zaterdag 15 mei 2010

Meeste Anglicanen schaamrood op kaken

Schaamrood op de kaken van de meeste Anglicanen op deze aardbol. De Episcopaalse kerk in de USA heeft een lesbische vrouw, Mary Glasspool (55), tot bisschop van Los Angeles benoemd. (foto) De dame woont al 20 jaar samen met een vrouw. De Telegraph doet er verslag van.

In de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap, die ongeveer 80 miljoen leden telt en waar de Episcopaalse Kerk van de USA met ongeveer miljoen leden bij hoort, bestaat al grote onvrede sinds in 2003 de homoseksuele Gene Robinson bisschop van New Hampshire werd. Sindsdien heeft een groot deel van de Anglicanen zich volledig van de ultra-vrijzinnige Amerikaanse ‘tak’ afgekeerd. Die Amerikaanse kerk is juist trots op zijn ‘moderne’ theologische keuzes en ziet het als zijn profetische taak om dit, ondanks protesten uit de hele Anglicaanse wereld, door te zetten. Intussen lopen de kerken snel leeg.

De Amerikaanse Episcopaalse kerk is steenrijk, vooral omdat in het verleden enorme donaties aan de kerken zijn gedaan waardoor ze zelfs zonder veel kerkleden nog priestersalarissen kunnen betalen en hun gebouwen in stand houden.

Net als voor 2003 drong de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, erop aan de inwijding van Glasspool niet door te zetten. Hij waarschuwde dat het de meeste Anglicanen, die homoseksualiteit als zonde zien, verder van de kerk zou vervreemden.

Dat de Amerikanen vrouwen als bisschop aanstellen ligt ook al bijzonder gevoelig in de internationale gemeenschap. Het hoofd van de Episcopaalse kerk in de USA is sinds 2006 de vrouwelijke bisschop Katharine Schori. (foto) Haar aanstelling tot aartsbisschop leidde al tot grote internationale beroering binnen de Kerk.

Voor de oecumenische relaties tussen de Anglicaans Kerk en de Rooms-Katholieke kerk zijn deze wijdingen van openlijk homoseksueel levende bisschoppen funest, net als de wijding van vrouwen. De meeste Anglicanen verwerpen beide zaken als inbreuk op de bijbelse theologie en op de traditie van de kerk.

De invloed van deze keuzes in de USA is, bijvoorbeeld, dat ons Egyptische bisdom alle relaties met de Amerikaanse Episcopalen heeft verbroken. Dit kan op termijn natuurlijk alleen tot verdere fragmentatie van de Kerk leiden. Voor onze omgang met de andere christenen in het Midden Oosten is het gedrag van de Amerikaanse kerk zeer problematisch.

Geen opmerkingen: