegenwoordigers van de Episcopaalse Kerk uit de Verenigde Staten (ECUSA) die aan oecumenische besprekingen met Lutherse, Methodistische en Orthodoxe Kerken deelnemen, uit de betreffende commissies gezet. Ze kunnen niet langer de Anglicaanse gemeenschap vertegenwoordigen, meent Rowan Williams. Dit omdat ECUSA heeft geweigerd zich neer te leggen bij meerderheidsbesluiten van de Anglicanen om te stoppen met het inzegenen van praktiserende homoseksuelen als bisschoppen. De maat was vol toen op 15 mei de Lesbische Mary Douglas Glasspool bisschop van Los Angeles werd.

Een ontslagbrief is gisteren verzonden naar Revd Thomas Ferguson, ECUSA's interim afgevaardigde voor oecumenische en interreligieuze relaties, assistent-bisschop William Gregg van North Carolina, bisschop C. Franklin Brookhart van Montana, Revd William H. Petersen, professor in kerkelijke en oecumenische geschiedenis van Bexley Hall, Columbus, en naar Revd Katherine Grieb, professor Nieuwe Testament op Virginia Theological Seminary. Revd Canon Kenneth Kearon (foto), algemeen generaal van de Anglicaanse gemeenschap, heeft de ontslagbrief aan de betreffende personen gestuurd, in overeenstemming met de Pinksterbrief van Rowan Willams.

De grote vraag is hoe ECUSA daarop zal gaan reageren. De Amerikaanse Episcopaalse Kerk is overtuigd van zijn ‘verlichte’ visie op homoseksualiteit, en heeft tot nu toe elk compromis van de hand gewezen. Dat werd vooral geeist door de Anglicanen in Afrika en Azie, die verreweg de grootste groep Anglicanen op aarde vormen, en die doorgaanse een orthodox-protestantse visie op seksualiteit hebben.

Nu de internationale gemeenschap Rowan Williams min of meer heeft gedwongen tot daden tegen ECUSA is de vraag nog maar of ECUSA wel onderdeel van de Anglicaanse gemeenschap wil blijven; het zal voor deze Amerikanen niet makkelijk zijn de tik op de vingers uit Europa en de rest van de wereld te tolereren.

Van Rowan Williams zelf wordt gezegd dat hij wellicht komend jaar zijn ontslag zal indienen. Hij ligt al jaren onder vuur van de orthodoxe Anglicanen wereldwijd vanwege gebrek aan daadkracht om de afwijkende kerk in de USA aan te pakken. Gefluisterd wordt dat John Sentamu (foto), de Afrikaanse aartsbisschop in York, wel eens de nieuwe leider van de gemeenschap kan worden, vanwege zijn orthodoxe visies en zijn Afrikaanse afkomst. Dat zou wel eens de noodzakelijke stap kunnen zijn om de Afrikaanse en Aziatische kerkleden niet voorgoed te vervreemden van de westerse Anglicaanse kerk.

Geen opmerkingen: