maandag 24 mei 2010

Veni, Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest, zend voort de hemelse lichtstraal.
Kom, vader van de armen, kom gever van geschenken, kom, licht van het hart.
Allerbeste trooster, zachte gastheer van de ziel, zoete troost.
Rust bij het werk, verfrissing bij hitte, vertroosting bij verdriet.
O, allerzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen.
Zonder uw godelijke macht, is er niets in de mens, is er niets onschuldigs.
Reinig wat vuil is, maak nat wat droog is, genees wat gewond is.
Maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is, leid wat afgeweken is.
Schenk uw gelovigen, die vertrouwen op u, de zevenvoudige heilige giften.
Schenk voldoening voor weldaden, schenk het uiteindelijke heil, schenk de eeuwige vreugde.
Amen. Halleluja.

Veni Sancte Spiritus, et emitte caelitus, lucis tuae radium.
Veni Pater pauperum, veni dator munerum, veni, lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solacium.
O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium.
Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.
Amen. Alleluia.

Geen opmerkingen: