zaterdag 22 mei 2010

Anton Wessels wil dat Joden en christenen Mohammed als profeet erkennen

De emeritus hoogleraar godsdienstwetenschappen Anton Wessels doet een oproep aan joden en christenen om de stichter van de Islam, Mohammed als profeet te erkennen. Hij zegt dit in het kader van zijn opvatting dat Jodendom, Christendom en Islam amoeten "trachten te luisteren naar wat de gemeenschappelijke boodschap is die deze drie – Mozes, Jezus en Mohammed – voor de mensheid ook vandaag nog hebben."

Wessels citeert de joodse filosoof Maimonides (1135-1204) als zijn inpiratie:
Hij leefde en werkte in een wereld die toen politiek door moslims werd gedomineerd. Hij schreef zijn beroemde Gids der verdoolden in het Arabisch. Hij heeft zich afgevraagd wat de betekenis was van die andere twee tradities, het christendom en de islam, die zich immers toch ontwikkeld hadden vanuit de inspiratiebron van zijn eigen joodse traditie. Hij schrijft dan: ‘Het gaat het menselijk denken te boven om de plannen van de Schepper te peilen. Want onze wegen zijn niet Zijn wegen, noch onze gedachten Zijn gedachten. Alle zaken die betrekking hebben op Jezus van Nazareth en de Ismaëliet (Mohammed) die na hem kwam, diende duidelijk de weg van de koning Messias om de hele wereld voor te bereiden om God eensgezind te aanbidden, zoals geschreven staat: ‘Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen zij aan zij.’

Maimonides leefde in de verwachting dat zijn messias nog moest komen; de Islam leert dat Mohammed het zegel is van de profeten - de maatstaf waaraan alles gemeten moet worden. Dus als Wessels meent dat dit inspirerend is voor hem, dan kan je blijkbaar toch wel constateren dat hij niet zo'n hoge dunk heeft van de finaliteit van de komst van Jezus Christus in de eerste eeuw.

Jezus en Mohammed spreken elkaar op zoveel punten schreeuwend tegen! Alleen als je van beide figuren een karikatuur maakt, kan je met veel moeite zien dat ze een gelijke boodschap voor de wereld hebben. Als je beide personen neemt voor wie ze zijn en voor hoe hun eerste volgelingen ze hebben beschreven, dan zijn ze niet samen te brengen. Jezus is de leider van liever lijden dan onrecht doen, Mohammed leidt door het zwaard en door zijn tegenstanders gruwelijk om zeep te helpen.

Mohammed als profeet? Meneer Wessels, ga nu alstublieft fijn van uw pensioen genieten en laat het schrijven nu maar.

bron: Bruggenbouwers

4 opmerkingen:

Alex zei

wat een vreemd idee heeft deze man, moeten we ook doornroosje als prinses erkennen? of hans en grietje?

Jos M. Strengholt zei

Ja, ik weet niet wat in de man is gevaren.

tora-yeshua zei

Maimonides had gelijk, als je hem als volgt begrijpt:
Yeshua als Mashiach ben Joseph, de lijdende Messias, was als geen And.
er de voorbereider voor Zijn komst als Mashiach ben David!
En Mohammed ook, bij hem zie je hoe het niet moet en hoe duivels het uitwerkt op de manier van de koranafgod Allah.
Iraanse ex-moslims zeiden me, dat ze nooit zoveel moslims hebben zien overgaan naar het christelijk geloof, sinds de Ayatollah's de baas zijn in Iran en laten zien hoe beroerd en onderdrukkend de islam is.
Shalom,
chaq Shavuoth sameach (gezegend Pinksterfeest),
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

Anoniem zei

Onze eigen Hugo de Groot dacht anders dan Anton Wessels:

De Wederlegging van de Mahumetisterij

Alsoo daer is ontstaen een trotse wrede wet

Ontrent de roode zee door d’hand van Mahumed,

Seer vreemd van Christus leer, een spiegel dogh van ’t leven

Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven.Dees’ Alcoransche wet, in ’t minst niet ootmoedigh

nogh lijdsaem, maer tot wraek genegen ende bloedigh,

maekt sonderlingh haer werk van ’t uitterlijk gelaet,

Als wesend’ ingestelt tot styvingh van den staet,

En den gemeenen man neemts’ uit de hand de boeken,

Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken.Om nu te weten welk van beyde dese wetten Is beter,

wilt voor eerst op bey de brengers letten.
Den onsen was altijd heel reyn en vroom van leven,

Daer Mahumet heeft rooff en overspel bedreven.

Hugo de Groot Grotius
(1583-1645)