maandag 31 mei 2010

Sander Smit: Toch maar CDA stemmen

Sander Smit is het niet met me eens dat ik dit jaar maar eens geen CDA stem omdat ik het christelijk gehalte te laag vind. Hij schreef een mooi artikel op www.catholica.nl dat ik u hier niet wil onthouden:

Dit schreef Catholica als intro:
Naar aanleiding van het artikel van Jos Strengholt, “Christen en conservatief: dus SGP stemmen”, door Catholica van diens blog overgenomen, wil Sander Smit een tegengeluid laten horen. Een voortzetting van een discussie die trouwens, behalve door Jos Strengholt, ook door Jonathan van Tongeren is gevoed.

Nu Sander Smit:
"De afgelopen tijd schreef Jos Strengholt hier twee artikelen waarin het CDA genoemd werd. Enerzijds beschreef hij de afkeer van sociaal-liberalen tegenover christen-democratische regeringsdeelname, omdat dit hun social engineering-projecten belemmeren kan, anderzijds gaf Strengholt te kennen uit protest tegen de aanslag op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke vereniging deze Tweede Kamerverkiezingen op de SGP te stemmen.

Ongetwijfeld zullen vele verontwaardigde christenen en zelfs conservatieve agnosten en overige vrijheidslievende burgers hem bij een dergelijke proteststem navolgen. Wellicht zelfs wat kritische juristen die art. 1 Gw ff. blijven verdedigen: want geldt er ook geen verbod op discriminatie wegens religieuze en politieke overtuiging? Reken daarbij nog de gereformeerde jongeren die van de PVV terugkeren naar de onterecht belaagde SGP, en een enkele oud-ChristenUnie-stemmer, en de SGP krijgt op 9 juni zeker drie zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. En met haar waardige politici en een scheidend fractievoorzitter ir. Van der Vlies die niet anders dan diep respect bij mij vermag af te dwingen, is dat zeker terecht. Een teken aan The Powers That Be dat niet alle Nederlandse kiezers, ook zij buiten bevindelijk-gereformeerde kring niet, passief toekijken hoe de secularisten-Jihadisten de ene na de andere overwinning behalen.

Toch wil ik als rooms-katholiek en CDA’er een tegengeluid laten horen voor wat het CDA aangaat. Hoewel de CDA-fractie zich bij morele en ethische conflicten in het zeer recente verleden vaak niet liet horen, is dit niet alle partijleden of de christen-democratie als zodanig aan te wrijven. Bovendien kan het ook geïnterpreteerd worden als een teken, dat men de tijd neemt om de ontwikkeling der dingen af te wachten en pas op het kairos-moment stelling te nemen.

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat binnen het CDA grote verschillen van opvatting leven met betrekking tot ethische thema’s, maar het CDA blijft wel de partij, die als enige grote partij als parlementaire machtsfactor garant staat voor gewetensvrijheid, gewetensbezwaren, voor de vrijheid van vereniging, de vrijheid van eredienst, vrijheid van godsdienst. Het is niet voor niets, dat de social engineers in onze samenleving en politiek zo’n afkeer van het CDA koesteren.

Een cynicus zal het wellicht afdoen als verkiezingsretoriek waarmee niets gedaan zal worden, maar toen ik jl. donderdag op de CDA-verkiezingsmanifestatie in Rijssen, een SGP-bolwerk overigens, CDA(-kandidaat)-kamerlid (nr. 12) Henk-Jan Ormel hoorde spreken over de beschermwaardigheid van het menselijk leven, ook het ongeboren leven, dan geeft mij dit vertrouwen in het CDA, waarbinnen deze mensvisie nog een plaats heeft.

Mijn partij, het CDA, is een partij van degelijkheid, maar ook van bestuur. En besturen vergt coalities in ons polderland. Het CDA is daarom per definitie een partij van compromissen. Gedwongen door Kamermeerderheden. Soms onder moreel voorbehoud, soms niet. Dat is inherent aan ons democratische stelsel. Ik heb niets dan respect voor de waardige politici die bij de ChristenUnie en de SGP te vinden zijn. Maar dat betekent nog niet, dat de enige politieke keuze die voor christenen in Nederland bestaat, bestaat uit deze twee kleine partijen, waarbinnen getuigenis een nadrukkelijker plaats inneemt dan binnen het CDA. Nog afgezien van de aloude discussie over de Dordtse Leerregels en de rol die deze binnen genoemde partijen innemen.

Ik denk dat dit de tijd is voor Realpolitik. Wie zal het meest de vrijheid van onderwijs verdedigen, naast SGP en CU? Juist, het CDA. Dat dit openlijk verklaart bij monde van haar huidige Kamerleden. Wie ligt het meest voor de hand bij regeringsdeelname? Juist, het CDA. Een zwak CDA zal een derde en militantere periode Paars, de droom voor social engineers en vijanden van een vrij (m.n. christelijk) geweten, inluiden. Bij alle (toegegeven) onvolkomenheid die het CDA eigen is, en die ook andere partijen eigen is (zij het op andere punten), is alleen een groot CDA een garantie voor stabiel en menselijk rentmeesterschap in komende vier jaar.

Een sterk CDA en een stem voor het CDA doet niets af aan de natuurlijke alliantie in morele kwesties met de gerespecteerde (en elders verguisde) partijen SGP en CU. Verder zou ik het toejuichen, als overtuigde katholieken, uit alle standen van onze maatschappij (wij zijn allen leden van hetzelfde orgaan, niet alleen de zgn. academici), eindelijk hun ivoren Untergang-des-Abendlandes-toren verlaten en in ’s lands politiek participeren in plaats van eindeloos als toeschouwer te fungeren. Stoïcisme is geen deugd. En wie gelooft, dat afzijdigheid geboden is of wie beweert dat het CDA haar christen-democratische wortels en de erfenis van katholieke staatsmannen als Adenauer, Romme, Luns enz. geheel zou hebben verraden, die zeg ik: aanzienlijke delen van het leger van het heidense Romeinse Rijk bestonden uit christelijke soldaten. Wat belet je, om hetzelfde in de (zogenaamd) ‘heidense’ politiek te doen; anders dan de gecanoniseerde Thebaanse legionairs kun je hooguit de media-‘marteldood’ ‘sterven’. Emancipeer je politiek toch eens!

En zolang onze premier, prof. dr. J.P. Balkenende, als gereformeerde politicus in Rijssen de encycliek Rerum novarum van Z.H. Leo XIII aanhaalt en het graag heeft over het katholieke sociale denken, ligt voor katholieke jongeren binnen het CDA nog altijd een politieke roeping…. Met ruimte voor gewetensbezwaren, daar ben ik zeker van. Maar wie neemt zijn taak op?

En als ik dan hoor, dat zelfs overtuigde katholieken bij hun politieke keuze durven te zeggen, dat ze “toch maar” op de SP of PvdA gestemd hebben (partijen die bijzonder onderwijs willen afschaffen!), want “ik zit ook krap bij kas en ben werkloos”, dan is er nog veel werk aan de winkel. Zowel qua sociale mobilisatie in de christen-democratische zuil, als bij de geestelijkheid die in Nederland passiviteit in de hand werkt en niets doet aan vorming van verantwoord politiek burgerschap. Een zogenaamde geestelijkheid die door eigen theologische vrijzinnigheid en radicaliteit veelal zelfs tegen de eigen religieuze vrijheden ageert.

Het CDA blijft ondanks alles onze eigen PVV: een (wellicht sterk geschonden) parlementaire burchtwal tegen finale bestorming van de burcht (d.i. gezinnen, scholen, kerkgebouwen, politieke verenigingen) door seculiere Jihadisten!"

6 opmerkingen:

Bart zei

:-) 'Seculiere Jihadisten'... Als je geen religie aanhangt, behoor je naar ik meen tot 3 procent van de wereldbevolking. Met andere woorden: religie heeft het wereldwijd voor het zeggen, of, voorzichtiger gezegd: religie heeft een niet mis te verstane invloed op aarde. In positieve en negatieve zin, denk ik dan maar.

Maar die constatering maakt voor mij dit soort hetzerige taal zo lachwekkend. Ook jouw vaak omineuze beweringen, Jos. Ik heb de neiging te zeggen: wees toch niet zo bang! Als je geloof zo veel voorstelt als je keer op keer uitdraagt, concentreer je dan liever op wat er zo mooi aan is dan je te gedragen als een kind wiens favoriete speelgoed dreigt te worden afgepakt.

Dit alles in der minne.

:-)

Jos M. Strengholt zei

Ja, seculieer jihadisten is zwaar aangezet. Ik doe dat inderdaad ook wel eens.

Je vergelijking gaat natuurlijk volledig mank. 3% van de wereld geen religie, inderdaad, maar verkiezingen gaan niet over de wereld, maar over Nederland. Daar liggen de verhoudingen anders he?

En ik vind dat juist de seculieren in Nederland hun speeltjes door onze strot willen duwen. Mag ik dan protesteren? Als jij een kind hebt dat verplicht refo-lessen moet krijgen, ga jij ook steigeren. Zulke dingen maken wij zelf wel uit als ouders.

Bart zei

Volgens de meest recente telling is het inderdaad geheel anders in Nederland. 44 procent rekent zich tot geen enkele religie.

Natuurlijk mag je protesteren! (Laat dat heel duidelijk zijn) Maar ik vind het opmerkelijk hoe je ageert tegen 'seculieren die speeltjes door strotten willen duwen' terwijl je zelf een wereldbeeld aanhangt dat je ertoe dwingt andere mensen (en je kinderen) van je waarheid te overtuigen. Het christelijk geloof heeft een heel duidelijke missie, wat dit betreft.

'Zulke dingen maken wij zelf wel uit als ouders,' schrijf je. Ik baal ervan dat mijn ouders voor mij hebben uitgemaakt dat het christelijk geloof de enige waarheid was. Het heeft me opgezadeld met allerlei diepgewortelde en verwerpelijke ideeën. (Een mens is van nature slecht; je krijgt tachtig jaar van je Schepper en als je niet zorgt dat je binnen die tijd gehoorzaamt, krijg je een disproportioneel zware straf – eeuwig in de hel; wees tevreden met het niet begrijpen van de wereld om je heen, etc, etc.). Natuurlijk kent het geloof ook prachtige en waardevolle ideeën, maar voor de meeste daarvan heb je geen God nodig om ze in de praktijk te brengen.

Dat is de reden waarom ik het bijzonder onderwijs geen warm hart toedraag. Ik vind niet dat je als ouders het recht hebt het denken van je kind te bepalen. Als dat ook nog eens via de school gebeurt, is de kans heel erg klein dat het kind op eigen kracht zijn keuzes maakt.

Jos M. Strengholt zei

Ik dwing niemand om mijn wereldbeeld te delen, jij mag je kinderen naar elke school sturen die je wilt en ik wil geen enkele invloed hebben op het wereldbeel en mensbeeld dat je kinderen daar op school krijgen. Ik vind dat je alle vrijheid hebt. Doe dat. Ga je gang.

Maar gun mij dat dan ook.

Jij wilt niet het denken van je kind bepalen dus stuur ze naar een school waar ze NIKS leren? Waar ze leren dat alles om het even is? Het Openbaar Onderwijs waardenneutraal? zonder mens en wereldbeeld? Kom op Bart, je weet wel beter. Het is simpelweg JOUW wereldbeeld.

Nu ga ik naar de kapper. Moet ook.

Wie wil nou wie dwingen?

Bart zei

Knippen en scheren – altijd goed. :-)

Juist omdat ik er niet aan ontkom dat mijn kind mijn waarden en normen overneemt, zie ik graag dat er in het onderwijs keuze wordt gedoceerd.

Het Openbaar Onderwijs in Nederland is daarvan geen goed voorbeeld, juist omdat er daarnaast ook bijzonder onderwijs bestaat.
Het ideaal lijkt me een schoolvorm waarin ruimte is voor elke vorm van levensbeschouwing. Het BBC-model, waarin Songs-of-Praise naast een Darwindocumentaire wordt uitgezonden.

En nee, Jos, ik gun je niet zonder meer de vrijheid je kind bij te brengen wat je wilt. Dat is toch echt afhankelijk van de inhoud.
Als ik als ouder bijvoorbeeld mijn kind zou tatoeëren omdat ik het idee heb dat Darwin dat van mij vraagt, zou je daar toch op zijn minst je wenkbrauwen bij optrekken. Maar als het een kind van een jood betreft, vinden we het ineens geen probleem dat ouders de fysieke integriteit van hun kind aantasten zonder dat het daarin ook maar enige stem heeft.

Anders gezegd: ik heb geen enkel probleem met een christelijke universiteit, maar wel met een christelijke basisschool (of, als die er was, een atheistische basisschool). Het kind moet zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen!

Carla zei

Bart, ik ben het volkomen met je eens.