woensdag 26 mei 2010

Onze reactie op extremistische moslims

Vorige week gaven een paar radicale moslims een persconferentie in Antwerpen. Dit deden ze nadat de burgemeester van Brussel een geplande demonstratie tegen het boerkaverbod had verboden. Die betoging was georganiseerd door Abou Imran (foto), leider van de radicale Belgische moslimsgroep Sharia4Belgium. Abou Imran legde zich neer bij de afgelasting van die demonstratie:
We konden niet accepteren dat ongelovige agenten onze zusters tijdens de actie zouden bezoedelen. Maar we gaan het hier niet bij laten. Wij zijn geen slaven of huisnegers die zich laten doen. Onze reactie zal nog volgen. Want wij zijn moslims en dus zijn wij overwinnaars, die hier zijn om te domineren. En wie de dominantie van de islam niet kan aanvaarden, die zal moeten vertrekken. Voor mijn part naar de hel.

'Ik waarschuw België. Als het boerkaverbod gehandhaafd blijft, dan is dat een pad dat rechtstreeks naar geweld zal leiden', zei Anjem Choudary (foto links), leider van het in Engeland verboden Islam4UK. Hij was in België om aan de demonstratie deel te nemen:
Wij zullen pas rusten als de vlag van de islam overal wappert. Ik ben graag duidelijk. Dan moet achteraf niemand zeggen dat hij niet gewaarschuwd was. Wij zijn niet als de christenen. Als iemand ons slaat, dan bieden wij niet onze andere wang aan. Wij zullen doorgaan tot de vlag van de islam overal in Europa wappert.

De meest extreme verklaringen kwamen gisteren van Sayef ul Islam (links op de foto van de persconferentie), die zich radicaal afzette tegen de westerse samenleving:
Jullie vrijheid en democratie horen thuis in de hel. En de katholieke kerk, wat is dat? Die paus en zijn bende pedofielen? De wet van God is de wet van de moslims. En de terroristen, dat zijn jullie. Maar er komt een einde aan jullie seculiere extremisme. Jullie leven als beesten. Als varkens en apen. Maar wij zullen beschaving brengen, want onze waarden zijn superieur. Nu gaat de discussie nog over de vraag of onze zusters zich mogen bedekken. Ooit zullen wij zeggen dat jullie vrouwen zich moeten bedekken.

Deze forse uitspraken hebben me de afgelopen dagen wat aan het denken gezet. De meeste moslims moeten niks hebben van dit soort gespierde taal, en deze radicale heren hebben dan ook bijzonder weinig steun in hun eigen gemeenschap. Die willen dit soort dreigementen niet.

Maar hoe komt het toch dat als moslims radicaler worden dan de gemeenschap waaruit ze voortkomen, ze steeds verder opschuiven naar dit soort extremisme. Haat, dreigen met geweld, minachting, het dampt eraf.

Wat voor gedrag verwachten we van een radicale Christen? Je hoeft zelf geen Christen te zijn om te weten wat de christelijke norm is. Zelfs die Choudary heeft het goed door: 'Wij zijn niet als de christenen. Als iemand ons slaat, dan bieden wij niet onze andere wang aan.' Radicaal Christendom is zelfopofferende liefde, de ander meer achten dan jezelf, het beste voor de ander zoeken.

Radicaal betekent dat je naar de wortel, de radix gaat. Zouden de grote voorbeelden van de Islam (de profeet Mohammed) en die van het Christendom (Jezus dus), de 'wortels' van de twee religies, zorgen dat de aanhangers daarvan, als die teruggaan naar hun bronnen, zulk ander gedrag vertonen? Tegengesteld gedrag zelfs?

Ik beweer niet dat alle moslims extreem zijn, en ook niet dat alle christenen liefhebben. We weten wel beter. Ik ken veel uitnemende moslims en veel eikels van christenen. Maar ik denk wel dat er in de 'wortel' van de godsdiensten iets zit dat de aanhangers telkens naar de ene of de andere kant trekt. En als radicale christenen worden we dus telkens door onze Heer getrokken naar liefhebben, zelfs van wie ons haten. Dat is moeilijk, maar we weten dat dit van ons wordt verwacht.

Op politiek niveau moet ons dit helemaal niet onnozel maken; de wet moet gehandhaafd worden, desnoods met harde hand. Maar als kerk weten we wat ons in de samenleving te doen staat. Haat kan en mag nooit ons antwoord zijn, want dan 'islamiseren' we onze moraal. We hebben als gelovigen geen andere optie dan liefhebben, zelfs als we daaraan zelf onderdoor gaan. Maar ook daarvoor hebben we ons Radicale Voorbeeld. (afbeelding rechts)

18 opmerkingen:

willem van Gent zei

stom om die demo te verbieden. Olie op het vuur.

Dikkie van Gelder zei

eigenlijk zijn die radicale groepen gewoon zielige mannetjes,die alleen door verwensingen en angst zaaien hun mening opleggen.Ze maken hun eigen godsdienst daarmee ook ter schande. Maar dat ontgaat ze zeker?? Ik ben blij met ons voorbeeld..Jezus..

Walter M. van der Wolf zei

Hoi, Jos, je bent ook echt een evangelist in hart en nieren. Geweldig mooi stukje...

Ga hem gelijk tweeten...

gert zei

We hebben naast liefhebben wel degelijk andere opties,nl ontmaskeren.Tegen deze dreigende/komende/voorzegde islamrevolutie het evangelie/De Naam van Jezus.
Niet bv.als Rouvoet angstig stiekum mompelen dat allah niet bestaat,maar dat luide overal uitroepen.
We moeten wel degelijk in ieder geval de confrontatie zoeken.

Jos M. Strengholt zei

Ha die Gert - ja tuurlijk, zoek de confrontatie. Maar doe dat op een manier waardoor mensen weten dat je je om ze bekommert. En bovendien, in zoverre Jezus mensen confronteerde waren dat 1) mensen uit zijn eigen volk 2) hij deed het in hun gezicht, niet vanaf een afstand 3) hij deed dat in een situatie waarin hij kwetsbaar was en 4) hij was bereid te sterven door de handen van de mensen die hij confronteerde maar zelfs dat wat tot hun welzijn.

Als je dat met confronteren bedoeld, prachtig.

Walter M. van der Wolf zei

Nou uh... nee Gert,

Sorry... lijkt me als Vice-Premier nou niet echt de meest verstandige oplossing!

Ik denk dat iedere MP en Vice-MP ernaar streeft om de veiligheid van de burger in het land te garanderen.

Door op dat niveau de confrontatie frontaal aan te gaan ontketen je globaal denk ik een fiks aantal rellen (wellicht oorlogen) waar je je eigen bevolking weinig plezier mee doet...

Ga jij als Nederlandse burger maar frontaal de confrontatie aan met de radicale Islam... en ga overal maar roepen dat Allah niet bestaat. Veel Suc6!

Zou kunnen dat je vandaag of morgen dan net als Theo van Gogh de kans loopt met een mes in je rug rond te lopen... maargoed daarmee breng je in ieder geval niet je medeburgers in gevaar. Wellicht alleen jezelf en je familie...

Evangelisatie onder moslims gaat anders...

Laatst werd ik door een moslim moeder (oudere vrouw) en dochter (in de twintig) uitgenodigd voor koffie. Na hun uitgelegd te hebben dat ik in God en in Jezus geloofde waren ze erg onder de indruk.

Nadat ze me diverse persoonlijke problemen hadden verteld mocht ik met ze beiden tot God bidden voor een oplossing voor hun problemen.

Tijdens het gebed zag ik onder andere hoe vroom en toegewijd de dochter met haar armen hemelwaarts en ogen dicht zat mee te bidden...

Wij moeten leren om de Moslims te zegenen en voor ze tot God te bidden. Dan alleen zal God hun hart kunnen openen voor Zijn grote liefde...

gert zei

Hoi Walter,van een Christen politicus verwacht ik ook dat hij opkomt voor het geestelijk welzijn van het volk.Dus ook ontmaskerd wat geestelijk fout/demonisch is.
Ik ben bijna wekelijks getuige van wat er zich in Belgie afspeeld.Hele stadswijken in Brussel/Antwerpen kun je als "verloren",beschouwen,zijn autonome moslim gebieden geworden.Duidelijk is dat ook de Europeaanse moslims niemand naast zich dulden.Natuurlijk kun je mooie één op één ervaringen hebben met moslims,maar loop ook eens een keer mee met bv.een pro-Israel demonstratie,dan maak je wel wat anders mee.Nee net als paus Benedictus deed,nl de geweldadigheid van de islam benoemen dat vereist moed.

Walter M. van der Wolf zei

Hoi Gert,

Ben het helemaal met je eens hoor dat politici ook het geestelijk welzijn van burgers moeten bevorderen.

Ontmaskeren van datgene wat schadelijk en verderfelijk is hoort daar ook bij. Maar... "C'est le ton qui fait la musique".

Dus daar hebben ze wel wijsheid voor nodig. Daarom roept de Schrift ons volgens mij ook op om voor de overheden te bidden...

Laten we moedige politici inderdaad niet afschaffen. Sterker nog... van mij mogen er nog wel een aantal bij...

Is de politiek niet iets voor jou Gert? Je lijkt me niet voor een kleintje vervaart als ik zo je bijdrages aan deze blog lees :-)

Ik vind net als jou dat de Paus het prima doet! Hij neemt geen blad voor zijn mond als het erop aan komt en zegt wat gezegd moet worden. Doorgaan zo.

Over pro-Israël demonstraties moet je het nog maar eens een keertje met Jos hebben ;-)

Veel zegen toegewenst,

Walter

Alex zei

vroeger was er een website waar deze discussies gaande waren.

Bram zei

Ik stel mij hier allemaal veel vraagtekens bij.. Waarom zijn vele van ons zo anti Moslim en vaak zo pro Joods/ Israël.. Maar hebben zelfs nog geen hoofdstuk uit de Koran gelezen.. En luisteren we juist naar uit de context geplaatste fragmenten uit de Koran.. Dit kun je even goed met de Bijbel.. We zijn allemaal zo overtuig van ons gelijk/religie, waarom dan niet als we toch zo sterk op onze voeten staan. Eens luisteren naar elkaar ook bv de Koran eens lezen.. Ik kan je verzekeren als christen dat dit echt openbarend is zeker als je al die verhalen van Mozes, David, Salomo ezv naast elkaar legt met die van de Bijbel. Ik denk dat we het dan al veel gemakkelijker gaan vinden met de Moslims. Zij noemen God Allah wij houden het bij God/ Jezus Christus. Daarom durf ik zeker niet zeggen dat God Allah niet is en andersom..
Ik ben gekant tegen elke vorm van extremisme omdat dit niet naar de religie is gericht maar naar de persoon de ik de macht.. Puur menselijk dus
Als christen sta ik open voor elke vorm van Religie een beetje zoals Gandhi ja En ik kan je verzekeren het is zo openbarend! :) Geef liefde en je ontvangt ze..

Walter M. van der Wolf zei

Hoi Bram,

"Als christen sta ik open voor elke vorm van Religie een beetje zoals Gandhi ja En ik kan je verzekeren het is zo openbarend! :) Geef liefde en je ontvangt ze..."

Mag ik jou vragen wie Jezus is voor jou persoonlijk?

bram ramon zei

Hoi Walter,

Voor mij is Jezus Christus de Zoon van God die voor ons allen aan het kruis is gestorven om onze zonden te vergeven.De redder van deze wereld.. De Here Jezus is voor mij het "symbool" van naastenliefde iemand die zonder zich te verhogen hoewel zijn Goddelijkheid als één gelijk was met de mensen.. Anders gezegd echt Revolutionair!

Met dat open staan naar alle religies wil ik wel duidelijk zeggen dat ik hiermee niet de new age achtige kan op wil, maar dat ik open sta om te luisteren en misschien iets bij te leren van hun religie zonder mij daardoor ernaar te 'bekeren'.. een dialoog vormen . Niet door op elkaar neer te kijken, maar als gelijken misschien niet als één, maar met respect voor elkaar en van elkaar lerende en helpende.. Echt naastenliefde.. Denk ik..

Walter M. van der Wolf zei

Hoi Bram,

Mooi getuigenis :-)

bram ramon zei

Het is een zeer moeilijk 'onderwerp' religie met duizend en 1 meningen en interpretaties.. Maar ook zo veel feiten en ik denk als wij als christenen ook open staan voor feiten van andere religies er zich een veel betere 'samenwerking' en verstandhouding is..We de band gaan zien.. Wij moeten ook willen zien.. Niet dat we ons moeten 'bekeren' of 'één' zijn maar als gelijken met één doel de eer aan God..
We kunnen hun geschriften in twijfel trekken, maar dan kan je dat ook met de Bijbel.. Wij als christen hebben de taak om er op te wijzen dat Jezus de Heer is de Koning is dat er niemand door de Vader komt dan door Hem.. En net dan als we de geschiedenis van hun religie de vaak gelijklopende band kennen, kunnen zonder afbreuk te doen verder bouwen.. Als een brug vertrekkende van het oude land naar het nieuwe..

Jos M. Strengholt zei

Bram, laten we even niet de geschriften van andere religies in twikfel trekken maar ze serieus nemen.

Als je dat doet snap ik niet goed hoe je het idee kunt hebben dat die religies ongeveer allemaal hetzelfde willen. De verschillen zijn enorm.

bram ramon zei

De verschillen zijn er zeker weten, maar de gelijkenissen ook... Deels zullen die verschillen er zijn door cultuurverschillen, vertalingen,interpretaties alsook de mens.. Als we weten dat er indianen stammen zijn die in hun oude verhalen vehalen hebben als dat van Jona zo gelijklopend. Mag/moet het ons dan niet verbazen ons hart aan het jubelen brengen hoe God's prachtige woord zo verspreid is en overal zijn wortels heeft.. De takken groeien misschien wat scheef maar wil dit zeggen dat je de wortel moet uithouwen..?
Bekijk deze eens:http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=hhef6wa2Mpc.. Misschien helpt het u om de band te zien tussen al de verschillen..
Ik wil in deze discussie niet bewijzen dat er geen verschillen zijn en die mogen er ook zijn, maar dat wij allen mensen zijn, zondig.. Daarom laat ons elkaar helpen en opbouwen zonder de ander eerst af te breken. Gebruik wat er staat als pijlers en niet als brandhout..

Jos M. Strengholt zei

Ja uiteraard moeten we de medemens en zijn geloof niet afbranden. Helemaal mee eens. En God heeft zich inderdaad nergens onbetuigd gelaten. In Hem leven wij. (Hand 17)

Maar Rom 1 laat zien hoe we als mensen de waarheid neigen te onderdrukken. En een halve waarheid kan erger zijn dan een hele leugen.

Dus ben ik vooralsnog niet erg geproteerd van het idee dat we met andere religies hetzelfde doel hebben. Als dat zo was, zou dat uit de heilige boeken, dvan de theologen en in de praktij zichtbaar moeten zijn.

bram ramon zei

Rom 1 echt toepasselijk mooi..

Het klopt wat je zegt van "een halve waarheid kan erger zijn dan een hele leugen." op een scheefgegroeide stam kunnen we niet bouwen we kunne snoeien zodat het ligt haar werk kan doen..

Ik heb ook niet gezegd dat al deze religies in hun huidige toestand hetzelfde doel hebben... Het doel ontbreekt vaak
De pijlers staan er alleen de brug/de stap naar het doel ontbreekt...